• Projekty

     • Renovabis 2020

     •  

      Cez knihy do krajiny poznania a fantázie

      Predstavenie projektu:
      Tím učiteľov na našej škole vypracoval tento projekt v roku 2019. Požiadali sme s ním o podporu nemeckú nadáciu Renovabis, ktorá rozhodla o jeho kvalite a podporila nás sumou 6.000 €. Z vlastných zdrojov ideme spolufinancovať projekt vo výške 15%. Výzva, ktorej čelíme je, že náš pôvodný projektový zámer mal rozpočet 16.076 €, z toho  žiadosť o grant 13.650 €, spolufinancovanie z vlastných zdrojov 2.426 €.

      Čo nás k tomu viedlo?
      Mnohé deti nedostávajú z rodiny či okolia adekvátnu podporu a stimuly pre čítanie. Ani vyučovanie problém nerieši. Na hodinách sa stretávajú len s krátkymi ukážkami či učebnicovými textami, a to im neumožňuje vybudovať si lepší vzťah ku knihám (ukážka z beletrie je ako vtip bez pointy; dieťaťu bez vzťahu ku knihám nedáva útržkovité čítanie zmysel).


      Naša súčasná knižnica (obsah, dizajn) nepriťahuje malých čitateľov a už vôbec nie nečitateľov. Deti uprednostňujú vo svojom voľnom čase iné druhy zábavy (TV, PC hry, smart zariadenia). Nedostatok čítania spôsobuje problémy s vizualizáciou a porozumením textu. To sa prejavuje pri učení vo všetkých predmetoch. Čitateľská gramotnosť je celoživotná zručnosť, ktorej nízka úroveň spôsobuje problémy v ďalšom vzdelávaní a osobnom raste.

      Čo je naším cieľom? 
      Aby sa deti zaľúbili do čítania a kníh a chceli čítať sami a nielen z povinnosti. Aby sa dlhodobo obracali ku knihám ako k zdroju solídneho poznania a dobra, pravdy a krásy. Aby sa naučili sústredene venovať pozornosť jednej veci. Aby si budovali okrem čitateľskej gramotnosti aj dobrý charakter. 

      Ako k tomu prispeje náš projekt?
      Vďaka projektu sa nám podarí vybudovať nové priestory knižnice tak, aby sa stala nádherným, pre deti príťažlivým miestom, centrom inšpirácie a nových poznatkov. Zónou oddychu i rozvoja, ktorá ponúka pestrú paletu nových, pútavých, zaujímavých kníh a súčasne sa v nej dejú veci: stretnú tam spisovateľov, ilustrátorov, knihomoľov, dospelých aj deti, ktorí radi čítajú. A občas tam stretnú aj svojich rodičov, hoci ich možno doma čítať nevideli. 

      Pre koho je určený?
      Náš projekt a jeho aktivity sú nasmerované predovšetkým k deťom. V nich chceme budovať vzťah ku knihám a k čítaniu ako takému. Ale zasiahnuť by mal zasiahnuť oveľa širší okruh ľudí – učiteľov celej školy, rodičov žiakov hlavne na 1. stupni, kolegov z iných žilinských škôl. 

      Čo sa podarilo?
      Vzniká krásny nový útulný priestor, ktorý je zdrojom dobrého čítania a zároveň miestom, kde sa tvoria krásne nápady, kde sa stretáva čitateľský krúžok Knihožrúti a kde sa plánujú a jedného dňa, keď budeme všetci v škole, aj uskutočňujú rozmanité aktivity.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie