Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Výchovné poradenstvo Základná škola Gymnázium

 

Súčasťou výchovného poradenstva na ZŠ je pomoc žiakom s problémami učenia, správania, s problémami emocionálneho, neurotického a adaptačného charakteru, profesijná orientácia a pomoc žiakom pri výbere štúdia na stredných školách.

Táto pomoc je počas celého roka zabezpečovaná prostredníctvom Pedagogicko-psychlogickej poradne (PPP), Predmestská 1613. Žilina a cez výchovnú poradkyňu Mgr. Máriu Jakubcovú.

Cieľom spolupráce ZŠ s PPP s problémami učenia a správania je zachytiť problémy v učení  a v správaní, určiť príčiny  a odporučiť správny postup na ich zvládnutie, resp. na ich odstránenie.. Rodičom a učiteľom sú poskytované odborné konzultácie  a odporúčania od psychológov a špeciálnych pedagógov.

Naša škola spolupracuje so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Pinzíkovou (tel. kontakt 041/5650018).

Naša škola spolupracuje aj so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Vuruma 144, Žilina zastúpené riaditeľkou p. Dejovou.

 

Kontakt na výchovnú poradkyňu ZŠ:

Mgr. Mária Jakubcová

041/5006685, kl. 107, kl 113 email: jakubcova@sskp.sk

 

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

Každý prvý utorok v mesiaci od 14.30 do 15.30 hodiny pre rodičov, individuálne konzultácie aj v inom termíne po telefonickom dohovore s výchovnou poradkyňou.

Každý štvrtok od 14.00 do 15.00 hodiny - v  kabinete výchovnej poradkyne.

 

Dôležité termíny súvisiace s prijímacími skúškami na stredné školy pre školský rok 2018/2019 nájdete po kliknutí na nasledovnú ikonu:

 

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

Predbežný záujem o štúdium na stredných školách si môžete pozrieť po kliknutí na nasledovnú ikonu: 

 

Systém duálneho vzdelávania