Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prijímacie konanie Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí FB ISIC KAM po strednej? Maturitné vysvedčenie - skupiny príbuzných predmetov

 

Školský rok 2018/2019

 

november 2018

 

08. 11. – Beh 17. novembra – 2. miesto: Jakub Valek (I. AG)

09. 11. – Olympiáda z nemeckého jazyka (1. a 2. roč.)

09. 11. – Imatrikulácie (1. a 2. roč.)

09. 11. – účasť na matematickej súťaži GVOboj

12. 11. – štvrťročná klasifikačná porada

13. 11. – finančná gramotnosť – workshop s názvom Emócie v marketingu (1. a 2. roč.)

14. 11. – prezentácia projektu GODZONE 

16. 11. – divadelné predstavenie Chutilo vám, páni? – v rámci Dňa študentov

16. 11. – oceňovanie študentov Žilinskej diecézy – Pavol Holý (IV. AG)

16. 11. – účasť na súťaži Pisqworky (študenti z I. AG)

17. 11. – stužková slávnosť IV. AG

20. 11. – Olympiáda z ANJ – školské kolo (3. a 4. roč.)

22. 11. – Olympiáda z ANJ – školské kolo (1. a 2. roč.)

26. 11. – účasť na IT čajovni na katedre FRI Žilinskej univerzity

27. 11. – Olympiáda ľudských práv – školské kolo

27. 11. – triedne rodičovské združenie

28. 11. – kampaň Červené stužky – stretnutie zástupcov študentov na MÚ v Žiline a zapojenie sa do výtvarnej súťaže

30. 11. – 01. 12. – Noc v škole

 

Iné:

Filozofická olympiáda na KU v Ružomberku

Študentská kvapka krvi – priebežne

Prednáška z politológie – KU Ružomberok

 

október 2018

 

02. 10. – exkurzia Oswienčim (1. roč.)

10. 10. – exkurzia do Banskej Bystrice – návšteva Múzea SNP a Štátnej vedeckej knižnice (3 roč.)

10. 10. – prednáška s medičkami (1. a 2. roč. dievčatá)

10. 10.  – prednáška na tému Identita muža (1. a 2. roč. chlapci)

16. 10. – Svetový deň výživy – príprava stanovísk v spolupráci so ZŠ (maturanti z biológie)

18. 10. – Milión detí sa modlí ruženec (zapojenie sa v rámci hodín NÁB)

18. 10. – zapojenie sa do súťaže Majstrovstvá Okresu vo Futsale žiakov SŠ Žilina

19. 10.dobrovoľníci z UPC Žilina na KAPE

20. 10. – Stredoeurópsky deň stromov – dokumentárny film Zomierajú postojačky

24. 10. – beseda s japonskou atašé p. Okusa (1. a 2. roč.)

25. – 26. 10.  – duchovná obnova v Čičmanoch na tému o hodnote a darovaní času (4. roč.)

29. 10. – riaditeľské voľno

31. 10. – 02. 11.  – jesenné prázdniny

 

september 2018

3. 9. - začiatok školského roka o 8.30 v triedach, 9.30 sv. omša

13. 9. - odovzdanie prihlášok na krúžky

14. 9. - zoznamovacie stretnutie žiakov 1. ročníka gymnázia

17. 9. - jesenné účelové cvičenie gymnázia (1. a 2. ročník)

19. 9. - Deň zdravého ovzdušia - Hlinkovo námestie - 2. ročník  gymnázia

25. 9. - odovzdanie prihlášok na maturitnú skúšku

 

Školský rok 2017/2018

 

jún 2018

2. 6. - Deň rodiny

5. 6. - Konzultačné rodičovské stretnutia v čase od 15.00 do 17.00

19. 6. - 2. kolo prijímacích skúšok

19. - 20. 6. - Festival saleziánskej kultúry, divadlo

22. 6. - Uzatvorenie známok a dochádzky

25. 6. - Klasifikačná porada

29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - sv. omša 8. 30 v škole, odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2018

9. 5. - Minifutbal

10. 5. - Nanebosvstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

14. a 17. 5. - Prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia

15. 5. - Oboznámenie s výsledkami EČ a PFIČ

17. 5. - Klasifikačná porada maturantov

17. a 18. 5. - Duchovná obnova II. AG

18. 5. - Odchod maturantov na akademický týždeň

21- 25. 5. - Akademický týždeň

25. 5. - Beh do Strečnianskych hradných schodov

28. 5. - Riaditeľské voľno pre žiakov gymnázia

28. až 30. 5. - Maturitné skúšky

28. a 29. 5. - Duchovná obnova I. AG

29. a 31. 5. - KOŽaZ III. AG

30. 5. - Workshop - manažérske zručnosti I. a II. AG

31. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - sv. omša v Katedrále o 10.00

