Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

Mgr. Róbert Andrejko - učiteľ

Ing. Ida Berthotyová – učiteľka

Mgr. Anna Bielková – učiteľka

ThLic. PaedDr. Mgr. Martin Danišek - duchovný správca školy

Mgr. Monika Ďuratná – učiteľka

Mgr. Jarmila Fujaková – učiteľka

Mgr. Adriána Hančinská – učiteľka

Mgr. Mária Heroneková – učiteľka

Bc. Mária Hodásová – vychovávateľka ŠKD

RNDr. Bibiána Holíková – učiteľka

Mgr. Dominik Hriník - učiteľ

Ján Hrkút, PhD. – učiteľ

Mgr. Lucia Hrkútová – učiteľka

Mgr. Alena Hujíková - učiteľka

Mgr. Mária Jakubcová – učiteľka

Mgr. Júlis Janek – učiteľ

Mgr. Ingrid Kováčová - učiteľka

Mgr. Gabriela Králiková – učiteľka

Mgr. Gabriela Kučerová – učiteľka

Mgr. Katarína Lorencová – vychovávateľka ŠKD

Mgr. Miroslav Malacha – učiteľ

Mgr. Oľga Palková – pedagogická zástupkyňa pre základnú školu, učiteľka

Mgr. Katarína Podoláková - učiteľka

Mgr. Lucia Pudišová – učiteľka

Mgr. Alena Rybárová – učiteľka

Mgr. Mária Straňanková – pedagogická zástupkyňa pre gymnázium, učiteľka

Ing. Anastázia Strečková – riaditeľka školy, učiteľka

PaedDr. Petra Šadláková - učiteľka

Ing. Vladimír Štupňa - učiteľ

Bc. Jana Takáčová - vychovávateľka ŠKD

PaedDr. Mária Turianová - učiteľka