Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

OZ KAPA

Od 15. 1. 2008 je na MV SR zaregistrované Občianske združenie KAPA, ktoré bolo založené pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja ako nezávislé dobrovoľné združenie. Jeho cieľom je spolupráca s rodičmi, priateľmi školy, pedagógmi a nepedagogickými zamestnancami so zameraním na:

efektívne využívanie mimoškolského času a záujmových aktivít žiakov,

podporu projektov zameraných na skvalitnenie edukačného procesu,

aktivity podporujúce ekologickú výchovu a ochranu životného prostredia,

podporu aktivít na zvýšenie náboženského a mravného povedomia žiakov,

organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských aktivít pre žiakov školy,

podporu všestrannej výchovy detí ako prevenciu pred negatívnymi vplyvmi,

organizovanie mládežníckych výmen, študijných pobytov a exkurzií,

zabezpečenie čiastočnej finančnej podpory pre žiakov školy pri aktivitách.

V minulom roku sme využili prijaté finančné prostriedky z 2 % v objeme 662,14- EUR -  na farebné tonery do tlačiarne, kalkulačky pre žiakov, reklamné premety gymnázia, kreatívny materiál pre študentov a bankové a notárske poplatky súvisiace so správou OZ.

Pripravili sme pre Vás potrebné formuláre a informácie o postupe pri poukazovaní 2 % (resp. 1 % alebo 3 %), ktoré nájdete nižšie.

Za Vašu ochotu podporiť naše občianske združenie Vám vopred srdečne ďakujeme.

Suma získaná v roku 2017: 724,26 €. Zostatok na účte OZ ku 31. 12. 2017 bol 529,23- €

Kroky na poukázanie percent z dane sa líšia podľa toho ako si občan podáva daňové priznanie. V nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť postup pri poukazovaní percent z dane podľa jednotlivých typov podávania daňových priznaní. 

Postup krokov pre osoby, ktorým daňové priznanie robí zamestnávateľ je tu:

Potrebné tlačivá na stiahnutie pre daňovníkov, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ:

Vyhlásenie

Potvrdenie

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie je tu:

Postup krokov pre právnické osoby je tu: