• Výchovný poradca

     • Základná škola

     •  

      Mgr. Mária Jakubcová

      Kontakt: jakubcova@sskp.sk

      Konzultačné hodiny: individuálne konzultácie po dohode s výchovnou poradkyňou. 


       

      Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia  zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023  

      V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok  2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:   

      Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy  umeleckého priemyslu a konzervatóriá 

      - 1. termín:  

      odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych  schopností, zručností a nadania:   

      2.5.2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj  3.5.2022  

      odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych  schopností, zručností a nadania:

      4.5.2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj  5.5.2022 a 6.5.2022  

      - 2. termín:  

      odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych  schopností, zručností a nadania:   

      9.5.2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj  10.5.2022  

      odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych  schopností, zručností a nadania:  

      11.5.2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov,  aj 12.5.2022 a 13.5.2022  

       

      Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy  

      Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na  stredných športových školách koná v dvoch fázach:  

      - prvá fáza - overenie športového výkonu:   

      od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny  prijímacej skúšky)  

      - druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:   

      4.5.2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5.5.2022 a 6.5.2022 (1. termín) alebo   

      11.5.2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12.5.2022 a 13.5.2022 (2. termín)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre  školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). 

      Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/21703.pdf

       

      Pozrite si aj facebook stránku Žilinského samosprávneho kraja. 

       

       

      Zoznam stredných škôl v Žilinskom kraji: 

      Stredné školy, ktorých zriaďovateľom je RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza), nájdete po kliknutí na obrázok: 

       

      Gymnázia, ktorých zriaďovateľom je RKC Žilinská diecéza (Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza), nájdete po kliknutí na obrázok:

       

      Stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, nájdete po kliknutí na obrázok: 

       

      Informácie o duálnom vzdelávaní a zoznam stredných škôl s duálnym vzdelávaním, nájdete po kliknutí na obrázok: 

       

      Naplnenosť, zoznamy, štatistiky jednotlivých SŠ, nájdete po kliknutí na obrázok. Následne kliknite na záložku "Naplnenosť a možnosti štúdia", kde si vyberte typ školy a odbor. 

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie