Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

 

 

Školský poriadok základnej školy platný k 1. 9. 2019 v elektronickej forme TU.

Dodatok k šk. poriadku č. 1 s účinnosťou od 1. 11. 2019 TU.

 

V tlačenej forme je školský poriadok ZŠ umiestnený v každej triede pre žiakov našej školy ako aj na vrátnici školy pre verejnosť a rodičov žiakov.