• Centrum voľného času

     • Aktuality - letný tábor Kapáčik 2022

     • Letný tábor 2022 – KAPÁČIK

      TERMÍN: 22. – 26. augusta 2022

      Letný denný športovo - spoznávací tábor pre malých pátračov, ktorých čaká spoločné objavovanie histórie ľudstva (stretnutie s Flinstonovcami, objavenie novej krajiny...)

       

      Tiež športové hry, súťaže, aktivity v prírode, jazda na koni, opekačka, tvorivé dielne, nočná rozlúčková párty a prespávačka v priestoroch našej školy.

      Zvýšený počet animátorov - najviac 7 detí na animátora.

      Cieľom letného tábora je poskytnúť deťom oddych, rekreáciu, posilniť zdravie, zlepšiť telesnú zdatnosť a rozvíjať priateľstvá.

      Príchod detí na tábor:          od 08.00 hod. – 08.15 hod. - hlavný vchod školy

      Odchod detí z tábora:          od 15.45 hod. do 16.00 hod.  – hlavný vchod školy

      Čo je potrebné priniesť pri nástupe na letný tábor?

      prefotenú kartičku poistenca,

      čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

      biele tričko


      Po celý týždeň si dieťa nosí: pokrývku hlavy – šiltovka, klobúk, fľašu na vodu, opaľovací krém, repelent, pevnú obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť  a nepremokavú obuv a dobrú náladu,

      Počas noci v tábore /štvrtok/ je potrebné si priniesť: spací vak, hygienické potreby, pyžamo a prezuvky. Večera a raňajky v tento deň budú zabezpečené.  

      Nie je vhodné, aby dieťa nosilo do tábora cenné veci ako sú: retiazky, drahé mobilné telefóny, tablety a pod.

      Program letného tábora sa môže zmeniť v závislosti od počasia a nepredvídaných okolností.

      Cestne_prehlasenie_o_zdravotnom_stave_dietata_2022(1).doc


       

      Kontakt: 

       

      Mgr. Eva Kuriaková – 0910 505 300, mail: kuriakova@sskp.sk

      OZNAM - Centrum voľného času


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času, jazykových škôl a základných umeleckých škôl, s účinnosťou od 29. novembra 2021.

      Záujmová činnosť v našom CVČ bude podľa povahy a možnosti záujmového krúžku zabezpečená dištančnou formou.

       

       

      O spôsobe konania záujmového krúžku budú členov CVČ informovať vedúci jednotlivých krúžkov.

      Ďakujeme za pochopenie a zostaňte zdraví.

       

       

      Záujmové krúžky v školskom roku 2021/2022

      Krúžková činnosť začína v pondelok 4. októbra 2021.

      Zápis bude prebiehať od 7. do 13. septembra 2021. Prihlásenie prebieha na základe žiadosti (stiahnúť si môžete TU), ktorú dostal žiak v škole. Žiaci môžu žiadosť do záujmového krúžku priniesť triednemu učiteľovi, pani zástupkyni Mgr. Márie Stráňankovej a Mgr. Eve Kuriakovej.

       

      Záujmový krúžok sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov

       

      Poplatok za záujmový krúžok – školský rok 2021/2022

      Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:

       

      Ročný poplatok:

      25,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09. 2021,

      50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2021,

      50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2021,

      70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2020

      25 €/1 krúžok - v prípade žiaka Materskej školy.

       

      Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok.

       

      Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku.


       

       

       

       

       

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
   • Prihlásenie