• Centrum voľného času

     • Aktuality - letný tábor 2021/2022

     •  

      DENNÝ LETNÝ TÁBOR – Kapáčik...

      TERMÍN: 22. – 26. augusta 2022

       

      Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Prebiehať bude v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 16.00 hod.

      Poplatok za letný tábor je 100 €. 

      V poplatku je zahrnutý: animačný program, doprava a výlety, strava, pomôcky, odmeny a dozor.

      Poplatok je  potrebné uhradiť do 15. júna 2022 na číslo účtu: SK13 0200 0000 0018 7253 1751. Do poznámky treb uviesť meno a priezvisko dieťaťa – Letný tábor.  

      Deti sa môžu tešiť na aktivity v prírode,  jazdu na koni, opekačku, kúpalisko, športové hry a súťaže, tímovú spoluprácu, tvorivé dielne a nočnú rozlúčkovú párty po ktorej všetci prespíme v priestoroch našej školy.  

      Prihlášku na letný tábor je potrebné odovzdať do 15. júna 2022.

      Prihlaska_na_letny_tabor_2022.doc

       

      Kontakt: 

       

      Mgr. Eva Kuriaková – 0910 505 300, mail: kuriakova@sskp.sk

      OZNAM - Centrum voľného času


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času, jazykových škôl a základných umeleckých škôl, s účinnosťou od 29. novembra 2021.

      Záujmová činnosť v našom CVČ bude podľa povahy a možnosti záujmového krúžku zabezpečená dištančnou formou.

       

       

      O spôsobe konania záujmového krúžku budú členov CVČ informovať vedúci jednotlivých krúžkov.

      Ďakujeme za pochopenie a zostaňte zdraví.

       

       

      Záujmové krúžky v školskom roku 2021/2022

      Krúžková činnosť začína v pondelok 4. októbra 2021.

      Zápis bude prebiehať od 7. do 13. septembra 2021. Prihlásenie prebieha na základe žiadosti (stiahnúť si môžete TU), ktorú dostal žiak v škole. Žiaci môžu žiadosť do záujmového krúžku priniesť triednemu učiteľovi, pani zástupkyni Mgr. Márie Stráňankovej a Mgr. Eve Kuriakovej.

       

      Záujmový krúžok sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov

       

      Poplatok za záujmový krúžok – školský rok 2021/2022

      Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:

       

      Ročný poplatok:

      25,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09. 2021,

      50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2021,

      50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2021,

      70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2020

      25 €/1 krúžok - v prípade žiaka Materskej školy.

       

      Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok.

       

      Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku.


       

       

       

       

       

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie