Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Oznamy Mimoriadne okienko Školský klub detí Oddelenia Činnosť Tlačivá na stiahnutie Dokumentácia ŠKD Aktivity ŠKD Kontakty    V školskom roku 2019/2020 sú v prevádzke 3 oddelenia ŠKD.

 

            Rozdelenie žiakov do oddelení:

 1. oddelenie: 1. A + 3. A
 2. oddelenie: 1. B + 4. A + 5. A (niekoľko žiakov)
 3. oddelenie: 2. A + 5. A

           Vychovávateľky:

 1. oddelenie: Mgr. Katarína Lorencová
 2. oddelenie: Bc. Mária Hodásová
 3. oddelenie: Bc. Jana Takáčová

          Umiestnenie oddelení:

 1. oddelenie: v triede 1. A (budova B, 2. poschodie)
 2. oddelenie: v triede 1. B (budova B, 2. poschodie)
 3. oddelenie: (budova A, miestnosť napravo od vrátnice)

 

Zoznamy detí v jednotlivých oddeleniach s výškou mesačného poplatku:

 

Zoznam ŠKD 1

Zoznam ŠKD 2

Zoznam ŠKD 3