• Školská jedáleň

     • Prihlasovanie - odhlasovanie stravy

     •  Prihlasovanie: 

      Na stravovanie je stravník prihlásený po odovzdaní vyplnenej prihlášky a zaplatení úhrady za stravné.

      Úhrady za obedy realizujte na účet školskej jedálne: 

      IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432

      QR kód - číslo účtu:

       

      Odhlasovanie:

      Na základe vyhlášky MŠ SR 330/2009 z. z. v znení neskorších predpisov a Prevádzkového poriadku školskej jedálne obedy odhlasujeme 24 hodín vopred. 

      Odhlásiť – prihlásiť stravu môžete: cez terminál, ktorý je umiestnený  školskej jedálni a cez mobilnú aplikáciu  JEDÁLEŇ“.

      Preplatky

      Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.
      V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie