O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR

 

OZ Spoločne pre deti

Občianske združenie Spoločne pre deti je zaregistrované na prijímanie percent z daní aj v roku 2018. 

V roku 2017 sme získali finančné prostriedky vo výške 388,08 €.  Použité boli v zmysle stanov OZ.

Kroky na poukázanie percent z dane sa líšia podľa toho ako si občan podáva daňové priznanie. V nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť postup pri poukazovaní percent z dane podľa jednotlivých typov podávania daňových priznaní. 

Postup krokov pre osoby, ktorým daňové priznanie robí zamestnávateľ je tu:

Potrebné tlačivá na stiahnutie pre daňovníkov, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ:

Vyhlásenie

Potvrdenie

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie je tu:

Postup krokov pre právnické osoby je tu: