Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda I. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVII. BVIII. AIX, AI. AGII. AGIII. AGIV. AG
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Bielková
Zástupca: PaedDr. Petra Jašurková
Učebňa: Trieda 1. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Samuel Bartko
2    Ema Bodjanová
3    Alex Galovič
4    Jakub Hlavatý
6    Viktória Janurová
7    Adrián Kosturko
8    Matúš Labuda
9    Andrej Pakanec
10    Jozef Pakanec
11    Ema Petrášová
12    Natália Pončíková
13    Alexandra Sabová
14    Lilian Sikelová
14    Samuel Spišák

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2019