• COVID 19 - opatrenia

     • Opatrenia, aktuálne informácie

     •  

      Tu chronologicky umiestňujeme všetky správy a opatrenia, ktoré sme vo veci prevencie pred šírením koronavírusu realizovali:

      Všetko o opatreniach štátu v súvislosti s koronavírusom, informácie pre verejnosť a sumarizácia opatrení všetkých zložiek štátu. Zo strany Ministerstva školstva info pre školy,  rodičov a študentov.

      Čo mám robiť, ak som Covid-19 pozitívny

      Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19

      Ako funguje vakcína - vysvetľuje moderátor ČT 24 Daniel Stach

      KONTAKTY na MOM (mobilné odberné miesta) v Žilinskom kraji

      COVID AUTOMAT PRE ŠPORT, schválené Ministerstvom školstva 👍💪🍀

             2. 3. 2021 - naďalej chodíme do školy v súlade s COVID AUTOMATOM

      V prevádzke je MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie.

      Dnes popoludní minister školstva vydal rozhodnutie, podľa ktorého platí od 8. 3. 2021 táto zmena k otvoreným školám:

      • školské vyučovanie v MŠ a v základných školách na I. stupni, je poskytované prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

       

      Anastázia Strečková       

      1. 3. 2021 - naďalej chodíme do školy v súlade s COVID AUTOMATOM

      V prevádzke je MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie. K zmenám od 3. 3. 2021 povedal bližšie info minister školstva v krátkej tlačovej správe

      Z uznesenia vlády č. 123/2021 ktoré bolo dnes zverejnené a je platné od 3. 3. 2021, pre nás platí:

      a) zamestnanci školy sa môžu pohybovať počas zákazu vychádzať:

      - v čase od 5:00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania

      - ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa s určením prac. doby a miesta výkonu práce

      - ak sa preukážu negatívnym testom (RT-PCR alebo antigénovým) nie starším ako 7 dní (alebo výnimkou)

      b) cesta dieťaťa do a z MŠ, ako aj žiaka I. stupňa ZŠ je možná:

      - v čase od 5:00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo školy

      - ak sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže neg. testom (alebo výnimkou)

      c) cesta žiaka od II. stupňa ZŠ (tj aj cesta žiaka maturitného ročníka GYM) je možná:

      - v čase od 5:00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo školy

      - ak sa žiak preukáže neg. testom (alebo výnimkou) + aj jeden jeho zákonný zástupca (plnoletý žiak nepreukazuje neg. test zákonného zástupcu)

      d) povinnosť nosiť respirátor FFP2

      - od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (tj vrátane priestorov školy)

       

      Čestné prehlásenia a kópie negatívnych testov ktoré ste odovzdali dnes ráno pri príchode do školy platia po celý týždeň, tj najbližšie sa budete preukazovať novým čestným prehlásením a kópiou platného neg. testu v pondelok 8. 3. 2021.

      Ďakujeme že sme spoločne zodpovední.

      Anastázia Strečková       

      28. 2. 2021 - zmeny pravidiel od 3. 3. 2021

      Dnes večer boli medializované správy o zmene pravidiel od stredy, 3. 3. 2021. 
      Zatiaľ nebolo zverejnené Uznesenie vlády, tj k zmeneným pravidlám sa nevieme vyjadriť.

      Dňa 1. 3. 2021 nastupujeme do školy podľa avizovaného plánu na stránkach školy (viď nižšie). 
       

      za realizačný tím školy, Anastázia Strečková       

      24. 2. 2021 - aktuálne platné pravidlá podľa COVID AUTOMATU k 1. 3. 2021

      Od 1. 3. 2021 bude platiť pre okres Žilina III. stupeň varovania, tj bordová farba, ako oznámil minister zdravotníctva prostredníctvom tlačovej správy 23. 2.2021  , čo bude následne definované v uznesení vlády.

      V súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom z 2. 2. 2021 a platného od 8. 2. 2021 (viď str. 8 a ďalej) bude naďalej v prevádzke od pondelka 1. 3. 2021 MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie. V prípade zmien budeme ihneď informovať. 

      Pri nástupe do školy/zamestnania je potrebné odovzdať kópiu negatívneho testu (platnosť 7 dní) + čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

      Anastázia Strečková, riaditeľka školy       

      18. 2. 2021 - aktuálne 

      Od 22. 2. 2021 bude platiť pre okres Žilina III. stupeň varovania, tj bordová farba, ako oznámil minister zdravotníctva 16. 2.2021 večer na tlačovej besede a ako definuje uznesenie vlády č. 89 zo 17. 2. 2021.

      V súlade s aktuálnym COVID AUTOMATom z 2. 2. 2021 (viď str. 8 a ďalej) bude v prevádzke od pondelka 22. 2. 2021 MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. V prípade zmien budeme ihneď informovať. 

      Na obedy budú od 22. 2. 2021 automaticky prihlásení žiaci, ktorí chodili na obedy pred prázdninami. V prípade že si žiadate vykonať zmenu na pondelok 22. 2. (prihlásenia a odhlásenia) kontaktujte vedúcu jedálne do 19.2. do 12.00 hod. Ostatné dni od 23. 2. 2021 neskôr môžete upraviť sami v aplikácii EduPage.

      Pri nástupe do školy/zamestnania je potrebné odovzdať kópiu negatívneho testu (platnosť 7 dní) + čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      Anastázia Strečková       

      15. 2. 2021 - aktuálne platné pravidlá podľa COVID AUTOMATU k 15. 2. 2021

      Zaradenie okresov na základe aktuálnych čísel oznamuje minister zdravotníctva pre nasledujúci týždeň s predstihom v utorok. Tj v týždni od 15. 2. 2021 platia zaradenia okresov zverejnené 9. 2. 2021 - viď obr. nižšie (zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/)

       

       

       

      Detailné info o tom, čo a ako je otvorene/uzavreté v ktorej farbe okresu, nájdete od str. 8 v aktuálnom COVID AUTOMATE vydaním ministerstvom zdravotníctva 2. 2. 2021

      Kto nepotrebuje test:

      • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
      • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
      • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
      • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek.

       

      Momentálne čakáme na zverejnenie zaradenia okresov od 22. 2. 2021 ktoré budú upravené uznesením vlády tento týždeň.

      Anastázia Strečková       

      5. 2. 2021 - od 8. 2. 2021 sa obnovuje MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD, maturitný ročník GYM

      V súlade s dnešným rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 8. 2. 2021, a v súlade s usmernením zriaďovateľa školy, od pondelka budúceho týždňa, tj od 8. 2. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v našej škole v: 

      • MŠ 
      • I. stupni ZŠ
      • ŠKD 
      • maturitnom ročníku gymnázia

       

      Podmienkou nástupu je negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) ako aj zamestnancov školy, detaily podmienok nástupu do škôl nájdete v infografike nižšie, resp. TU

      Od 8. 2. 2021 pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo využiť možnosť elektronického potvrdenia cez Edupage v časti "žiadosti/vyhlásenia".

      Vláda dnes Uznesením č. 77 predĺžila núdzový stav od 8. 2. 2021 na 40 dní a zadefinovala výnimky voči zákazu vychádzania, medzi ktoré patrí aj cesta zamestnanca školy do práce a cesta žiakov do školy. 

       

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

       

              

      28. 1. 2021 - aj nasledujúci týždeň len pre kritickú infraštruktúru

      Dnes pán minister školstva informoval, že aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň. Jarné prázdniny sa uskutočnia v riadnom termíne, tj pre ZA kraj od 13. do 21. 2. 2021.

      „Ak sa situácia zlepší, očakávame, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov, návrat ďalších skupín žiakov k prezenčnému vzdelávaniu od 8. februára,“ priblížil Gröhling. Na ministerstve školstva sa preto pripravuje aktualizácia manuálu, ktorý bude zverejnený začiatkom budúceho týždňa.       

      20. 1. 2021 - aj budúci týždeň len pre kritickú infraštruktúru

      Dnes pán minister školstva informoval, že aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň.

      Preto v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke až do 29. 1. 2021 len pre  kritickú infraštruktúru a rodičov ktorí nemôžu pracovať z domu, pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ.

      Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

      Od 18. do 26. 1. 2021 sa uskutočňuje celoslovenský skríning, na našej škole bude jedno MOM 23. a 24. 1. 2021, ktoré organizuje Mesto Žilina pre obyvateľov mesta.

      Od 27. 1. 2021 bude podmienkou cesty do práce a do prírody negatívny test, netýka sa mládeže do 15 rokov. O tom, kedy sa otvorí škola, ešte nemáme informácie.        

      14. 1. 2021 - od 18. 1. 2021 len pre kritickú infraštruktúru

      Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke od 18. 1. 2021 len pre  kritickú infraštruktúru a rodičov ktorí nemôžu pracovať z domu, pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ.

      Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie       

      10. 1. 2021 - návrat do škôl od 11. januára 2021 

      Postup našej školy je v súlade s manuálom Ministerstva školstva o otváraní škôl v januári 2021Pravidlá platiace od 18. 1. 2021 sú momentálne predbežné a môžu sa ešte zmeniť vzhľadom k celoplošnej alebo regionálnej situácii. Momentálne má negatívny výsledok testu 14 dňovú platnosť.

      Po dohode s Červeným krížom, plánujeme testovanie v priestoroch školy v dňoch 22. - 24. 1. 2021 pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy. Povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu, resp. potvrdením o platnosti výnimky - je pre rôzne skupiny špecifikovaná TU.

      Od 11. 1. 2021 pri vstupe do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie - vyplnené printové tlačivo (viď. nižšie) alebo elektronicky cez Edupage.

       

      zákonný zástupca žiaka - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      zamestnanec školy - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      plnoletý žiak - oboznámi sa s dokumentom:  Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase, a odovzdá: 

       

      Od 11. 1. 2021

       a ŠKD v prevádzke od 7:00 do 15:00 hod. pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. V ŠKD v skupine max 5 žiakov a 1 vychovávateľ.

       I. aj II. stupeň + GYM, dištančne. 

      Povinné pretestovanie zamestnancov školy. Rodičom bude v tomto týždni vyplácaná pandemická OČR.

       

      Od 18. 1. 2021 (predbežne)

       v prevádzke pre všetky deti.

      ZŠ I. stupeň + ŠKD v prevádzke pre všetky deti.  

      Rodičia môžu ospravedlniť dieťa na max 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

      ZŠ II. stupeň GYM, dištančne. 

       

      Od 25. 1. 2021 (predbežne)

       v prevádzke pre všetky deti.

       I. v prevádzke pre všetkých žiakov. 

      ZŠ aj II. stupeň + GYM v prevádzke pre všetkých žiakov ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu + ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). Plnoletí žiaci sa preukazujú negatívnym testom sami.

             4. 1. 2021 - návrat do škôl od januára 2021 

      Dnes Ministerstvo školstva informovalo, že školy sa budú otvárať podľa INFO-grafiky nižšie.       

      21. 12. 2020 - návrat do škôl od januára 2021 

      Školy sa od 11. 1. 2021 budú riadiť tzv. COVID - AUTOMATOM, viď obr. nižšie. 

      Info o tom, v akom stupni sa Žilina nachádza (Regionálny Covid Automat), poskytuje portál: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

      15. 12. 2020 - Od 7. 12. 2020 II. stupeň ZŠ a Gymnázium

      Pedagogická rada školy prerokovala elektronicky dňa 15. 12. 2020 spôsob aplikácie Usmernenia ministerstva školstva zo dňa 9. 12. 2020 k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov základných a stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 pre potreby našej školy nasledovne:


       

      6. 12. 2020 - Od 7. 12. 2020 II. stupeň ZŠ a Gymnázium

      Manuál COVID školský semafor pre ZŠ od 6. 12. 2020

      Manuál COVID školský semafor pre GYM od 6. 12. 2020

      Podmienky vstupu do školy (6. 12. 2020)

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (6. 12. 2020)

      Informačná povinnosť prevádzkovateľa (6. 12. 2020)


       

      16. 11. 2020 - Od 18. 11. 2020 II. stupeň ZŠ a Gymnázium

      Od stredy 18. 11. 2020 v súlade s rozhodnutím ministra zo dňa 12. 11. 2020, s metodickym usmernením ŠPU a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 12. 11. 2020, sa obnovuje školské vyučovanie v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Zloženie a organizáciu práce koordinuje zástupca riaditeľa pre ZŠ a GYM v spolupráci s triednymi učiteľmi.


