• Materská škola

     • Kalendár akcií a fotogaléria

     •  

      Školský rok 2021/2022

       

      4/2022

      Vesmír očami našich Lienočiek  

        

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 🐞

       

      Privítali sme u nás v materskej škole planetárium, a tak sme si priblížili vesmír na dosah dlane. Krásny, farebný a nezabudnuteľný zážitok. 

        

      Celý album otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

      2/2022

      Mravčekovia - karnevál 

         

       

      Mravčekovia - ako bežal február

       

      Celý album otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

      Hókus-pókus u Lienok

        

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

      1/2022

      Mravčekovia - január bol naozaj krásny 

        

       

      Dnes sme si s motýlikmi robili experiment🧪

      Do sklenených fliaš sme dali rôzne množstvo vody a pozorovali sme zvuk ktori fľašky vydávali. Zistili sme, že rôzné množstvo vody spôsobilo, že každá fľaška mala iný zvuk.

      Následne sme si rozdali rôzne hudobne nástroje. Povedali sme si z akých sú materiálov a aký zvuk vydávaju a potom sme si na nich aj zahrali. 🎺🎸🪗🎷🎻🎵🎼

       

      MOTÝLIKY. Z čoho si vecička. Učime sa z čoho sú vyrobené veci, spoznávame rôzne materiály.

       

       

      12/2021

      Tréningy MŠK pre našich predškolákov, každý piatok majú velikánsky úspech. 🥰🤩

        

       

      Sovičky u zubára

         

       

      V Atriu na KAPE robíme pre našich škôlkarov 1. rok Katechézy Dobrého pastiera. ❤️🌠🌟.

      Ďakujeme za krásnu účasť.

      Kliknutím na fotku otvoríte celý fotoalbum. 

        

       

      Úžasné Sovičky 🤩 takto si robili medovníčky ❤️

      Kliknutím na fotku otvoríte celý fotoalbum. 

        

       

      Vianoce u Sovičiek🎄pomodlili sme sa pri Betleheme😇 🌟v kaplnke a potom sme našli pod stromčekom krásne hračky.🎄🎄🎄🌟🌟🌟

      Kliknutím na fotku otvoríte celý fotoalbum. 

       

       

      Ježiško u Motýlikov

      Kliknutím na fotku otvoríte celý fotoalbum. 

        

       

      Advent u Sovičiek, takto si sami zdobili stromček a potom sa im pri ňom krásne spinkalo🌟.

        

       

      Farebný týždeň u Lienok a Motýlikov.

      Kliknutím na fotku otvoríte celý fotoalbum. 

       

       

      Vianočné tvorivé chvíle u Mravčekoch

      Kliknutím na fotku otvoríte celý fotoalbum. 

       

       

      11/2021

      Motýliky a Lienky sa zúčastnili olympijských hier. Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na fotku. 

         

       

      Mravčeky, Lienky a Motýliky si užívali jesennú prechádzku do parku. 

         

       

      Motýliky sa zahrali na malých záchranarov. 

        

       

      Motýliky sa učili, z čoho sa skladá ľudské telo.  

         

       

      10/2021

      Mravčekovia na jeseň 

       

       

      Jeseň v plnom prúde u Lienok. 

       

       

      Október je mesiacom plným farieb a jesennej krásy, ale aj Mesiacom úcty k starším.

      S našimi Lienkami sme vyrábali darčeky pre našich najmilších starých rodičov. Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

       

      9/2021

      Učíme sa a opakujeme si farby a čísla na angličtine

        😍

       

      Spolupráca pri stavaní dráhy u Sovičiek počas témy Doprava

         

       

      Nácvik piesní od Queen kapelou Sovičky Boy

        

       

      Cvičenie u Sovičiek so športovým náradím a náčinim

          

       

      Školský rok 2020/2021

      4/2021

      Potulky vesmírom u Motýlikov

      Je to vesmír nekonečný,

      je to vesmír vzdialený,

      je to vesmír jedinečný 

      náš pán VESMÍR tajomný, 

      chceme sa na Teba dívať, 

      chceme Ťa spoznávať,

      chceme vedieť, kde sa končíš 

      a čo všetko ukrývaš ? 

      Krásny týždeň plný vesmírnych záhad je za nami. A my sme sa dozvedeli všeličo nové. Napríklad, že Mars je červený a že Saturn má nádherný prstenec. Nechýbalo ani maľovanie planét, stavanie rakety z kociek a hru na ozajstných kozmonautov! 

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 

         

       

      Poobedné aktivity u našich najmenších

       ​​

       

      3/2021

      Marec ako mesiac knihy

      Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského ako snahu o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

      Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“

      povedal Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity.

      Čitateľská gramotnosť u detí predškolského veku je veľmi dôležitá. Dieťa si osvojuje kľúčové kompetencie čitateľskej gramotnosti, ktoré rozvíja v neskoršom veku, oboznamuje sa s ilustrovanou knihou doplnenou o textovú časť. Učiteľka, rodič čítaním kníh rozvíjajú u dieťaťa fantáziu, predstavivosť, jazykové a komunikatívne kompetencie, čo výrazne pomáha pri rozvoji reči.

      Na rozvoj materinského jazyka nám najlepšie slúži čítanie kníh, maľované čítanie, z ktorých dokáže dieťa prerozprávať obsah, podľa ilustrácií v knihe, teda ide o rozvoj verbálnej reči. 

      Veľmi dôležité je neustále si pripomínať, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú speje k svojej elektronickej podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť aj jednotlivca.

      Celý fotoalbum si pozriete po kliknutí na fotku. 

       

       

      Blížia sa sviatky Veľkej noci, nasadili sme si žitko, vyklíči nám? 

       

       

      Kedy príde už tá jar? Čakáme ju ako dar.

      Keď zakvitnú lúky, polia, všetko tak prekrásne vonia.

      Včielky, vtáky lietajú, všetci usilovne pracujú.

      Čo to, čo to, čo sa to deje?

      Slniečko sa na nás smeje.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku.

       

       

      Srdiečka sme vyrábali pre maminky na MDŽ.

       

       

      2/2021

      Téma týždňa: živá a neživá príroda, hókusy - pokusy.

      Týždeň projektového vyučovania zameraný na živú a neživú prírodu. Cieľom projektového vyučovania bolo zapájanie sa detí a ich podieľanie sa na bádaní, pozorovaní, objavovaní, skúmaní a experimentovaní so živými a neživými zložkami prírody.

       

      Čo je príroda naši šikovní škôlkari predsa dávno vedia a aj si ju chránia a starajú sa o ňu. Poznať a rozlíšiť jednotlivé zložky živej a neživej prírody pre nich nebol žiadny problém. Počas projektového vyučovania na tému živá a neživá príroda deti zábavnou a zážitkovou formou spoznávali všetko živé a neživé a svoje zistenia si overovali pomocou rôznych pokusov. Vedia, čo patrí do kráľovstva živej prírody a čo tvorí kráľovstvo neživej prírody a že  obe tieto kráľovstvá nemôžu jedno bez druhého existovať. 

       

      V prvý deň deti rozlišovali a triedili živé a neživé zložky prírody a následne ich identifikovali, a to aj  so zatvorenými očami, a pretože deti potrebujú chytať, ohmatávať, brať do ruky a experimentovať,  jednotlivé predmety porovnávali, porovnávali váhu, veľkosť, povrch, spúšťali ich po šikmej rovine, zisťovali, čo je guľaté a čo hranaté a samé prišli na to, čo treba s naklonenou rovinou urobiť, aby sa veci gúľali rýchlejšie. 

         

       

      Druhý deň deti robili pokusy s vodou.  Zisťovali, aké vlastnosti má voda, experimentovali, ktoré predmety sa potopia a čo zostáva plávať, porovnávali rôzne prírodniny, ako sa správajú vo vode a riešili úlohu: najskôr každý vymodeloval guľu z plastelíny a potom si deti lámali hlavičky a skúšali a rozmýšľali, čo treba urobiť z guličky, aby sa nepotopila, ale zostala plávať na hladine. 

        

      Celý fotoalbum si pozriete po kliknutí na fotografiu.

       

      Na tretí deň sme sa zahrali na malých vedcov, výskumníkov a objaviteľov a dokonca sme pracovali s pipetami ako naozajstní vedci v laboratóriu. Deťom sa aktivity s vodou, olejom, fabou a pipetami veľmi páčili. Najväčší záujem však u detí vzbudili naša vlastnoručne vyrobené dúhy.

          

       

      Deň štvrtý - SOPKA!

      Z našich škôlkárov sa v tento deň na chvíľu stali sochári a maliari, goelógovia a geografi, informatici a chemici. Najskôr sme si zopakovali zložky živej a neživej prírody, na interaktívnej tabuli pozreli prezentáciu o sopke, ako o jednej z častí neživej prírody, dozvedeli sme sa ako sopky vznikajú a ako fungujú, čo je láva a čo magma a následne sme si vyrobili našu vlastnú sopku.

      Ako magmatický krb a magmatický komín nám poslúžila plastová fľaša.  Kráter sme vyrobili zo starých letákov/novín/papiera a bublinkovej fólie, ktorú sme krásne namaľovali a sopka bola na svete.  Potom zostávalo to najdôležitejšie. Prebudiť sopku k životu. 

      Do sopky (fľašky) sme naliali ocot a nakvapkali červené farbivo, aby mala láva tú správnu farbu. A týmto sme pripravili sopku na výbuch.

      Sopka vybuchne tak, že do tej octovej vody nasypete sódu bikarbónu. Sopka okamžite začala chrliť lávu. Nadšenie detí bolo neskutočné. Bolo počuť samé híkanie a výkriky od úžasu. Keď už sopka prestávala chrliť lávu, doliali sme ocot, sódu bikarbónu a celý proces pokračoval ďalej, ocot vždy zo sopky vykypel a mohli sme pokračovať donekonečna. Jediné riziko, ktoré nám hrozilo bolo to, že simuláciu výbuchu sopky musíme zopakovať. Deti z tohto experimentu boli nadšené a my sme s radosťou sledovali ich rozžiarené očká.

      Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na fotografiu. 

         

       

      Piatok - semienka

      Táto krásna aktivita bola zameraná na overenie a potvrdenie skutočnosti, že kráľovstvo živej a neživej prírody nemôže jedno bez druhého existovať.  Zasadili sme si fazuľky do pôdy, poliali vodou a odložili na parapetu, aby fazuľky po líčkach pohladilo slniečko, pretože naše múdre sovičky predsa vedia, že každé semienko potrebuje pre svoj život a rast pôdu, vodu, teplo a svetlo.

      Teraz už len budeme trpezlivo čakať a pozorovať fazuľky ako klíčia, sledovať ako sa rozrastajú korienky a ako rastie rastlinka.

      Celý fotoalbum si pozriete po kliknutí na fotografiu. 

        

       

      Kresba je v živote dieťaťa niečo magické a dieťa v nej vyjadruje všetko, čo v živote prežíva, je obrazom jeho vnímania sveta, na ktorý sa pozerá svojimi detskými očami a je odrazom jeho skúseností.

      Dieťa, ktoré kreslí, je šťastné dieťa!  :-)

      Výtvarné diela v podaní našich malých umelcov z materskej školy, ktoré sú balzamom pre všetky duše.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku.

       

       

      Telesná výchova u Motýlikov - ani naši najmenší sa nezľakli prekážkovej dráhy a smelo a s rozvahou ju zvládli. Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na nasledujúcu fotku.

       

       

      Karneval u Sovičiek

      Na známosť sa  všetkým  dáva, mimoriadna skvelá správa: tak, ako každý rok v tomto čase, karneval tu máme zase.

      V piatok, posledný deň pred jarnými prázdninami, konečne nastal  deň očakávaného karnevalu,  na ktorý sme sa  veľmi tešili. Naša  materská  škola sa zmenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli  rôzne rozprávkové bytosti - spanilé princezničky, pirát, zajačik, kráľ zvierat lev, hrôzostrašný drak, policajt aj kozmonaut, batman aj spiderman. Počas celého dňa sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Deti sa v maskách od rána hrali, tancovali a zabávali sa, v maskách dokonca aj odpočívali a nechýbala ani karnevalová hostina.

      Boli sme prekvapení tými všetkými krásnymi a nápaditými maskami, ktoré sa vo víre tanca vznášali medzi balónikmi, ozdobami, konfetami a bublinkami a predvádzali úžasné tanečné kreácie. Nechýbal ani náš obľúbený stoličkový tanec.

      Karnevalom sme žili celý týždeň. Deti spievali karnevalové pesničky, rozprávali karnevalové básničky, kreslili rozprávkové postavičky a zhotovovali rôzne škrabošky a pripravovali ozdoby.

      Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na obrázok.

       

      Výroba masiek a tešíme sa na karneval, fašiangy v MŠ.

          

       

      Deti sa u najmenších v MŠ dozvedajú zábavnou a zážitkovou formou o živej a neživej prírode. Skúmajú, triedia a vedia vymenovať základné zložky živej a neživej prírody. 

