• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola Kráľovnej pokoja na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Telefón
    • Kancelária školy: +421 910 852 152,
     vedúca šj:+421 910 505 300
     Zástupca pre Gym: +421 911 912 371
     Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183,
     MŠ Lienky: +421 903 983 911,
     MŠ, Sovičky: +421 910 852 468,
     MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910
     MŠ, Včielky: +421 910 852 467
     Ekonóm: +421 905 541 953
     Školník: +421 911 912 372
     Špeciálna pedagogička: +421908 148 444
     Sociálna pedagogička: +421 903 983 957
     Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Adresa školy
    • Na Závaží 2
     010 01 Žilina
     Slovakia
    • IČO
    • IČO: 37909533
    • DIČ
    • DIČ: 2021879838
    • Účet školy, školskej jedálne
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751
     IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Ochrana osobných údajov
    • Zodpovedná osoba:
     Konferencia biskupov Slovenska,
     Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
     IČO: 00684325, DIČ: 2020804841
     gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie