Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda IV. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. AI. AGII. AGIII. AGIV. AGMŠ MMŠ V
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Bielková
Zástupca: Mgr. Ingrid Kováčová
Učebňa: Trieda 4. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Matúš Janišík
4    Ľuboš Jašík
5    Matej Michael Kohút
6    Nikolas Kopačka
7    Lukáš Mišutka
8    Erik Novosad
9    Jakub Pončík
11    Marián Ševčík
12    Erik Valla
14    Michal Chovanec
17    Samuel Sabo
18    Tomáš Vozárik
19    Vanesa Mozsiová
20    Timea Kučaková
21    Jakub Ševčík

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020