       

      Pozrite si celý fotoalbum.

       

      Deti v materskej škole tvorili k téme NAŠE ZDRAVIE.

       

      Pozrite si fotoalbum.

       

      1/2021

      Rozvíjame grafomotoriku - práce detí v materskej škole.

        

      Pozrite si fotoalbum.

       

      Radosť sovičiek nesmierna z nového telovýchovného náradia a náčinia.

      Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.  

      V rámci pohybových a relaxačných cvičení si dieťa rozvíja najmä psychomotorické kompetencie, pričom dieťa na konci predškolského veku používa v činnostiach všetky zmysly, prejavuje grafomotorickú gramotnosť. Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, ovláda pohybový aparát a používa osvojené spôsoby pohybových činností v problémových situáciách. Ovláda základné lokomočné pohyby, využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných, prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. Pozrite si celý fotoalbum kliknutím na fotku. 

          

       

      Čo sa v záhrade urodilo, plody jesene.

      Práce detí MŠ - naše tekvičky :-)

        

      Celý fotoalbum.

       

      Exotické zvieratá v Afrike v podaní našich šikovných detí.

      Celý fotoalbum.

       

      12/2021

      Vianoce - najkrajší sviatok v roku sme mali a detičky si ho užívali.

          

       

      Čo sme si upiekli, to si aj ozdobíme... Obdobie adventu.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

      Montessori aktivity - pečenie medovníkov.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

      Na svätého Mikuláša.

        

       

      Zimné radovánky - škôlkari vystrájajú na ľade a snehu.

        

       

      10/2021

      Jesenné šantenie.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

       

      9/2021 

      Najskôr práca a potom zábava.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

       

      Angličtina hrou a malí kutilovia všetko opravia.

       

      21.2.2020

      Karneval v Materskej škôlke


      7. 10. 2019 

      Slávnostné otvorenie MŠ a požehnanie priestorov otcom biskupom Tomášom Galisom.

       

      2. 9. 2019 

      Otvárame školský rok sv. omšou o 8:30 hod., do priestorov môžete nahliadnuť v tento deň osobne, alebo prostredníctvom fotiek. Viac info a prihlasovanie TU.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Tešíme sa na Vás!

       

      Dňa 1. 6. 2019 sme začali zbúraním nefunkčnej trafostanice na školskom dvore... a potom nasledovali všetky ostatné práce... Čo-to môžete vidieť na fotkách tu:

      Škôlka - I. 

       

      Škôlka - II. 

       

      1. 6. 2019 

      Brigáda - demolácia starej trafostanice za jedálňou.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu!

       

      27. - 31. 5. 2019 

      Vyprázdnenie miestností a kabinetov z I. poschodia - kde sa budú renovovať priestory pre škôlku

       

      14. 5. 2019 

      Riaditeľstvo SSKP zverejňuje na svojom webe prvé INFO pre verejnosť o pripravovanej MŠ a pozýva rodičov aby podali žiadosti o prijatie dieťaťa do 31. 5. 2019

       

      7. 5. 2019 

      Ministerstvo školstva SR žiada zriaďovateľa o odstránenie nedostatkov podania z 26. 3. 2019 do 30 dní.  

       

      26. 3. 2019 

      Zriaďovateľ žiada Ministerstvo školstva SR o zaradenie materskej školy (pri SSKP) do siete škôl v mimoriadnom termíne (od 1. 9. 2019).

       

      22. 2. 2019

      Zriaďovateľ žiada Mesto Žilina o súhlas so zriadením MŠ.

       

      23. 1. 2019

      Riaditeľstvo SSKP rokuje s architektom a projektantom - požiadavka vytvorenia prvotného návrhu podľa požiadaviek školy a platnej legislatívy. 

       

      21. 1. 2019

      Riaditeľstvo SSKP

      - rokuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva o architektonickom návrhu pre MŠ,

      - žiada Mesto Žilina a MŠ pri ZŠ Dobrého pastiera o sprístupnenie informácie o počte neprijatých detí do materských škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za posledné dva roky,

      - zverejňuje dotazník - so zámerom získať informácie o predbežnom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ

       

      12. 12. 2018 

      Spojená škola Kráľovnej pokoja (SSKP) žiada zriaďovateľa o súhlas aby bola zriadená materská škola (MŠ) - ako ďalšia organizačná jednotka pri škole.


       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie