• Učitelia

   • Mgr. Michal Bittšanský, PhD.
    Mgr. Michal Bittšanský, PhD.UčiteľFyzika (ZŠ/GYM)
    bittsansky@sskp.sk
   • PhDr. Zuzana Brňaková
    PhDr. Zuzana BrňakováSociálny pedagógSociálny pedagóg
    brnakova@sskp.sk
   • PaedDr. Petra Buková
    PaedDr. Petra BukováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
    Učiteľka I. stupňa ZŠ
    bukova@sskp.sk
   • PaedDr. Jana Dvořáková
    PaedDr. Jana DvořákováUčiteľkaNemecký jazyk, Anglický jazyk (ZŠ/GYM)
    dvorakova@sskp.sk
   • Mgr. Silvia Frišová
    Mgr. Silvia FrišováUčiteľkaMatematika, Anglický jazyk (ZŠ/GYM)
    frisova@sskp.sk
   • Mgr. Mária Heroneková
    Mgr. Mária HeronekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.AG
    Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ/GYM)
    heronekova@sskp.sk
   • Bc. Katarína Hochelová
    Bc. Katarína HochelováAsistentkaPedagogický asistent
    hochelova@sskp.sk
   • RNDr. Bibiána Holíková
    RNDr. Bibiána HolíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.AG
    Fyzika, Chémia (GYM)
    holikova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Hrabovská
    Mgr. Katarína HrabovskáAsistentkaPedagogický asistent
    hrabovska@sskp.sk
   • Mgr. Dominik Hriník
    Mgr. Dominik HriníkUčiteľTelesná a športová výchova, Dejepis (ZŠ/GYM)
    hrinik@sskp.sk
   • Mgr. Daniela Hriniková
    Mgr. Daniela HrinikováUčiteľkaMatematika, Geografia (ZŠ/GYM)
    hrinikova@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Hrkútová
    Mgr. Lucia HrkútováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.AG
    Anglický jazyk (GYM)
    hrkutova@sskp.sk
   • Mgr. Martina Hrmelová
    Mgr. Martina HrmelováUčiteľkaTelesná a športová výchova, K21 (ZŠ/GYM)
    hrmelova@sskp.sk
   • Ing. Petra Hrušková
    Ing. Petra HruškováUčiteľkaPedagogický asistent
    hruskova@sskp.sk
   • Mgr. Alena Hujíková
    Mgr. Alena HujíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
    Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ)
    hujikova@sskp.sk
   • Mgr. Adriana Huljaková
    Mgr. Adriana HuljakováUčiteľkaKatolícke náboženstvo (ZŠ/GYM)
    huljakova@sskp.sk
   • Mgr. Mária Jakubcová
    Mgr. Mária JakubcováUčiteľkaBiológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Technika (ZŠ)
    jakubcova@sskp.sk
   • Mgr. Marcela Jančová
    Mgr. Marcela JančováAsistentkaPedagogický asistent
    jancova@sskp.sk
   • Mgr. Július Janek
    Mgr. Július JanekRiaditeľMatematika, Telesná a športová výchova (ZŠ/GYM)
    janek@sskp.sk
   • Mgr. Miroslava Klučiariková
    Mgr. Miroslava KlučiarikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.BG
    Slovenský jazyk a literatúra, Biológia (GYM)
    kluciarikova@sskp.sk
   • Lucia Korbelová
    Lucia KorbelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Krtkovia
    Učiteľka materskej školy
    korbelova@sskp.sk
   • Mgr. Eva Kováčová
    Mgr. Eva KováčováUčiteľkaUčiteľka materskej školy
    e.kovacova@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Králiková
    Mgr. Gabriela KrálikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.AG
    Geografia, Občianska náuka, Umenie a kultúra (GYM)
    kralikova@sskp.sk
   • Mgr. Jakub Krenželák
    Mgr. Jakub KrenželákZástupca pre základnú školuNemecký jazyk, Konverzácia NEJ, Kompetencie 21 (GYM)
    krenzelak@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Kučerová
    Mgr. Gabriela KučerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
    Učiteľka I. stupňa ZŠ
    kucerova@sskp.sk
   • Ing. Daniel Kuriak
    Ing. Daniel KuriakUčiteľInformatika (ZŠ/GYM)
    kuriak@sskp.sk
   • Mgr. Eva Kuriaková
    Mgr. Eva KuriakováUčiteľkaUčiteľka materskej školy
    kuriakova@sskp.sk
   • Mgr. Lenka Kyzeková
    Mgr. Lenka KyzekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
    Slovenský jazyk, Náboženstvo (ZŠ/GYM)
    kyzekova@sskp.sk
   • Mgr. Marta Lakatošová
    Mgr. Marta LakatošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
    Anglický jazyk (ZŠ)
    lakatosova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Lorencová
    Mgr. Katarína LorencováVychovávateľkaVychovávateľka v ŠKD
    lorencova@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Lovíšková
    Mgr. Zuzana LovíškováAsistentkaPedagogický asistent
    loviskova@sskp.sk
   • Martina Magočová
    Martina MagočováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Šmolkovia
    Učiteľka materskej školy
    magocova@sskp.sk
   • Mgr. Marta Majdišová
    Mgr. Marta MajdišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Trpaslíci
    Učiteľka materskej školy
    majdisova@sskp.sk
   • Simona Martášková
    Simona MartáškováUčiteľkaZástupkyňa pre materskú školu
    martaskova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Mihová
    Mgr. Katarína MihováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
    Učiteľka 1. stupňa ZŠ
    mihova@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Michaľaková
    Mgr. Zuzana MichaľakováZástupkyňa pre gymnáziumMatematika, Rímskokatolícke náboženstvo (ZŠ/GYM)
    michalakova@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Pudišová
    Mgr. Lucia PudišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
    Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ/GYM)
    pudisova@sskp.sk
   • Bc. Silvia Remeková
    Bc. Silvia RemekováUčiteľkaUčiteľka materskej školy
    remekova@sskp.sk
   • Mgr. Alena Rybárová
    Mgr. Alena RybárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
    Anglický jazyk, Nemecký jazyk (ZŠ/GYM)
    rybarova@sskp.sk
   • Mgr. Dáša Alžbeta Sabová
    Mgr. Dáša Alžbeta SabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.BG
    Anglický jazyk, Hudobná výchova, OBN (ZŠ/GYM)
    sabova@sskp.sk
   • Mgr. Monika Šuríková
    Mgr. Monika ŠuríkováVychovávateľkaVychovávateľka v ŠKD
    m.holestakova@sskp.sk
   • Bc. Jana Takáčová
    Bc. Jana TakáčováVychovávateľkaVychovávateľka v ŠKD
    takacova@sskp.sk
   • Mgr. Pavla Takáčová
    Mgr. Pavla TakáčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Gumkáči
    Učiteľka materskej školy
    p.takacova@sskp.sk
   • Mgr. Michal Tichý
    Mgr. Michal TichýŠkolský kaplánDuchovný správca školy
    tichy@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Tomašová
    Mgr. Zuzana TomašováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
    Rímskokatolícke náboženstvo (ZŠ)
    tomasova@sskp.sk
   • Mgr. Miroslava Trlíková
    Mgr. Miroslava TrlíkováŠpeciálna pedagogičkaŠpeciálny pedagóg
    trlikova@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Zajvaldová
    Mgr. Gabriela ZajvaldováUčiteľkaNemecký jazyk (GYM)
    zajvaldova@sskp.sk
    • Kontakt

     • Spojená škola Kráľovnej pokoja
     • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
     • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
     • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
     • IČO: 37909533
     • DIČ: 2021879838
     • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Prihlásenie