Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Ing. Anastázia Strečková Riaditeľka
riaditel@sskp.sk
Foto Mgr. Oľga Palková Zástupkyňa pre základnú školu
Triedna učiteľka: IX. A
palkova@sskp.sk
Foto Mgr. Mária Straňanková Zástupkyňa pre gymnázium
stranankova@sskp.sk
Foto Mgr. Pavol Gera Duchovný správca školy
gera@sskp.sk
 
 
Mgr. Lucia Grižáková Psychologička
grizakova@sskp.sk
 
 
Mgr. Gabriela Šeptáková Špeciálna pedagogička
septakova@sskp.sk
Foto Mgr. Róbert Andrejko Triedny učiteľ: III. AG
Zástupca v triede: IV. AG
andrejko@sskp.sk
Foto Ing. Ida Berthotyová Triedna učiteľka: VIII. A
berthotyova@sskp.sk
 
 
Mgr. Anna Bielková Triedna učiteľka: IV. A
Zástupca v triede: P
bielkova@sskp.sk
Foto Mgr. Katarína Filipová Učiteľka
filipova@sskp.sk
Foto p. Katarína Führichová Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD1
fuhrichova@sskp.sk
Foto Mgr. Jarmila Fujaková Triedna učiteľka: I. B
Triedna učiteľka: I. A
fujakova@sskp.sk
Foto Mgr. Adriána Hančinská Učiteľka
Zástupca v triede: VI. A
hancinska@sskp.sk
Foto Mgr. Mária Heroneková Učiteľka
heronekova@sskp.sk
Foto RNDr. Bibiána Holíková Učiteľka
Zástupca v triede: III. AG
holikova@sskp.sk
 
 
Mgr. Dominik Hriník Triedny učiteľ: V. A
hrinik@sskp.sk
Foto Mgr. Lucia Hrkútová Triedna učiteľka: IV. AG
Zástupca v triede: VII. A
hrkutova@sskp.sk
Foto Mgr. Alena Hujíková Triedna učiteľka: VII. A
Zástupca v triede: IX. A
hujikova@sskp.sk
Foto Mgr. Mária Jakubcová Triedna učiteľka: VI. A
jakubcova@sskp.sk
 
 
Mgr. Július Janek Triedny učiteľ: I. AG
Zástupca v triede: II. AG
janek@sskp.sk
Foto Mgr. Alena Janešíková Učiteľka
janesikova@sskp.sk
 
 
PaedDr. Petra Jašurková Triedna učiteľka: II. A
Triedna učiteľka: P
jasurkova@sskp.sk
Foto Mgr. Ingrid Kováčová Učiteľka
Zástupca v triede: IV. A
i.kovacova@sskp.sk
Foto Mgr. Gabriela Králiková Triedna učiteľka: II. AG
kralikova@sskp.sk
Foto Mgr. Gabriela Kučerová Triedna učiteľka: III. A
kucerova@sskp.sk
Foto Mgr. Katarína Lorencová Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD3
lorencova@sskp.sk
Foto Mgr. Miroslav Malacha Učiteľ
malacha@sskp.sk
Foto Mgr. Lucia Pudišová Učiteľka
Zástupca v triede: V. A
pudisova@sskp.sk
Foto Mgr. Alena Rybárová Učiteľka
rybarova@sskp.sk
Foto Bc. Jana Takáčová Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD2
takacova@sskp.sk
Foto PaedDr. Mária Turianová Triedna učiteľka: I. A
Zástupca v triede: III. A
turianova@sskp.sk

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2019

Voľné miesta na našej škole