       

      9. 11. 2020 - Od 10. 11. 2020 I. stupeň ZŠ + obe triedy MŠ v oranžovej fáze

      Od utorka 10.11. 2020 pokračuje riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ + oboch tried MŠ.
      V prevádzke je ranná  ŠKD od  6:30 do 7:45, po vyučovaní od 11:40 do 16:00. 
      ŠJ je v prevádzke v štandardnom režime. 
      Pri nástupe je potrebné prostredníctvom Edupage alebo v printovej forme podať

      - zákonný zástupca: "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" platné od 8. 11. 2020

      - zamestnanec: Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti platné od 8. 11. 2020

      - návštevník školy: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020)


       

      3. 11. 2020 - MŠ veľkí a 2. A ZŠ v červenej fáze

      Vzhľadom k tomu, že pani učiteľky, ktoré boli naposledy s deťmi v kontakte 28. 10. 2020, boli pozitívne testované na COVID-19 RT-PCR testami, riaditeľka školy v súlade s pokynmi Ministerstva školstva č. 2020/15801:1-A1800 a po konzultácii s RÚVZ v Žiline, mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v triede MŠ veľkí, od 3. do 5. 11. 2020. Nástup detí do škôlky, pokiaľ sa nič iné nezmení, bude 10. 11. 2020.

      Vzhľadom k tomu, že päť žiakov triedy II. A ZŠ, bolo pozitívne testovaných na COVID-19 RT-PCR testami, riaditeľka školy v súlade s pokynmi Ministerstva školstva č. 2020/15801:1-A1800 a po konzultácii s RÚVZ v Žiline, mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v triede 2. A ZŠ, od 3. do 5. 11. 2020. Nástup detí do školy, pokiaľ sa nič iné nezmení, bude 10. 11. 2020.


       

      1. 11. 2020 - Celoplošné testovanie a z neho vyplývajúce povinnosti


       

      24. 10. 2020 - Zatvorenie I. stupňa ZŠ z rozhodnutia RÚVZ od 26. 10. 2020 do 2. 11. 2020

      Z rozhodnutia RÚVZ v Žiline (reg. úrad ver. zdravotníctva) vstupuje I. stupeň ZŠ s jej zamestnancami do karantény (tzv červenej fázy) od 26. 10. do 2. 11. 2020.

      Znamená to, že žiaci I. stupňa zostávajú tiež doma a budú sa učiť dištančnou formou. Upravené rozvrhy pre jednotlivé triedy ZŠ nájdete TU. Obedy boli žiakom automaticky odhlásené.

      Materská škola a školská jedáleň sú naďalej v prevádzke.

      Dôvodom karantény je, že sú na našej ZŠ a GYM viac ako dva pozitívne výsledky testov ochorenia COVID - 19.


       

      24. 10. 2020 - Gymnázium, informácie k dištančnej výučbe od 26. 10. 2020

      Od 26. 10. 2020 bude na Gymnáziu Kráľovnej pokoja prebiehať dištančná výučba formou kombinácie online-vyučovacích hodín a iných foriem dištančného vzdelávania. Vychádzame z reálneho rozvrhu, pričom online hodiny prebiehajúce formou videokonferencie sú zvýraznené farebne. Link na pripojenie nájdete priamo v edupage. Viac informácií ohľadom jednotlivých predmetov poskytnú konkrétni vyučujúci.


       

      24. 10. 2020

      Postup pri pandemickej PN / OČR počas koronakrízy tu: https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11 

      Tlačivo: Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie)


       

      23. 10. 2020 - II. stupeň ZŠ, dištančná výučba od 26. 10. 2020

      Po rokovaní Ústredného krízového štábu SR od pondelka 26. 10. do odvolania budú zatvorené a prechádzajú na dištančnú výučbu všetky vysoké a stredné školy, ako aj druhý stupeň základných škôl

      Po Gymnáziu Kráľovnej pokoja teda prechádza od 26. 10. 2020 na dištančnú výučbu aj II. stupeň ZŠ. 

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu. Žiaci II. ZŠ boli hromadne odhlásení z obedov od 26. 10. 2020 do odvolania.


       

      14. 10. 2020 - nové opatrenia úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 15. 10. 2020 od 6.00 hod.

      Novým opatrením ÚVO - prevádzky sa o.i. :

      • zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb

      Novým opatrením ÚVO - rúška sa o. i. :


       

      12. 10. 2020 - CVČ mimoriadne prerušenie prevádzky 

      Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom žiakov, že na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 sa mimoriadne prerušuje činnosť nášho Centra voľného času pri SŠKP, s platnosťou od 12. 10. 2020 do odvolania. 

      Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 10. 2020

       

      12. 10. 2020 - Gymnázium - dištančná výučba 

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, Gymnázium Kráľovnej pokoja prechádza od 12. 10. 2020 na dištančnú výučbu. Bližšie informácie boli dnes študentom a ich rodičom / zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom edupage. 

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou od 12. 10. 2020 vrátane, podľa platného rozvrhu. Žiaci GYM boli hromadne odhlásení z obeda vrátane 12. 10. 2020.

      O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať. 

      V Žiline, 11. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       

      11. 10. 2020 - opatrenia Ministerstva školstva 

      Aktualizované opatrenia Ministerstva školstva

       

      30. 9. 2020 - usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
      • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

      Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Zdroj TU

       

      29. 9. 2020 - usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

      Vážení zákonní zástupcovia detí v MŠ a ZŠ,
      žiadame Vás, aby ste z dôvodu oznamovacej povinnosti pre sociálnu poisťovňu na účely poskytovania ošetrovného,
      priniesli prostredníctvom tr. učiteľov v prípade choroby dieťaťa za mesiac september /následne za každý mesiac priebežne/ potvrdenie o návšteve lekára o tom, že ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu (ak ste tak neurobili doteraz).

      Ak rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa, žiadame potvrdenie odovzdať najneskôr do 1. 10. 2020 do 18.00 hod.

      Ďakujeme,
      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      Viac info TU

       

      29. 9. 2020 - rúška na školách

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch.

      Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

      Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre deti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.

      Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Dňa 29. 9. 2020 zverejnil hlavný hygienik SR:

       

       

      1. 09. 2020

      Otvorenie školského roka sa 2020/21 sa uskutoční v stredu 2. 9. 2020. Bez vyplneného a podpísaného zdravotného dotazníka nemôže žiak vstúpiť do školy. Tlačivo si môžete stiahnúť tu: ZS.pdf,  MS.pdfGYM.pdf.

       

      Pokyny pre MŠ:

      - https://www.minedu.sk/data/att/16997.jpg

       

      Pokyny pre ZŠ: 

      - https://www.minedu.sk/data/att/16947.jpg

      - https://www.minedu.sk/data/att/16951.jpg

       

      Pokyny pre GYM: 

      - https://www.minedu.sk/data/att/16999.jpg

      - https://www.minedu.sk/data/att/16998.jpg

       


       

      29. 05. 2020

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

      sme obnovili vyučovanie od 1. 6. 2020 v MŠ, ZŠ a ŠKD. 

      Oznam pre rodičov detí v MŠ

      Základné pokyny pre rodičov detí v ZŠ

      Harmonogram organizácie ZŠ a ŠKD v týždni 8. - 12. 6. 2020

      Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ) - aktuálne znenie z 18. 6. 2020

       

      Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ) - aktuálne znenie z 29. 5. 2020

       

      Plné znenie dodatkov k prevádzkovým poriadkom MŠ a ZŠ nájdete TU.

      s úctou, 

      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       


       

      28. 04. 2020

      OZNAM o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ a GYM v čase mimoriadnej situácie

      Milí rodičia a žiaci,

      oznamujeme Vám, že spôsob hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situáce:

      - na ZŠ sa dozviete v dokumente - hodnotenie na ZŠ,

      - na gymnáziu sa dozviete v dokumente - hodnotenie na GYM.

      vedenie školy

       


       

      24. 03. 2020 Opatrenia ministerstva školstva

      mail  Školy ostanú zatvorené až do odvolania.                 Zdroj

      mail „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      mail Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

      mail „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

      mail Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      mail Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie sa uskutočnia v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. V našej škole TAKTO.

      mail Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

      mail Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

      mail Je sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

       


      Aktualizované k: 12. 3. 2020, 17:30 hod.     

      Prerušené vyučovanie 16. - 27. 3. 2020

      Oznamujeme žiakom našej školy a ich rodičom, že na základe usmernenia ministerky školstva, prerušujeme vyučovanie na všetkých školách Spojenej školy Kráľovnej pokoja a v jej školských zariadeniach:

      od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

      Bližie informácie podmienkach a možnostiach samoštúdia žiakov Vás budeme čoskoro informovať.

      Informácie pre maturantov sa nachádzajú v časti Maturita 2020.

      Zároveň dôrazne žiadame, aby sme zodpovedne pristupovali k riešeniu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Buďme ohľaduplní a obmedzme svoje kontakty na minimum. Všímajme si tých, ktorí v týchto dňoch potrebujú pomoc a hľadajme riešenia, ako túto pomoc zabezpečiť.

      Hoci nie sme v škole, sme tu pre Vás. Vaše otázky na školu adresujte prostredníctvom e-mailu a telefónu, do 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

      Poštové zásielky preberáme dvakrát do týždňa.

      Kontakty:

      Sekretariát školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk

      Riaditeľka školy: 0903 590 364, riaditel@sskp.sk

      tím KAPA


       

      Aktuálne k: 11. 3. 2020, 15:45 hod.

      Oznamujeme Vám, že riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline na pokyn zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza udeľuje žiakom

      Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

      riaditeľské voľno v dňoch 12. a 13. marca 2020,

       

      a žiakom Gymnázia Kráľovnej pokoja

      riaditeľské voľno v dňoch 12. - 16. marca 2020 vrátane,

      z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

       

      Rodičom túto správu oznamuje priebežne aj telefonicky a emailom. Obedy v školskej jedálni boli žiakom automaticky odhlásené.

      vedenie školy

       

       

      Aktuálne k 10. 3. 2020: 

      Pozastavujeme nájomcom možnosť prenajímania priestorov školy

      od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane

      v súlade s  Preventívnymi opatreniami mesta Žilina

      v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID.

       

      Zároveň sme kontaktovali všetky osoby,

      ktoré nie sú žiakmi našej školy a požiadali ich o neúčasť na krúžkoch

      organizovaných našim CVČ od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane.

       

      Aktuálne k 9. 3. 2020: 

      Vážení rodičia,

      dávame do pozornosti preventívne opatrenia Mesta Žilina z 9. 3. 2020.

      Zároveň po konzultácii so zriaďovateľom našej školy, upozorňujeme všetkých rodičov detí našej školy, že

      v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu,

      môže v tomto týždni alebo neskôr

      dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl,

      teda ich úplnému zatvoreniu.

      Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl. 

      Poznámka: dnes 9. 3. 2020 vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV zverejnili tieto aktuálne info o víruse.

      vedenie školy

       

      Aktuálne k 2. 3. 2020: 

      Usmernenie - hygienické opatrenia

      Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

      Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v priloženom usmernení. 

      Interaktívna mapa zoznamu krajín postihnutých vírusom.

      MUDr. Krčméry zároveň žiada aby sme nešírili paniku.

      Postup správneho umývania rúk. 

      riaditeľstvo Spojenej školy

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie