• Aktuality

      • Riaditeľské voľno pre 1.- 3. roč. GYM, 9. 12. 2022

       8. 12. 2022

       Riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle vyhlášky 231/2009 §3, ods. 10 Z. z., oznamuje, že bude poskytnuté žiakom

       triedy I. AG, II. AG, II. BG a III. AG

       Gymnázia Kráľovnej pokoja

       dňa 9. 12. 2022

       riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (pre vysokú chorobnosť učiteľov).

        

       Obedy na tento deň boli žiakom automaticky odhlásené.

       Ing. Anastázia Strečková

      • Olympiáda z nemeckého jazyka

       1. 12. 2022

       Dňa 15.11.2022 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Tento rok sme sa tešili z veľkého záujmu - prihlásilo sa 21 študentov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a veríme, že aj naďalej zostanú priaznivcami tohto germánskeho jazyka. 

       Víťazom prvého miesta - Tobiáš Káčerík (II.AG), Matúš Hatala (III.BG) a Petra Kullová (IV.AG) - srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole. 

        

       Mgr. Jakub Krenželák, koordinátor ONJ

      • United Planet (USA), zapojenie gymnazistov v projekte

       1. 12. 2022

       Po minuloročnej skúsenosti sa aj tento rok zapojila skupina študentov nášho gymnázia do medzinárodného projektu United Planet.

       Projekt spája študentov našej školy a študentov John Adams College and Career Academy v meste Cleveland v americkom štáte Ohio. Študenti pod vedením svojich učiteľov absolvujú kurz s názvom World Peace. Predmetom je čítanie a diskusia knihy The Things They Carried, ktorú napísal veterán vietnamskej vojny a svetoznámy spisovateľ Tim O’Brien.

       Študenti (Zuzana Mičietová, Michal Masný, Lukáš Jedlovec, Anna Maxová a Damián Deket) v spolupráci s učiteľmi (Ján Hrkút, Lucia Hrkútová) sa zoznamujú s klasickou vojnovou literatúrou a zároveň diskutujú aj aktuálnu vojnovú situáciu na Ukrajine a jej globálny vplyv aj na mladých ľudí.

       Ján Hrkút

      • Štvrtáci zo ZŠ a DOD na gymnáziu

       29. 11. 2022


       Dňa 24.11.2022 sa na Gymnáziu KAPA uskutočnil DOD. V rámci medzi predmetových vzťahov PDA i SJL a spolupráce žiakov ZŠ a GYM využili túto akciu štvrtáci ako príležitosť na sledovanie prezentácie zaujímavých chemických pokusov žiakmi gymnázia v spolupráci s p. učiteľkou Bibiánou Holíkovou, nakoľko materiály a pomôcky sú finančne náročné. S nadšením sledovali pokusy a prejavili i odvahu, keď sa bez strachu prihlásili na vyskúšanie si niektorých, čím ukázali aj cestu nesmelým deviatakom. Žiaci boli takí nadšení, že chceli by mať čo najskôr predmet chémia. A to bolo aj cieľom akcie: vyvolať u žiakov záujem o učenie sa. Ďakujeme.
        

       Fotoalbum z akcie 

       Mgr. Kučerová G.

      • Dopravné ihrisko

       25. 11. 2022

       ​​

       24. októbra si  žiaci 2. ročníka splnili ďalšiu naplánovanú akciu. Pekné počasie v mesiaci október sme využili na návštevu dopravného ihriska na Vlčincoch, kde si žiaci  vyskúšali pravidlá cestnej premávky nielen teoreticky ale aj prakticky. Svoje zručnosti preukázali v jazde na kolobežke ako aj  v jazde na bicykli.  Naspäť sme sa vrátili po Hlbokej ceste, kde sme mali možnosť prakticky vyskúšať dopravné značenie na ceste a to chodník pre  cyklistov a chodník  pre  chodcov.

       soc. pedagogička p.  Brňaková a tr. učiteľka Fujaková

      • Výsledky informatickej súťaže iBobor

       22. 11. 2022

       Žiaci ZŠ a GYM sa v týždni 7.11 až 11.11.2022 zúčastnili celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci od 2. ročníka až po žiakov maturitného ročníka. 

       Zo všetkých zúčastnených za základnú školu sa úspešne umiestnilo 14 žiakov:
       Milan Valušiak (3.A, percentil 99,01), 
       Marek Matiaška (5.A, percentil 95,65), 
       Karolína Chovancová (5.A, percentil 91,37), 
       Tomáš Pudiš (5.A, percentil 79,03), 
       Klára Lakatošová (6.A, percentil 61,33), 
       Sofia Mozsiová (6.A, percentil 91,33), 
       Erika Gažúrová (6.A, percentil 87,28), 
       Angelika Paverová (8.A, percentil 98,88), 
       Laura Lakatošová (8.A, percentil 90,02), 
       Marek Mestický (8.A, percentil 70,54), 
       Veronika Trúchla (8.A, percentil 64,7), 
       Tomáš Káčerik (8.A, percentil 62,11), 
       Matej Chovanec (9.A, percentil 98,39),
       Roland Paver (9.A, percentil 62,11). 

       Zo všetkých zúčastnených za gymnázium sa úspešne umiestnilo 5 žiakov:
       Lujza Valúchová (II.AG, percentil 92,02), 
       Mária Kľučková (II.AG, percentil 92,02), 
       Eliška Majdanová (II.AG, percentil 80,69), 
       Andrej Lukáčik (III.AG, percentil 94,51), 
       Andrej Leitner (IV.AG, percentil 96,37).

       Gratulujeme našim úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalšie úspechy.

       Mgr. Monika Babišová

      • Deň otvorených dverí na GYM

       21. 11. 2022

       Milí deviataci a rodičia deviatakov!

        

       Srdečne Vás pozývame do našej školy na Deň otvorených dverí vo štvrtok 24. novembra 2022 so vstupom o 10:00 hod. 

       Prihláste sa cez prihlasovací formulár TU a vyberte si workshop, ktorý Vás zaujíma.

       Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami!

       Tím KAPA

      • Deň dobrosrdečnosti v 4.A

       14. 11. 2022

        

       ,,Šťastie prichádza zvnútra, z toho, čo človek cíti sám v sebe.“ - Paolo Coelho

       V pondelok 14.11.2022 si štvrtáci pripomenuli medzinárodný Deň dobrosrdečnosti, ktorý bol v nedeľu 13.11. Po úvodnej diskusii o tomto dni pracovali na rôznych aktivitách samostatne, vo dvojiciach i v skupinách. Plnili rôzne matematické úlohy i úlohy zo SJL. Tiež si každý žiak si stanovil svoj cieľ, komu by mohol pomôcť a kto by to potreboval. Po príjemne strávenom vyučovaní si uvedomili dôležitosť láskavosti, ochoty, dobrosrdečnosti, všímavosti a mnoho iných vlastností.

       Mgr. Kučerová G.

      • MÚR MODLITBY

       10. 11. 2022

       Pán Ježiš povedal: ,,Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať." (Mk 11,24) Modlitba je kľúčová a je to spôsob, akým sa spája nebo so zemou. Preto sme pre našich žiakov, študentov, rodičov, učiteľov, zamestnancov a priateľov školy vytvorili priestor, kde môžu napísať na vybraný papierik svoje úmysly, za ktoré sa budeme každý štvrtok ráno o 7:30 v kaplnke spoločne modliť. Nebojme sa prosiť, lebo príhovorná modlitba pred živým Kristom je naozaj vzácna pomoc v každej situácii. Tešíme sa na každého, kto sa k nám pridá.

       P.uč. Z.Tomašová

      • Preventívny program „Ako sa chrániť“

       10. 11. 2022

        

       Prevencia je jedna z najúčinnejších metód akým môžeme deti ochrániť alebo ich naučiť správne reagovať na ohrozujúcu situáciu.  Preto sa aj naši piataci 7.11.2022 zapojili do preventívneho programu „AKO SA CHRÁNIŤ“, ktoré realizovali špecializovane vyškolené odborníčky z Poradenského centra Náruč v Žiline. 

       Preventívny program „AKO SA CHRÁNIŤ“ (pred násilím) je obsahovo zameraný na vekovú kategóriu žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ, zahŕňa jedno 2-hodinové stretnutie.

       Ťažiskovú metódu stretnutia tvorili prvky tvorivej práce obohatené o diskusiu a interaktívne hry zamerané na odbúranie napätia, navodenie atmosféry pohody a dôvery.

       Prostredníctvom diskusie, skupinovej práce a praktických cvičení sa žiaci naučili ako rozpoznať násilie a ako naňho zareagovať tak, aby ochránili seba alebo svojho kamaráta.

       Žiaci so záujmom počúvali, reagovali, pracovali a pripravii veľa zaujímavých a podnetných riešení..

       PhDr. Zuzana Brňaková

       sociálny pedagóg

      • Noc v škole ZŠ

       9. 11. 2022

       Dňa 27.10. strávilo 19 žiakov 2.A noc v škole. Motiváciou nám bola téma ekológia a naším vzorom sv. František z Assisi patrón ekológov a ochrancov životného prostredia. Symbolicky sme na seba prehodili plachtu a opásali sme sa , čím sme chceli reprezentovať Františkovu skromnosť a chudobu.
       Deti sa aktívne, zábavnou formou dozvedali o zachovaní životného prostredia a o jeho ochrane. Po tme sme vonku sledovali život zvierat. Počas celého večera sa ozýval radostný smiech a dobrá nálada. Vydarený večer sme zakončili pizzou a diskotékou. Po hygiene a modlitbe sa deti uložili do postieľok a prekvapili nás svojou pripravenosťou a odhodlanosťou prespať celú noc.
       Na záver sa chcem poďakovať p. školníkovi Jankovi, že nám pripravil triedu a všetkým rodičom, že deti zodpovedne pripravili. Dvom mamičkám, ktoré nám upiekli bábovku a jablkový koláčik patrí veľká vďaka.

        

       Celý fotoalbum z akcie: Fotoalbum  

       Videá z akcie: Video 

       Mgr. Sarah Štefanková, Mgr. Monika Babišová a tr. uč. Jarmila Fujaková

      • Svetový deň výživy

       7. 11. 2022

       16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. V jeseni sa často zamýšľame nad pohybom, zdravým stravovaním a nad významom vitamínov.

       V škole sme sa preto rozhodli urobiť deň zdravej výživy. Uskutočnil sa 14. 10. 2022 pre náš prvý stupeň základnej školy. Tento deň sme si pripravili my maturanti z biológie. Bola možnosť sa s nami porozprávať o význame ovocia a zeleniny, o mliečnych výrobkoch, čajoch a taktiež sme si aj zacvičili. Žiakov čakalo množstvo stánkov a aktivít. Deti sa priučili o zdravom životnom štýle zábavnou a hravou formou. Hrali bludisko, kde sa snažila mrkva utiecť od ovocia ku zelenine, ochutnávali rôzne zdravé nátierky, ako napríklad bryndzová a avokádová, koštovali jedlo so zaviazanými očami, hrali sa na záchranárov atď. V konečnom dôsledku, každý prišiel nato, že ovocie a zelenina nie sú len zdravé, ale i veľmi chutné.

        

       Celý fotoalbum z akcie: Fotoalbum 

       Timea Jandzíkova IV. AG

     • Imatrikulácie/zoznamovák 2022
      • Imatrikulácie/zoznamovák 2022

       4. 11. 2022

       V stredu 21. 9. 2022 študenti z I. AGI. BG a II. AG spolu s p. uč. J. Krenželákom, M. Hrmelovou, D. Sabovou a M. Heronekovou vycestovali do malebnej dedinky Belá-Dulice, kde trávili spoločný čas počas troch dní. Hneď, ako dorazili na miesto, si rozdelili izby a mali čas sa "zabývať“, dokým na nich nečakal teplý a chutný obed.

       Poobede obe triedy prvákov privítal veľmi pestrý program, ktorý im pripravili druháci. Začali aktivitami, kde mali možnosť sa o niečo lepšie spoznať, ako napríklad ,,12-hodinové rande”. Ďalej pokračovali s aktivitami, pri ktorých išlo najmä o spoluprácu v skupinkách. Večer zakončili kvízom, v ktorom bolo úlohou uhádnuť zvučku zo známych filmov.

       V utorok ich skoro ráno čakal budíček a chutné raňajky, po ktorých mali prváci ešte chvíľku času si oddýchnuť a využiť voľný čas po svojom. Druhákov čakalo plánovanie trasy na nočnú hru, kde ich však prekvapil dážď a museli sa rýchlo vrátiť naspäť. Poobede dážď ustal a všetky triedy sa vybrali na prechádzku hlbšie do dediny, počas ktorej mali možnosť sa porozprávať medzi sebou a tak sa lepšie spoznať medzi triedami. Na konci dňa ich prekvapila nočná hra plná nástrah, výziev, ale taktiež zábavy. V cieli na nich čakal oheň, pri ktorom celú nočnú hru zakončili prísahou, a tak sa z nich stali praví KAPÁCI.

       Posledný deň bol rýchly a krátky, no napriek tomu si ho všetci užili naplno a záverečné chvíle využili na spoločný tanec a spoločné hry. Všetci si so sebou odniesli minimálne o jeden zážitok naviac.​

        

       Fotoalbum z akcie 

        

       Mgr. J. Krenželák, Mgr. M. Hrmelová, Mgr. D. Sabová, Mgr. M. Heroneková 

      • Tréneri v škole na 1. stupni ZŠ

       2. 11. 2022

       V tomto školskom roku 2022/2023 na 1. stupni ZŠ prebieha program Tréneri v škole.

       Program je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Dôležitým princípom programu je, že sa dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, dieťa si má vybrať šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je cieľom programu rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladie sa i dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami, ktoré sú zapájané čo najviac do samotných hier, či cvičení. Program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi.

       Celý program je v spolupráci s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu Tréneri ve škole.

        

       Fotoalbum z akcie

       Mgr. Gabriela Kučerová 

     • Noc v škole po dvojročnej pauze
      • Noc v škole po dvojročnej pauze

       1. 11. 2022

       Žiaci SŠKP Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline sa 14.10.2022 opäť po dvoch rokoch spoločne stretli na obľúbenej akcii s názvom Noc v škole. Celá akcia sa niesla v duchu témy citátu „Najviac sa Bohu podobáme vtedy, keď druhým prajeme dobro“ od Sv. Jána Zlatoústeho, kedy žiaci cez modlitbu príhovoru a cez prednášku sa mohli dobrovoľne rozhodnúť ponúknuť svoje sily blížnym, a to aj cez úplnú maličkosť. Duchovná aktivita bola umocnená ešte večernou sv. omšou, ktorú prišiel odslúžiť náš pán kaplán Mgr. Michal Tichý.

       Noc v škole priniesla aj mnoho ďalších aktivít a súťaží, do ktorých sa mohli študenti zapojiť, zažiť veľa zábavy a popri tom sa vzájomne spoznávať a nadväzovať nové priateľstvá. Vymysleli ich učitelia Mgr. L. Hrkútová, Mgr. Z. Tomašová, Mgr. M. Hrmelová a Mgr. G. Králiková. Medzi tieto aktivity patrili napríklad aktivita „prelomiť ľady“, kde museli v skupinách žiaci plniť mnohé vtipné úlohy, spoločný párový tanec „belgičák“, spoločenské hry, basketbal, florbal či volejbal a mnoho ďalších. Sme radi, že sme túto akciu mohli po dištančnom vzdelávaní a rôznych obmedzeniach opäť uskutočniť. Akcia sa stretla s veľkým pozitívnym ohlasom a veríme, že takto o rok sa budeme môcť na Noci v škole opäť spoločne zabaviť.

        

       Fotoalbum z akcie

       Video z akcie

       Mgr. Gabriela Králiková

                                                                                           výchovný, kariérny poradca

      • Slovenská filozofická olympiáda

       27. 10. 2022

       Po dvoh rokoch opäť v Ružomberku, na Filozofickej fakulte KU sa uskutočnila dňa 25.10.2022 Filozofická olympiáda. A my sme boli tiež pri tom. Zúčastnilo sa jej osem žiakov gymnázia: L.Valúchová 2.AG, T.Boráková 3.AG, A.Bosini 3.BG, M.Hatala 3.BG, Š.Jaroš 3.BG, M.Minjarík 3.BG, A.Tomaščíková 3.BG a zo 4.AG A.Leitner.

       Súťaž spočívala v písaní eseje na jeden zvolený citát z troch ponúknutých. Ďakujem našim žiakom, že venovali čas tejto súťaži a mohli nie len reprezentovať našu školu, ale vyskúšať si súťažiť na akademickej pôde univerzity.

       Teraz už len trpezlivo počkať na výsledky súťaže.

       Mgr. Gabriela Králiková

        

     • Ako ďalej po strednej škole?
      • Ako ďalej po strednej škole?

       27. 10. 2022

       Dňa 5.10.2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia vybrali na Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus do Bratislavy.

       Počas veľtrhu sa naši žiaci mohli oboznámiť s ponukou vystavovaných slovenských a zahraničných vysokých škôl, porozprávať sa o systéme učenie na jednotlivých školách, urobiť si testy profiorientácie, zastaviť sa aj pri stánkoch s ponukami zahraničných jazykových pobytov alebo vypočuť si prednášky zástupcov z jednotlivých škôl.

       Veľtrh môže našim tretiakom pomôcť sa zorientovať na trhu vysokých škôl a štvrtákom ukázať ešte možnosti, ktoré si môžu zvoliť pri vypisovaní prihlášok v tomto školskom roku.

       Fotoalbum z akcie

       Mgr. Gabriela Králiková

                                                                                           výchovný, kariérny poradca

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie