Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Prijímacie konanie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí

 

Školský rok 2018/2019

 

november 2018

 

08. 11. – Beh 17. novembra – 2. miesto: Jakub Valek (I. AG)

09. 11. – Olympiáda z nemeckého jazyka (1. a 2. roč.)

09. 11. – Imatrikulácie (1. a 2. roč.)

09. 11. – účasť na matematickej súťaži GVOboj

12. 11. – štvrťročná klasifikačná porada

13. 11. – finančná gramotnosť – workshop s názvom Emócie v marketingu (1. a 2. roč.)

14. 11. – prezentácia projektu GODZONE 

16. 11. – divadelné predstavenie Chutilo vám, páni? – v rámci Dňa študentov

16. 11. – oceňovanie študentov Žilinskej diecézy – Pavol Holý (IV. AG)

16. 11. – účasť na súťaži Pisqworky (študenti z I. AG)

17. 11. – stužková slávnosť IV. AG

20. 11. – Olympiáda z ANJ – školské kolo (3. a 4. roč.)

22. 11. – Olympiáda z ANJ – školské kolo (1. a 2. roč.)

26. 11. – účasť na IT čajovni na katedre FRI Žilinskej univerzity

27. 11. – Olympiáda ľudských práv – školské kolo

27. 11. – triedne rodičovské združenie

28. 11. – kampaň Červené stužky – stretnutie zástupcov študentov na MÚ v Žiline a zapojenie sa do výtvarnej súťaže

30. 11. – 01. 12. – Noc v škole

 

Iné:

Filozofická olympiáda na KU v Ružomberku

Študentská kvapka krvi – priebežne

Prednáška z politológie – KU Ružomberok

 

október 2018

 

02. 10. – exkurzia Oswienčim (1. roč.)

10. 10. – exkurzia do Banskej Bystrice – návšteva Múzea SNP a Štátnej vedeckej knižnice (3 roč.)

10. 10. – prednáška s medičkami (1. a 2. roč. dievčatá)

10. 10.  – prednáška na tému Identita muža (1. a 2. roč. chlapci)

16. 10. – Svetový deň výživy – príprava stanovísk v spolupráci so ZŠ (maturanti z biológie)

18. 10. – Milión detí sa modlí ruženec (zapojenie sa v rámci hodín NÁB)

18. 10. – zapojenie sa do súťaže Majstrovstvá Okresu vo Futsale žiakov SŠ Žilina

19. 10.dobrovoľníci z UPC Žilina na KAPE

20. 10. – Stredoeurópsky deň stromov – dokumentárny film Zomierajú postojačky

24. 10. – beseda s japonskou atašé p. Okusa (1. a 2. roč.)

25. – 26. 10.  – duchovná obnova v Čičmanoch na tému o hodnote a darovaní času (4. roč.)

29. 10. – riaditeľské voľno

31. 10. – 02. 11.  – jesenné prázdniny

 

september 2018

3. 9. - začiatok školského roka o 8.30 v triedach, 9.30 sv. omša

13. 9. - odovzdanie prihlášok na krúžky

14. 9. - zoznamovacie stretnutie žiakov 1. ročníka gymnázia

17. 9. - jesenné účelové cvičenie gymnázia (1. a 2. ročník)

19. 9. - Deň zdravého ovzdušia - Hlinkovo námestie - 2. ročník  gymnázia

25. 9. - odovzdanie prihlášok na maturitnú skúšku

 

Školský rok 2017/2018

 

jún 2018

2. 6. - Deň rodiny

5. 6. - Konzultačné rodičovské stretnutia v čase od 15.00 do 17.00

19. 6. - 2. kolo prijímacích skúšok

19. - 20. 6. - Festival saleziánskej kultúry, divadlo

22. 6. - Uzatvorenie známok a dochádzky

25. 6. - Klasifikačná porada

29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - sv. omša 8. 30 v škole, odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2018

9. 5. - Minifutbal

10. 5. - Nanebosvstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

14. a 17. 5. - Prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia

15. 5. - Oboznámenie s výsledkami EČ a PFIČ

17. 5. - Klasifikačná porada maturantov

17. a 18. 5. - Duchovná obnova II. AG

18. 5. - Odchod maturantov na akademický týždeň

21- 25. 5. - Akademický týždeň

25. 5. - Beh do Strečnianskych hradných schodov

28. 5. - Riaditeľské voľno pre žiakov gymnázia

28. až 30. 5. - Maturitné skúšky

28. a 29. 5. - Duchovná obnova I. AG

29. a 31. 5. - KOŽaZ III. AG

30. 5. - Workshop - manažérske zručnosti I. a II. AG

31. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - sv. omša v Katedrále o 10.00

 

apríl 2018

4. 4. - Metodický deň Diecézneho školského úradu

6. 4. - Deň katolíckych učiteľov, sviatok Ján de la Salle

9. 4. -Predstavenie VŠ Paneurópskej pre 3. AG

12. - 14. 4. - Exkurzia do Prahy pre 1. a 2. AG

16 - 20. 4. - Zber papiera

17. 4. - Klasifikačná porada - 3/4-ročná

17. - 18. 4. - Duchovná obnova 3. AG

19. 4. - Exkurzia do Bratislavy pre 2., 3. a 4. AG

 

marec 2018

1. 3. - Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

6. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00

13. 3. - 15. 3. - Maturitné skúšky - externá časť a písomná časť - SJL, ANJ. NEJ. MAT

13. 3. - Divadelné predstavenie - Štúrovci v Dome odborov 9.00

14. 3. - Účelové cvičenie I. AG a II. AG

21. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

29. 3. - 3. 4. - Veľkonočné prázdniny

 

február 2018

1. 2. - Burza vysokých škôl

2. 2. - Polročné prázdniny

7. 2. - Olympiáda SJL - obvodové kolo

13. 2. - Olympiáda NEJ - krajské kolo

13. 2. - Karnevalový deň od 10.00 hod.

13. 2. - Valentínska pošta

14. 2. - Popolcová streda

16. 2. - Olympiáda BIO - školské kolo (posledný termín)

19. - 23. 2. - Jarné prázdniny

27. 2. - Odovzdanie prihlášok na voliteľné predmety (posledný termín)

 

január 2018

8. 1. - Začiatok vyučovania

8. 1. - Cvičná MS z ANJ

9. 1. - Požehnanie budovy školy

10. - 11. 1. - Olympiáda BIO - školské kolo

16. 1. - Biblická olympiáda - školské kolo

17. 1. - Olympiáda ANJ - okresné kolo

18. 1. - Olympiáda NEJ- okresné kolo

29. 1. - Pedagogická rada - polročná klasifikačná porada

31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 6. hodina (IV. AG 5. hodina)

 

december 2017

1. 12. - Svätenie adventných vencov

1. 12. - Červené stužky - celoslovenské stretnutie

5. 12. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hodine

6. 12. - Súťaž ...a Slovo bolo u Boha

6. 12. - Divadlo v ANJ 1. - 2. ročník GKP

8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok sv omša v Katedrále 8.30 hod.

21. 12. - Vianočná akadémia

23. 12. - 5. 1. Vianočné prázdniny

 

november 2017

1. 11. - Sviatok

7. 11. - Olympiáda zo SJL - školské kolo 1. a 2. ročník

8. 11. - Červené stužky - výtvarná súťaž

8. 11. - Olympiáda z NEJ- školské kolo 3. a 4. ročník 

9. 11. - Účať na Behu 17. novembra

10. 11. - Výchovný koncert "XYZ" - Mestský úrad Žilina 10.00 hod.

11. 11. - Stužková slávnosť IV. AG - 17.00 - Vlčince

14. 11. - Filozofická olympiáda v Ružomberku

14. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

15. 11. - Olympiáda z NEJ- školské kolo 1. a 2. ročník

15. 11. - Oceňovanie najlepších ziakov Žilinskej dicézy

16. 11. - Prezentácia Godzone Tour veľká prestávka - kaplnka

17. 11. - Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok

21. 11. - Olympiáda ľudských práv - školské kolo

21. 11. - Olympiáda z ANJ - školské kolo 1. a 2. ročník

21. 11. - Olympiáda zo SJL- školské kolo 3. a 4. ročník

22. 11. - Olympiáda z ANJ - školské kolo 3. a 4. ročník

22. 11. - Účasť na pojednávaní okresného súdu v Žiline - 4. AG

24. 11. - Noc v škole

28. 11. - Deň otvorených dverí

29. 11. - Cvičná maturitná skúška zo SJL

 

október 2017

3. 10. - Efektívne učenie I. AG (8.00 - 9. 40)

4. 10. - Rodičovské stretnutie (začiatok o 16.00 hod. v kaplnke)

12. 10. - Profi orientácia III. AG - vyhodnotenie

16. 10. - Svetový deň výživy 

17. 10. - Modlitby chvál za školu (15.00 v kaplnke)

18. 10. - Milión detí sa modlí Ruženec - za mier vo svete (9. 00 hod. v kaplnke)

19. - 20. 10. - Duchovná obnova IV. AG - Čičmany

20. 10. - Imatrikulácie I. AG

30. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

 

september 2017

4. 9. - Začiatok školského roka + sv. omša v škole

5. - 6.  9. - Triednické práce, ponuka krúžkov rozdanie prihlášok do krúžkov

7. 9. - Začiatok vyučovania podľa tried a rozvrhu

11. - 12.  9. - Zoznamovacie stretnutie 1. ročníka 

12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov žiakom

13. 9. - Odovzdanie prihlášok do krúžku

18. 9. - Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník 

21. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov do CVČ (krúžkov)

22. 9. - Informácia o maturitných skúškach pre žiakov 4. ročníka

25. 9. - Odovzdanie prihlášok žiakov 4. ročníka na maturitné skúšky

 

Školský rok 2016/2017

 

jún 2017

1. 6. - Triedny výlet III. AG

2. - 5.  6. - Turíčný víkend, Salzburg

7. 6. - Fotografovanie tried

11. - 15.  6. - Európsky parlament, Štasburg

15. 6. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi (Katedrála)

15. 6. - Výlet za odmenu (2. st. ZŠ a GYM) - Bratislava sv. omša a návšteva Prezidentského paláca

23. 6. - Uzatváranie známok

26. 6. - Klasifikačná porada

28. 6. - Rozlúčka s deviatakmi

29. 6. - Sviatok sv Petra a Pavla - záverečná sv. omša

30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2017

8. 5. - 5. 6. - Organizovanie školských výletov

9. 5. - Efektívne učenie - prednáška 1. AG

9. 5. - Prijímacie skúšky 1. kolo 1. termín

9. 5. - Oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS, nahliadnutie do PFIČ

11. 5. - Prijímacie skúšky 1. kolo 2. termín

11. 5. - Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

11. - 12. 5. - Duchovná obnova 1. AG

12. 5. - Odchod 4. ročníka na akademický týždeň

15. - 19. 5. - Akademický týždeň 4. ročník

20. 5. - Deň rodiny

22. 5. - Riaditeľské voľno pre gymnázium

22. - 24. 5. - Maturitné skúšky - otvorenie o 7.30 v kaplnke

23. 5. - Finančná gramotnosť 1. AG, 2. AG

23. - 25. 5. - KOŽaZ 3. AG - Vysoké tatry

25. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

25. 5. - Púť cirkevných škôl - Živčáková (1. AG)

26. 5. - Rozlúčková sv. omša s maturantmi

30. 5. - Konzultačné rodičovské stretnutia

30. -31. 5. - Duchovná obnova 3. AG - Terchová 

 

apríl 2017

7. 4. - Deň katolíckych učiteľov - sviatok Jána de la Salle

11. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

13. - 18. 4. - Veľkonočné prázdniny

21. 4. - Exkurzia Oswienčim, Krakow

21. 4. - Deň Zeme, Zemír, Zemírko

24. a 25. 4. - Protidroová prednáška

24. - 28. 4. - Zber papiera

 

marec 2017

27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

7. 3. - Poučenie žiakov k EČ a PFIČ MS

10. 3. - Prezentácia z KU Ružomberok v kaplnke (3. a 4. ročník počas 1. a 2. hodiny)

14. - 16. 3. - EČ a PFIČ MS z predmetov SJL, ANJ a MAT

14. 3. - Účelové cvičenie pre I. AG a II. AG

15. 3. - Divadelné predstavenie pre 1. až 3. ročník v Dome odborov

16. - 17. 3. - Duchovná obnova II. AG

17. 3. - Prezentácia MUDr. M. Mikolášika (3. a 4. ročník)

21. 3. - Súťaž v písaní esejí - KU Ružomberok

23. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

24. 3. - Geografická olympiáda - krajské kolo

28. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16,00 hod.

 

február 2017

1. 2. - Olympiáda zo SJL - krajské kolo

2. 2. - Geografická olympiáda zo SJL - eforma

3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

8. 2. - Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

14. 2. - Školský turnaj vo futbale

14. 2. - Valentínska pošta, srdiečkový deň

22. 2. - Karnevalový deň od 10.00

22. 2. - 24. 2. - Exkurzia do CERNU

do 24. 2. - Odovzdanie prihlášok na VŠ (platí pre tie školy, ktoré majú termín do 28. 2. 2017)

27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

 

január 2017

9. 1. - Začiatok vyučovania

10. 1. - Požehnanie budovy školy

12. 1. - Beseda s psychológom  (SEY) - 4. ročnik

13. 1. - Školský ples

17 1. - Beseda s lektorom z KU Ružomberok (3. a 4. hodina) - 3. a 4. ročnik

18. 1. - Olympiáda ANJ okresné kolo

19. 1. - Olympiáda NEJ okresné kolo

20. 1. - Biblická olympiáda školské kolo

do 23. 1. - Uzatvorenie známok (dochádzka do 21. 1.)

23. - 27. 1. - Lyžiarsky výcvik I. AG, II.AG

24. 1. - Polročná klasifikačná porada

31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 5. hodina, vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu

3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

 

december 2016

1. 12. - Vianočná Viedeň

1. 12. - Červené stužky

2. 12. - Noc v škole

2. 12. - Deň otvorených dverí

do 2. 12. - Olympiáda SJL - školské kolo

7. 12. - ... a Slovo bolo u Boha - Ružomberok

7. a 8. 12. - Pytagoriáda

8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok školy

9. 12. - Skúšobná maturita y ANJ - EČ

od 12. 12. - Olympiáda z ANJ - školské kolo

21. 12. - Vianočný koncert - Dom umenia Fatra

23. 12. - 5. 1. - Vianočné prázdniny

9. 1. - Začiatok vyučovania 

 

november 2016

1. 11. - Sviatok všetkých svätých

3. 11. - Beh 17. novembra

3. - 4. 11. - Duchovná obnova 4. BG Terchová

7. - 11. 11. - Informatická súťaž iBobor

8. - 9. 11. - Duchovná obnova 4. AG Terchová

9. 11. - Návšteva krajského súdu 2. AG o 9.00

12. 11. - Stužková slávnosť 4. BG 16.30 katedrála  

15. 11. - Termín na odovzdanie poplatkov ZRŠ

15. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

16. 11. - Oceňovanie najlepších žiakov gymnázií

16. 11. - Prezentácia Godzone Tour 2016 9.40 - 10.00 v telocvični 

17. 11. - Deň  boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok 

18. 11. - Študentská kvapka krvi

19. 11. - Stužková slávnosť 4. AG 

22. 11. - Olympiáda ľudských práv - školské kolo

22. 11. - Deň (týždeň) otvorených dverí

25. 11. - Svätenie adventných vencov 7.15 v školskej kaplnke

29. 11. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hod.

 

október2016

6. 10. - Profi - orientácia - 3. ročník 

11. 10. - Triedne rodičovské združenia

17. 10. - Svetový deň výživy 

18. 10. - Milión detí sa modlí ruženec 

18. 10. - Vyhodnotenie Profi-orientácie 3. ročník

21. 10. - Imatrikulácie

28. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

 

september 2016

5. 9. - Začiatok školského roka - 8.30 v triedach

5. 9. - Úvodná svätá omša v škole

7. 9. - Ponuka krúžkov - zverejnenie 

8. 9. - Opravné MS - EČ 

8. - 9. 9. - Zoznamovacie stretnutie žiakov 1.AG

12. 9. - Opravné MS - ÚFIČ

12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov

14. 9. - Účelové cvičenie 1.a 2. ročník

16. 9. - Informácie o MS 2017 - rozdanie prihlášok

16. 9. - Odovzdanie prihlášok do CVČ a na krúžky

16. 9. - Vyzberanie vzdelávacích poukazov

26. 9. - Vyzberanie prihlášok na MS 2017

 

Školský rok 2015 - 2016

 

jún 2016

1. 6. - Maturitné skúšky

1. a 2. 6. - KOŽaZ - tretí ročník

2. 6. - Rozlúčková sv. omša s maturantmi 

5. až 7. 6. - Triedny výlet II. AG 

7. 6. - Konzultačný deň

9. 6. - Fotografovanie žiakov

22. 6. - Výlet za odmenu - Krakow

24. 6. - Koncoročná klasifikačná porada

29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - záverečná svätá omša v škole

30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2016

3. 5. - Volejbalový zápas  učitelia - študenti

5. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckych škôl svätá omša v Katedrále 8.15

5. 5. - Púť  katolíckých škôl - Turzovka - Živčáková 

6. 5. - Noc v škole 1. až 3. ročník gymnázia

9. a 12. 5. - Príjímacie skúšky na SŠ - 1. kolo

16. 5. - Zverejnenie harmonogramu ÚFIČ MS

19. 5. - Oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS

19. 5. - Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

20. 5. - Nahliadnutie do PFIČ MS

20. 5. - Odchod na akademický týždeň - 4. ročník gymnázia

23. až 27. 5. - Akademický týždeň - 4. ročník gymnázia

26. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - svätá omša v škole

26. a 27. 5. - Duchovná obnova 2. AG

30. 5. - Riaditeľské voľno - gymnázium

30. 5. až 1. 6.  - Maturitné skúšky

31. 5. až 2. 6.  - KOŽaZ - 3. ročník gymnázia

 

apríl 2016

1. 4. - Prvopiatková adorácia - II. AG

5. 4. - Triedne rodičovské združenia o 16.00

7. 4. - Metodický deň

7. 4. - Riaditeľské voľno

8. 4. - Fyzikálna olympiáda - školské kolo

14. - 17. 4. - Exkurzia Holandsko

18. - 22. 4. - Zber papiera

19. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

21. 4. - Vyhodnotenie Proforient 3. ročník

22. 4. - Deň Zeme - Zemír, Zemírko

 

marec 2016

29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

9. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

10. 3. - Skúšobná maturita z NEJ

10. 3. - Krajské kolo geografickej olympiády

15. až 17. 3. - EČ a PFIČ MS - SJL, ANJ, NEJ, MAT

15. 3. - Účelové cvičenie I. a II. AG, III. AG a III. BG študijné voľno

16. 3. - Študijné voľno I. a II. AG, profesijná orientácia III. AG a III. BG

18. 3. - Týždeň mozgu I. AG - beseda

23. 3. - Krížová cesta v školskej kaplnke

24. až 29. 3. - Veľkonočné prázdniny

celý marec - predajná burza kníh v školskej knižnici

 

február 2016

1. 2. - Polročné prázdniny

2. 2. - Turnaj vo futbale

4. 2. - Olympiáda ľudských práv

5. 2. - Geografická olympiáda e-forma

5. 2. - 12. 2. - Valentínska pošta

9. 2. - Karnevalový deň - od 10. 00 v maskách

15. 2. - Hviezdoslavov Kubín 

do 26. 2. - Odovzdanie prihlášok RŠ na voliteľné predmety 3. a 4. ročník

do 26. 2. - Aktualizácia maturitných zadaní

29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

 

január 2016

11. 1.

Začiatok vyučovania

12. 1. Požehnanie budovy školy
12. 1.  Olympiáda NEJ - okresné kolo 
14. 1.  Biologická olympiáda - školské kolo 
25. 1.  Biblická olympiáda - školské kolo 
26. 1.  Polročná klasifikačná porada
26. 1.  Olympiáda SJL - krajské kolo

29. 1.

Odovzdávanie výpisov známok 1. a ž 3. ročník 6. hodina, 4. ročník 3. hodina

1. 2. Polročné prázdniny, začiatok vyučovania, 2. 2.

 

december 2015

1. 12.

Triedne rodičovské združenia - 16.00

1. 12. Olympiáda ľudských práv
1. 12.  Červené stužky - celoslovenské stretnutie

1. 12.

Talentída - Expert genaility show - súťaž

2. - 4. 12. Centík pre Afriku - 12.30 - 14.15
30. 11. - 4. 12. Koláč pre Afriku
7. 12. Beseda - geografia - II. a IV. ročník
7. 12. Štvrtáci štvrtákom - 1. vyučovacia hodina
7. 12. Olympiáda SJL
8. 12. Nepoškrvnené počatie Panny Márie - 10.00 sv. omča v Katedrále - po skončení kino Mirage
10. 12. Vianočný volejbalový turnaj
do 10. 12. Geografická olympiáda
11. 12.  Skúšobná maturita ANJ
do 11. 12. Olympiáda ANJ
22. 12.  Vianočná akadémia
23. 12. - 7. 1.  Vianočné prázdniny
8. 1. 2016 Riaditeľské voľno začiatok vyučovania 11. 1. 2016

 

november 2015

02. a 03. 11.

duchovná obnova 4. BG

04. 11. účasť na Behu 17. novembra
09. až 13. 11. iBobor - informatická súťaž - podľa kategórií

10. 11.

štvrťročná klasifikačná porada

11. 11. Identita v Kristovi 1. až. 3. ročník gym.
14. 11. stužková slávnosť - IV. AG - Sirotár 17.00
16. 11. riaditeľské voľno
16. 11. oceňovanie žiakov SŠ Žilinskej diecézy (Pacholíková)
19. 11. študentská kvapka krvi
21. 11. stužková slávnosť - IV. BG - Vlčince 17.30
24. 11. deň otvorených dverí
24. až 30. 11. Červené stužky
27. 11. svätenie adventných vencov o 7.15 v kaplnke
30. 11. adopcia na diaľku - Centíková burza

 

október 2015

06. 10.

Plenárne a triedne rodičovské stretnute o 16:45

09. 10. Výchovný koncert v Dome odborov
16. 10. Svetový deň výživy

23. 10.

Imatrikulácie

 

september 2015

2. 9.

Slávnostné otvorenie šk. roka sv. omšou o 9:30

3. 9. ÚFIČ MS 2014 - mimoriadny termín

4. 9.

OT EČ a PFIČ MS 2015 - CJ

7. - 8. 9.

Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka

14. 9.

1. účelové cvičenie 1. ročník, 3. účelové cvičenie 2. ročník

29. 9. prednáška - Pravda o drogách

do 30. 9.

Odovzdanie prihlášok na MS 2016

 

Školský rok 2014 - 2015

 

jún 2015

1. 6. 

riaditeľské voľno - gym

1. 6. - 3. 6.

ÚFIČ maturitnej skúšky

2. 6. 

poznávacia vychádzka po Žiline - 1. a 2. ročník gym

2. - 4. 6.

KOŽaZ 3. ročník gym

4. 6. 

Sviatok Kristovho Tela a Krvi, sv. omša 10.00, rozlúčka s maturantami,

fotografovanie žiakov

6. 6. 

Púť katolíckých škôl - Rajecká Lesná

16. 6.

2. kolo priímacích skúšok

19. - 20. 6. 

noc v škole

23. 6.

súťaž - Družstvá prvej pomoci mladých

24. 6.

klasifikačná porada

29. 6.

Sviatok sv. Petra a Pavla, záverečná sv. omša

30. 6.

odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2015

5. 5. - 6. 5. 

duchovná obnova III. AG

6. 5.

exkurzia Ostrava - Svet techniky

7. 5. 

výsledné hodnotenie PFIČ

7. 5.

exkurzia Bratislava

11.  a 14. 5. 

prijímacie skúšky 1. kolo

11. 5. až 8. 6.

organizovanie koncoročných výletov

12. 5.

oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS

12. - 13. 5. 

duchovná obnova I. AG

14. 5.

Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckých škôl, sv. omša o 12. 00 hod. v škole

14. - 16. 5.

školský výlet III. BG

18. 5.

nahliadnutie do PFIČ MS - 7. hodina.

18. 5.

beseda - p. Košturiak

21. 5.

koncoročná klasifikačná porada IV. A, IV. BG

21. - 22. 5.

školský výlet I. AG, III. AG

22. 5.

odovzdávanie učebníc IV. AG, IV.BG, odchod na akademický týždeň

22. - 25. 5.

exkurzia Salzburg

24. - 29.  5.

akademický týždeň

26. 5.

konzultačné rdičovské združenia

 

apríl 2015

2. 4. - 7. 4. 

Veľkonočné prázdniny

7. 4. Deň katolíckych učiteľov, sviatol Jána de la Salle

8. 4. 

riaditeľské voľno

9. 4. beseda s rehoľníkmi 4. ročník gym - 1. a 2. hodina
14. 4.  3/4 ročná klasifikačná porada

20. 4. - 24. 4.

zber papiera 

23. 4.

Deň Zeme, Zemír, Zemírko

29. 4. 

Profiorientácia - 3. ročník GYM - vyhodnotenie                                                  

23. 3.

Klokan - matematická súťaž

 

marec 2015

2. 3. - 6. 3. 

lyžiarsky výcvik

5. 3. 

Hviezdoslavov Kubín

6. 3.  adorácia - II. AG 

9. 3. - 13. 3.

Pangea - matematická súťaž 

13. 3.

dekanátne kolo Biblickej olympiády

17. 3. - 19. 3.  EČ a PFIČ MS - SJL, CJ, MAT
17. 3. Kino/divadlo pre 1. až 3. ročník GYM
17. 3.  Návšteva Britského centra Žilinskej knižnice

18. 3.               

2. a 4. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník GYM

18. 3. 

Profiorientácia - 3. ročník GYM                                                     

23. 3.

Klokan - matematická súťaž

24. 3.  futbalový turnaj GYM
24. 3. triedne rodičovské združenia - 15.30
25. 3. krajské kolo Geografickej olympiády
priebežne  krížová cesta
priebežne  predajná výstava kníh - marec s knihou

 

 

február 2015

2. 2.

polročné prázdniny

4. 2. 

OT ÚFIČ MS

5. 2.

olympiáda ľudských práv - krajské kolo 

6. 2.

olympiáda SJL - okresné kolo

6. 2. geografická olympiáda e-forma
6. 2. adorácia II. BG - Mgr. Straňanková
6. 2. - 13. 2. Valentínska pošta

9. - 11. 2.               

skúšobná EČ a PFIČ - MAT, SJL a CJ

11. 2. 

Hviezdoslavov Kubín                                                     

13. 2.

posledný termín na odovzdanie prihlášok na voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku

16. 2. - 20. 2.  jarné prázdniny
26. 2. beseda - manželstvo a rodičovstvo (R. Vašečka)
26. 2. beseda o misiách (M. Tichý)
priebežne  kontrola a potvrdzovania prihlášok na VŠ 

 

 

január 2015

8. 1.

začiatok vyučovania po prázdninách

9. 1. 

požehnanie budovy školy - 1. hodina

13. 1.

olympiáda NEJ - okresné k

14. 1.

olympiáda ANJ - okr

26. 1.               

uzatváranie známok do 14. 00

30. 1. 

odovzdávanie výpisov známok - 6. hodina                                                     

2. 2. začiatok vyučovania - 2. polrok
   


 december 2014

1. 12.

Červené stužky

 

Olympiáda v NEJ - školské kolo kat. 2A

1. - 3. 12. 

Centík pre Afriku - burza

2. 12.

Triedne rodičovské stretnutia - 16:00

8. 12. 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok GKP, sv. omša 8:30 v katedrále

 

Nebo nie je výmysel - 10:00 v Mirage

9. 12. Olympiáda v NEJ - školské kolo kat. 2B
  Biblická olympiáda
  Školská vianočný volejbalový turnaj 
11. 12. Viedeň - exkurzia
19. 12. Vianočná akadémia
25. 11. Deň otvorených dverí
22. 12 - 7. 1. Vianočné prázdniny

 

november 2014

5. 11.

Beh 17. novembra

6. 11.

Študentské voľby

7. - 8. 11. 

Študentské etické sympózium v Nitre

7. - 14. 11.

i-Bobor

10. - 11. 11.

Exkurzia Osvienčim - Krakov

14. 11.

Stužková slávnosť IV. AG

19. 11. Godzone tour
  Oceňovanie žiakov SŠ Žilinskej diecézy otcom biskupom
20. 11. ... a Slovo bolo u Boha ...
22. 11. Stužková slávnosť IV. BG
25. 11. Deň otvorených dverí
  Identita v Kristovi
  Olympiáda ľudských práv
28. 11. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, Dom odborov, 1. a 2. ročník

 

október 2014

7. 10.

Plenárne a triedne rodičovské stretnutia - 16:45

8. 10.

Výchovný koncert v Dome odborov - 11:00

24. 10.

Imatrikulácie

 

september 2014

2. 9.

Slávnostné otvorenie šk. roka sv. omšou na šk. dvore o 10:00

3. - 5. 9.

OT EČ a PFIČ MS 2014

4. 9.

Zoznamovacie stretnutie žiakov 1. ročníka

5. 9.

1. účelové cvičenie 1. ročník, 3. účelové cvičenie 2. ročník

8. 9.

Výchovný koncert - Sedembolestná Panna Mária, Patrónka slovenska 

10. - 11. 9.

ÚFIČ MS 2014 - mimoriadny termín