• Centrum voľného času

     • Aktuality 2021/2022

     •  

      Záujmové krúžky - žiadosť do CVČ

       

      milí rodičia, milí žiaci, v prípade, že máte záujem prihlásiť sa do záujmového krúžku v našom CVČ, je potrebné odovzdať žiadosť pani zástupkyni Straňankovej alebo pani Kuriakovej.

      Prosím, urobte tak dnes do 13.00 hod. Najneskôr však do zajtra 17. 9. 2021 do 10.00 hod.      Záujmové krúžky v školskom roku 2021/2022

      Krúžková činnosť začína v pondelok 4. októbra 2021.

      Zápis bude prebiehať od 7. do 13. septembra 2021. Prihlásenie prebieha na základe žiadosti (stiahnúť si môžete TU), ktorú dostal žiak v škole. Žiaci môžu žiadosť do záujmového krúžku priniesť triednemu učiteľovi, pani zástupkyni Mgr. Márie Stráňankovej a Mgr. Eve Kuriakovej.

       

      Záujmový krúžok sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov

       

      Poplatok za záujmový krúžok – školský rok 2021/2022

      Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:

       

      Ročný poplatok:

      25,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09. 2021,

      50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2021,

      50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2021,

      70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2020

      25 €/1 krúžok - v prípade žiaka Materskej školy.

       

      Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok.

       

      Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku.


       

       

       

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183 Materská škola, Lienky: +421 903 983 911 Materská škola, Sovičky: +421 910 852 468 Materská škola, Mravčekovia: +421 903 983 910 Materská škola, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školská psychologička: +421 903 983 957 Špeciálna pedagogička: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie