Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

 

Spojená škola Kráľovnej pokoja je katolícka škola, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a spirituality. Usiluje sa, aby získané vedomosti boli v súlade s vierou aj životom. Žiakom základnej školy ponúka kvalitné vzdelanie pre štúdium na strednej škole a študentom gymnázia pre štúdium na vysokej škole, prípadne pre budúce povolanie.

 

Škola sídli v budove z roku 1933, od známenho žilinského projektanta Michala Maximiliána Scheerera. Archívne dokumenty súvisiace s dochádzkou žiakov do školy a zamestnancov školy do roku 2004, je možné dohľadať v štátnom archíve na Framborskej ulici 247/9 v Žiline