• Školská jedáleň

     • Prihlasovanie - odhlasovanie stravy

     •  Prihlasovanie: 

      Na stravovanie je stravník prihlásený po odovzdaní vyplnenej prihlášky a zaplatení uhrady za stravné.

      Úhrady za obedy realizujte na účet školskej jedálne: 

      IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432

      QR kód - číslo účtu:

       

      Prihlásiť sa na stravu je možné kedykoľvek v priebehu mesiaca, najneskôr jeden deň pred začatím stravovania do 14.00 hodiny, buď telefonicky u vedúcej jedálne: KONTAKT 0910 505  300

      Alebo cez mobilnú aplikáciu EduPage, alebo cez webovú stránku po prihlásení sa na www.sskp.sk

       Odhlasovanie:

      Na základe vyhlášky MŠ SR 330/2009 z. z. v znení neskorších predpisov a Prevádzkového poriadku školskej jedálne obedy odhlasujeme 24 hodín vopred. 

      Žiadame rodičov aby odhlasovanie z obeda na nasledujúci deň oznamovali najneskôr do 14:00 hod. predošlého dňa.

      V prípade hromadných akcií ktorých sa zúčastňuje väčší počet stravníkov, je potrebné sa odhlásiť min. 3 dni vopred.

      INFO pre deti MŠ

      Z dôvodu dotácie sa nedá odhlásiť iba časť jedla. Jedine sa to dá osobne (telefonicky) u vedúcej jedálne a to iba ak sa splní podmienka že konkrétna časť jedla (napr. desiata) sa odhlási za mesiac toľko krát aby prevýšila hodnotu 1.20 € čiže ak je desiata v hodnote 0.36 €, tak potom 1.20 / 0.36 = 3.33 ≈4, to znamená že sa musia odhlásiť minimálne 4 desiaty do mesiaca.

      Preplatky

      Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.
      V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie