• Učitelia

   • Mgr. Róbert Andrejko
    Mgr. Róbert AndrejkoUčiteľAnglický jazyk, Konverzácie v ANJ (GYM)
    andrejko@sskp.sk
   • Mgr. Lenka Brodňanová
    Mgr. Lenka BrodňanováAsistentkaasistent pedagóga
    brodnanova@sskp.sk
   • PaedDr. Martin Danišek
    PaedDr. Martin DanišekUčiteľRímskokatolícke náboženstvo I. stupeň ZŠ, školský kaplán
    danisek@sskp.sk
   • Mgr. Jarmila Fujaková
    Mgr. Jarmila FujakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    učiteľka I. stupňa ZŠ, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova (ZŠ)
    fujakova@sskp.sk
   • Mgr. Adriána Hančinská
    Mgr. Adriána HančinskáUčiteľkaKatolícke náboženstvo (GYM)
    hancinska@sskp.sk
   • Mgr. Mária Heroneková
    Mgr. Mária HeronekováUčiteľkaDejepis, Slovenský jazyk a literatúra, Technika (ZŠ/GYM)
    heronekova@sskp.sk
   • Mgr. Martina Holešťáková
    Mgr. Martina HolešťákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    učiteľka I. stupňa ZŠ, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova (ZŠ)
    holestakova@sskp.sk
   • Bc. Mária Hodásová
    Bc. Mária HodásováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: ŠKD2
    vychovávateľka v ŠKD
    hodasova@sskp.sk
   • RNDr. Bibiána Holíková
    RNDr. Bibiána HolíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. AG
    Fyzika, Chémia, Seminár z chémie (GYM)
    holikova@sskp.sk
   • Mgr. Dominik Hriník
    Mgr. Dominik HriníkUčiteľTelesná a športová výchova, Dejepis (ZŠ/GYM)
    hrinik@sskp.sk
   • Mgr. Ján Hrkút, PhD.
    Mgr. Ján Hrkút, PhD.UčiteľKatolícke náboženstvo (GYM)
    hrkut@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Hrkútová
    Mgr. Lucia HrkútováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.AG
    Anglický jazyk (GYM)
    hrkutova@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Hrtúsová
    Mgr. Zuzana HrtúsováŠpeciálna pedagogičkahrtusova@sskp.sk
   • Mgr. Alena Hujíková
    Mgr. Alena HujíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII. A
    Anglický jazyk (ZŠ)
    hujikova@sskp.sk
   • Mgr. Mária Jakubcová
    Mgr. Mária JakubcováUčiteľkaBiológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Technika (ZŠ)
    jakubcova@sskp.sk
   • Mgr. Dušan Jančok
    Mgr. Dušan JančokUčiteľ
    Triedny učiteľ: IX. A
    Matematika, Fyzika (ZŠ/GYM)
    jancok@sskp.sk
   • Mgr. Július Janek
    Mgr. Július JanekUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. AG
    Matematika, Telesná a športová výchova (ZŠ/GYM)
    janek@sskp.sk
   • Mgr. Miroslava Klučiariková
    Mgr. Miroslava KlučiarikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.BG
    Slovenský jazyk a literatúra, Biológia, Seminár z biológie (GYM)
    kluciarikova@sskp.sk
   • Mgr. Eva Kováčová
    Mgr. Eva KováčováAsistentkaasistent pedagóga
    e.kovacova@sskp.sk
   • Mgr. Ingrid Kováčová
    Mgr. Ingrid KováčováUčiteľkaRímskokatolícke náboženstvo I. stupeň ZŠ
    i.kovacova@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Králiková
    Mgr. Gabriela KrálikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. AG
    Geografia, Občianska náuka, Umenie a kultúra, Seminár z geografie a z občianskej náuky (ZŠ/GYM)
    kralikova@sskp.sk
   • Mgr. Jakub Krenželák
    Mgr. Jakub KrenželákUčiteľNemecký jazyk, Dejepis (ZŠ/GYM)
    krenzelak@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Kučerová
    Mgr. Gabriela KučerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. A
    učiteľka I. stupňa ZŠ
    kucerova@sskp.sk
   • Ing. Daniel Kuriak
    Ing. Daniel KuriakUčiteľInformatika, Technika (ZŠ/GYM)
    kuriak@sskp.sk
   • Mgr. Eva Kuriaková
    Mgr. Eva KuriakováAsistentkaasistent pedagóga
    kuriakova@sskp.sk
   • Mgr. Marta Lakatošová
    Mgr. Marta LakatošováUčiteľkaAnglický jazyk, Výtvarná výchova (ZŠ)
    lakatosova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Lorencová
    Mgr. Katarína LorencováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: ŠKD3
    vychovávateľka v ŠKD
    lorencova@sskp.sk
   • Martina Magočová
    Martina MagočováUčiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ M
    materská škola
    magocova@sskp.sk
   • Mgr. Marta pg Majdišová
    Mgr. Marta pg MajdišováUčiteľkamaterská škola
    ekonom@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Michaľaková
    Mgr. Zuzana MichaľakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V. A
    Matematika, Rímskokatolícke náboženstvo, Technika, Výtvarná výchova (ZŠ/GYM)
    michalakova@sskp.sk
   • Mgr. Oľga Palková
    Mgr. Oľga PalkováPedagogická zástupkyňaSlovenský jazyk a literatúra, Hudobná výchova (ZŠ)
    palkova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Podoláková
    Mgr. Katarína PodolákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII. A
    Matematika, Rímskokatolícke náboženstvo (ZŠ)
    podolakova@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Pudišová
    Mgr. Lucia PudišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI. A
    Dejepis, Seminár z dejepisu, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ/GYM)
    pudisova@sskp.sk
   • p. Silvia Remeková
    p. Silvia RemekováUčiteľkamaterská škola
    remekova@sskp.sk
   • Mgr. Alena Rybárová
    Mgr. Alena RybárováUčiteľkaAnglický jazyk, Nemecký jazyk (ZŠ/GYM)
    rybarova@sskp.sk
   • Mgr. Mária Straňanková
    Mgr. Mária StraňankováZástupkyňa pre gymnáziumNemecký jazyk, Seminár zo slovenského jazyka (GYM)
    stranankova@sskp.sk
   • Ing. Anastázia Strečková
    Ing. Anastázia StrečkováRiaditeľkaHudobná výchova (ZŠ)
    riaditel@sskp.sk
   • PaedDr. Petra Šadláková
    PaedDr. Petra ŠadlákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. A
    učiteľka I. stupňa ZŠ, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova (ZŠ)
    sadlakova@sskp.sk
   • Bc. Jana Takáčová
    Bc. Jana TakáčováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: ŠKD1
    vychovávateľka v ŠKD
    takacova@sskp.sk
   • Iveta Zajacová
    Iveta ZajacováUčiteľka
    Triedna učiteľka: MŠ V
    materská škola
    zajacova@sskp.sk
   • Mária Urbaníková
    Mária UrbaníkováUčiteľ
    • Kontakt

     • Spojená škola Kráľovnej pokoja
     • skola@sskp.sk
     • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
     • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
     • Na Závaží 2 010 01 Žilina
     • IČO: 37909533
     • DIČ: 2021879838
     • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
     • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
    • Prihlásenie