Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

Druhý cudzí jazyk

Ponúkame nemčinu od 7. ročníka ZŠ

 

Milí rodičia.

Naša škola ponúka v 7., 8. a 9. ročníku výučbu druhého cudzieho jazyka v počte 2 hodiny za týždeň. U nás ide o nemecký jazyk. Celkový počet hodín cudzieho jazyka je 5 hodín týždenne. Pri druhom cudzom jazyku je dotácia rozdelená – 3 hodiny ANJ a 2 hodiny NEJ. Ak žiak nemá záujem o vyučovanie NEJ bude mať  3 hodiny ANJ + 2 hod ANJ ako posilňujúci variant. 

Na základoch nemčiny ako druhého cudzieho jazyka môže Vaše dieťa pokračovať nielen na gymnáziách a obchodných akadémiách, ale aj na zdravotnej a poľnohospodárskej škole, na umeleckých školách,hotelovej akadémii či na strednej odbornej škole podnikania alebo iných odborných školách – napr. aj v odboroch kaderníčka a aranžér. Na väčšine z nich sú  dva cudzie jazyky povinné  a najčastejšie sa ponúka ako druhý cudzí jazyk práve nemecký.

Prečo práve nemčina?

  • nemčina je najrozšírenejší jazyk v EÚ,
  • Nemeckoamerická obchodná komora uvádza, že pre 65% firiem je dvojjazyčnosť angličtina/nemčina najdôležitejším kritériom pri prijímaní do zamestnania,
  • v našom regióne majú nemecké a rakúske firmy prioritné postavenie a pracovnými jazykmi sú angličtina a nemčina,
  • možnosť pracovať v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku na rôznych pozíciách využíva mnoho občanov Slovenska,
  • Žilinská univerzita má dlhoročnú tradíciu v spolupráci s partnerskými mestami. Študijným jazykom a druhým jazykom vedy je nemčina,
  • z krajín západnej Európy náš región najčastejšie navštevujú turisti z Nemecka a Rakúska  a iných po nemecky hovoriacich regiónov.

Predstavenie sa nového učiteľa nemčiny od 1. 9. 2020 tu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrite sa preto, prosím, záväzne a svoj názor oznámte prostredníctvom edupage do 31. mája  2020.

 

INFO na stiahnutie TU.