• Centrum voľného času

     • Rozvrh 2020/2021

     • Pondelok

      Anglický jazyk 1. , 2. ročník

      13.00-14.00

      1.A

      Tanečno - folklórny krúžok 

      13.45 -15.45

      Posilňovňa

      Futbalový krúžok

      13.45 -15.45

      Telocvičňa

      Utorok

      Malý kutil

      13.45 -15.45

      Miestnosť CVČ

      Informatický krúžok

      14.35 -16.35

      Učebňa informatiky

      Streda

      Florbal

      13.45 -14.45

      Telocvičňa

      Všeobecná pohybová príprava 

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      Štrtok

      Knihožrúti

      13.30 -15.30

      Knižnica

      Slovenčina prevažne vážne

      13.45 -15.45

      9.A

      Výtvarný krúžok

      13.45 -15.45

      3.A

      Piatok

      Anglický jazyk 1. , 2. ročník

      13.00 14.00

      1.A

      Florbal

      13.45 -14.45

      Telocvičňa

      Všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      GYMNÁZIUM

      Deň

      Záujmový krúžok

      Hodina

      Miestnosť

      Utorok

      Zbor Kráľovnej pokoja

      14.00 -15.15

      Študovňa

      Streda

      Zbor Kráľovnej pokoja

      07.00-07.45

      Kaplnka

      Piatok

      Workout

      17.00-19.00

      Telocvičňa

      MATERSKÁ ŠKOLA

      Deň

      Záujmový krúžok

      Hodina

      Miestnosť

      Streda

      Malý športovec - všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      Štvrtok

      Tanečno-folklórny krúžok 

      14.00 16.00

      Posilňovňa

      Piatok

      Angličtina hrou MŠ

      14.00 16.00

      Jazyková učebňa

      Piatok

      Malý športovec - všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie