Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR

 

Mgr. Róbert Andrejko - učiteľ

Ing. Ida Berthotyová – učiteľka

Mgr. Anna Bielková – učiteľka

Mgr. Katarína Filipová – učiteľka

p. Katarína Führichová – vychovávateľka ŠKD

Mgr. Zuzana Gahérová – špeciálna pedagogička

Mgr. Pavol Gera – duchovný správca školy, učiteľ

Mgr. Adriána Hančinská – učiteľka

Mgr. Dominik Hriník - učiteľ

Mgr. Lucia Hrkútová – učiteľka

Mgr. Alena Hujíková - učiteľka

Mgr. Mária Jakubcová – učiteľka

Mgr. Alena Janešíková - učiteľka

Mgr. Ingrid Kováčová - učiteľka

Mgr. Gabriela Králiková – učiteľka

Mgr. Gabriela Kučerová – učiteľka

Mgr. Miroslav Malacha – učiteľ, správca počítačovej siete

Mgr. Oľga Palková – pedagogická zástupkyňa pre základnú školu, učiteľka

Mgr. Lucia Pudišová – učiteľka

Mgr. Alena Rybárová – učiteľka

Mgr. Mária Straňanková – pedagogická zástupkyňa pre gymnázium, učiteľka

Ing. Anastázia Strečková – riaditeľka školy, učiteľka

Bc. Jana Takáčová - vychovávateľka ŠKD

PaedDr. Mária Turianová - učiteľka