• Testovanie 5 - 2018

  V stredu 21. 11. 2018 sa uskutoční testovanie piatakov T5-2018. Harmonogram nájdete tu.

 • Prijímacie skúšky - výsledky 2. kolo

  Výsledky 2. kola prijímacích skúšok na prijatie do prvého ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina pre školský rok 2018/2019 si môžete pozrieť tu.

 • Konzultačné rodičovské stretnutie

  Konzultačné rodičovské stretnutie rodičov základnej školy a gymnázia sa uskutoční dňa 5. júna 2018 od 15.00 do 17.00 hodiny v príslušných triedach. Tešíme sa na stretnutie.

 • Prihlasovanie do školského klubu detí

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem umiestniť svoje dieťa v školskom roku 2018/2019 v školskom klube detí, že v súčasnosti prebieha prihlasovanie do ŠKD. Bližšie informácie nájdete tu.

 • Opäť úspech našich žiakov

  Je tradíciou, že naši žiaci sa umiestňujú na prvých miestach súťaže v Behu do strečnianskych hradných schodov. V minulom roku naši, dnes už bývalí gymnazisti Michal Miške a Katarína Poliaková pravidelne víťazili vo svojich kategóriách. Našla sa však náhrada - v tomto ročníku vo svojej kategórii najmladších žiačok zvíťazila s náskokom cca 20 sekúnd naša tretiačka zo základnej školy Lara Piková. Výborný výsledok - 4. miesto vo svojej kategórii dosiahol aj Timotej Ševčík zo 4. A. Gratulujeme. Všetky výsledky našich žiakov sú tu. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

 • Voľné pracovné miesto - kuchárka

  Spojená škola Kráľovnej pokoja príjme s nástupom  od septembra 2018 pracovníka/pracovníčku na pozíciu kuchár/kuchárka. Bližšie informácie nájdete tu.

 • Úspech na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Tadeáš Bolo, študent IV. AG triedy, opäť lámal víťazné priečky! V silnej konkurencii  recitujúcich obsadil vo svojej kategórii próza druhé miesto. Krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa konalo pod názvom Vajanského Martin 2018 (64. ročník Hviezdoslavovho Kubína) sa konalo 3. mája 2018 v priestoroch Turčianskej galérie v Martine. Srdečne blahoželáme k umiestneniu a k postupu do celoštátneho kola!

 • Zber papiera - výsledky

  V dňoch 16. 4. až 20. 4. 2018 sa uskutočnila súťaž tried v zbere papiera. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 3400 kg starého papiera. Týmto množstvom sme podľa štatistik zachránili cca 300 m2 80 - ročného lesa. Najlepšími zberačmi boli žiaci 3. A triedy, nasledovali ich žiaci 2. A triedy a napokon na treťom mieste skončili žiaci 5. A triedy. Tieto triedy aj získajú finančnú odmenu. Ostatné výsledky nájdete  tu.

 • Stolnotenisový turnaj

  CVČ pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja organizuje 4. ročník stolnotenisového turnaja o pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu. Turnaj sa koná 21. mája 2018. Propozície a prihlasovací formulár nájdete tu.

 • Prevzatie rozhodnutia

  Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa zúčastnili na zápise do 1. ročníka základnej školy, že rozhodnutie si môžu prevziať od 11. apríla do 20. apríla. 2018 na sekretariáte školy v čase od 8.00 do 15.00 hodiny.

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete podporiť percentami dane Občianske združenia registrované pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline. Viac informácii o občianskom združení KAPA a Spoločne pre deti, ako aj postup krokov pri poukazovaní percent dane vrátane potrebných tlačivá nájdete pre OZ KAPA tu a pre OZ Spoločne pre deti tu.

   

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľ školy dňa 4. 4. 2018 žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl Žilinskej diecézy). V čase riaditeľského voľna - streda 4. 4. 2018 - nebude zabezpečená prevádzka ani ŠKD, ani ŠJ, ani CVČ. Vyučovanie tak po veľkonočných prázdninách začína vo štvrtok 5. 4. 2018. Za porozumenie a trpezlivosť ďakujeme.

 • Biblické olympiády

  V dňoch 21. a  22. 3.2018 sa uskutočnili dekanátne kolá Biblickej olympiády pre základné  a stredné školy. Naši žiaci sa týchto súťažiach veľmi pekne umiestnili. Gymnazisti skončili na velmi peknom 3. mieste a žiaci základnej školy na 8. mieste. Účastníkom súťaže gratulujeme a ďakujeme za dobrovoľnú iniciatívu a ochotu venovať svoj voľný cas príprave na súťaž.

 • Ocenenie v súťaži Vansovej Lomnička

  Dňa 19. marca 2018 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien a dievčat – Vansovej Lomnička. Túto recitačnú prehliadku obohatila naša študentka Ema Slyšková, ktorá získala krásne 3. miesto. Blahoželáme.

 • Škôlkar v škole

   

  Slnečné doobedie dňa 15. 3.  strávili naši prváci základnej školy v spoločnosti vzácnych hostí, predškolákov z MŠ Predmestská. Na stretnutie sa veľmi tešili, pretože chceli svojim kamarátom zo škôlky ukázať, čo všetko sa už od začiatku školského roka naučili. Viac...

 • Pripravujeme EXKURZIU

  Pre žiakov základnej školy, ktorí v budúcom školskom roku budú v 7., 8. a 9. ročníku a pre žiakov gymnázia pripravujeme exkurziu - Mníchov, hrady Bavorska a Salzburg. Záujemcovia môžu odovzdať záväzné prihlášky do 20. marca 2018 p. učiteľke Rybárovej. Zálohu je možné zaplatiť i neskôr. Program a návratku si môžete pozrieť tu.

 • Úspech na obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

   

  2. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín získal v prednese prózy náš maturant Tadeáš Bolo.  Súťaž sa konala v Makovického dome v Žiline dňa 01. 03. 2018. Výhercovi srdečne blahoželáme!

 • Víťazstvo v lyžiarskych pretekoch

  V lyžiarskych pretekoch o Pohár primátora mesta Žilina vo svojej kategórii zvíťazila žiačka našej základnej školy Zuzana Belinská zo 4. A triedy. Gratulujeme. 

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny pre žiakov Spojenej školy Kráľovnej pokoja sú od 19. 2. so 23. 2. 2018. Vyučovanie začína v pondelok 26. 2. 2018 podľa rozvrhu.

 • Ponuka voľného pracovného miesta

  Riaditeľka školy vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto personalista/ka - mzdár/ka. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

strana: