• Aktuality

      • Anglický jazyk u prváčikov

       20. 2. 2024

       Vo štvrtok sa naši maturanti (4. AG) stali na jednu hodinu učiteľmi anglického jazyka u našich prváčikov na základnej škole a pripravili si pre nich rôzne aktivity.

       Obe skupinky si hodinu nielen užili, ale vznikli aj nové kamarátstva medzi najmladšími žiakmi na základnej škole a najstaršími študentami na gymnáziu.

       Takúto skvelú hodinu si všetci radi v budúcnosti zopakujeme.

      • Vyučovanie v maskách

       19. 2. 2024

       Čas karnevalu a zábav sme si na našom gymnáziu pripomenuli aj tento rok a to prostredníctvom vyučovania v maskách. Mnohí študenti využili svoju kreativitu a premenili sa na rozprávkové postavičky, akčných hrdinov, či dokonca aj na riaditeľa školy. 

       Najlepšie a najzaujímavejšie masky si spomedzi všetkých vybrala aj špeciálna porota. Všetci výhercovia boli následne odmenení sladkou odmenou.

       Výherné masky:

       Najlepšia maska – postava z filmu IT

       Najlepšia skupinová maska – postavy z filmu SHREK

       Najkurióznejšia maska – JANEKOVCI

        

       Ďakujeme všetkým študentom, že sa zapojili a aj týmto spôsobom spríjemnili vyučovanie. Poďakovanie patrí aj členom školského parlamentu, ako aj členom komisie, ktorí sa na celej akcii podieľali.

      • AKO SME SA UČILI POROZUMIEŤ IKONÁM

       18. 2. 2024

       Jeden slnečný piatok sa trieda 1.AG vybrala počas hodiny umenia a kultúry na výstavu Ikon. Výstava niesla názov „ Svätosť ako ovocie svätého ducha.“

       Naši študenti si mohli pozrieť zaujímavé ikony, ktorých väčšina pochádza z Ruska, Grécka, Bulharska či Rumunska. Na prednáške sa dozvedeli ako sa ikony píšu, na aké drevo sa píšu, aká je symbolika farieb a mnoho ďalších informácií.

       Bol to príjemne strávený čas a hodiny v teréne len obohatili výučbu umenia a kultúry.
        

                                                                                              Mgr. Gabriela Králiková

      • Jarné prázdniny

       18. 2. 2024

       Od zajtra, 19. februára začínajú žiakom a študentom žilinského kraja jarné prázdniny, ktoré budú trvať do 23. februára. V škole sa opäť stretneme v pondelok 26. februára. Všetkým prajeme krásne prázdniny.

      • Popolcová streda na Kape....

       16. 2. 2024

       Popolcová streda je v kresťanskom kalendári začiatkom veľkého pôstu. Súčasne je to aj koniec fašiangového obdobia. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz značí popolom kríže na čelá veriacich.  My (detičky z materskej školy, žiaci ZŠ a študenti gymnázia) sme sa na Popolcovú stredu stretli v kaplnke, kde nás náš pán kaplán Miško pomazal popolom ako znamenie pokánia pred Bohom. Pán Boh nás stredajšími slovami prvého čítania prosí: „Obráťte sa ku mne celým srdcom, pôstom, plačom…..“ Nech nastávajúce pôstne obdobie prežijeme v pokoji a v stíšení sa.

       Mgr. Jančová Marcela

      • Zemetrasenie v 5.A…

       16. 2. 2024

       Naši piataci na hodine geografie, s p.uč. Jakubcovou, testovali seizmografy, ktoré si vyrobili doma. Na hodinách sa momentálne venujú sopkám a litosferickým doskám. Simulovali zemetrasenia, vznikajúce pri erupciách a pohyboch dosiek, ktorých silu sa snažili zaznamenať na svojich prístrojoch. Potom si všetky vedomosti o učive overili “v sopečnom pexese”.


       Mgr. Jančová Marcela

      • Karnevalový deň na Kape…

       15. 2. 2024

       V piatok, 9. februára 2024 sa konalo na našej Kape karnevalové vyučovanie. Vo všetkých triedach (od materskej školy po gymnázium) sa to hemžilo zvieratkami, princeznami, vojakmi, tanečnicami, ninjami, mušketiermi, superhrdinami či inými úžasnými a nápaditými maskami. Deti boli neuveriteľne kreatívne. Zahanbiť sa samozrejme nedali ani pani učiteľky, ktoré sa ku karnevalovému dňu s radosťou pridali.

        

       Mgr. Marcela Jančová

      • Lyžiarsky výcvik

       13. 2. 2024

       Náš lyžiarsky výcvik, pri ktorom nás neodradilo ani zlé počasie sme si užili naplno. Mnohí prekonali svoj strach, limity a naučili sa nové zručnosti. Volné chvíle sme trávili na penzióne Zornička, v ktorom nás čakalo vždy chutné jedlo a zaujímavý program. Zažili sme aj úžasný wellnes, večerné lyžovanie či korčulovanie.

        

       Ďakujeme inštruktorom za ochotu a trpezlivosť s nami.

        

       Vaša 8.A./9.A.

      • Duchovná obnova

       13. 2. 2024

       V utorok, 30.01., sme mali my, štvrtáci, duchovnú obnovu s pánom kaplánom. Rozprávali sme sa o svätom otcovi Františkovi. Lepšie sme spoznali nielen jeho,ale aj seba navzájom. Svoje vedomosti sme využili pri kvíze. Bolo nám veľmi dobre. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

      • Opäť na našej škole prebiehajú mesačné výzvy.

       10. 2. 2024

       V mesiaci december sme sa zamerali na zlepšenie kondície a  koordinácie. Úlohou športovcov bolo preskočiť cez švihadlo čo najviac krát za 1 minútu. Víťazmi decembrovej výzvy a najviac preskokov sa podarilo: 1.stupeň ZŠ: 99 preskokov, Mia Valentína Nemček (3.A), 2. stupeň ZŠ: 151 preskokov,  Lilien Sikelová (6.A), GYM: 196 preskokov, Michal Fuchs (II.AG) a zamestnanec: 93 preskokov, Silvia Frišová.

       Víťazmi januárovej výzvy a najdlhšie vo vise vydržali: 1.stupeň: 129 sekúnd Sára Heroneková (4.A), 71 sekúnd Andrej Hujík (4.A), 2.stupeň 195 sekúnd Laura Remeková (6.A), 245 sekúnd Matúš Labuda (6.A), GYM: 233 sekúnd Nastastia Kalinková (3.AG), 217 sekúnd Matúš Brezáni (1.AG) a zamestnanec: Simona Martášková (130 sekúnd).

       Gratulujeme.

       Vo februári sa zameriame na posilnenie celého tela, najmä svalstvo trupu. Výzva PLANK nie je časovo ohraničená. Stačí vydržať v podpore na predlaktiach čo najdlhšie. Súťaží sa v kategóriach 1. a 2. stupeň ZŠ, GYM a zamestnanec do 29. februára. Testovanie prebehne počas hodín TSV alebo v ŠKD.

        

       Športu zdar.

        

        

      • Ako druháci „zablúdili“ na Krajský súd

       10. 2. 2024

       Posledný januárový deň, 31.1.2024, sa žiaci 2.AG vybrali na Krajský súd v Žiline, aby zažili súdne pojednávanie, s ktorým sa dovtedy stretli len teoreticky na hodinách občianskej náuky. Zúčastnili sa odvolacieho súdneho procesu z trestného práva, a tak mohli vidieť prácu senátu súdu, prokurátorky, či obhajcu, ale aj si vypočuť, ako sa pracuje s Trestným zákonom. Myslím si, že pre žiakov to bola veľmi dobrá skúsenosť a právo sa mohli učiť priamo na súdnom pojednávaní.


       Mgr. Gabriela Králiková

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024

       30. 1. 2024

       Počas januárových týždňov prebiehali v triedach umelecké prednesy básní a próz detských autorov. Zástupcovia tried sa v prednese  literárnych ukážok prezentovali v školskom kole recitačnej súťaže vo štvrtok, dňa 25. januára. Tento rok sa uskutočnilo, pod vedením p.uč. Mihovej. Zazneli slová poézie aj prózy. Väčšinou boli prednesené práce známych slovenských autorov detskej tvorby, ale objavili sa aj zahraničné ukážky. Súťaž bola zameraná na 2.- 4. ročník ZŠ.  

       V próze sa predstavili a úspešne umiestnili:

       1.  Bruno Kozinka 4. A 
       2.  Laura Ondrišíková 2.A 
       3.  Olívia Motyková 2.A

       V poézii sa predstavili a úspešne umiestnili:

       1. Mia Valentína Nemček 3.A 
       2. Juliana Rajská 4.A
       3. Dávid Záň 3.A 

       Výhercom aj všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za účasť.  Mii Nemčekovej, ktorá predniesla od F.Rojčeka – Škriepky v učebnici matematiky a Brunovi Kozinkovi, ktorý vystúpil s ukážkou od G.Rodariho – Neviditeľný Tonio,  želáme veľa úspechov na okresnom kole, kde budú  našu školu reprezentovať!

        

                                                                                                                          Mgr. Jančová M.

        

      • Teším sa na stredu...

       29. 1. 2024

       Sedím si vo štvrtok na obede a príde ku mne jedno menšie dieťa. ."Nech už je zase streda! Ja chcem ísť opäť do knižnice."

       Usmejem sa.  Jej meno si síce nepamätám, ale viem, že v knižnici bola deň predtým.  A situácia sa opakovala aj v piatok pri obede. "Prišla ku mne a hovorí: "Ja sa už tak teším na stredu."

       Je tu teda pozvanie pre každého, tak pre najmenšieho ako i stredoškoláka či dospelého, prísť si vybrať z viac než dvetisíc kníh.

       A samozrejme, streda môže byť i v iné dni. Stačí sa dohodnúť vopred.

       Teší sa na vás

       p.  uč. Rybárová Alena

      • Duchovná obnova 1.A

       25. 1. 2024

       V utorok, 16. 1. 2024, vymenili prváci učenie sa v triede za duchovnú obnovu v budove N3. Ráno začali svätou omšou v školskej kaplnke. Potom sa presunuli do N3 a po ceste stihli aj jemnú guľovačku .  

       Témou bola Babylonská veža.  Deti tancovali, súťažili, zisťovali informácie o spolužiakoch, pozreli si film, hádali hádanky a tvorili vežu. Bolo nám veľmi dobre. Ďakujeme za krásny čas strávený spoločne.

       Mgr. Lakatošová 

      • Život v plnosti

       16. 1. 2024

       Častokrát máme všetko a stále nám niečo chýba. Náš hosť Matej Králik nám prišiel porozprávať v piatok 12.1. 2024 o tom, ako je možné žiť naplno aj napriek tomu, že má zrakové postihnutie. 

       Najskôr navštívil maličkých prváčikov a hravým spôsobom im porozprával o slabovidiacich a nevidiacich.

       V maturitných triedach "prepol" do angličtiny porozprával svoj životný príbeh v rámci hodín Konverzácie z angličtiny, nakoľko sme sa práve venovali téme medziľudské vzťahy a tomu, ako spoločnosť a jednotlivci reagujú na špeciálne potreby iných ľudí. Študenti sa tiež mohli pýtať akékoľvek otázky.

       Nášmu hosťovi ďakujeme za ochotu prísť a za povzbudenie, že hoci možno nie je všetko podľa našich plánov, treba ísť s odvahou vpred, akceptovať druhého, byť akceptovaný a nájsť si oblasti, v ktorých môžeme byť darom pre druhých. Prajeme teda naďalej rozvíjanie jeho talentov napríklad v hudbe, počítačoch, šachu a divadle. 

       p. uč.  Alena Rybárová

      • Vianočné prázdniny

       22. 12. 2023

       Zamestnanci Spojenej školy Kráľovnej pokoja želajú všetkým deťom, žiakom, študentom aj rodičom požehnané vianočné sviatky. Prázdniny trvajú od 23.decembra do 7. januára 2024. V škole sa opäť všetci stretneme 8. januára (pondelok).

      • Vianočná návšteva

       20. 12. 2023

       Čas veľmi rýchlo letí a my sme sa ani nenazdali a na dvere nám klopú Vianoce. No dnes, 19.12.2023, prvákom gymnazistom klopal ešte niekto iný na dvere, naši malí prváčikovia zo základnej školy. Prišli pozrieť triedu veľkáčov, pripravili si aj básničky  a pesničku o Vianociach a rozdali malé vianočné darčeky svojim veľkým kamarátom.  Ani veľkáči sa nedali zahanbiť, zapotili sa na umení a kultúre a vyrobili malým kamarátom záložky do knihy.

       Opäť milé stretnutie veľkých s malým. Každé takéto stretnutie má určite zmysel, učí obe prvácke triedy rešpektu, kamarátstvu, ukazuje to, čo skrývajú malí i veľkí vo svojich srdciach.

       Požehnané a radostné Vianoce prváci, malí i veľkí.

        

        

                                                                                             Mgr. G.Králiková a Mgr. M.Lakatošová

        

      • Olympiáda v anglickom jazyku na ZŠ

       20. 12. 2023

       Aj tento školský rok sa na našej základnej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za snahu a tým najlepším GRATULUJEME! 

       Tu sú výsledky: 

       Kategória 1A:

       1. miesto: Oliver Kozinka, 7.A

       2. miesto: Tomáš Pudiš, 6.A

       3. miesto: Alžbeta Lajmonová, 6.A

       Kategória 1B:

       1. miesto: Martin Frič, 9.A

       2. miesto: Marek Mestický, 9.A

       3. miesto: Ema Krupíková, 8.A

       Víťazi školského kola zároveň postupujú do okresného kola súťaže, kde im prajeme veľa úspechov.

       Mgr. Alena Hujíková

      • Duchovná obnova 2.A

       19. 12. 2023

       V utorok 12.12.2023 sa naši úžasní druháci zo základnej školy zúčastnili duchovnej obnovy. Duchovnou obnovou ich sprevádzal náš p. kaplán Miško a p. uč. Kučerová. Obnova prebiehala v diecéznom centre N3. Aktivity boli zamerané na duchovný význam adventu, vianočných sviatkov, lásky, úcty k blížnemu a pokore. Druhákom patrí veľká pochvala za múdre odpovede a aktívne zapojenie sa do duchovnej obnovy. Ich dobré srdiečka sa v tento vianočný čas ešte viac naplnili láskou. 

        

       Mgr. Jančová Marcela

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie