• Gymnázium

     • Archív podujatí GYM do 2018/19

     •  

      Školský rok 2018/2019

      november 2018

      08. 11. – Beh 17. novembra – 2. miesto: Jakub Valek (I. AG)

      09. 11. – Olympiáda z nemeckého jazyka (1. a 2. roč.)

      09. 11. – Imatrikulácie (1. a 2. roč.)

      09. 11. – účasť na matematickej súťaži GVOboj

      12. 11. – štvrťročná klasifikačná porada

      13. 11. – finančná gramotnosť – workshop s názvom Emócie v marketingu (1. a 2. roč.)

      14. 11. – prezentácia projektu GODZONE 

      16. 11. – divadelné predstavenie Chutilo vám, páni? – v rámci Dňa študentov

      16. 11. – oceňovanie študentov Žilinskej diecézy – Pavol Holý (IV. AG)

      16. 11. – účasť na súťaži Pisqworky (študenti z I. AG)

      17. 11. – stužková slávnosť IV. AG

      20. 11. – Olympiáda z ANJ – školské kolo (3. a 4. roč.)

      22. 11. – Olympiáda z ANJ – školské kolo (1. a 2. roč.)

      26. 11. – účasť na IT čajovni na katedre FRI Žilinskej univerzity

      27. 11. – Olympiáda ľudských práv – školské kolo

      27. 11. – triedne rodičovské združenie

      28. 11. – kampaň Červené stužky – stretnutie zástupcov študentov na MÚ v Žiline a zapojenie sa do výtvarnej súťaže

      30. 11. – 01. 12. – Noc v škole

      Iné:

      Filozofická olympiáda na KU v Ružomberku

      Študentská kvapka krvi – priebežne

      Prednáška z politológie – KU Ružomberok

       

      október 2018

      02. 10. – exkurzia Oswienčim (1. roč.)

      10. 10. – exkurzia do Banskej Bystrice – návšteva Múzea SNP a Štátnej vedeckej knižnice (3 roč.)

      10. 10. – prednáška s medičkami (1. a 2. roč. dievčatá)

      10. 10.  – prednáška na tému Identita muža (1. a 2. roč. chlapci)

      16. 10. – Svetový deň výživy – príprava stanovísk v spolupráci so ZŠ (maturanti z biológie)

      18. 10. – Milión detí sa modlí ruženec (zapojenie sa v rámci hodín NÁB)

      18. 10. – zapojenie sa do súťaže Majstrovstvá Okresu vo Futsale žiakov SŠ Žilina

      19. 10.dobrovoľníci z UPC Žilina na KAPE

      20. 10. – Stredoeurópsky deň stromov – dokumentárny film Zomierajú postojačky

      24. 10. – beseda s japonskou atašé p. Okusa (1. a 2. roč.)

      25. – 26. 10.  – duchovná obnova v Čičmanoch na tému o hodnote a darovaní času (4. roč.)

      29. 10. – riaditeľské voľno

      31. 10. – 02. 11.  – jesenné prázdniny

       

      september 2018

      3. 9. - začiatok školského roka o 8.30 v triedach, 9.30 sv. omša

      13. 9. - odovzdanie prihlášok na krúžky

      14. 9. - zoznamovacie stretnutie žiakov 1. ročníka gymnázia

      17. 9. - jesenné účelové cvičenie gymnázia (1. a 2. ročník)

      19. 9. - Deň zdravého ovzdušia - Hlinkovo námestie - 2. ročník  gymnázia

      25. 9. - odovzdanie prihlášok na maturitnú skúšku

       

      Školský rok 2017/2018

      jún 2018

      2. 6. - Deň rodiny

      5. 6. - Konzultačné rodičovské stretnutia v čase od 15.00 do 17.00

      19. 6. - 2. kolo prijímacích skúšok

      19. - 20. 6. - Festival saleziánskej kultúry, divadlo

      22. 6. - Uzatvorenie známok a dochádzky

      25. 6. - Klasifikačná porada

      29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - sv. omša 8. 30 v škole, odovzdávanie vysvedčení

       

      máj 2018

      9. 5. - Minifutbal

      10. 5. - Nanebosvstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

      14. a 17. 5. - Prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia

      15. 5. - Oboznámenie s výsledkami EČ a PFIČ

      17. 5. - Klasifikačná porada maturantov

      17. a 18. 5. - Duchovná obnova II. AG

      18. 5. - Odchod maturantov na akademický týždeň

      21- 25. 5. - Akademický týždeň

      25. 5. - Beh do Strečnianskych hradných schodov

      28. 5. - Riaditeľské voľno pre žiakov gymnázia

      28. až 30. 5. - Maturitné skúšky

      28. a 29. 5. - Duchovná obnova I. AG

      29. a 31. 5. - KOŽaZ III. AG

      30. 5. - Workshop - manažérske zručnosti I. a II. AG

      31. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - sv. omša v Katedrále o 10.00

       

      apríl 2018

      4. 4. - Metodický deň Diecézneho školského úradu

      6. 4. - Deň katolíckych učiteľov, sviatok Ján de la Salle

      9. 4. -Predstavenie VŠ Paneurópskej pre 3. AG

      12. - 14. 4. - Exkurzia do Prahy pre 1. a 2. AG

      16 - 20. 4. - Zber papiera

      17. 4. - Klasifikačná porada - 3/4-ročná

      17. - 18. 4. - Duchovná obnova 3. AG

      19. 4. - Exkurzia do Bratislavy pre 2., 3. a 4. AG

       

      marec 2018

      1. 3. - Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

      6. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00

      13. 3. - 15. 3. - Maturitné skúšky - externá časť a písomná časť - SJL, ANJ. NEJ. MAT

      13. 3. - Divadelné predstavenie - Štúrovci v Dome odborov 9.00

      14. 3. - Účelové cvičenie I. AG a II. AG

      21. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      29. 3. - 3. 4. - Veľkonočné prázdniny

       

      február 2018

      1. 2. - Burza vysokých škôl

      2. 2. - Polročné prázdniny

      7. 2. - Olympiáda SJL - obvodové kolo

      13. 2. - Olympiáda NEJ - krajské kolo

      13. 2. - Karnevalový deň od 10.00 hod.

      13. 2. - Valentínska pošta

      14. 2. - Popolcová streda

      16. 2. - Olympiáda BIO - školské kolo (posledný termín)

      19. - 23. 2. - Jarné prázdniny

      27. 2. - Odovzdanie prihlášok na voliteľné predmety (posledný termín)

       

      január 2018

      8. 1. - Začiatok vyučovania

      8. 1. - Cvičná MS z ANJ

      9. 1. - Požehnanie budovy školy

      10. - 11. 1. - Olympiáda BIO - školské kolo

      16. 1. - Biblická olympiáda - školské kolo

      17. 1. - Olympiáda ANJ - okresné kolo

      18. 1. - Olympiáda NEJ- okresné kolo

      29. 1. - Pedagogická rada - polročná klasifikačná porada

      31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 6. hodina (IV. AG 5. hodina)

       

      december 2017

      1. 12. - Svätenie adventných vencov

      1. 12. - Červené stužky - celoslovenské stretnutie

      5. 12. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hodine

      6. 12. - Súťaž ...a Slovo bolo u Boha

      6. 12. - Divadlo v ANJ 1. - 2. ročník GKP

      8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok sv omša v Katedrále 8.30 hod.

      21. 12. - Vianočná akadémia

      23. 12. - 5. 1. Vianočné prázdniny

       

      november 2017

      1. 11. - Sviatok

      7. 11. - Olympiáda zo SJL - školské kolo 1. a 2. ročník

      8. 11. - Červené stužky - výtvarná súťaž

      8. 11. - Olympiáda z NEJ- školské kolo 3. a 4. ročník 

      9. 11. - Účať na Behu 17. novembra

      10. 11. - Výchovný koncert "XYZ" - Mestský úrad Žilina 10.00 hod.

      11. 11. - Stužková slávnosť IV. AG - 17.00 - Vlčince

      14. 11. - Filozofická olympiáda v Ružomberku

      14. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

      15. 11. - Olympiáda z NEJ- školské kolo 1. a 2. ročník

      15. 11. - Oceňovanie najlepších ziakov Žilinskej dicézy

      16. 11. - Prezentácia Godzone Tour veľká prestávka - kaplnka

      17. 11. - Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok

      21. 11. - Olympiáda ľudských práv - školské kolo

      21. 11. - Olympiáda z ANJ - školské kolo 1. a 2. ročník

      21. 11. - Olympiáda zo SJL- školské kolo 3. a 4. ročník

      22. 11. - Olympiáda z ANJ - školské kolo 3. a 4. ročník

      22. 11. - Účasť na pojednávaní okresného súdu v Žiline - 4. AG

      24. 11. - Noc v škole

      28. 11. - Deň otvorených dverí

      29. 11. - Cvičná maturitná skúška zo SJL

       

      október 2017

      3. 10. - Efektívne učenie I. AG (8.00 - 9. 40)

      4. 10. - Rodičovské stretnutie (začiatok o 16.00 hod. v kaplnke)

      12. 10. - Profi orientácia III. AG - vyhodnotenie

      16. 10. - Svetový deň výživy 

      17. 10. - Modlitby chvál za školu (15.00 v kaplnke)

      18. 10. - Milión detí sa modlí Ruženec - za mier vo svete (9. 00 hod. v kaplnke)

      19. - 20. 10. - Duchovná obnova IV. AG - Čičmany

      20. 10. - Imatrikulácie I. AG

      30. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

       

      september 2017

      4. 9. - Začiatok školského roka + sv. omša v škole

      5. - 6.  9. - Triednické práce, ponuka krúžkov rozdanie prihlášok do krúžkov

      7. 9. - Začiatok vyučovania podľa tried a rozvrhu

      11. - 12.  9. - Zoznamovacie stretnutie 1. ročníka 

      12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov žiakom

      13. 9. - Odovzdanie prihlášok do krúžku

      18. 9. - Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník 

      21. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov do CVČ (krúžkov)

      22. 9. - Informácia o maturitných skúškach pre žiakov 4. ročníka

      25. 9. - Odovzdanie prihlášok žiakov 4. ročníka na maturitné skúšky

       

      Školský rok 2016/2017

      jún 2017

      1. 6. - Triedny výlet III. AG

      2. - 5.  6. - Turíčný víkend, Salzburg

      7. 6. - Fotografovanie tried

      11. - 15.  6. - Európsky parlament, Štasburg

      15. 6. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi (Katedrála)

      15. 6. - Výlet za odmenu (2. st. ZŠ a GYM) - Bratislava sv. omša a návšteva Prezidentského paláca

      23. 6. - Uzatváranie známok

      26. 6. - Klasifikačná porada

      28. 6. - Rozlúčka s deviatakmi

      29. 6. - Sviatok sv Petra a Pavla - záverečná sv. omša

      30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

       

      máj 2017

      8. 5. - 5. 6. - Organizovanie školských výletov

      9. 5. - Efektívne učenie - prednáška 1. AG

      9. 5. - Prijímacie skúšky 1. kolo 1. termín

      9. 5. - Oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS, nahliadnutie do PFIČ

      11. 5. - Prijímacie skúšky 1. kolo 2. termín

      11. 5. - Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

      11. - 12. 5. - Duchovná obnova 1. AG

      12. 5. - Odchod 4. ročníka na akademický týždeň

      15. - 19. 5. - Akademický týždeň 4. ročník

      20. 5. - Deň rodiny

      22. 5. - Riaditeľské voľno pre gymnázium

      22. - 24. 5. - Maturitné skúšky - otvorenie o 7.30 v kaplnke

      23. 5. - Finančná gramotnosť 1. AG, 2. AG

      23. - 25. 5. - KOŽaZ 3. AG - Vysoké tatry

      25. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

      25. 5. - Púť cirkevných škôl - Živčáková (1. AG)

      26. 5. - Rozlúčková sv. omša s maturantmi

      30. 5. - Konzultačné rodičovské stretnutia

      30. -31. 5. - Duchovná obnova 3. AG - Terchová 

       

      apríl 2017

      7. 4. - Deň katolíckych učiteľov - sviatok Jána de la Salle

      11. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

      13. - 18. 4. - Veľkonočné prázdniny

      21. 4. - Exkurzia Oswienčim, Krakow

      21. 4. - Deň Zeme, Zemír, Zemírko

      24. a 25. 4. - Protidroová prednáška

      24. - 28. 4. - Zber papiera

       

      marec 2017

      27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

      7. 3. - Poučenie žiakov k EČ a PFIČ MS

      10. 3. - Prezentácia z KU Ružomberok v kaplnke (3. a 4. ročník počas 1. a 2. hodiny)

      14. - 16. 3. - EČ a PFIČ MS z predmetov SJL, ANJ a MAT

      14. 3. - Účelové cvičenie pre I. AG a II. AG

      15. 3. - Divadelné predstavenie pre 1. až 3. ročník v Dome odborov

      16. - 17. 3. - Duchovná obnova II. AG

      17. 3. - Prezentácia MUDr. M. Mikolášika (3. a 4. ročník)

      21. 3. - Súťaž v písaní esejí - KU Ružomberok

      23. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      24. 3. - Geografická olympiáda - krajské kolo

      28. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16,00 hod.

       

      február 2017

      1. 2. - Olympiáda zo SJL - krajské kolo

      2. 2. - Geografická olympiáda zo SJL - eforma

      3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

      8. 2. - Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

      14. 2. - Školský turnaj vo futbale

      14. 2. - Valentínska pošta, srdiečkový deň

      22. 2. - Karnevalový deň od 10.00

      22. 2. - 24. 2. - Exkurzia do CERNU

      do 24. 2. - Odovzdanie prihlášok na VŠ (platí pre tie školy, ktoré majú termín do 28. 2. 2017)

      27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

       

      január 2017

      9. 1. - Začiatok vyučovania

      10. 1. - Požehnanie budovy školy

      12. 1. - Beseda s psychológom  (SEY) - 4. ročnik

      13. 1. - Školský ples

      17 1. - Beseda s lektorom z KU Ružomberok (3. a 4. hodina) - 3. a 4. ročnik

      18. 1. - Olympiáda ANJ okresné kolo

      19. 1. - Olympiáda NEJ okresné kolo

      20. 1. - Biblická olympiáda školské kolo

      do 23. 1. - Uzatvorenie známok (dochádzka do 21. 1.)

      23. - 27. 1. - Lyžiarsky výcvik I. AG, II.AG

      24. 1. - Polročná klasifikačná porada

      31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 5. hodina, vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu

      3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

       

      december 2016

      1. 12. - Vianočná Viedeň

      1. 12. - Červené stužky

      2. 12. - Noc v škole

      2. 12. - Deň otvorených dverí

      do 2. 12. - Olympiáda SJL - školské kolo

      7. 12. - ... a Slovo bolo u Boha - Ružomberok

      7. a 8. 12. - Pytagoriáda

      8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok školy

      9. 12. - Skúšobná maturita y ANJ - EČ

      od 12. 12. - Olympiáda z ANJ - školské kolo

      21. 12. - Vianočný koncert - Dom umenia Fatra

      23. 12. - 5. 1. - Vianočné prázdniny

      9. 1. - Začiatok vyučovania 

       

      november 2016

      1. 11. - Sviatok všetkých svätých

      3. 11. - Beh 17. novembra

      3. - 4. 11. - Duchovná obnova 4. BG Terchová

      7. - 11. 11. - Informatická súťaž iBobor

      8. - 9. 11. - Duchovná obnova 4. AG Terchová

      9. 11. - Návšteva krajského súdu 2. AG o 9.00

      12. 11. - Stužková slávnosť 4. BG 16.30 katedrála  

      15. 11. - Termín na odovzdanie poplatkov ZRŠ

      15. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

      16. 11. - Oceňovanie najlepších žiakov gymnázií

      16. 11. - Prezentácia Godzone Tour 2016 9.40 - 10.00 v telocvični 

      17. 11. - Deň  boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok 

      18. 11. - Študentská kvapka krvi

      19. 11. - Stužková slávnosť 4. AG 

      22. 11. - Olympiáda ľudských práv - školské kolo

      22. 11. - Deň (týždeň) otvorených dverí

      25. 11. - Svätenie adventných vencov 7.15 v školskej kaplnke

      29. 11. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hod.

       

      október2016

      6. 10. - Profi - orientácia - 3. ročník 

      11. 10. - Triedne rodičovské združenia

      17. 10. - Svetový deň výživy 

      18. 10. - Milión detí sa modlí ruženec 

      18. 10. - Vyhodnotenie Profi-orientácie 3. ročník

      21. 10. - Imatrikulácie

      28. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

       

      september 2016

      5. 9. - Začiatok školského roka - 8.30 v triedach

      5. 9. - Úvodná svätá omša v škole

      7. 9. - Ponuka krúžkov - zverejnenie 

      8. 9. - Opravné MS - EČ 

      8. - 9. 9. - Zoznamovacie stretnutie žiakov 1.AG

      12. 9. - Opravné MS - ÚFIČ

      12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov

      14. 9. - Účelové cvičenie 1.a 2. ročník

      16. 9. - Informácie o MS 2017 - rozdanie prihlášok

      16. 9. - Odovzdanie prihlášok do CVČ a na krúžky

      16. 9. - Vyzberanie vzdelávacích poukazov

      26. 9. - Vyzberanie prihlášok na MS 2017

       

      Školský rok 2015 - 2016

      jún 2016

      1. 6. - Maturitné skúšky

      1. a 2. 6. - KOŽaZ - tretí ročník

      2. 6. - Rozlúčková sv. omša s maturantmi 

      5. až 7. 6. - Triedny výlet II. AG 

      7. 6. - Konzultačný deň

      9. 6. - Fotografovanie žiakov

      22. 6. - Výlet za odmenu - Krakow

      24. 6. - Koncoročná klasifikačná porada

      29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - záverečná svätá omša v škole

      30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

       

      máj 2016

      3. 5. - Volejbalový zápas  učitelia - študenti

      5. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckych škôl svätá omša v Katedrále 8.15

      5. 5. - Púť  katolíckých škôl - Turzovka - Živčáková 

      6. 5. - Noc v škole 1. až 3. ročník gymnázia

      9. a 12. 5. - Príjímacie skúšky na SŠ - 1. kolo

      16. 5. - Zverejnenie harmonogramu ÚFIČ MS

      19. 5. - Oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS

      19. 5. - Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

      20. 5. - Nahliadnutie do PFIČ MS

      20. 5. - Odchod na akademický týždeň - 4. ročník gymnázia

      23. až 27. 5. - Akademický týždeň - 4. ročník gymnázia

      26. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - svätá omša v škole

      26. a 27. 5. - Duchovná obnova 2. AG

      30. 5. - Riaditeľské voľno - gymnázium

      30. 5. až 1. 6.  - Maturitné skúšky

      31. 5. až 2. 6.  - KOŽaZ - 3. ročník gymnázia

       

      apríl 2016

      1. 4. - Prvopiatková adorácia - II. AG

      5. 4. - Triedne rodičovské združenia o 16.00

      7. 4. - Metodický deň

      7. 4. - Riaditeľské voľno

      8. 4. - Fyzikálna olympiáda - školské kolo

      14. - 17. 4. - Exkurzia Holandsko

      18. - 22. 4. - Zber papiera

      19. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

      21. 4. - Vyhodnotenie Proforient 3. ročník

      22. 4. - Deň Zeme - Zemír, Zemírko

       

      marec 2016

      29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

      9. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      10. 3. - Skúšobná maturita z NEJ

      10. 3. - Krajské kolo geografickej olympiády

      15. až 17. 3. - EČ a PFIČ MS - SJL, ANJ, NEJ, MAT

      15. 3. - Účelové cvičenie I. a II. AG, III. AG a III. BG študijné voľno

      16. 3. - Študijné voľno I. a II. AG, profesijná orientácia III. AG a III. BG

      18. 3. - Týždeň mozgu I. AG - beseda

      23. 3. - Krížová cesta v školskej kaplnke

      24. až 29. 3. - Veľkonočné prázdniny

      celý marec - predajná burza kníh v školskej knižnici

       

      február 2016

      1. 2. - Polročné prázdniny

      2. 2. - Turnaj vo futbale

      4. 2. - Olympiáda ľudských práv

      5. 2. - Geografická olympiáda e-forma

      5. 2. - 12. 2. - Valentínska pošta

      9. 2. - Karnevalový deň - od 10. 00 v maskách

      15. 2. - Hviezdoslavov Kubín 

      do 26. 2. - Odovzdanie prihlášok RŠ na voliteľné predmety 3. a 4. ročník

      do 26. 2. - Aktualizácia maturitných zadaní

      29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

       

      január 2016

      11. 1.

      Začiatok vyučovania

      12. 1. Požehnanie budovy školy
      12. 1.  Olympiáda NEJ - okresné kolo 
      14. 1.  Biologická olympiáda - školské kolo 
      25. 1.  Biblická olympiáda - školské kolo 
      26. 1.  Polročná klasifikačná porada
      26. 1.  Olympiáda SJL - krajské kolo

      29. 1.

      Odovzdávanie výpisov známok 1. a ž 3. ročník 6. hodina, 4. ročník 3. hodina

      1. 2. Polročné prázdniny, začiatok vyučovania, 2. 2.

       

      december 2015

      1. 12.

      Triedne rodičovské združenia - 16.00

      1. 12. Olympiáda ľudských práv
      1. 12.  Červené stužky - celoslovenské stretnutie

      1. 12.

      Talentída - Expert genaility show - súťaž

      2. - 4. 12. Centík pre Afriku - 12.30 - 14.15
      30. 11. - 4. 12. Koláč pre Afriku
      7. 12. Beseda - geografia - II. a IV. ročník
      7. 12. Štvrtáci štvrtákom - 1. vyučovacia hodina
      7. 12. Olympiáda SJL
      8. 12. Nepoškrvnené počatie Panny Márie - 10.00 sv. omča v Katedrále - po skončení kino Mirage
      10. 12. Vianočný volejbalový turnaj
      do 10. 12. Geografická olympiáda
      11. 12.  Skúšobná maturita ANJ
      do 11. 12. Olympiáda ANJ
      22. 12.  Vianočná akadémia
      23. 12. - 7. 1.  Vianočné prázdniny
      8. 1. 2016 Riaditeľské voľno začiatok vyučovania 11. 1. 2016

       

      november 2015

      02. a 03. 11.

      duchovná obnova 4. BG

      04. 11. účasť na Behu 17. novembra
      09. až 13. 11. iBobor - informatická súťaž - podľa kategórií

      10. 11.

      štvrťročná klasifikačná porada

      11. 11. Identita v Kristovi 1. až. 3. ročník gym.
      14. 11. stužková slávnosť - IV. AG - Sirotár 17.00
      16. 11. riaditeľské voľno
      16. 11. oceňovanie žiakov SŠ Žilinskej diecézy (Pacholíková)
      19. 11. študentská kvapka krvi
      21. 11. stužková slávnosť - IV. BG - Vlčince 17.30
      24. 11. deň otvorených dverí
      24. až 30. 11. Červené stužky
      27. 11. svätenie adventných vencov o 7.15 v kaplnke
      30. 11. adopcia na diaľku - Centíková burza

       

      október 2015

      06. 10.

      Plenárne a triedne rodičovské stretnute o 16:45

      09. 10. Výchovný koncert v Dome odborov
      16. 10. Svetový deň výživy

      23. 10.

      Imatrikulácie

       

      september 2015

      2. 9.

      Slávnostné otvorenie šk. roka sv. omšou o 9:30

      3. 9. ÚFIČ MS 2014 - mimoriadny termín

      4. 9.

      OT EČ a PFIČ MS 2015 - CJ

      7. - 8. 9.

      Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka

      14. 9.

      1. účelové cvičenie 1. ročník, 3. účelové cvičenie 2. ročník

      29. 9. prednáška - Pravda o drogách

      do 30. 9.

      Odovzdanie prihlášok na MS 2016

       

      Školský rok 2014 - 2015

      jún 2015

      1. 6. 

      riaditeľské voľno - gym

      1. 6. - 3. 6.

      ÚFIČ maturitnej skúšky

      2. 6. 

      poznávacia vychádzka po Žiline - 1. a 2. ročník gym

      2. - 4. 6.

      KOŽaZ 3. ročník gym

      4. 6. 

      Sviatok Kristovho Tela a Krvi, sv. omša 10.00, rozlúčka s maturantami,

      fotografovanie žiakov

      6. 6. 

      Púť katolíckých škôl - Rajecká Lesná

      16. 6.

      2. kolo priímacích skúšok

      19. - 20. 6. 

      noc v škole

      23. 6.

      súťaž - Družstvá prvej pomoci mladých

      24. 6.

      klasifikačná porada

      29. 6.

      Sviatok sv. Petra a Pavla, záverečná sv. omša

      30. 6.

      odovzdávanie vysvedčení

       

      máj 2015

      5. 5. - 6. 5. 

      duchovná obnova III. AG

      6. 5.

      exkurzia Ostrava - Svet techniky

      7. 5. 

      výsledné hodnotenie PFIČ

      7. 5.

      exkurzia Bratislava

      11.  a 14. 5. 

      prijímacie skúšky 1. kolo

      11. 5. až 8. 6.

      organizovanie koncoročných výletov

      12. 5.

      oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS

      12. - 13. 5. 

      duchovná obnova I. AG

      14. 5.

      Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckých škôl, sv. omša o 12. 00 hod. v škole

      14. - 16. 5.

      školský výlet III. BG

      18. 5.

      nahliadnutie do PFIČ MS - 7. hodina.

      18. 5.

      beseda - p. Košturiak

      21. 5.

      koncoročná klasifikačná porada IV. A, IV. BG

      21. - 22. 5.

      školský výlet I. AG, III. AG

      22. 5.

      odovzdávanie učebníc IV. AG, IV.BG, odchod na akademický týždeň

      22. - 25. 5.

      exkurzia Salzburg

      24. - 29.  5.

      akademický týždeň

      26. 5.

      konzultačné rdičovské združenia

       

      apríl 2015

      2. 4. - 7. 4. 

      Veľkonočné prázdniny

      7. 4. Deň katolíckych učiteľov, sviatol Jána de la Salle

      8. 4. 

      riaditeľské voľno

      9. 4. beseda s rehoľníkmi 4. ročník gym - 1. a 2. hodina
      14. 4.  3/4 ročná klasifikačná porada

      20. 4. - 24. 4. 

      zber papiera 

      23. 4.

      Deň Zeme, Zemír, Zemírko

      29. 4. 

      Profiorientácia - 3. ročník GYM - vyhodnotenie                                                  

      23. 3.

      Klokan - matematická súťaž

       

      marec 2015

      2. 3. - 6. 3. 

      lyžiarsky výcvik

      5. 3. 

      Hviezdoslavov Kubín

      6. 3.  adorácia - II. AG 

      9. 3. - 13. 3.

      Pangea - matematická súťaž 

      13. 3.

      dekanátne kolo Biblickej olympiády

      17. 3. - 19. 3.  EČ a PFIČ MS - SJL, CJ, MAT
      17. 3. Kino/divadlo pre 1. až 3. ročník GYM
      17. 3.  Návšteva Britského centra Žilinskej knižnice

      18. 3.               

      2. a 4. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník GYM

      18. 3. 

      Profiorientácia - 3. ročník GYM                                                     

      23. 3.

      Klokan - matematická súťaž

      24. 3.  futbalový turnaj GYM
      24. 3. triedne rodičovské združenia - 15.30
      25. 3. krajské kolo Geografickej olympiády
      priebežne  krížová cesta
      priebežne  predajná výstava kníh - marec s knihou

       

      február 2015

      2. 2.

      polročné prázdniny

      4. 2. 

      OT ÚFIČ MS

      5. 2.

      olympiáda ľudských práv - krajské kolo 

      6. 2.

      olympiáda SJL - okresné kolo

      6. 2. geografická olympiáda e-forma
      6. 2. adorácia II. BG - Mgr. Straňanková
      6. 2. - 13. 2. Valentínska pošta

      9. - 11. 2.               

      skúšobná EČ a PFIČ - MAT, SJL a CJ

      11. 2. 

      Hviezdoslavov Kubín                                                     

      13. 2.

      posledný termín na odovzdanie prihlášok na voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku

      16. 2. - 20. 2.  jarné prázdniny
      26. 2. beseda - manželstvo a rodičovstvo (R. Vašečka)
      26. 2. beseda o misiách (M. Tichý)
      priebežne  kontrola a potvrdzovania prihlášok na VŠ 

       

      január 2015

      8. 1.

      začiatok vyučovania po prázdninách

      9. 1. 

      požehnanie budovy školy - 1. hodina

      13. 1.

      olympiáda NEJ - okresné k

      14. 1.

      olympiáda ANJ - okr

      26. 1.               

      uzatváranie známok do 14. 00

      30. 1. 

      odovzdávanie výpisov známok - 6. hodina                                                     

      2. 2. začiatok vyučovania - 2. polrok


      december 2014

      1. 12.

      Červené stužky

       

      Olympiáda v NEJ - školské kolo kat. 2A

      1. - 3. 12. 

      Centík pre Afriku - burza

      2. 12.

      Triedne rodičovské stretnutia - 16:00

      8. 12. 

      Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok GKP, sv. omša 8:30 v katedrále

       

      Nebo nie je výmysel - 10:00 v Mirage

      9. 12. Olympiáda v NEJ - školské kolo kat. 2B
        Biblická olympiáda
        Školská vianočný volejbalový turnaj 
      11. 12. Viedeň - exkurzia
      19. 12. Vianočná akadémia
      25. 11. Deň otvorených dverí
      22. 12 - 7. 1. Vianočné prázdniny

       

      november 2014

      5. 11.

      Beh 17. novembra

      6. 11.

      Študentské voľby

      7. - 8. 11. 

      Študentské etické sympózium v Nitre

      7. - 14. 11.

      i-Bobor

      10. - 11. 11.

      Exkurzia Osvienčim - Krakov

      14. 11.

      Stužková slávnosť IV. AG

      19. 11. Godzone tour
        Oceňovanie žiakov SŠ Žilinskej diecézy otcom biskupom
      20. 11. ... a Slovo bolo u Boha ...
      22. 11. Stužková slávnosť IV. BG
      25. 11. Deň otvorených dverí
        Identita v Kristovi
        Olympiáda ľudských práv
      28. 11. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, Dom odborov, 1. a 2. ročník

       

      október 2014

      7. 10.

      Plenárne a triedne rodičovské stretnutia - 16:45

      8. 10.

      Výchovný koncert v Dome odborov - 11:00

      24. 10.

      Imatrikulácie

       

      september 2014

      2. 9.

      Slávnostné otvorenie šk. roka sv. omšou na šk. dvore o 10:00

      3. - 5. 9.

      OT EČ a PFIČ MS 2014

      4. 9.

      Zoznamovacie stretnutie žiakov 1. ročníka

      5. 9.

      1. účelové cvičenie 1. ročník, 3. účelové cvičenie 2. ročník

      8. 9.

      Výchovný koncert - Sedembolestná Panna Mária, Patrónka slovenska 

      10. - 11. 9.

      ÚFIČ MS 2014 - mimoriadny termín

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie