Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda I. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVII. BVIII. AIX, AI. AGII. AGIII. AGIV. AG
Triedny učiteľ: PaedDr. Petra Jašurková
Zástupca: Mgr. Anna Bielková
Učebňa: Trieda 1.B
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marek Čepčáni
2    Amelia Galovičová
3    Lujza Hoterová
4    Sabina Hrušková
5    Karolína Chovancová
6    Patrik Labant
7    Alžbeta Lajmonová
8    Marek Matiaška
9    Ján Maxa
10    Izabela Panáková
11    Zara Piková
12    Tomáš Pudiš
13    Laura Remeková
14    Vladislav Viun

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2019