• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola Kráľovnej pokoja na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu obsahu
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Telefón
    • Vedenie školy : +421 910 852 152,
     Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812
     Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813
     Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309
     MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468,
     MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911,
     MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910
     MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467
     Školník: +421 0909 250 463
     Špeciálna pedagogička: +421908 148 444
     Sociálna pedagogička: +421 903 983 957
     Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Adresa školy
    • Na Závaží 2
     010 01 Žilina
     Slovakia
    • IČO
    • IČO: 37909533
    • DIČ
    • DIČ: 2021879838
    • Účet školy, školskej jedálne
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751
     IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie