Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda V. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVII. BVIII. AIX, AI. AGII. AGIII. AGIV. AG
Triedny učiteľ: Mgr. Adriána Hančinská
Zástupca: Mgr. Ingrid Kováčová
Učebňa: Trieda 5. A
Odbor: základná škola 2. stupeń
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Zuzana Belinská
2    Katarína Bieliková
3    Janka Brezániová
4    Dávid Červenec
5    Patrik Holeša
6    Vanessa Chovanculiaková
7    Matej Chovanec
8    Júlia Kolembusová
9    Martin Kovalčík
10    Miloš Kovalčík
11    Monika Kramarová
12    Jennifer Laurinčíková
13    Miroslav Malček
14    Nina Ľudmila Mravcová
15    Martin Murár
16    Eliáš Pika
17    Martin Remek
18    Natália Sásiková
19    Martin Schneider
20    Veronika Solárová
21    Timotej Ševčík
22    Lukáš Šoška
23    Tomáš Šoška
24    Filip Závadský
25    Sofia Horníčková
26    Lívia Lúčanová

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2019