 

apríl 2018

4. 4. - Metodický deň Diecézneho školského úradu

6. 4. - Deň katolíckych učiteľov, sviatok Ján de la Salle

9. 4. -Predstavenie VŠ Paneurópskej pre 3. AG

12. - 14. 4. - Exkurzia do Prahy pre 1. a 2. AG

16 - 20. 4. - Zber papiera

17. 4. - Klasifikačná porada - 3/4-ročná

17. - 18. 4. - Duchovná obnova 3. AG

19. 4. - Exkurzia do Bratislavy pre 2., 3. a 4. AG

 

marec 2018

1. 3. - Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

6. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00

13. 3. - 15. 3. - Maturitné skúšky - externá časť a písomná časť - SJL, ANJ. NEJ. MAT

13. 3. - Divadelné predstavenie - Štúrovci v Dome odborov 9.00

14. 3. - Účelové cvičenie I. AG a II. AG

21. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

29. 3. - 3. 4. - Veľkonočné prázdniny

 

február 2018

1. 2. - Burza vysokých škôl

2. 2. - Polročné prázdniny

7. 2. - Olympiáda SJL - obvodové kolo

13. 2. - Olympiáda NEJ - krajské kolo

13. 2. - Karnevalový deň od 10.00 hod.

13. 2. - Valentínska pošta

14. 2. - Popolcová streda

16. 2. - Olympiáda BIO - školské kolo (posledný termín)

19. - 23. 2. - Jarné prázdniny

27. 2. - Odovzdanie prihlášok na voliteľné predmety (posledný termín)

 

január 2018

8. 1. - Začiatok vyučovania

8. 1. - Cvičná MS z ANJ

9. 1. - Požehnanie budovy školy

10. - 11. 1. - Olympiáda BIO - školské kolo

16. 1. - Biblická olympiáda - školské kolo

17. 1. - Olympiáda ANJ - okresné kolo

18. 1. - Olympiáda NEJ- okresné kolo

29. 1. - Pedagogická rada - polročná klasifikačná porada

31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 6. hodina (IV. AG 5. hodina)

 

december 2017

1. 12. - Svätenie adventných vencov

1. 12. - Červené stužky - celoslovenské stretnutie

5. 12. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hodine

6. 12. - Súťaž ...a Slovo bolo u Boha

6. 12. - Divadlo v ANJ 1. - 2. ročník GKP

8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok sv omša v Katedrále 8.30 hod.

21. 12. - Vianočná akadémia

23. 12. - 5. 1. Vianočné prázdniny

 

november 2017

1. 11. - Sviatok

7. 11. - Olympiáda zo SJL - školské kolo 1. a 2. ročník

8. 11. - Červené stužky - výtvarná súťaž

8. 11. - Olympiáda z NEJ- školské kolo 3. a 4. ročník 

9. 11. - Účať na Behu 17. novembra

10. 11. - Výchovný koncert "XYZ" - Mestský úrad Žilina 10.00 hod.

11. 11. - Stužková slávnosť IV. AG - 17.00 - Vlčince

14. 11. - Filozofická olympiáda v Ružomberku

14. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

15. 11. - Olympiáda z NEJ- školské kolo 1. a 2. ročník

15. 11. - Oceňovanie najlepších ziakov Žilinskej dicézy

16. 11. - Prezentácia Godzone Tour veľká prestávka - kaplnka

17. 11. - Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok

21. 11. - Olympiáda ľudských práv - školské kolo

21. 11. - Olympiáda z ANJ - školské kolo 1. a 2. ročník

21. 11. - Olympiáda zo SJL- školské kolo 3. a 4. ročník

22. 11. - Olympiáda z ANJ - školské kolo 3. a 4. ročník

22. 11. - Účasť na pojednávaní okresného súdu v Žiline - 4. AG

24. 11. - Noc v škole

28. 11. - Deň otvorených dverí

29. 11. - Cvičná maturitná skúška zo SJL

 

október 2017

3. 10. - Efektívne učenie I. AG (8.00 - 9. 40)

4. 10. - Rodičovské stretnutie (začiatok o 16.00 hod. v kaplnke)

12. 10. - Profi orientácia III. AG - vyhodnotenie

16. 10. - Svetový deň výživy 

17. 10. - Modlitby chvál za školu (15.00 v kaplnke)

18. 10. - Milión detí sa modlí Ruženec - za mier vo svete (9. 00 hod. v kaplnke)

19. - 20. 10. - Duchovná obnova IV. AG - Čičmany

20. 10. - Imatrikulácie I. AG

30. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

 

september 2017

4. 9. - Začiatok školského roka + sv. omša v škole

5. - 6.  9. - Triednické práce, ponuka krúžkov rozdanie prihlášok do krúžkov

7. 9. - Začiatok vyučovania podľa tried a rozvrhu

11. - 12.  9. - Zoznamovacie stretnutie 1. ročníka 

12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov žiakom

13. 9. - Odovzdanie prihlášok do krúžku

18. 9. - Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník 

21. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov do CVČ (krúžkov)

22. 9. - Informácia o maturitných skúškach pre žiakov 4. ročníka

25. 9. - Odovzdanie prihlášok žiakov 4. ročníka na maturitné skúšky

 

Školský rok 2016/2017

 

jún 2017

1. 6. - Triedny výlet III. AG

2. - 5.  6. - Turíčný víkend, Salzburg

7. 6. - Fotografovanie tried

11. - 15.  6. - Európsky parlament, Štasburg

15. 6. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi (Katedrála)

15. 6. - Výlet za odmenu (2. st. ZŠ a GYM) - Bratislava sv. omša a návšteva Prezidentského paláca

23. 6. - Uzatváranie známok

26. 6. - Klasifikačná porada

28. 6. - Rozlúčka s deviatakmi

29. 6. - Sviatok sv Petra a Pavla - záverečná sv. omša

30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2017

8. 5. - 5. 6. - Organizovanie školských výletov

9. 5. - Efektívne učenie - prednáška 1. AG

9. 5. - Prijímacie skúšky 1. kolo 1. termín

9. 5. - Oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS, nahliadnutie do PFIČ

11. 5. - Prijímacie skúšky 1. kolo 2. termín

11. 5. - Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

11. - 12. 5. - Duchovná obnova 1. AG

12. 5. - Odchod 4. ročníka na akademický týždeň

15. - 19. 5. - Akademický týždeň 4. ročník

20. 5. - Deň rodiny

22. 5. - Riaditeľské voľno pre gymnázium

22. - 24. 5. - Maturitné skúšky - otvorenie o 7.30 v kaplnke

23. 5. - Finančná gramotnosť 1. AG, 2. AG

23. - 25. 5. - KOŽaZ 3. AG - Vysoké tatry

25. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

25. 5. - Púť cirkevných škôl - Živčáková (1. AG)

26. 5. - Rozlúčková sv. omša s maturantmi

30. 5. - Konzultačné rodičovské stretnutia

30. -31. 5. - Duchovná obnova 3. AG - Terchová 

 

apríl 2017

7. 4. - Deň katolíckych učiteľov - sviatok Jána de la Salle

11. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

13. - 18. 4. - Veľkonočné prázdniny

21. 4. - Exkurzia Oswienčim, Krakow

21. 4. - Deň Zeme, Zemír, Zemírko

24. a 25. 4. - Protidroová prednáška

24. - 28. 4. - Zber papiera

 

marec 2017

27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

7. 3. - Poučenie žiakov k EČ a PFIČ MS

10. 3. - Prezentácia z KU Ružomberok v kaplnke (3. a 4. ročník počas 1. a 2. hodiny)

14. - 16. 3. - EČ a PFIČ MS z predmetov SJL, ANJ a MAT

14. 3. - Účelové cvičenie pre I. AG a II. AG

15. 3. - Divadelné predstavenie pre 1. až 3. ročník v Dome odborov

16. - 17. 3. - Duchovná obnova II. AG

17. 3. - Prezentácia MUDr. M. Mikolášika (3. a 4. ročník)

21. 3. - Súťaž v písaní esejí - KU Ružomberok

23. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

24. 3. - Geografická olympiáda - krajské kolo

28. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16,00 hod.

 

február 2017

1. 2. - Olympiáda zo SJL - krajské kolo

2. 2. - Geografická olympiáda zo SJL - eforma

3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

8. 2. - Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

14. 2. - Školský turnaj vo futbale

14. 2. - Valentínska pošta, srdiečkový deň

22. 2. - Karnevalový deň od 10.00

22. 2. - 24. 2. - Exkurzia do CERNU

do 24. 2. - Odovzdanie prihlášok na VŠ (platí pre tie školy, ktoré majú termín do 28. 2. 2017)

27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

 

január 2017

9. 1. - Začiatok vyučovania

10. 1. - Požehnanie budovy školy

12. 1. - Beseda s psychológom  (SEY) - 4. ročnik

13. 1. - Školský ples

17 1. - Beseda s lektorom z KU Ružomberok (3. a 4. hodina) - 3. a 4. ročnik

18. 1. - Olympiáda ANJ okresné kolo

19. 1. - Olympiáda NEJ okresné kolo

20. 1. - Biblická olympiáda školské kolo

do 23. 1. - Uzatvorenie známok (dochádzka do 21. 1.)

23. - 27. 1. - Lyžiarsky výcvik I. AG, II.AG

24. 1. - Polročná klasifikačná porada

31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 5. hodina, vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu

3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

 

december 2016

1. 12. - Vianočná Viedeň

1. 12. - Červené stužky

2. 12. - Noc v škole

2. 12. - Deň otvorených dverí

do 2. 12. - Olympiáda SJL - školské kolo

7. 12. - ... a Slovo bolo u Boha - Ružomberok

7. a 8. 12. - Pytagoriáda

8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok školy

9. 12. - Skúšobná maturita y ANJ - EČ

od 12. 12. - Olympiáda z ANJ - školské kolo

21. 12. - Vianočný koncert - Dom umenia Fatra

23. 12. - 5. 1. - Vianočné prázdniny

9. 1. - Začiatok vyučovania 

 

november 2016

1. 11. - Sviatok všetkých svätých

3. 11. - Beh 17. novembra

3. - 4. 11. - Duchovná obnova 4. BG Terchová

7. - 11. 11. - Informatická súťaž iBobor

8. - 9. 11. - Duchovná obnova 4. AG Terchová

9. 11. - Návšteva krajského súdu 2. AG o 9.00

12. 11. - Stužková slávnosť 4. BG 16.30 katedrála  

15. 11. - Termín na odovzdanie poplatkov ZRŠ

15. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

16. 11. - Oceňovanie najlepších žiakov gymnázií

16. 11. - Prezentácia Godzone Tour 2016 9.40 - 10.00 v telocvični 

17. 11. - Deň  boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok 

18. 11. - Študentská kvapka krvi

19. 11. - Stužková slávnosť 4. AG 

22. 11. - Olympiáda ľudských práv - školské kolo

22. 11. - Deň (týždeň) otvorených dverí

25. 11. - Svätenie adventných vencov 7.15 v školskej kaplnke

29. 11. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hod.

 

október2016

6. 10. - Profi - orientácia - 3. ročník 

11. 10. - Triedne rodičovské združenia

17. 10. - Svetový deň výživy 

18. 10. - Milión detí sa modlí ruženec 

18. 10. - Vyhodnotenie Profi-orientácie 3. ročník

21. 10. - Imatrikulácie

28. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

 

september 2016

5. 9. - Začiatok školského roka - 8.30 v triedach

5. 9. - Úvodná svätá omša v škole

7. 9. - Ponuka krúžkov - zverejnenie 

8. 9. - Opravné MS - EČ 

8. - 9. 9. - Zoznamovacie stretnutie žiakov 1.AG

12. 9. - Opravné MS - ÚFIČ

12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov

14. 9. - Účelové cvičenie 1.a 2. ročník

16. 9. - Informácie o MS 2017 - rozdanie prihlášok

16. 9. - Odovzdanie prihlášok do CVČ a na krúžky

16. 9. - Vyzberanie vzdelávacích poukazov

26. 9. - Vyzberanie prihlášok na MS 2017

 

Školský rok 2015 - 2016

 

jún 2016

1. 6. - Maturitné skúšky

1. a 2. 6. - KOŽaZ - tretí ročník

2. 6. - Rozlúčková sv. omša s maturantmi 

5. až 7. 6. - Triedny výlet II. AG 

7. 6. - Konzultačný deň

9. 6. - Fotografovanie žiakov

22. 6. - Výlet za odmenu - Krakow

24. 6. - Koncoročná klasifikačná porada

29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - záverečná svätá omša v škole

