• Aktuality

      • Zatvorenie ZŠ a GYM z rozhodnutia RÚVZ

       24. 10. 2020

       Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, žiaci,

       z rozhodnutia RÚVZ v Žiline (reg. úrad ver. zdravotníctva) vstupuje celá ZŠ a GYM s jej zamestnancami do karantény (tzv červenej fázy) od 26. 10. do 2. 11. 2020.

       Znamená to, že žiaci I. stupňa zostávajú tiež doma a budú sa učiť dištančnou formou. Upravené rozvrhy pre jednotlivé triedy ZŠ nájdete TU. Obedy boli žiakom automaticky odhlásené.

       Materská škola a školská jedáleň je naďalej v prevádzke.

       Dôvodom karantény je, že sú na našej ZŠ a GYM viac ako dva pozitívne výsledky testov ochorenia COVID - 19.

       V prípade otázok sa s dôverou obráťte na triednych učiteľov, pani zástupkyňu Oľgu Palkovú alebo na mňa.

       Prajeme pokojný čas a vedomie Božej blízkosti v tom všetkom čo nás presahuje ...

       S úctou,Anastázia Strečková, riaditeľka

      • Oznam k platbe za krúžky CVČ

       23. 10. 2020

       Vážení rodičia, 

       mrzí nás, že vzhľadom na aktuálnu karanténnu situáciu momentálne nemôžu fungovať krúžky CVČ. Viacerí sa nás pýtate, ako je to s platbou, ktorú ste sa zaviazali v prihláške zrealizovať v priebehu mesiaca október.

       Navrhujeme nasledujúce riešenie: krúžky majú byť v rozsahu 60 hodín za šk. rok. Ak sa situácia zlepší, v čo dúfame, krúžky  začnú opäť fungovať. Dopredu nevieme, koľko hodín bude zrealizovaných, no prosili by sme Vás, aby ste uhradili celú sumu za krúžok a na konci šk. roka urobíme vyrovnanie - v závislosti od odučených hodín jednotlivých krúžkov Vám vrátime pomernú časť poplatku. 

        

       Ďakujeme za porozumenie. 

      • II. stupeň ZŠ, dištančná výučba od 26. 10. 2020

       23. 10. 2020

       Po včerajšom rokovaní Ústredného krízového štábu SR od pondelka 26. 10. do 27. 11. 2020 budú zatvorené a prechádzajú na dištančnú výučbu všetky vysoké a stredné školy, ako aj druhý stupeň základných škôl. Viac informácií poskytne minister školstva na tlačovej konferencii v piatok 23. 10. 2020. 

       Po Gymnáziu Kráľovnej pokoja teda prechádza od 26. 10. 2020 na dištančnú výučbu aj II. stupeň ZŠ. 

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý zverejníme v pondelok 26. 10. 2020. Žiaci II. ZŠ boli dnes hromadne odhlásení z obedov od 26. 10. 2020 do 27. 11. 2020.

       O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage, web stránky a triednych učiteľov. 

       Prajeme pokoj, súdržnosť a trpezlivosť vám aj vašim rodinám.

       V Žiline, 23. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Gymnázium - dištančná výučba od 12. 10. 2020

       11. 10. 2020

       Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, Gymnázium Kráľovnej pokoja prechádza od 12. 10. 2020 na dištančnú výučbu. Bližšie informácie boli dnes študentom a ich rodičom / zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom edupage. 

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci GYM boli hromadne odhlásení z obeda vrátane 12. 10. 2020.

       O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať. 

       V Žiline, 11. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Výsledky volieb do Rady školy 2020-24

       9. 10. 2020

       Oznamujeme, že boli vo voľbách zvolení:

        

       Za pedagogických zamestnancov:

       • za MŠ + ZŠ: Gabriela Králiková 
       • za GYM: Július Janek 

       Za ostatných zamestnancov:

       • Marta Majdišová 

       Za rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov:

       • za MŠ Jozef Rajský 
       • za ZŠ Zuzana Kolembusová 
       • za GYM Iveta Šumpíková 

       Za žiakov gymnázia:

       • Sára Zimenová 

       Za zriaďovateľa

       • voľby zástupcov za zriaďovateľa ešte prebiehajú

       Bližšie info TU.

        

       Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

       S úctou,

       Anastázia Strečková

      • Deň duševného zdravia 

       8. 10. 2020

       Pripomíname si deň duševného zdravia, ktorého dátum pripadá na 10. 10. Ak sa chcete dozvedieť viac, ako si to svoje udržať, pokojne sa pri nás dnes 9. 10. zastavte počas prestávok na 2. poschodí (gymnaziálnom), kde Vás čakajú - školská špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička a školská psychologička. Sú Vám k dispozícií aj počas roka na svojich emailových adresách alebo osobne tu priamo v škole. Nižšie v odkaze nájdete aj informácie o tom, kde nájdete pomoc a podporu pre seba aj pre Vašich blízkych. 

       Mgr. Zuzana Hrtúsová

       školská špeciálna pedagogička - hrtusova@sskp.sk

       Mgr. Zuzana Lovíšková 

       sociálna pedagogička - loviskova@sskp.sk

       Mgr. Lucia Grižáková 

       školská psychologička - grizakova@sskp.sk

        

       https://ipcko.sk/ 

       https://dusevnezdravie.sk/

      • Kandidáti vo voľbách do Rady školy

       6. 10. 2020

       Milí kolegovia, rodičia, žiaci, predstavujeme kandidátov vo voľbách do Rady školy. Voľby prebiehajú dnes, 6. 10. 2020, bližšie info k voľbám Vám poskytne volebná komisia pre jednotlivých zástupcov a triedni učitelia. 

        

       Kandidáti na zástupcov rodičov:

       za MŠ: 

       • Katarína Jarabáková (dieťa Alexander MŠ-V)
       • Jozef Rajský (dieťa: Timotej MŠ-V)

       za ZŠ: 

       • Zuzana Kolembusová (deti: Zita 4. A, Júlia 7. A, Filip 9. A)
       • Marek Všetička (deti: Sofia Mozsiová 4. A, Vanesa Mozsiová 5. A, Dominik Všetička 8. A) - anotácia

       za GYM: 

       • Iveta Šumpíková (dieťa: Iva Šumpíková, I. AG)
       • Ivana Zimenová (dieťa: Sára Zimenová, III. AG)

        

       Kandidáti na zástupcov pedagogických zamestnancov:

       za MŠ + ZŠ: Dominik Hriník, Gabriela Králiková

       za GYM: Július Janek

        

       Kandidáti na zástupcov študentov gymnázia:

       • Aneta Žeriavová  (1.AG)
       • Richard Rybár (1.AG)
       • Tomáš Hartiník (1.AG)
       • Alexandra Lacková (1.BG)
       • Alexandra Randová (1.BG)
       • Linda Dorociaková (1.BG)
       • Vanessa Fašánková (2.AG)
       • Oliver Vrábeľ (2.AG)
       • Zuzana Kasmanová (2.AG)
       • Sára Zimenová (3.AG)
       • Alžbeta Sušienková (3.AG)
       • Jakub Valek (3.AG)
       • Pavol Kubica (4.AG)
       • Veronika Poliačková (4.AG)
       • Alica Loncová (4.AG)

       Kandidáti na zástupcov ostatných zamestnancov:

       • Belajová Zuzana, Cesneková Darina, Čurajová Anna, Grižáková Lucia, Hožná Alena, Chobotová Iveta, Králiková Mária, Kuriaková Eva, Lovíšková Zuzana, Majdiš Ján, Majdišová Marta, Matiašovská Katarína, Peknušová Darina
      • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 - 2024

       1. 10. 2020

       Milí rodičia a zákonní zástupcovia detí MŠ, žiakov ZŠ a žiakov GYM.

       V týchto dňoch končí funkčné obdobie členom rady a je potrebné zrealizovať nové voľby pre najbližšie štvorročné funkčné obdobie. 

       Rada školy má 11 členov, a tvoria ich: 3 zvolení zástupcovia rodičov (1 za MŠ, 1 za ZŠ, 1 za GYM), 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy, 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

       Obraciame sa na Vás,aby ste nám v prípade, že máte záujem / návrh do pondelka 5. 10. 2020 do 15:00 hod. zaslali emailom prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo na adresu školy: skola@sskp.sk :

       a) Vaše meno, s textom že máte záujem kandidovať vo voľbách, ako zástupca (uveďte MŠ, ZŠ, GYM podľa toho ktorú školu navštevuje Vaše dieťa),

       b) návrh mena kandidáta, ktorého odporúčate (v takom prípade budeme navrhnutého kandidáta kontaktovať aby sme od neho získali súhlas/nesúhlas s kandidatúrou).

       Bližšie info TU.

       Ďakujeme, 

       Ing. Anastázia Strečková

      • Preventívne opatrenia od 1. 10. 2020

       1. 10. 2020

       Opatrením ÚVRZ sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška v interiéroch aj v exteriéroch. Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

       Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre deti:

       - do troch rokov veku

       - v interiéri jaslí a materskej školy 

       - a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. 

       Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.

       Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

       Viac info o opatreniach štátu a školy v čase COVID-19 TU.

       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Preventívne opatrenia do 1. 10. 2020

       14. 9. 2020

       Riaditeľstvo Spojenej školy Kráľovnej pokoja oznamuje žiakom, študentom a ich rodičom, že v súlade s opatrením UVZRS zo dňa 14. 9. 2020 riaditeľka školy všetkým osobám nariaďuje do 1. 10. 2020 pohybovať sa v interiéri školy jedine s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) a to s výnimkou detí MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ. 

       Ak žiak nebol v škole po dobu 3 po sebe idúcich dní, pri najbližšom vstupe do školy je povinný vyplniť Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti: ZSMSGYM.

       Pre ZŠ aj Gymnázium platí, že od ranného príchodu a počas celého vyučovania i prestávok sa žiaci zdržujú výlučne so svojím kolektívom (v triede), nosia rúška v triede i v celom interiéri školy (okrem žiakov I. stupňa ZŠ). V exteriéri školy sú rúška povinné pri prípadnom miešaní skupín.

        

       Prevádzka:

        

       Materská škola:

       V prevádzke od 6.30 – 16: 00

        

       Základná škola: 

       Vyučovanie podľa rozvrhu

        

       Gymnázium:

       Vyučovanie podľa rozvrhu

        

       Pokyny v rámci ŠKD:

       Pri vyzdvihovaní žiakov 2. - 5. ročníka zákonní zástupcovia telefonicky kontaktujú p. vychovávateľku príslušného oddelenia. Kontakty a ďalšie informácie dostali zákonní zástupcovia prostredníctvom detí.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie