Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

Ing. Anastázia Strečková

riaditeľka školy

e-mail: riaditel@sskp.sk

telefón: 041 / 700 27 38, 500 66 85

mobil: 0910 852 152

 

Mgr. Mária Straňanková

pedagogická zástupkyňa pre gymnázium

e-mail: stranankova@sskp.sk

telefón: 041 / 500 66 85

mobil: 0911 912 371

 

Mgr. Oľga Palková

pedagogická zástupkyňa pre základnú školu

e-mail: palkova@sskp.sk

telefón: 041 / 500 66 85

 

ThLic. PaedDr. Mgr. Martin Danišek

duchovný správca školy

e-mail: danisek@sskp.sk