Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Aktuality Duchovno-výchovný projekt školy Duchovné aktivity základnej školy Duchovné aktivity gymnázia Čítania na deň Príhovory

 

 

„Katolícka škola má na jednej strane povinnosť rešpektovať zákonné ustanovenia a spoločenské zákony a dať do súladu s nimi svoje metódy, programy a štruktúry. Na druhej strane má povinnosť uskutočňovať svoj vlastný výchovný projekt, usilujúci sa uviesť do súladu ľudskú kultúru a ohlasovanie spásy a pomôcť študentom v realizácii nového stvorenia, pripraviť ich na poslanie dospelého občana. Ide celkove o projekt charakteristický, čo sa týka zamerania na zvláštne ciele, ktoré má uskutočňovať v spolupráci so všetkými svojimi súčasťami. Konkrétne tvorí projekt východiskový obraz, ktorý definuje identitu školy vyjadrením evanjeliových hodnôt, ktorými sa inšpiruje, upresňuje výchovné, kultúrne a didaktické ciele, zoznamuje s odovzdávaným obsahom a hodnotami, vymedzuje organizáciu a fungovanie, rozčleňuje niektoré časti ako dané, pozostávajúce zo zložky odbornej (ako sú učitelia, vychovávatelia), ďalej časti riadenej spoločne s rodičmi a študentmi a niektoré okruhy zverené slobodne iniciatíve rodičov a študentov,stanovuje spôsoby overovania a hodnotenia.“

( Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole, čl. 100 )