Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR

 

 

Spojená škola Kráľovnej pokoja je katolícka škola, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, chce dosiahnuť, aby získané vedomosti boli v súlade s vierou. Žiakom základnej školy ponúka kvalitné vzdelanie pre štúdium na strednej škole a študentom gymnázia pre štúdium na vysokej škole, prípadne pre budúce povolanie.