• Cvičná škola FHV ŽU

  S platnosťou od 19. 9. 2017 sa Spojená škola Kráľovnej pokoja stala cvičnou školou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity. Študenti tejto školy budú v našich priestoroch a pod vedením našich pedagógov vykonávať pedagogickú prax. 

 • Začiatok školského roka

  Tešíme sa na začiatok školského roka 2017/2018, ktorý bude pre obe školy dňa 4. 9. 2017 o 8. 30 v triedach. Následne bude sv. omša v škole o 9. 30 hod. Po skoncení sv. omše žiaci odchádzajú domov.

 • Oznam pre rodičov 1. ročníka základnej školy

  Pozývame rodičov žiakov 1. ročníka základnej školy na úvodné stretnutie, ktoré bude dňa 4. 9. 2017 o 8. 00 hodine v triede 1. A. (budova B - vchod z dvora na 2. poschodí).
   

 • Oznam ŠKD

  Dňa 4. 9. 2017 bude ŠKD otvorený pre prihlásené deti po skončení sv. omše do 15. 00 hod. Ostatné dni podľa zaužívaného rozvrhu.

 • Oznam pre žiakov - potvrdenia

  Potvrdenia o návšteve školy vydávame od 21. 8. 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny na sekretariáte školy.

 • Naši gymnazisti v Štrasburgu

  Gymnazisti T. Bolo, S. Staňová, M. Urbánek a K. Žiaková spolu s Mgr. Filipovou v dňoch 11. až 15. júna navštívili Európsky parlament v Štasburgu. Urobili tu aj rozhovor s europoslancom B. Škripekom, ktorý si môžete pozrieť tu. Viac.informácii nájdete tu

   

 • Green day

  Opäť tu máme jednu zvláštnu akciu. V piatok 23. 6. 2017 bude  "Green day". Viac na plagáte. 

 • Výlet za odmenu

  Konal sa 15. júna a jeho cieľom bola Bratislava. Zúčastnilo sa ho spolu 42 najlepších a najaktívnejších žiakov základnej školy a gymnázia. Viac...

   

 • Turíce v Salzburgu

  Vďaka spolupráci so Salzburgskou diecézou sme sa mohli aj my, študenti z Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline, pridať k tisícom mladým, ktorí prišli do Mozartovho mesta na Turičný víkend. Prišli sme zakúsiť tak, ako kedysi pred 2000 rokmi apoštoli, silu zoslania Ducha Svätého do dnešného sveta. Viac...

 • Úspech našich žiakov

  Stáva sa tradíciou, že naši žiaci sú uspešní v športových súťažiach. Tentokrát to bolo v Behu do strečnianskych hradných schodov, kde Michal Miške a Katarína Poliaková zvíťazili vo svojich kategóriách. Výborný výsledok - 3. miesto dosiahla Marianna Urbaníková. Tesne za pódiovým umiestnením zostali Juraj Nemček a Martin Schneider. Gratulujeme. Umiestnenie ďalších našich žiakov nájdete tu. Informáciu o tejto akcii v TV nájdete tu.

 • 1.sväté prijímanie

  Dňa 7.mája sa v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline uskutočnilo 1.sväté prijímanie našich tretiakov. Bola to krásna slávnosť a deťom želáme veľa Božích milostí do života.  Niekoľko fotografií nájdete vo fotoalbume.

 • Základná škola na Facebooku

  Všetkým priaznivcom sociálnej siete Facebook oznamujeme, že základná škola má vytvorenú svoju stránku. Nájdete ju po kliknutí tu.

 • Gymnázium na Facebooku

  Všetkým priaznivcom sociálnej siete Facebook oznamujeme, že Gymnázium Kráľovnej pokoja má vytvorenú svoju stránku KAPA

 • Konzultačné rodičovské združenia

  Dňa 30. 5. 2017 od 14.00 do 16.00 hodiny majú rodičia možnosť konzultovať výchovnovno-vzdelávacie výsledky svojich detí s triednymi učiteľmi alebo s vyučujúcimi jednotlivých predmetov základnej školy aj gymnázia. 

 • Deň rodiny

  V sobotu 20. mája 2017 sa uskutočnil druhý ročník akcie nazvanej Deň rodiny. Túto akciu organizujeme pre naše deti,  ich rodičov a súrodencov, aby spoločne s nami zažili príjemné predpoludnie. Okrem zaujímavých a netradičných disciplín, ktoré deti spolu s rodičmi plnili na stanovištiach, nechýbali ani aktivity spojené s maľovaním na tvár, vyrábaním balónikových výtvorov, tvorením veselých náramkov a poskytovaním prvej pomoci. O zaujímavý program všetkých sa postarala aj skupina sokoliarov.  Deti aj rodičia odchádzali z akcie spokojní, sýti a usmiati. Fotografie si môžete pozrieť tu.

 • Stolnotenisový turnaj - výsledky

  CVČ pri spojenej škole organizovalo 3. ročník stolnotenisového turnaja o pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu. Turnaja sa zúčastnilo 43 starších žiakov a žiačok, ktorí odohrali celkom 129 zápasov. V dobrej športovej atmosfére pohár riaditeľky DŠÚ Žilina ziskali Timotej Kalinka zo ZŠ A. Bernoláka Martin a Tamara Vráblová zo ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička nad Váhom. Ďalšie výsledky najdete tu, fotografie tu.

 • Prijímacie skúšky - výsledky

  Výsledky prijímacích skúšok na prijatie do prvého ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina pre školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť tu.

 • Zber papiera - výsledky

  Súťaž tried v zbere papiera bola od 24. 4. do 28. 4. 2017. Najlepší zberači boli žiaci 5. A triedy, na druhom mieste boli žiaci 1. A triedy a na treťom mieste žiaci 4. A triedy. Ďakujeme všetkým za účasť. Ďalšie výsledky nájdete tu.

 • Exkurzia do Osvienčimu

  Boli sme tam, kde ľudí oberali o ich dôstojnosť a právo na život. NašI žiaci sa koncom apríla zúčastnili exkurzie do poľského Osvienčimu. Informácie o udalostiach a zverstvách druhej svetovej vojny, ktoré študenti doteraz počuli na hodinách dejepisu, sa zhmotnili na mieste, kde sa tieto udalosti reálne odohrali. Viac...

strana: