Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Výchovné poradenstvo Základná škola Gymnázium
 
 
Spojená škola Kráľovnej pokoja zabezpečuje výchovné poradenstvo (VP)
  • pre žiakov základnej školy, kde výchovnou poradkyňou je Mgr. Oľga Palková,
  • pre žiakov gymnázia, kde výchovnou poradkyňou je Mgr. Adriana Hančinská.