• Duchovné aktivity

     • Príhovory

     • 17. október 2020

      Otvorená náruč... 

      Milí rodičia a študenti našej školy,
      určite ste už všetci boli v našej Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Nad svätostánkom je
      umiestnená socha Ježišovho Srdca, ktorá má otvorenú náruč. Možno ste si mnohí položili
      otázku, čo predstavuje toto vyobrazenie. Práve tento týždeň sme si pripomenuli spomienku sv.
      Margity Márie Alacoque. Ona mala s Pánom Ježišom zvláštny zážitok. Pán Ježiš ju požiadal o
      jej srdce, ponoril ho na chvíľu do svojho Srdca a potom ho akoby v plameňoch opäť vrátil do
      jej hrude. Margita pritom pocítila, akoby jej srdce bolo objaté: „Tu máš, moja veľmi
      milovaná, drahocenný záloh mojej lásky.“ Tento zážitok vyjadruje podstatu toho, čo znamená
      mať živý vzťah s Pánom Ježišom. Máme mu dovoliť, aby objal naše srdce svojou láskou
      a vrátil nám ho (obrazne) do hrude, aby sme sa stali svedkami jeho lásky pre bratov a sestry,
      ktorí žijú okolo nás. Pán Ježiš si prial, aby sme sa ako spoločenstvo stretli vždy raz za týždeň
      v jeho chráme a aby sme túto jeho lásku k nám slávili spoločne pri svätej omši. Žijeme v čase
      pandémie, kedy nie je jednoduché dostať sa na slávenie, nakoľko počet ľudí na svätej omši je
      veľmi obmedzený. Čo urobiť, aby sme v kolobehu času nezabudli na Ježišovu lásku a aby
      sme sa nezabudli nechať objať jeho láskou? Ponúka sa istá možnosť, i keď nedokonalá.
      Vytvoriť v nedeľu priestor a pozvať Pána do vašich príbytkov i sledovaním online sv. omše.
      Je to možnosť, ako nechať zaznieť vo vašich obývačkách Božie slovo, ktoré hovorí tú
      nádhernú pravdu, že máme nebeského Otca, ktorý nás miluje a že sa na neho kedykoľvek
      môžeme obrátiť v modlitbe. Tento školský rok budeme všetci čeliť prekážkam, že nebude
      možné absolvovať prípravy na prvé sväté prijímanie i birmovanie klasickým spôsobom, ale
      Pán si nachádza spôsoby, ako nám ostať na blízku. Dávam Vám rodičom i žiakom do
      pozornosti naše katolícke masmédia TV Lux, Rádio Lumen, Rádio Mária, kde si môžete nájsť
      slávenie, ktoré bude najviac vyhovovať Vašim časovým možnostiam. Kto by mal záujem
      o svätú omšu s príhovorom pre deti od pátrov Piaristov, nájdete ju tu:
      https://www.youtube.com/channel/UCpE0WMlNFsfYHVKNemMF1iw

      S pozdravom a požehnaním z Farnosti Žilina-mesto kaplán Martin

       

       

      1. apríl 2020

      Čas sŕdc.....

      Moji milí z Kapy! Srdečne Vás opäť pozdravujem a uisťujem vás o svojej blízkosti. Vždy, keď slúžim svätú omšu, myslím na vás a hovorím o vás Pánovi, aby vás požehnal a ochránil od všetkého zla. Prvé týždne na púšti s Pánom máme za sebou. Bol to čas, ktorý preveril, aká silná je naša viera, ako sa dokážeme modliť, ako sa dokážeme obetovať. Určite vy, tak ako aj ja, ste prežili chvíle, keď sa darilo, ale i momenty, kedy ste nezvládli seba samých, kedy ste reagovali neprimerane a kedy ste možno aj zranili svojich blízkych. Byť stále zatvorený doma s tými istými ľuďmi vôbec nie je jednoduché...Dovoľte mi podeliť sa s vami, ako ja prežívam tento čas. Nazval som ho časom sŕdc.....

      Ide o požehnaný čas, v ktorom nám Pán ukazuje, aké je naozaj naše srdce. Iba v nových podmienkach, ktoré sme doteraz nezažili, môžeme vidieť, aké je naše srdce. Keď sme žili v časoch istoty, naše srdcia mali vychodené chodníčky. Vedeli sme, kde a ako sa správať. Naše srdcia často krát vzali na seba rôzne masky, aby sme boli príjemní v očiach blízkych, aby sme urobili dobrý dojem. Doba istoty nateraz pominula a my sa nachádzame v úplne novej situácii, ktorú sme nikdy nezažili.

      Naše srdcia ešte nemajú naučené nové masky a tak sa prejavujú také, aké naozaj sú. Prekvapilo ťa, ako si v karanténe neprimerane zareagoval? Prekvapilo ťa, kde sa v tebe berie toľká nervozita a hnev? Prekvapilo ťa , že nie si taký trpezlivý, ako si si myslel? Prekvapilo ťa, že sa vôbec nevieš modliť? Prekvapilo ťa, že nevieš nájsť doma vnútorný pokoj a nepokoj zaháňaš aktivizmom?  Prekvapilo ťa mnoho iných nepríjemných vecí? Áno, prekvapilo ťa tvoje vlastné srdce! Srdce, bez masiek, nánosov a klamstiev. Boh použil tento čas, aby nám odhalil tajomstvo našich sŕdc. A ja ho chválim za to! Nová situácia môže byť pre nás novým impulzom, aby sme dovolili Pánovi pretvárať naše srdce. Sami to nedokážeme. Na začiatku každého uzdravenia srdca je dovolenie Pánovi, aby doň vstúpil. Chcem vás všetkých povzbudiť, pozvite Pána vlastnými slovami do vášho srdca, aby ho uzdravoval, premieňal a robil pokojným. Toto je čas sŕdc... Jeho Srdce a naše srdce, to stačí. Nenechajme si ukradnúť tento vzácny čas... Môžeme vyjsť z neho premenení...

      Obdobie karantény je určite ťažké, ale je aj vzácnym časom Pánovho požehnania. Zakončím slovami žalmu, ktoré môžu byť aj jednoduchou modlitbou za duchovné zdravie nášho srdca: ,, Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.ʻʻ (Ž 139, 23-24)

      S požehnaním kaplán Martin...

       

      14. marec 2020

      Milá naša škola, 

      pred niekoľkými dňami sa v našich chrámoch prestalo spievať radostné Aleluja, pretože nastalo pôstne obdobie. Vtedy sme ešte netušili, že to nebude len symbolický úkon Cirkvi. Dnes sa naozaj celý svet ponoril do ticha – ticho vládne v kostoloch, v školách, na uliciach.

      No toto ticho nemá byť skľučujúce a depresívne.

      Prorok Ozeáš píše: „privediem ju na púšť a prihovorím sa jej srdcu“. Púšť je nehostinné miesto a taktiež miesto ticha. No prorok nevníma púšť ako miesto záhuby, ale miesto, kde sa môže Boh prihovoriť duši. Duša môže venovať na púšti svoju pozornosť len Bohu, nič ju nerozptyľuje.

      Aj my by sme mali tento čas ticha v podobe karantény využiť na to, aby sme začuli hlas Boha. Boh neustále k nám hovoril, to len naše uši ho nezachytili, lebo už boli nasýtené mnohými inými zvukmi – nákupy, fastfoody, hlasná hudba, ľahkovážnosť, pokazené medziľudské vzťahy.

      A Boh, pretože nás nesmierne miluje a bojuje o našu spásu i naše srdcia, nás v týchto týždňoch vyviedol na púšť. Táto púšť môže mať pre nás rozličnú podobu – čítanie Svätého Písma, modlitba krížovej cesty, posvätný ruženec, dobrá duchovná literatúra, čas strávený s rodinou, film s náboženskou tematikou, pôst, ale i zdravá zábava. Všetky tieto a mnohé iné činnosti majú spoločné len jedno – zamilovať si viac Boha a svojho blížneho. Všetko hmotné v týchto časoch vírusovej epidémie stráca na hodnote, všetko to pominie a zostane len to najdôležitejšie – láska.

      Buďme v týchto dňoch naozaj zodpovední, dodržujme preventívne opatrenia a voľný čas plnohodnotne využime na budovanie vzťahu s Bohom a blížnymi.

      Zároveň vás všetkých pozývam na sledovanie nedeľnej svätej omše na TV Lux.  Denne vás predkladám Bohu pri slávení svätej omše za zatvorenými dverami a dúfam, že čoskoro budeme môcť spolu prežívať dar viery a sláviť Veľkú Noc.

      V modlitbách s vami ostáva váš kaplán Martin

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie