• Jakub Krenželák: Web stránka

     • Moja misia na Gymnáziu Kráľovnej pokoja

     • Učiteľ nemeckého jazyka

      Na Gymnázium Kráľovnej pokoja som prišiel v školskom roku 2020/21. Vyučujem nemecký jazyk. Keďže sám som zbieral skúsenosti v zahraničí, viem, že jazyk sa musí na škole vyučovať čo najviac autenticky a práve preto som aj koordinátorom spolupráce s medzinárodnou organizáciou KERIC, vďaka ktorej môžeme mať na našej škole lektora nemeckého jazyka priamo z Nemecka.

      Okrem toho, že sa venujem cudzím jazykom a najradšej sa pohybujem v medzinárodnom prostredí, som presvedčený, že moja úloha ako učiteľa nekončí len obyčajnou výučbou na vyučovaní. Je za tým oveľa viac a práve preto som sa zapojil do programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) na našej škole. V tomto programe vystupujem ako hodnotiteľ/školiteľ

      V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na: krenzelak@sskp.sk 

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183 Materská škola, Lienky: +421 903 983 911 Materská škola, Sovičky: +421 910 852 468 Materská škola, Mravčekovia: +421 903 983 910 Materská škola, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie