Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

 

Harmonogram v týždni 15.-19.6.2020

 

Harmonogram v týždni 1. - 5. 6. 2020

 

 

 

 


 

Základná škola sv. Cyrila a Metoda bola zriadená Biskupským úradom v Nitre v roku 1991. V auguste v roku 2004 sa presťahovala do budovy Na Závaží 2 v Žiline a k 1. 1. 2005 ju zriaďovateľ spojil s Gymnáziom Kráľovnej pokoja do Spojenej školy Kráľovnej pokoja.

Základná škola od začiatku svojej existencie bola školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V súčasnosti vyučuje podľa učebných plánov s rozšíreným vyučovaním jazykov.

Po stránke vzdelávania je rovnocenná s ostatnými základnými školami. Kladie dôraz na rozvoj kritického myslenia a autentickej spirituality žiakov.

V každej triede sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo dve hodiny týždenne. Popri vyučovaní existuje ponuka rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií, do ktorých sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov.

Pri škole pracuje i Školský klub detí a Centrum voľného času.