Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

Pevné linky:

 

Miesto

Telefónne číslo

školská ústredňa

041/5006685

riaditeľka školy

041/7002738

tajomníčka školy

041/7002739

školský fax

041/7002739

vedúca školskej jedálne

041/7233449

 


 

Mobilné čísla:

 

Miesto

Telefónne číslo

riaditeľka školy

0910852152

zástupkyňa RŠ pre ZŠ

 
zástupkyňa RŠ pre GYM 0911912371

tajomníčka školy

0911912372

školník

0904838892

vedúca školskej jedálne

0904838893

 

Klapky zo školskej ústredne:

 

Miesto

Telefónne číslo

riaditeľka školy

101

zástupca RŠ pre ZŠ

102

zástupkyňa RŠ pre GYM

103

špeciálna pedagogička 104

tajomníčka školy

105

ekonomická kancelária

106

zborovňa

107

vedúca školskej jedálne

108

kuchyňa

109

školský kaplán

110

vrátnica

111

kabinet A prízemie

112

kabinet A 1.poschodie, vých. por. ZŠ a GYM

113

kabinet A 2.poschodie

114

upratovačky

115

neobsadené

116

neobsadené

117

kabinet TV

118

kabinet ŠKD

119

kabinet 1.- 4.

120

kabinet náboženstva

121

kabinet fyziky

122

kabinet chémie

123

školník

124