Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda IX, A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVII. BVIII. AIX, AI. AGII. AGIII. AGIV. AG
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Pudišová
Zástupca: Mgr. Mária Jakubcová
Učebňa: Trieda 9. A
Odbor: základná škola 2. stupeń
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktória Benková
3    Andrea Hellová
4    Alžbeta Jakubčeková
6    Kristína Kubicová
8    Veronika Martinčeková
9    Milan Maťašovský
11    Matej Milo
12    Jozef Mišút
14    Alexandra Paulusová
15    Jakub Selecký
16    Vanessa Staníková
19    Nikola Letková
20    Martin Maliaček
22    Veronica Schiaretti
23    Samuel Staník
24    Natália Bergerová
25    Matej Janík

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2019