Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda VI. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. AI. AGII. AGIII. AGIV. AGMŠ MMŠ V
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Podoláková
Zástupca: Mgr. Lucia Pudišová
Učebňa: Trieda 6. A
Odbor: základná škola 2. stupeń
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Zuzana Belinská
2    Katarína Bieliková
3    Janka Brezániová
4    Dávid Červenec
5    Patrik Holeša
6    Vanessa Chovanculiaková
7    Matej Chovanec
8    Júlia Kolembusová
9    Martin Kovalčík
10    Miloš Kovalčík
11    Monika Kramarová
12    Jennifer Laurinčíková
13    Miroslav Malček
14    Nina Ľudmila Mravcová
16    Eliáš Pika
17    Martin Remek
18    Natália Sásiková
19    Martin Schneider
20    Veronika Solárová
21    Timotej Ševčík
22    Lukáš Šoška
23    Tomáš Šoška
24    Filip Závadský
25    Sofia Horníčková
26    Lívia Lúčanová
27    Timea Ševčíková
28    Roland Paver

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020