• Projekty

     • Technická dielnička

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      KAPA pozýva všetkých kreatívnych majstrov na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme ako si vlastnoručne zhotoviť pomocou bežných nástrojov rôzne drevené výrobky (stojan na mobil, vtáčia búdka, vešiak na kľúče).

      Stačí sa pripojiť cez GOOGLE MEET,

      v PONDELOK 22. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu: https://meet.google.com/uby-mgwh-ngh?authuser=0

       

      Každý účastník získa prístup k videu z našej produkcie!

      Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov od 6 rokov.

      Veríme že spoločne rozšírime rady kutilov, ktorí získavajú pracovné návyky a zručnosť pri práci s bežným domácim náradím. 

       

      1. stretnutie – ukážeme si postupy výroby a odpovieme na vaše otázky

      pondelok, 22. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       

      2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov :) a odpovieme na vaše otázky

      pondelok, 1. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       

      Tešíme sa na Vás!

      Za projektový a realizačný tím školy, 

      Anastázia Strečková, riaditeľka 

       

      Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie