• Prijímacie skúšky - výsledky

  Výsledky prijímacích skúšok na prijatie do prvého ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina pre školský rok 2018/2019 si môžete pozrieť tu.

 • Úspech na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Tadeáš Bolo, študent IV. AG triedy, opäť lámal víťazné priečky! V silnej konkurencii  recitujúcich obsadil vo svojej kategórii próza druhé miesto. Krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa konalo pod názvom Vajanského Martin 2018 (64. ročník Hviezdoslavovho Kubína) sa konalo 3. mája 2018 v priestoroch Turčianskej galérie v Martine. Srdečne blahoželáme k umiestneniu a k postupu do celoštátneho kola!

 • Zber papiera - výsledky

  V dňoch 16. 4. až 20. 4. 2018 sa uskutočnila súťaž tried v zbere papiera. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 3400 kg starého papiera. Týmto množstvom sme podľa štatistik zachránili cca 300 m2 80 - ročného lesa. Najlepšími zberačmi boli žiaci 3. A triedy, nasledovali ich žiaci 2. A triedy a napokon na treťom mieste skončili žiaci 5. A triedy. Tieto triedy aj získajú finančnú odmenu. Ostatné výsledky nájdete  tu.

 • Stolnotenisový turnaj

  CVČ pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja organizuje 4. ročník stolnotenisového turnaja o pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu. Turnaj sa koná 21. mája 2018. Propozície a prihlasovací formulár nájdete tu.

 • Prevzatie rozhodnutia

  Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa zúčastnili na zápise do 1. ročníka základnej školy, že rozhodnutie si môžu prevziať od 11. apríla do 20. apríla. 2018 na sekretariáte školy v čase od 8.00 do 15.00 hodiny.

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete podporiť percentami dane Občianske združenia registrované pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline. Viac informácii o občianskom združení KAPA a Spoločne pre deti, ako aj postup krokov pri poukazovaní percent dane vrátane potrebných tlačivá nájdete pre OZ KAPA tu a pre OZ Spoločne pre deti tu.

   

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľ školy dňa 4. 4. 2018 žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl Žilinskej diecézy). V čase riaditeľského voľna - streda 4. 4. 2018 - nebude zabezpečená prevádzka ani ŠKD, ani ŠJ, ani CVČ. Vyučovanie tak po veľkonočných prázdninách začína vo štvrtok 5. 4. 2018. Za porozumenie a trpezlivosť ďakujeme.

 • Biblické olympiády

  V dňoch 21. a  22. 3.2018 sa uskutočnili dekanátne kolá Biblickej olympiády pre základné  a stredné školy. Naši žiaci sa týchto súťažiach veľmi pekne umiestnili. Gymnazisti skončili na velmi peknom 3. mieste a žiaci základnej školy na 8. mieste. Účastníkom súťaže gratulujeme a ďakujeme za dobrovoľnú iniciatívu a ochotu venovať svoj voľný cas príprave na súťaž.

 • Ocenenie v súťaži Vansovej Lomnička

  Dňa 19. marca 2018 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien a dievčat – Vansovej Lomnička. Túto recitačnú prehliadku obohatila naša študentka Ema Slyšková, ktorá získala krásne 3. miesto. Blahoželáme.

 • Škôlkar v škole

   

  Slnečné doobedie dňa 15. 3.  strávili naši prváci základnej školy v spoločnosti vzácnych hostí, predškolákov z MŠ Predmestská. Na stretnutie sa veľmi tešili, pretože chceli svojim kamarátom zo škôlky ukázať, čo všetko sa už od začiatku školského roka naučili. Viac...

 • Pripravujeme EXKURZIU

  Pre žiakov základnej školy, ktorí v budúcom školskom roku budú v 7., 8. a 9. ročníku a pre žiakov gymnázia pripravujeme exkurziu - Mníchov, hrady Bavorska a Salzburg. Záujemcovia môžu odovzdať záväzné prihlášky do 20. marca 2018 p. učiteľke Rybárovej. Zálohu je možné zaplatiť i neskôr. Program a návratku si môžete pozrieť tu.

 • Úspech na obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

   

  2. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín získal v prednese prózy náš maturant Tadeáš Bolo.  Súťaž sa konala v Makovického dome v Žiline dňa 01. 03. 2018. Výhercovi srdečne blahoželáme!

 • Víťazstvo v lyžiarskych pretekoch

  V lyžiarskych pretekoch o Pohár primátora mesta Žilina vo svojej kategórii zvíťazila žiačka našej základnej školy Zuzana Belinská zo 4. A triedy. Gratulujeme. 

 • Testovanie 5 - výsledky

  V testovaní piatakov v tomto školskom roku nás výsledky našich žiakov opäť potešili. V porovnaní s celoslovenským priemerom sme dosiahli v slovenskom jazyku o 6,71 % a v matematike o 8, 81 % lepšie výsledky. Svedčí to o veľmi kvalitnej práci našich učiteľov nielen na 1. stupni ZŠ, ale svoju zásluhu majú aj učitelia týchto predmetov v 5. ročníku.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny pre žiakov Spojenej školy Kráľovnej pokoja sú od 19. 2. so 23. 2. 2018. Vyučovanie začína v pondelok 26. 2. 2018 podľa rozvrhu.

 • Ponuka voľného pracovného miesta

  Riaditeľka školy vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto personalista/ka - mzdár/ka. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

 • Milí kolegovia, deti, rodičia

  Vyjadrujem úprimné poďakovanie pani riaditeľke Ing. Eleonóre Gregorovej za ústretovosť a profesionalitu, s ktorou ma uvádzala do komplexného kontextu chodu školy. Pripájam sa k všetkým, ktorí jej vyjadrili poďakovanie za jej obetavosť pri budovaní kvalitnej školy a spoluvytváranie rodinných a otvorených vzťahov v nej. Viac...

 • Okresné kolo olympiády z NEJ

  Naša študentka IV. AG, Eva Habláková, sa umiestnila na 2. mieste v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka vo vyššej kategórii, ktorá sa konala 18. januára na Hotelovej akadémii v Žiline. Gratulujeme!

 • Ocenenie nášho pedagóga

  Rada mládeže Žiliského kraja udelila uznanie nášmu kolegovi Mgr. Dominikovi Hriníkovi za aktívne občianstvo a ľudskosť v kategórii "Aktívny mládežník" - Gratulujeme. Foto.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy udeľuje v zmysle platných predpisov žiakom základnej školy a gymnázia riaditeľské voľno na deň 22. 12. 2017. Vyučovanie sa začína 8. 1. 2018 (pondelok) podľa platného rozvrhu.

strana: