Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Ponuka prenájmu priestorov

celoročne

Aktualizované 10. 3. 2020

Pozastavujeme nájomcom možnosť prenajímania priestorov školy

od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane

v súlade s  Preventívnymi opatreniami mesta Žilina

v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID.

 

O ďalšej situácii Vás budeme informovať.

Ponúkame celoročne do prenájmu kancelárske priestory, jedáleň, telocvičňu, posilňovňu, špeciálne učebne IT a klasické učebne.

Výhodná lokalita v centre mesta a neďaleko železničnej stanice. Možnosť parkovania zdarma vo dvore (cca 20 parkovacích miest).

 

Priestory pre spoločenské akcie

- kapacita sály max 100 miest, cateringová služba zabezpečená

- vhodné na rodinné oslavy, školské slávnosti, stužkové, svadby (s možnosťou cirkevného sobáša v školskej kaplnke) a podobne

- overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152

 

Špeciálne učebne IT

- k dispozícii 2 miestnosť, v každej 15 počítačov, dataprojektor, s pripojením na internet

- okrem toho poskytujeme do prenájmu viacero učební s interaktívnymi tabuľami

- overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152

 

Telocvičňa

- v školskom roku 2019/20 možnosť prenájmu podľa harmonogramu - aj počas víkendov a školských prázdnin

- overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152

Aktuálna obsadenosť k 4. 3. 2020: 

 

 

Posilňovňa

- k dispozícii v popoludňajších hodinách

- overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152

 

Kancelárske priestory

- k dispozícii 2 miestnosti, s internetovým pripojením, rozloha každej miestnosti 25 m2

- overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152

 

Okrem toho počas pracovného týždňa v šk. roku možnosť stravovania v školskej jedálni, cena obedového menu 2,96 €.

Objednávky a prihlasovanie na tel. 0910 852 152