• Aktuality

      • Naživo vysielané webináre

       25. 2. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       ďakujeme za Vašu podporu a účasť na živých webinároch ktoré sme vysielali tento týždeň.

       Včera náš naživo vysielaný webinár z Gymnázia dopadol tiež na jednotku! Reportáž si dokonca budete môcť pozrieť vo večerných správach TV NOVINY televízie JOJ v piatok večer alebo cez víkend!

       Fotky z natáčania nájdte na našom FB KAPA.

       S úctou,

       za realizačný tím KAPA

       Anastázia Strečková

      • Kreatívna dielnička - EKO TAŠKA

       20. 2. 2021

       KAPA pozýva všetkých kreatívnych ľudí na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme ako si vlastnoručne ušiť kvalitnú  EKO TAŠKU! 

       Stačí sa pripojiť cez GOOGLE MEET,

       v UTOROK 23. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

       Každý účastník získa prístup k  videu z našej produkcie!

       Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov.

       Svoj výrobok môžete prihlásiť do súťaže ktorá prebehne počas druhého stretnutia a získať praktické ceny. 

        

       1. stretnutie – naučíme sa ako ušiť tašku a odpovieme na vaše otázky, utorok, 23. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov:) a odpovieme na vaše otázky, utorok, 2. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       link na obe stretnutia:https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

       Tešíme sa na Vás!

       Za projektový a realizačný tím školy, 

       Anastázia Strečková, riaditeľka 

        

       Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

      • Technická dielnička

       20. 2. 2021

       KAPA pozýva všetkých kreatívnych majstrov na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme ako si vlastnoručne zhotoviť pomocou bežných nástrojov rôzne drevené výrobky (stojan na mobil, vtáčia búdka, vešiak na kľúče).

       Stačí sa pripojiť cez GOOGLE MEET,

       v PONDELOK 22. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu: https://meet.google.com/uby-mgwh-ngh?authuser=0


       Každý účastník získa prístup k videu z našej produkcie!

       Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov od 6 rokov.

       Veríme že spoločne rozšírime rady kutilov, ktorí získavajú pracovné návyky a zručnosť pri práci s bežným domácim náradím. 


       1. stretnutie – ukážeme si postupy výroby a odpovieme na vaše otázky

       pondelok, 22. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.


       2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov :) a odpovieme na vaše otázky

       pondelok, 1. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.


       Tešíme sa na Vás!

       Za projektový a realizačný tím školy, 

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy


       Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

      • Sviatok Základnej školy sv. Cyrila a Metoda

       11. 2. 2021

       „Predstavujeme vám Evanjelium vo vašom vlastnom jazyku.“

       sv. Cyril a Metod

        

       14. 2. 2021 si pripomíname sviatok slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú patrónmi nielen našej školy ale aj celej Žilinskej diecézy.

       Priniesli Sväté písmo tým, ktorí ho nepoznali a urobili ho zrozumiteľným  pre všetkých.

       Sv. Cyril a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam v dejinách Európy. S ich misionárskou činnosťou v 9. storočí na Veľkej Morave sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere  a k ich odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci bez rozdielu náboženskej príslušnosti.

       Svätých vierozvestcov uctievame ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.

       Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980  svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.

       Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

       Zajtra, 12. 2. 2021 tento sviatok v škole na I. stupni ZŠ oslávime Karnevalovým dňom, vy ktorí ste doma, sa k nám môžete pridať a poslať nám fotografie svojich masiek.

       Prajeme všetkým pekný sviatočný deň.

       za tím Základnej školy,

       Oľga Palková, zástupkyňa riaditeľky

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

     • Cez knihy do krajiny poznania a fantázie
      • Cez knihy do krajiny poznania a fantázie

       9. 2. 2021

       Projekt „Cez knihy do krajiny poznania a fantázie“ s podporou nadácie Renovabis

        

       Školy majú odovzdávanie poznania akoby v náplni práce. Spôsob ako plnia svoju úlohu je však rôzny. Tím učiteľov na SSKP - Spojenej škole Kráľovnej pokoja pod vedením hlavnej riešiteľky projektu Mgr. Lucie Pudišovej uveril tomu, že kľúčovú úlohu môžu v škole zohrávať knihy, čítanie, rozvoj fantázie a kreativity. Myšlienka urobiť niečo so školskou knižnicou, so zastaralým fondom kníh, ale najmä s rozvojom a podporou čítania ihneď získala podporu riaditeľky školy Ing. Strečkovej. Podporu našla škola aj v nadácii Renovabis, ktorá projekt  „Cez knihy do krajiny poznania a fantázie“ podporila  sumou 6.000 €.

       V škole vznikol nový, rekonštruovaný priestor multifunkčnej učebne a knižnice. Nový itinerár, stoly, stoličky, tulivaky, závesy a police budú vytvárať príjemný priestor na čítanie približne 200 nových kníh. A nie sú to žiadne staré knihy, ktoré by už nikto nechcel. Ide o nové pútavé tituly z vydavateľstiev Stonožka, Verbarium, Slovart, Svojtka, Fragment, SSV a ďalších. Týmto sa chceme poďakovať aj  kníhkupectvu Martinus, ktoré nás darom kníh tiež podporilo.

       Okrem týchto dôležitých materiálnych vecí a inovácií bol v projekte veľký dôraz na rozvoj čitateľských kompetencií a čitateľskej gramotnosti. Prostriedkami mali na to byť podujatia, stretnutia, zážitkové metódy a hostia. Žiaľ práve táto časť bola najviac zasiahnutá protipandemickými opatreniami. Napriek tomu sme radi, že sa nám podarili tri vydarené online podujatia.

       Štvrtáci sa v rámci online hodiny „stretli“ na besede so spisovateľom Valentínom Šefčíkom, autorom kníh pre deti, ktoré sú obľúbené pre svoj vtip, ľahkosť a nápaditosť. Šefčík deťom svoje básne čítal, a dokonca jednu aj zahral. Deti mali možnosť Valentínovi Šefčíkovi položiť množstvo otázok o tom, aký je život spisovateľa i ako vzniká báseň a kniha.

       Ani žiaci na 2. stupni neprišli o svoju príležitosť „vyspovedať“ autora svojej obľúbenej fantasy knihy Odvážne srdce pána Juraja Vojtáša. Šiestaci mali otázok toľko, že ich skoro za hodinu ani nestihli položiť: pýtali sa, ako sa píše literatúra, odkiaľ sa v knihách berú tie zvláštne mená a názvy, a tí, ktorí Vojtášove knihy už poznali, sa zasvätene pýtali na detaily postáv. Pri tom všetkom sa ukázalo, že niektorí už aj začali písať, a preto im rady skúseného spisovateľa padli veľmi vhod.

       Snáď najzanietenejší a najznámejší propagátor čítania pre deti a s deťmi, Tibor Hujdič, si pripravil workshop s názvom „Ako prebudiť túžbu čítať u žiakov a študentov?“ pre všetkých učiteľov SŠKP a niekoľkých učiteľov CZŠ R. Zaymusa. Workshop bol zameraný najmä metodicky, predstavoval konkrétne postupy ako v deťoch vzbudiť túžbu čítať. Hujdič ako skúsený čitateľ a odborník veľmi kompetentne ponúkol stratégie, ako dostať čítanie do školy a to nielen ako doplnkovú alebo voľnočasovú aktivitu, ale ako úplne centrálnu aktivitu, vďaka ktorej z detí, žiakov a študentov vyrastú zrelší a zodpovednejší ľudia. Nie preto, že prečítajú nejaké povinné knihy, ale preto, že čítaním získajú obzor a návyk, ktorý im ostane celý život. Ak budú čítať aj v dvadsiatke, štyridsiatke alebo sedemdesiatke, budú omnoho viac pripravení čeliť výzvam a správne reagovať.

       Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline chce týmto poďakovať nadácii Renovabis, KBS a všetkým partnerom projektu za úžasnú príležitosť. Pre školu je to v rozmedzí troch rokov už druhý úspešný projekt v spolupráci s Renovabis (v roku 2017 sa realizoval projekt Angličtina metódou Jolly Phonics)a aj vďaka nemu sa škole otvorili nové možnosti pre rozvoj všetkých aktérov vzdelávania.

        

       Mgr. Lucia Pudišová 

      • Nástup do školy od 8. 2. 2021

       4. 2. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       na základe rozhodnutia ministra o obnovení vyučovania a výsledkov prieskumu záujmu zák. zástupcov našich detí/žiakov v MŠ a I. ZŠ, otvárame MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a končiaci ročník GYM za nasledovných podmienok:

       • MŠ – test zamestnancov a jedného zákonného zástupcu,
       • I. ZŠ a ŠKD – test zamestnancov a jedného zákonného zástupcu,
       • maturanti gymnázia - študenti IV. AG - test zamestnancov a test plnoletého žiaka.

       Pretestovať sa môžete na ktoromkoľvek MOM, mesto Žilina otvára tento víkend 23 odberných miest.

       Do školy môže 8. 2. 2021 nastúpiť len to dieťa / ten žiak, ktorý pri vstupe do školy odovzdá tlačivo „čestné prehlásenie zákonného zástupcu“, ktorého povinnou prílohou je kópia negatívneho výsledku testu (čestné prehlásenie s priložením scanu výsledku testu je možné odovzdať aj elektronicky cez Edupage v časti „žiadosti/vyhlásenia“). Plnoletý žiak odovzdáva čestné prehlásenie plnoletého žiaka.

       V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa / žiaka neabsolvuje testovanie, dieťa nemôže nastúpiť do MŠ a žiak sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania ZŠ.

       Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Škola v takom prípade eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Ak zákonný zástupca neprítomného žiaka nebude kontaktovať školu v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy je povinný  kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

        

       Organizácia ŠKD bude v režime od 6:30 do 16:30, deti budú rozdelené v skupinách po ročníkoch.

       Školská jedáleň bude v prevádzke, obedy si môžete objednať cez Edupage alebo telefonicky u vedúcej jedálne do 5. 2. 2021 do 14:00 hod.

       Žiaci II. stupňa ZŠ a 1. - 3. ročníka gymnázia pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

        

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

       Ďakujeme že sme spoločne zodpovední!

       S úctou,

       za tím KAPA

       Anastázia Strečková

      • Budúci týždeň v rovnakom režime + víkendové testovanie

       20. 1. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       dnes pán minister školstva informoval, že aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň.

       Preto v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke až do 29. 1. 2021 len pre  kritickú infraštruktúru a rodičov ktorí nemôžu pracovať z domu, pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ.

       Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

       Zároveň Vám odporúčame, aby ste využili možnosť víkendového skríningového testovania na ochorenie COVID-19 v meste Žilina od 23. do 24. 1. 2021 v čase od 8.00 do 20.00 hod., jedno odberné miesto bude zrealizované v priestoroch našej školy. Toto testovanie bude určené pre osoby s trvalým pobytom v meste Žilina a vo veku nad 15 a do 65 rokov. Tí z vás, ktorí nie ste zo Žiliny - mesta, kontakty na MOM v Žilinskom kraji nájdete TU

       Od 1. 2. 2021 by sme mali nabehnúť na COVID automat, ktorý by podľa aktuálnej epidemiologickej situácii umožnil otvárať postupne aj jednotlivé školy. Všetko záleží od toho, aké dáta budú budúci týždeň v stredu, tj 27. 1. 2021.

       Nástup detí do škôl bude určite podmienený testovaním. Tzv. kloktacie testy sú v procese zaobstarávania, ešte nie je jasný termín kedy by bolo možné ich používať. 

       Spoločne to zvládneme. 

       S úctou,

       Anastázia Strečková

      • Od 18. 1. 2021 - škola otvorená len pre kritickú infraštruktúru

       14. 1. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a v súlade s rozhodnutím ministra z 8. 1. 2021, bude naša škola naďalej v prevádzke od 18. 1. 2021 len pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu. V pripade že patríte do tejto kategórie a potrebujete využiť službu školy, kontaktujte nás prostredníctvom svojich tr. učiteľov. 

       Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie

       MŠ je v prevádzke od 7. 00 do 15.00 hod., ŠKD je v prevádzke od 7.00 do 15:30 hod.

       Ďakujeme našim zamestnancom, ktorí zabezpečujú túto službu. 

       Ďakujeme, že sme zodpovední, spoločne to dokážeme.

       S úctou, 

       Anastázia Strečková

     • Návrat do školy 01/2021
      • Návrat do školy 01/2021

       6. 1. 2021

       Milí rodičia a zákonní zástupcovia, žiaci,

       v prvom rade vám prajeme požehnaný nový rok a v ňom dni plné dôvery a nádeje v PRITOMNOSŤ LÁSKY, v dobrého Boha. Pápež František nás pozýva, aby pandemická kríza, ktorá už nie je frázou ale realitou, bola pre nás príležitosťou pre skutočné obrátenie a obnovu autenticity, jednoduchosti, spolupatričnosti. Pripomína nám slová sv. Pavla, ktoré dal Korinťanom: »Boh je verný!  On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.« (1 Kor 10,13).

       Ďakujeme, že napriek ťažkostiam, každý sa snažíme preukázať dostatok síl, trpezlivosti a otvorenosti k spolupráci, veríme že spolu to zvládneme!

        

       Informujeme Vás o postupe našej školy v súlade s návrhom Ministerstva školstva o otváraní škôl v januári 2021. Pravidlá platiace od 18. 1. 2021 sú momentálne predbežné a môžu sa ešte zmeniť vzhľadom k celoplošnej alebo regionálnej situácii. Momentálne má negatívny výsledok testu 14 dňovú platnosť. Rokujeme s Červeným krížom a inými MOM o možnosti pretestovania pre našich žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov.

        

       Od 11. 1. 2021

        a ŠKD v prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. V ŠKD v skupine max 5 žiakov a 1 vychovávateľ.

       I. aj II. stupeň + GYM, dištančne. 

       Povinné pretestovanie zamestnancov školy. Rodičom bude v tomto týždni vyplácaná pandemická OČR.

        

       Od 18. 1. 2021 (predbežne)

        v prevádzke pre všetky deti.

       ZŠ I. stupeň + ŠKD v prevádzke pre všetky deti ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky).  

       Rodičia môžu ospravedlniť dieťa na max 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu.

       ZŠ II. stupeň GYM, dištančne. 

        

       Od 25. 1. 2021 (predbežne)

        v prevádzke pre všetky deti.

       I. v prevádzke pre všetkých žiakov ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). 

       ZŠ aj II. stupeň + GYM v prevádzke pre všetkých žiakov ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu + ktorých jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom testu (alebo preukáže že patrí medzi výnimky). Plnoletí žiaci sa preukazujú negatívnym testom sami. 

        

       Klasifikácia a hodnotenie žiakov

       Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

       Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

       Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ má dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, uskutoční celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu k 31.1.2021

       Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3. 2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

       Vydávanie výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp. vysvedčenia sa môže v škole uskutočniť:

       a) pre všetkých žiakov dňa 31.1.2021,

       b) pre niektorých žiakov dňa 31.1. 2021, pre iných žiakov 31.3.2021 alebo

       c) pre všetkých žiakov dňa 31.3.2021.

       O termíne vydania výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok rozhodne riaditeľka školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutoční 26. 1. 2021.

        

       Ďalšie zmeny a dôležité informácie

       • V školskom roku 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.
       • Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021.
       • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021, v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
       • Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021, v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

       Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

       V prípade otázok neváhajte kontaktovať triednych učiteľov alebo vedenie školy.

        

       Mgr. Oľga Palková a Ing. Anastázia Strečková,

       zdroj: informačný portál Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR 

        

        

      • Vianoce - dar daný zdarma

       24. 12. 2020

       Milí žiaci, rodičia, partneri školy,

       začiatkom tohto týždňa sme doma "prepadli" desiatich našich študentov, ktorým sme pod stromček darovali notebooky! ... je to ťažko pochopiteľné, ale je to tak - posolstvom Vianoc je DAR DANÝ ZDARMA, bez zásluh, len tak. Náš dobrý Boh ho dáva všetkým bez rozdielu.  

       Sme vďační Bohu za ľudí žilinskej firmy HOUR, ktorá toto posolstvo urobila konkrétnym pre niekoľkých našich študentov a nezištne im darovala notebooky v úsilí pomôcť pri dištančnom vzdelávaní, aby boli odstraňované prekážky ktoré by mohli stáť v ceste ich kvalitného štúdia. 

       Pápež František v jednom zo svojich vianočných príhovorov povedal: „Vianoce, to si ty, keď sa rozhodneš každý deň znovu narodiť a necháš Boha vstúpiť do tvojej duše... si to ty, keď dosiahneš harmóniu v tvojom vnútri... a si to stále ty, keď si ozajstným priateľom a bratom každej ľudskej bytosti...“.

       Ďakujeme dobrému Bohu za TAJOMSTVO DAROVANÉHO ŽIVOTA, ktorý je pozývaný tiež sa stávať DAROM a ktorého môžeme byť každodenne súčasťou ...

       Prajeme plnosť láskyplných prekvapení :) 

       Požehnané VIANOCE,

       za tím školy KAPA,

       Anastázia Strečková

      • Medzinárodné Vianoce na KAPE

       20. 12. 2020

       Posledný deň pred prázdninami študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia prežili vyučovanie nemeckého a anglického jazyka netradične a vo vianočnej nálade.

       V spolupráci s medzinárodnou organizáciou KERIC z Čadce mali naši študenti možnosť aspoň na chvíľu okúsiť, ako a či vôbec sa slávia Vianoce v iných častiach sveta.

       Dobrovoľníci z Nemecka, Portugalska, Gruzínska, Turecka, Brazílie a Južnej Afriky si pre nás pripravili escape rooms, kde boli študenti rozdelení na malé skupiny a postupne sa snažili odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa Vianoc v týchto krajinách a tak otvoriť zámok a posunúť sa ďalej. Dozvedeli sme sa napríklad, že typický vianočný dezert „Rabanadas“ pečú v Portugalsku výlučne staré mamy. Alebo aj to, že v Brazílii sa Vianoce slávia počas letných prázdnin a v Gruzínsku sa Vianoce slávia 7.januára a naopak v Turecku vôbec.

       Sme veľmi radi, že naši študenti mohli aj počas týchto ťažkých časov aj takýmto spôsobom načerpať vianočnú atmosféru a spoznať iné národnosti. A tak už nezostáva nič iné, len zaželať všetkým Merry Christmas, Frohe Weihnachten alebo Feliz Natal!

       „Vianoce nie sú o otvorení našich darov, ale o otvorení našich sŕdc.“


       Mgr. Jakub Krenželák

      • Návrat do škôl 2021

       17. 12. 2020

       Milí rodičia, zákonní zástupcovia,        

        

       na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

       ohľadom návratu do škôl v januári 2021

       sme Vám cez edupage odoslali prieskum, v ktorom sa máte vyjadriť, či chcete, aby vaše deti v januári pokračovali vo vyučovaní dištančnou formou alebo prezenčnou formou (ktorá je podmienená testovaním).

       Potrebujeme Vaše vyjadrenia získať do zajtra, aby sme následne vedeli informovať zriaďovateľa školy.

       Ďakujeme za spoluprácu,

       s úctou Anastázia Strečková

        

     • Vianočná výzdoba a atmosféra.
      • Vianočná výzdoba a atmosféra.

       15. 12. 2020

       Naša škola sa pripravuje na Vianoce. Aj naše prvostupniarske triedy, Školský klub a priestory školy majú svoju adventnú a vianočnú atmosféru...stromček, sviečky, snehové vločky, snehuliaci, žiaci, pani učiteľky a pani vychovávateľky - všetci sa tešíme na Vianoce. Pre niekoho sú Vianoce vždy ako po prvý raz, pre niekoho sú čoraz častejšie... nech sa páči aspoň niekoľko fotografií pre potešenie duše. 

       "Moja zima je nežnosť, iskrenie hviezd a číry jagot snehu." Miroslav Válek

       PaedDr. Petra Šadláková

     • Mikuláš 2020
      • Mikuláš 2020

       11. 12. 2020

       Ani ku koncu tohto turbulentného školského roka, plného obmedzení, na nás sv. Mikuláš nezabudol. Naši prvostupniarskí žiačikovia sa nesmierne tešili a spontánne mu vyrábali obrázky pre potešenie. Mikuláš prišiel aj s láskavým anjelikom a porozdával všetkým deťom odmenu, ktorú si zaslúžili. (O tom, že by niekto dostal zemiak alebo uhlie nemáme žiadne dostupné informácie) ;-)  

       Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal.   

       Pozrite si fotogalériu.

       PaedDr. Petra Šadláková

     • Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti
      • Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti

       11. 12. 2020

       Žiaci prvého stupňa mali v rámci mesiaca november tematické vyučovanie - Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti. Súčasťou tejto témy bolo niekoľko aktivít pretavených do dobrých skutkov a milých prekvapení svojim spolužiakom, rodičom, ale i neznámym ľuďom.

       Tentokrát sme sa rozhodli potešiť starkých v domove dôchodcov -  prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci  spolu s pani učiteľkami vyrobili prekrásne vianočné pozdravy a s pomocou ich láskavých rodičov im pripravili darčeky. Jedna žiačka - tretiačka Emka prekvapila svojich spolužiakov tak, že jej mamička priniesla ukázať do školy jej zajačika Ňufka, aby si ho všetci mohli pohladkať. Žiaci si robili v triedach aj zbierku - nástenku dobrých skutkov.

       Pán kaplán Martin Danišek sa zase postaral o modlitbu so žiakmi v každej triede 1. stupňa ZŠ. Do tejto témy výborne zapadla aj premiérová svätá omša tretiakov - ako duchovný dar modlitby za školu a žiakov. "Láskavosť je jazyk, ktorý dokážu počuť aj hluchí a vidieť aj slepí." Mark Twain.

       Fotogalériu si môžete pozrieť tu. 

       PaedDr. Petra Šadláková

      • Dištančná forma vyučovania naďalej pokračuje

       7. 12. 2020

       Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že II. stupeň ZŠ a Gymnázium naďalej pokračuje v dištančnej forme vyučovania. 

       Keby sme chceli zabezpečiť otvorenie školy pre prezenčné vyučovanie, ktoré je podmienené testovaním (všetky info platné k 6. 12. 2020 TU), predpokladáme že by sa tak vytvorili dve skupiny žiakov: tí ktorí by do školy mohli prísť a tí ktorí by zostávali naďalej doma. Nie sme schopní organizačne zabezpečiť paralelné vyučovanie dištančne aj prezenčne. Preto naďalej pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. 

       V Žiline, 7. 12. 2020, 

       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy


       PS: MŠ, I. stupeň ZŠ a skupinka 10 žiakov II. stupňa ZŠ pokračuje v prezenčnej forme vyučovania

     • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA
      • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA

       4. 12. 2020

       Dňa 30.11.2020 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej sa zúčastnili piati žiaci prvého ročníka gymnázia a spoločne si zmerali sily v písomnej a ústnej časti ONJ, a tak zabojovali o postup do Okresného kola v kategórii 2A. Olympiáda tento rok prebiehala netradične – online formou. Aj napriek tomu sme si mohli okrem vedomostí našich žiakov užiť aj zábavu pri ústnej časti. 

       Víťazmi školského kola ONJ sa stali Pavol Letošťák z I.AG a Matúš Minjarík z I.BG. 

       Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa stretneme aj o rok. Našim dvom olympionikom prajeme veľa úspechov v okresnom kole ONJ! 

       Vaši učitelia NEJ 

        

     • AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!
      • AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!

       1. 12. 2020

       Máme plán a viete o tom ako prví!

       Niečo sme vymysleli a chceme sa s vami o to podeliť.

       Milí rodičia, kolegovia, dnes je medzinárodný deň dávania, tzv. #GIVINGTUESDAY. Určite o tom budete počuť viac v médiách. Aj naše školy sa zapájajú do dávania a štedrosti i počas tejto náročnej doby.

       Chceme vás pozvať do rozšírenia Katechéz Dobrého pastiera na nové miesta našej diecézy.

       V niektorých našich školách už Átriá Dobrého pastiera máme (aj v našej škole Átrium už budujeme), do ďalších škôl a farností by sme ich chceli priniesť. Ako?

       Prečítajte si v krátkom článku: 

       https://krok.donator.sk/katechezy-vdaka-rodicom/

       Veľmi pekne Vám ďakujeme!

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

       29. 11. 2020

       Vianočné prázdniny 2020/21 sú od 21.12.2020 do 08. 01. 2021, nástup do školy bude 11. 01. 2021 - formu (prezenčná/dištančná) upresníme na základe výsledkov prieskumu u rodičov žiakov a na základe epidemiologickej situácie v Žilinskom kraji.

        

       Vedenie školy

      • Požehnanie adventných vencov

       27. 11. 2020

       Ďakujeme pani vychovávateľkám Janke a Katke a našim deťom za výrobu nádherných adventných vencov.

       Dnes sme sa spolu stretli v kaplnke, kde nám ich pán kaplán požehnal a pripomenul, že obdarovaným je každý, kto vie byť darom pre druhých. Tak to robí náš dobrý Boh, a my sa to od neho učíme.

       Prajeme Vám pokojný a požehnaný čas ADVENTU a radosť z blížiacich sa VIANOC.

       za tím KAPA,

       Anastázia Strečková

      • Niektorí žiaci II. st. ZŠ v škole

       23. 11. 2020

       Naďalej (od 16. 11. 2020) v škole poskytujeme prezenčné vyučovanie pre tých žiakov 2. stupňa, ktorí majú obmedzený prístup k dištančnému spôsobu vzdelávania. Výuka sa organizuje dvakrát do týždňa v rozsahu 4 hodín.

       Súčasťou rozvrhu sú predmety z hlavných vzdelávacích oblastí a komunitné sedenie so školskou psychologičkou zamerané na efektívne učenie a socializáciu detí.

       Žiaci pracujú v päťčlenných skupinách zostavených podľa veku – mladší a starší žiaci. Vyučovanie zabezpečujú pedagógovia, špeciálna pedagogička a školská psychologička.  

       vedenie školy

      • Deň Jablka

       23. 11. 2020

       21. októbra sme mali v škole na 1. stupni ZŠ projektový deň - Deň jablka.

       Žiaci získavali nové poznatky o jabĺčku zážitkovou a synestetickou cestou učenia sa  - dotykom, ochutnaním, vizuálne - kresbou a vytváraním plagátikov o jablku, kognitívne - hravými úlohami, hrou, čítaním a vytváraním  príbehov, spievaním piesní...všetko v chutnej jabĺčkovej téme.

       "Zatiaľ, čo my učíme deti všetko o živote, deti nás učia, o čom všetko život naozaj je."  Angela Schwindt

       PaedDr. Petra Šadláková

       pedagóg

        

      • Riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ

       9. 11. 2020

       Od utorka 10.11. 2020 pokračuje riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ. Pre žiakov 2. ročníka je zabezpečené zastupovanie - pani učiteľka Mgr. Ingrid Kováčová.V prevádzke je ranná ŠKD od 6:30 do 7:45, po vyučovaní od 11:40 do 16:00. ŠJ je v prevádzke v štandardnom režime. Pri nástupe je potrebné prostredníctvom Edupage podať "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Návod ako podať vyhlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132

      • Spoločná zodpovednosť

       27. 10. 2020

       Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, študenti,

       už asi každý z nás pozná osobne ľudí, ktorých zasiahlo ochorenie COVID-19. Priebeh choroby nie je v mnohých prípadoch jednoduchý. Máme tu spoločného nepriateľa ktorý je neviditeľný a predsa ktorému sa môžeme vzoprieť spoločnou zodpovednosťou. Ak by sme boli schopní včas rozpoznať nosičov vírusu, naši priatelia a blízki by teraz neboli chorí. 

       V týchto dňoch sa na celom Slovensku hľadajú zdravotníci, administratívni pracovníci a dobrovoľníci na výpomoc počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Testovacie miesto bude aj na našej škole - včera sme to spoločne s vojakmi a pánom školníkom pripravovali. 

       Obraciam sa na tých z nás, ktorí disponujú možnosťou sa do tejto služby prihlásiť aby tak s odvahou urobili a prispeli k tomu, aby sme spoločne eliminovali šírenie vírusu v našej krajine. 

       Formulár na registráciu nájdete TU.

       Prajem život v nádeji a dôvere,

       s úctou 

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       PS:

       Spomínam si na Don Bosca, ktorý žil v Turíne v čase, kedy mesto zasiahla cholera v r. 1854. Najviac zasiahnutou oblasťou mesta bolo práve Valdocco, kde mal Don Bosco svoje oratórium – centrum pre chlapcov z ulice.

       Historické záznamy z tohto obdobia hovoria, že len v jednej farnosti Valdocca - Borgo Dora sa za jediný mesiac nakazilo cez 800 ľudí a 500 z nich zomrelo! Spomína sa, že niektorí lekári dávali piť nakazeným cholerou otrávenú vodu, aby zomreli čím skôr a nenakazili ďalších...! Tento kontext nám pomáha lepšie sa vžiť sa do vtedajšej situácie a panike aká vládla v tých časoch.

       5. augusta na sviatok Panny Márie don Bosco povedal: „Príčinou smrti je bezpochyby hriech! Ak sa zachováte v Božej milosti a nespáchate žiaden smrteľný hriech, ubezpečujem vás, že cholera sa nedotkne nikoho z vás! Ale ak niekto zostane v nepriateľstve s Bohom a vážne ho urazí, od tej chvíle nebudem môcť byť viac garantom pre neho, ani pre iných z tohto domu!“

       Mestský úrad v tom čase otvoril niekoľko „lazaretov“ v oblasti Valdocca, kde zhromažďoval chorých na choleru. Mal však veľký problém zohnať ochotných ošetrovateľov  pre chorých a to napriek tomu, že za túto službu ponúkal aj peniaze...! Nikto nechcel riskovať vlastný život...!

       Don Bosco predstúpil s touto požiadavkou pred svojich chlapcov a predstavil im túto urgentnú potrebu poslúžiť chorým. Ešte v ten deň sa mu do služby ponúklo 14 chlapcov. V nasledujúcich dňoch tak urobilo ďalších 30!

       Nikto z don Boscových chlapcov sa cholerou nenakazil...!

       Ja nikomu z Vás túto istotu dať neviem, nie som Don Bosco.

       Ježišove slová „Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“,  nech sú pre nás každodennou inšpiráciou. 


      • Organizácia dištančného vzdelávania na ZŠ

       27. 10. 2020

       Dištančné vyučovanie organizujeme so zreteľom aby boli naplnené ciele:

       a) poskytnúť žiakom priestor na konzultácie a vzájomnú otvorenú komunikáciu,

       b) naplniť cieľové požiadavky hlavných vzdelávacích oblastí,

       c) poskytnúť žiakom spätnú väzbu k ich práci, nehodnotiť ale popisovať stav.

        

       1. Počas dištančného vzdelávania platí rozvrh zostavený podľa indikačnej záťaže žiakov jednotlivých ročníkov ktorý je zverejnený na stránke školy TU.
       2. V rozvrhu sú predmety z hlavných vzdelávacích oblastí, ostatné predmety budú nad rámec indikačnej záťaže žiakov. 
       3. Vyučovacie hodiny sú v rozvrhu vyznačené žltou farbou – žiak má byť k dispozícii na on-line vyučovanie podľa pokynov daného vyučujúceho, alebo dostane zadania na vypracovanie. 
       4. Úlohy sa zadávajú v čase od  8.00 do 14.00.
       5. Vyhodnotenie úloh sa môže uskutočňovať počas dňa a po dohode s učiteľom (môže byť aj neskôr). 
       6. Dištančné vyučovanie znamená súbor kontaktných  hodín on-line a kombináciu úloh zadávaných prostredníctvom edupage. 
       7. On-line vyučovanie sa budú uskutočňovať najmä prostredníctvom Google-meet a iných nástrojov, ktoré aktuálne doplníme (Smartbooks).
       8. V zadaniach sa bude kombinovať samostatná práca pre žiaka, výklad, tvorivé úlohy, tzv. obrátené vyučovanie... 
       9. Dĺžka online hodiny nemusí byť 45 minút. Okrem hodín s celou triedou môže učiteľ zaradiť  podľa potreby aj konzultácie s menšou skupinkou žiakov, alebo aj 1:1.
       10. Na hodnotenie sa bude využívať klasifikácia aj spätná väzba. Budeme si všímať najmä dobré veci, aktivitu žiakov, tvorivosť, účasť na hodinách.
       11. Dochádzka žiakov sa bude viesť štandardne v ETK, žiak je povinný sa DV zúčastňovať. Pri neúčasti na hodine je potrebné žiaka ospravedlniť. 
       12. Na komunikáciu s učiteľmi odporúčame Edupage,  aj v prípade neúčasti na vyučovaní.
       13. Akékoľvek otázky súvisiaci s dištančným vzdelávaním adresujte svojmu triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo učiteľovi informatiky.  

       V Žiline  26. 10. 2020

      • Zatvorenie ZŠ a GYM z rozhodnutia RÚVZ

       24. 10. 2020

       Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, žiaci,

       z rozhodnutia RÚVZ v Žiline (reg. úrad ver. zdravotníctva) vstupuje celá ZŠ a GYM s jej zamestnancami do karantény (tzv červenej fázy) od 26. 10. do 2. 11. 2020.

       Znamená to, že žiaci I. stupňa zostávajú tiež doma a budú sa učiť dištančnou formou. Upravené rozvrhy pre jednotlivé triedy ZŠ nájdete TU. Obedy boli žiakom automaticky odhlásené.

       Materská škola a školská jedáleň je naďalej v prevádzke.

       Dôvodom karantény je, že sú na našej ZŠ a GYM viac ako dva pozitívne výsledky testov ochorenia COVID - 19.

       V prípade otázok sa s dôverou obráťte na triednych učiteľov, pani zástupkyňu Oľgu Palkovú alebo na mňa.

       Prajeme pokojný čas a vedomie Božej blízkosti v tom všetkom čo nás presahuje ...

       S úctou,Anastázia Strečková, riaditeľka

      • Oznam k platbe za krúžky CVČ

       23. 10. 2020

       Vážení rodičia, 

       mrzí nás, že vzhľadom na aktuálnu karanténnu situáciu momentálne nemôžu fungovať krúžky CVČ. Viacerí sa nás pýtate, ako je to s platbou, ktorú ste sa zaviazali v prihláške zrealizovať v priebehu mesiaca október.

       Navrhujeme nasledujúce riešenie: krúžky majú byť v rozsahu 60 hodín za šk. rok. Ak sa situácia zlepší, v čo dúfame, krúžky  začnú opäť fungovať. Dopredu nevieme, koľko hodín bude zrealizovaných, no prosili by sme Vás, aby ste uhradili celú sumu za krúžok a na konci šk. roka urobíme vyrovnanie - v závislosti od odučených hodín jednotlivých krúžkov Vám vrátime pomernú časť poplatku. 

        

       Ďakujeme za porozumenie. 

      • II. stupeň ZŠ, dištančná výučba od 26. 10. 2020

       23. 10. 2020

       Po včerajšom rokovaní Ústredného krízového štábu SR od pondelka 26. 10. do 27. 11. 2020 budú zatvorené a prechádzajú na dištančnú výučbu všetky vysoké a stredné školy, ako aj druhý stupeň základných škôl. Viac informácií poskytne minister školstva na tlačovej konferencii v piatok 23. 10. 2020. 

       Po Gymnáziu Kráľovnej pokoja teda prechádza od 26. 10. 2020 na dištančnú výučbu aj II. stupeň ZŠ. 

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý zverejníme v pondelok 26. 10. 2020. Žiaci II. ZŠ boli dnes hromadne odhlásení z obedov od 26. 10. 2020 do 27. 11. 2020.

       O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage, web stránky a triednych učiteľov. 

       Prajeme pokoj, súdržnosť a trpezlivosť vám aj vašim rodinám.

       V Žiline, 23. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Gymnázium - dištančná výučba od 12. 10. 2020

       11. 10. 2020

       Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, Gymnázium Kráľovnej pokoja prechádza od 12. 10. 2020 na dištančnú výučbu. Bližšie informácie boli dnes študentom a ich rodičom / zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom edupage. 

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci GYM boli hromadne odhlásení z obeda vrátane 12. 10. 2020.

       O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať. 

       V Žiline, 11. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Výsledky volieb do Rady školy 2020-24

       9. 10. 2020

       Oznamujeme, že boli vo voľbách zvolení:

        

       Za pedagogických zamestnancov:

       • za MŠ + ZŠ: Gabriela Králiková 
       • za GYM: Július Janek 

       Za ostatných zamestnancov:

       • Marta Majdišová 

       Za rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov:

       • za MŠ Jozef Rajský 
       • za ZŠ Zuzana Kolembusová 
       • za GYM Iveta Šumpíková 

       Za žiakov gymnázia:

       • Sára Zimenová 

       Za zriaďovateľa

       • voľby zástupcov za zriaďovateľa ešte prebiehajú

       Bližšie info TU.

        

       Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

       S úctou,

       Anastázia Strečková

      • Deň duševného zdravia 

       8. 10. 2020

       Pripomíname si deň duševného zdravia, ktorého dátum pripadá na 10. 10. Ak sa chcete dozvedieť viac, ako si to svoje udržať, pokojne sa pri nás dnes 9. 10. zastavte počas prestávok na 2. poschodí (gymnaziálnom), kde Vás čakajú - školská špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička a školská psychologička. Sú Vám k dispozícií aj počas roka na svojich emailových adresách alebo osobne tu priamo v škole. Nižšie v odkaze nájdete aj informácie o tom, kde nájdete pomoc a podporu pre seba aj pre Vašich blízkych. 

       Mgr. Zuzana Hrtúsová

       školská špeciálna pedagogička - hrtusova@sskp.sk

       Mgr. Zuzana Lovíšková 

       sociálna pedagogička - loviskova@sskp.sk

       Mgr. Lucia Grižáková 

       školská psychologička - grizakova@sskp.sk

        

       https://ipcko.sk/ 

       https://dusevnezdravie.sk/

      • Kandidáti vo voľbách do Rady školy

       6. 10. 2020

       Milí kolegovia, rodičia, žiaci, predstavujeme kandidátov vo voľbách do Rady školy. Voľby prebiehajú dnes, 6. 10. 2020, bližšie info k voľbám Vám poskytne volebná komisia pre jednotlivých zástupcov a triedni učitelia. 

        

       Kandidáti na zástupcov rodičov:

       za MŠ: 

       • Katarína Jarabáková (dieťa Alexander MŠ-V)
       • Jozef Rajský (dieťa: Timotej MŠ-V)

       za ZŠ: 

       • Zuzana Kolembusová (deti: Zita 4. A, Júlia 7. A, Filip 9. A)
       • Marek Všetička (deti: Sofia Mozsiová 4. A, Vanesa Mozsiová 5. A, Dominik Všetička 8. A) - anotácia

       za GYM: 

       • Iveta Šumpíková (dieťa: Iva Šumpíková, I. AG)
       • Ivana Zimenová (dieťa: Sára Zimenová, III. AG)

        

       Kandidáti na zástupcov pedagogických zamestnancov:

       za MŠ + ZŠ: Dominik Hriník, Gabriela Králiková

       za GYM: Július Janek

        

       Kandidáti na zástupcov študentov gymnázia:

       • Aneta Žeriavová  (1.AG)
       • Richard Rybár (1.AG)
       • Tomáš Hartiník (1.AG)
       • Alexandra Lacková (1.BG)
       • Alexandra Randová (1.BG)
       • Linda Dorociaková (1.BG)
       • Vanessa Fašánková (2.AG)
       • Oliver Vrábeľ (2.AG)
       • Zuzana Kasmanová (2.AG)
       • Sára Zimenová (3.AG)
       • Alžbeta Sušienková (3.AG)
       • Jakub Valek (3.AG)
       • Pavol Kubica (4.AG)
       • Veronika Poliačková (4.AG)
       • Alica Loncová (4.AG)

       Kandidáti na zástupcov ostatných zamestnancov:

       • Belajová Zuzana, Cesneková Darina, Čurajová Anna, Grižáková Lucia, Hožná Alena, Chobotová Iveta, Králiková Mária, Kuriaková Eva, Lovíšková Zuzana, Majdiš Ján, Majdišová Marta, Matiašovská Katarína, Peknušová Darina
      • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 - 2024

       1. 10. 2020

       Milí rodičia a zákonní zástupcovia detí MŠ, žiakov ZŠ a žiakov GYM.

       V týchto dňoch končí funkčné obdobie členom rady a je potrebné zrealizovať nové voľby pre najbližšie štvorročné funkčné obdobie. 

       Rada školy má 11 členov, a tvoria ich: 3 zvolení zástupcovia rodičov (1 za MŠ, 1 za ZŠ, 1 za GYM), 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy, 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

       Obraciame sa na Vás,aby ste nám v prípade, že máte záujem / návrh do pondelka 5. 10. 2020 do 15:00 hod. zaslali emailom prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo na adresu školy: skola@sskp.sk :

       a) Vaše meno, s textom že máte záujem kandidovať vo voľbách, ako zástupca (uveďte MŠ, ZŠ, GYM podľa toho ktorú školu navštevuje Vaše dieťa),

       b) návrh mena kandidáta, ktorého odporúčate (v takom prípade budeme navrhnutého kandidáta kontaktovať aby sme od neho získali súhlas/nesúhlas s kandidatúrou).

       Bližšie info TU.

       Ďakujeme, 

       Ing. Anastázia Strečková

      • Preventívne opatrenia od 1. 10. 2020

       1. 10. 2020

       Opatrením ÚVRZ sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška v interiéroch aj v exteriéroch. Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

       Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre deti:

       - do troch rokov veku

       - v interiéri jaslí a materskej školy 

       - a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. 

       Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.

       Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

       Viac info o opatreniach štátu a školy v čase COVID-19 TU.

       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Preventívne opatrenia do 1. 10. 2020

       14. 9. 2020

       Riaditeľstvo Spojenej školy Kráľovnej pokoja oznamuje žiakom, študentom a ich rodičom, že v súlade s opatrením UVZRS zo dňa 14. 9. 2020 riaditeľka školy všetkým osobám nariaďuje do 1. 10. 2020 pohybovať sa v interiéri školy jedine s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) a to s výnimkou detí MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ. 

       Ak žiak nebol v škole po dobu 3 po sebe idúcich dní, pri najbližšom vstupe do školy je povinný vyplniť Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti: ZSMSGYM.

       Pre ZŠ aj Gymnázium platí, že od ranného príchodu a počas celého vyučovania i prestávok sa žiaci zdržujú výlučne so svojím kolektívom (v triede), nosia rúška v triede i v celom interiéri školy (okrem žiakov I. stupňa ZŠ). V exteriéri školy sú rúška povinné pri prípadnom miešaní skupín.

        

       Prevádzka:

        

       Materská škola:

       V prevádzke od 6.30 – 16: 00

        

       Základná škola: 

       Vyučovanie podľa rozvrhu

        

       Gymnázium:

       Vyučovanie podľa rozvrhu

        

       Pokyny v rámci ŠKD:

       Pri vyzdvihovaní žiakov 2. - 5. ročníka zákonní zástupcovia telefonicky kontaktujú p. vychovávateľku príslušného oddelenia. Kontakty a ďalšie informácie dostali zákonní zástupcovia prostredníctvom detí.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie