O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR

 

Mgr. Marta Majdišová - ekonómka školy

p. Darina Cesneková - vrátnička, upratovačka

p. Alena Hložná - upratovačka

p. Helena Hriňová - upratovačka

p. Alena Remencová - vedúca ŠJ

p. Zdenka Dubcová - hlavná kuchárka

p. Zuzana Belajová - kuchárka

p. Dana Kuriaková - pomocná kuchárka

p. Marta Sýkorová - pomocná kuchárka

p. Dana Hulínová- pomocná kuchárka