Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Prijímacie konanie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí FB

 

 

Gymnázium Kráľovnej pokoja začalo svoju činnosť 1. 9. 2004 otvorením dvoch tried v prvom ročníku. Zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre od 1. 1. 2005 spojil Gymnázium Kráľovnej pokoja so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda. Od 1. 1. 2008 sa jeho zriaďovateľom stala Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza.
Gymnázium má štvorročnú formu štúdia. Študenti sa vzdelávajú podľa Školského vzdelávacieho programu s rozšíreným počtom hodín cudzích jazykov a informatiky. Každý rok  otvárame dve triedy v  ročníku, čo predstavuje  asi 200 študentov.

Po stránke vzdelávania je Gymnázium Kráľovnej pokoja úplne porovnateľné so štátnymi gymnáziami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu študentov. Máme snahu, aby popri vyučovaní existovala bohatá ponuka rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií, do ktorých by  sa študenti zapájali  podľa svojich záujmov. Radi by sme  nadviazali spoluprácu so zahraničnými partnermi – podobnými  gymnáziami v zahraničí.