Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

Mgr. Marta Majdišová - ekonómka a mzdová účtovníčka školy

p. Ján Majdiš - školník

Mgr. Eva Kuriaková - vedúca ŠJ a administratívny pracovník Centra voľného času,

p. Darina Cesneková - informátorka a upratovačka

p. Alena Hložná - upratovačka

p. Helena Hriňová - upratovačka

p. Anna Čuriaková - hlavná kuchárka

p. Zuzana Belajová - kuchárka

p. Anna Korčeková - kuchárka

p. Viera Belková - pomocná kuchárka

p. Iveta Chobotová - pomocná sila v kuchyni