Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prijímacie konanie Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí FB ISIC KAM po strednej? Maturitné vysvedčenie - skupiny príbuzných predmetov

 

Posledná aktualizácia 23. apríla 2020 o 21:45 hod.

 

Interná časť maturitnej skúšky

Prinášame Vám aktuality ohľadom maturitnej skúšky zverejnené dňa 23. 04. 2020 o 13,00 hod.

ministrom školstva Mgr. Branislavom Gröhlingom:

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti mat. skúšky

Časový harmonogram - pre učiteľov

Časový harmonogram - pre maturantov

                                                                                 Vedenie školy

- - - - - - - - -


Aktualizované 7. apríla 2020 

Maturita 2020 - ZMENA 

 

 Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS)  je pre šk. rok 2019/2020 ZRUŠENÁ.

Interná časť maturitnej skúšky (IČ MS = ústna časť) - bude fungovať v zmenených podmienkach. Informácie poskytne ústredný krízový štáb v najbližších dňoch. Hlavný hygienik zatiaľ vydal nariadenie:

 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf

 

Organizácia a termín MS:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z, zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

 

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa predbežne presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

 

 

Maturita 2020

 

Dôležité informácie pre študentov - s. 34 - 36 (Príloha 5) 

Základné informácie

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským

 

V prípade otázok a nejasností ohľadom mat. skúšky kontaktujte zástupkyňu pre gymnázium Mgr. Máriu Straňankovú