Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda III. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVII. BVIII. AIX, AI. AGII. AGIII. AGIV. AG
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Kováčová
Zástupca: Mgr. Adriána Hančinská
Učebňa: Trieda 3. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 1 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Filip Bodjan
2    Teo Duranzia
3    Matúš Janišík
4    Ľuboš Jašík
5    Matej Michael Kohút
6    Nikolas Kopačka
7    Lukáš Mišutka
8    Erik Novosad
9    Jakub Pončík
11    Marián Ševčík
12    Erik Valla
14    Michal Chovanec
15    Filip Zanovit
16    Tobias Michalec
17    Samuel Sabo
18    Tomáš Vozárik
19    Vanesa Mozsiová

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2019