30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2016

3. 5. - Volejbalový zápas  učitelia - študenti

5. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckych škôl svätá omša v Katedrále 8.15

5. 5. - Púť  katolíckých škôl - Turzovka - Živčáková 

6. 5. - Noc v škole 1. až 3. ročník gymnázia

9. a 12. 5. - Príjímacie skúšky na SŠ - 1. kolo

16. 5. - Zverejnenie harmonogramu ÚFIČ MS

19. 5. - Oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS

19. 5. - Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

20. 5. - Nahliadnutie do PFIČ MS

20. 5. - Odchod na akademický týždeň - 4. ročník gymnázia

23. až 27. 5. - Akademický týždeň - 4. ročník gymnázia

26. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - svätá omša v škole

26. a 27. 5. - Duchovná obnova 2. AG

30. 5. - Riaditeľské voľno - gymnázium

30. 5. až 1. 6.  - Maturitné skúšky

31. 5. až 2. 6.  - KOŽaZ - 3. ročník gymnázia

 

apríl 2016

1. 4. - Prvopiatková adorácia - II. AG

5. 4. - Triedne rodičovské združenia o 16.00

7. 4. - Metodický deň

7. 4. - Riaditeľské voľno

8. 4. - Fyzikálna olympiáda - školské kolo

14. - 17. 4. - Exkurzia Holandsko

18. - 22. 4. - Zber papiera

19. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

21. 4. - Vyhodnotenie Proforient 3. ročník

22. 4. - Deň Zeme - Zemír, Zemírko

 

marec 2016

29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

9. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

10. 3. - Skúšobná maturita z NEJ

10. 3. - Krajské kolo geografickej olympiády

15. až 17. 3. - EČ a PFIČ MS - SJL, ANJ, NEJ, MAT

15. 3. - Účelové cvičenie I. a II. AG, III. AG a III. BG študijné voľno

16. 3. - Študijné voľno I. a II. AG, profesijná orientácia III. AG a III. BG

18. 3. - Týždeň mozgu I. AG - beseda

23. 3. - Krížová cesta v školskej kaplnke

24. až 29. 3. - Veľkonočné prázdniny

celý marec - predajná burza kníh v školskej knižnici

 

február 2016

1. 2. - Polročné prázdniny

2. 2. - Turnaj vo futbale

4. 2. - Olympiáda ľudských práv

5. 2. - Geografická olympiáda e-forma

5. 2. - 12. 2. - Valentínska pošta

9. 2. - Karnevalový deň - od 10. 00 v maskách

15. 2. - Hviezdoslavov Kubín 

do 26. 2. - Odovzdanie prihlášok RŠ na voliteľné predmety 3. a 4. ročník

do 26. 2. - Aktualizácia maturitných zadaní

29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

 

január 2016

11. 1.

Začiatok vyučovania

12. 1. Požehnanie budovy školy
12. 1.  Olympiáda NEJ - okresné kolo 
14. 1.  Biologická olympiáda - školské kolo 
25. 1.  Biblická olympiáda - školské kolo 
26. 1.  Polročná klasifikačná porada
26. 1.  Olympiáda SJL - krajské kolo

29. 1.

Odovzdávanie výpisov známok 1. a ž 3. ročník 6. hodina, 4. ročník 3. hodina

1. 2. Polročné prázdniny, začiatok vyučovania, 2. 2.

 

december 2015

1. 12.

Triedne rodičovské združenia - 16.00

1. 12. Olympiáda ľudských práv
1. 12.  Červené stužky - celoslovenské stretnutie

1. 12.

Talentída - Expert genaility show - súťaž

2. - 4. 12. Centík pre Afriku - 12.30 - 14.15
30. 11. - 4. 12. Koláč pre Afriku
7. 12. Beseda - geografia - II. a IV. ročník
7. 12. Štvrtáci štvrtákom - 1. vyučovacia hodina
7. 12. Olympiáda SJL
8. 12. Nepoškrvnené počatie Panny Márie - 10.00 sv. omča v Katedrále - po skončení kino Mirage
10. 12. Vianočný volejbalový turnaj
do 10. 12. Geografická olympiáda
11. 12.  Skúšobná maturita ANJ
do 11. 12. Olympiáda ANJ
22. 12.  Vianočná akadémia
23. 12. - 7. 1.  Vianočné prázdniny
8. 1. 2016 Riaditeľské voľno začiatok vyučovania 11. 1. 2016

 

november 2015

02. a 03. 11.

duchovná obnova 4. BG

04. 11. účasť na Behu 17. novembra
09. až 13. 11. iBobor - informatická súťaž - podľa kategórií

10. 11.

štvrťročná klasifikačná porada

11. 11. Identita v Kristovi 1. až. 3. ročník gym.
14. 11. stužková slávnosť - IV. AG - Sirotár 17.00
16. 11. riaditeľské voľno
16. 11. oceňovanie žiakov SŠ Žilinskej diecézy (Pacholíková)
19. 11. študentská kvapka krvi
21. 11. stužková slávnosť - IV. BG - Vlčince 17.30
24. 11. deň otvorených dverí
24. až 30. 11. Červené stužky
27. 11. svätenie adventných vencov o 7.15 v kaplnke
30. 11. adopcia na diaľku - Centíková burza

 

október 2015

06. 10.

Plenárne a triedne rodičovské stretnute o 16:45

09. 10. Výchovný koncert v Dome odborov
16. 10. Svetový deň výživy

23. 10.

Imatrikulácie

 

september 2015

2. 9.

Slávnostné otvorenie šk. roka sv. omšou o 9:30

3. 9. ÚFIČ MS 2014 - mimoriadny termín

4. 9.

OT EČ a PFIČ MS 2015 - CJ

7. - 8. 9.

Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka

14. 9.

1. účelové cvičenie 1. ročník, 3. účelové cvičenie 2. ročník

29. 9. prednáška - Pravda o drogách

do 30. 9.

Odovzdanie prihlášok na MS 2016

 

Školský rok 2014 - 2015

 

jún 2015

1. 6. 

riaditeľské voľno - gym

1. 6. - 3. 6.

ÚFIČ maturitnej skúšky

2. 6. 

poznávacia vychádzka po Žiline - 1. a 2. ročník gym

2. - 4. 6.

KOŽaZ 3. ročník gym

4. 6. 

Sviatok Kristovho Tela a Krvi, sv. omša 10.00, rozlúčka s maturantami,

fotografovanie žiakov

6. 6. 

Púť katolíckých škôl - Rajecká Lesná

16. 6.

2. kolo priímacích skúšok

19. - 20. 6. 

noc v škole

23. 6.

súťaž - Družstvá prvej pomoci mladých

24. 6.

klasifikačná porada

29. 6.

Sviatok sv. Petra a Pavla, záverečná sv. omša

30. 6.

odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2015

5. 5. - 6. 5. 

duchovná obnova III. AG

6. 5.

exkurzia Ostrava - Svet techniky

7. 5. 

výsledné hodnotenie PFIČ

7. 5.

exkurzia Bratislava

11.  a 14. 5. 

prijímacie skúšky 1. kolo

11. 5. až 8. 6.

organizovanie koncoročných výletov

12. 5.

oboznámenie študentov s výsledkami EČ a PFIČ MS

12. - 13. 5. 

duchovná obnova I. AG

14. 5.

Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckých škôl, sv. omša o 12. 00 hod. v škole

14. - 16. 5.

školský výlet III. BG

18. 5.

nahliadnutie do PFIČ MS - 7. hodina.

18. 5.

beseda - p. Košturiak

21. 5.

koncoročná klasifikačná porada IV. A, IV. BG

21. - 22. 5.

školský výlet I. AG, III. AG

22. 5.

odovzdávanie učebníc IV. AG, IV.BG, odchod na akademický týždeň

22. - 25. 5.

exkurzia Salzburg

24. - 29.  5.

akademický týždeň

26. 5.

konzultačné rdičovské združenia

 

apríl 2015

2. 4. - 7. 4. 

Veľkonočné prázdniny

7. 4. Deň katolíckych učiteľov, sviatol Jána de la Salle

8. 4. 

riaditeľské voľno

9. 4. beseda s rehoľníkmi 4. ročník gym - 1. a 2. hodina
14. 4.  3/4 ročná klasifikačná porada

20. 4. - 24. 4.

zber papiera 

23. 4.

Deň Zeme, Zemír, Zemírko

29. 4. 

Profiorientácia - 3. ročník GYM - vyhodnotenie                                                  

23. 3.

Klokan - matematická súťaž

 

marec 2015

2. 3. - 6. 3. 

lyžiarsky výcvik

5. 3. 

Hviezdoslavov Kubín

6. 3.  adorácia - II. AG 

9. 3. - 13. 3.

Pangea - matematická súťaž 

13. 3.

dekanátne kolo Biblickej olympiády

17. 3. - 19. 3.  EČ a PFIČ MS - SJL, CJ, MAT
17. 3. Kino/divadlo pre 1. až 3. ročník GYM
17. 3.  Návšteva Britského centra Žilinskej knižnice

18. 3.               

2. a 4. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník GYM

18. 3. 

Profiorientácia - 3. ročník GYM                                                     

23. 3.

Klokan - matematická súťaž

24. 3.  futbalový turnaj GYM
24. 3. triedne rodičovské združenia - 15.30
25. 3. krajské kolo Geografickej olympiády
priebežne  krížová cesta
priebežne  predajná výstava kníh - marec s knihou

 

 

február 2015

2. 2.

polročné prázdniny

4. 2. 

OT ÚFIČ MS

5. 2.

olympiáda ľudských práv - krajské kolo 

6. 2.

olympiáda SJL - okresné kolo

6. 2. geografická olympiáda e-forma
6. 2. adorácia II. BG - Mgr. Straňanková
6. 2. - 13. 2. Valentínska pošta

9. - 11. 2.               

skúšobná EČ a PFIČ - MAT, SJL a CJ

11. 2. 

Hviezdoslavov Kubín                                                     

13. 2.

posledný termín na odovzdanie prihlášok na voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku

16. 2. - 20. 2.  jarné prázdniny
26. 2. beseda - manželstvo a rodičovstvo (R. Vašečka)
26. 2. beseda o misiách (M. Tichý)
priebežne  kontrola a potvrdzovania prihlášok na VŠ 

 

 

január 2015

8. 1.

začiatok vyučovania po prázdninách

9. 1. 

požehnanie budovy školy - 1. hodina

13. 1.

olympiáda NEJ - okresné k

14. 1.

olympiáda ANJ - okr

26. 1.               

uzatváranie známok do 14. 00

30. 1. 

odovzdávanie výpisov známok - 6. hodina                                                     

2. 2. začiatok vyučovania - 2. polrok
   


 december 2014

1. 12.

Červené stužky

 

Olympiáda v NEJ - školské kolo kat. 2A

1. - 3. 12. 

Centík pre Afriku - burza

2. 12.

Triedne rodičovské stretnutia - 16:00

8. 12. 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok GKP, sv. omša 8:30 v katedrále

 

Nebo nie je výmysel - 10:00 v Mirage

9. 12. Olympiáda v NEJ - školské kolo kat. 2B
  Biblická olympiáda
  Školská vianočný volejbalový turnaj 
11. 12. Viedeň - exkurzia
19. 12. Vianočná akadémia
25. 11. Deň otvorených dverí
22. 12 - 7. 1. Vianočné prázdniny

 

november 2014

5. 11.

Beh 17. novembra

6. 11.

Študentské voľby

7. - 8. 11. 

Študentské etické sympózium v Nitre

7. - 14. 11.

i-Bobor

10. - 11. 11.

Exkurzia Osvienčim - Krakov

14. 11.

Stužková slávnosť IV. AG

19. 11. Godzone tour
  Oceňovanie žiakov SŠ Žilinskej diecézy otcom biskupom
20. 11. ... a Slovo bolo u Boha ...
22. 11. Stužková slávnosť IV. BG
25. 11. Deň otvorených dverí
  Identita v Kristovi
  Olympiáda ľudských práv
28. 11. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, Dom odborov, 1. a 2. ročník

 

október 2014

7. 10.

Plenárne a triedne rodičovské stretnutia - 16:45

8. 10.

Výchovný koncert v Dome odborov - 11:00

24. 10.

Imatrikulácie

 

september 2014

2. 9.

Slávnostné otvorenie šk. roka sv. omšou na šk. dvore o 10:00

3. - 5. 9.

OT EČ a PFIČ MS 2014

4. 9.

Zoznamovacie stretnutie žiakov 1. ročníka

5. 9.

1. účelové cvičenie 1. ročník, 3. účelové cvičenie 2. ročník

8. 9.

Výchovný koncert - Sedembolestná Panna Mária, Patrónka slovenska 

10. - 11. 9.

ÚFIČ MS 2014 - mimoriadny termín