• Učitelia

   • Mgr. Róbert Andrejko
    Mgr. Róbert AndrejkoUčiteľAnglický jazyk, Konverzácie v ANJ (GYM)
    andrejko@sskp.sk
   • Mgr. Jarmila Fujaková
    Mgr. Jarmila FujakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2. A
    učiteľka I. stupňa ZŠ
    fujakova@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Galčeková
    Mgr. Gabriela GalčekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6. A
    učiteľka NBV, KNB ZŠ / GYM
   • Mgr. Mária Heroneková
    Mgr. Mária HeronekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. AG
    Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ/GYM)
    heronekova@sskp.sk
   • Bc. Mária Hodásová
    Bc. Mária HodásováAsistentka
   • Mgr. Martina Holešťáková
    Mgr. Martina HolešťákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3. A
    učiteľka I. stupňa ZŠ,
    holestakova@sskp.sk
   • RNDr. Bibiána Holíková
    RNDr. Bibiána HolíkováUčiteľkaFyzika, Chémia (GYM)
    holikova@sskp.sk
   • Mgr. Dominik Hriník
    Mgr. Dominik HriníkUčiteľTelesná a športová výchova, Dejepis (ZŠ/GYM)
    hrinik@sskp.sk
   • Mgr. Ján Hrkút, PhD.
    Mgr. Ján Hrkút, PhD.UčiteľKatolícke náboženstvo, K21 (GYM)
    hrkut@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Hrkútová
    Mgr. Lucia HrkútováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. AG
    Anglický jazyk (GYM)
    hrkutova@sskp.sk
   • Mgr. Martina Hrmelová
    Mgr. Martina HrmelováUčiteľkaTelesná a športová výchova, K21 (ZŠ/GYM)
    hrmelova@sskp.sk
   • Mgr. Alena Hujíková
    Mgr. Alena HujíkováUčiteľkaAnglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ)
    hujikova@sskp.sk
   • Mgr. Mária Jakubcová
    Mgr. Mária JakubcováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9. A
    Biológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Technika (ZŠ)
    jakubcova@sskp.sk
   • Mgr. Július Janek
    Mgr. Július JanekUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV. AG
    Matematika, Telesná a športová výchova (ZŠ/GYM)
    janek@sskp.sk
   • Mgr. Miroslava Klučiariková
    Mgr. Miroslava KlučiarikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. BG
    Slovenský jazyk a literatúra, Biológia (GYM)
    kluciarikova@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Králiková
    Mgr. Gabriela KrálikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.BG
    Geografia, Občianska náuka, Umenie a kultúra (GYM)
    kralikova@sskp.sk
   • Mgr. Jakub Krenželák
    Mgr. Jakub KrenželákUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. AG
    Nemecký jazyk (ZŠ/GYM)
    krenzelak@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Kučerová
    Mgr. Gabriela KučerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4. A
    učiteľka I. stupňa ZŠ
    kucerova@sskp.sk
   • Mgr. Eva Kuriaková
    Mgr. Eva KuriakováUčiteľkamaterská škola
    kuriakova@sskp.sk
   • Mgr. Marta Lakatošová
    Mgr. Marta LakatošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5. A
    Anglický jazyk (ZŠ)
    lakatosova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Lorencová
    Mgr. Katarína LorencováVychovávateľkavychovávateľka v ŠKD
    lorencova@sskp.sk
   • Martina Magočová
    Martina MagočováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Lienky
    materská škola
    magocova@sskp.sk
   • Mgr. Marta Majdišová
    Mgr. Marta MajdišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sovičky
    materská škola
    ekonom@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Michaľaková
    Mgr. Zuzana MichaľakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7. A
    Matematika, Rímskokatolícke náboženstvo (ZŠ/GYM)
    michalakova@sskp.sk
   • Mgr. Oľga Palková
    Mgr. Oľga PalkováUčiteľkaSlovenský jazyk a literatúra, Hudobná výchova (ZŠ)
    palkova@sskp.sk
   • Mgr. Dominika Papučíková
    Mgr. Dominika PapučíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1. A
    učiteľka I. stupňa ZŠ
    papucikova@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Pudišová
    Mgr. Lucia PudišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8. A, 8. špec
    Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ/GYM)
    pudisova@sskp.sk
   • p. Silvia Remeková
    p. Silvia RemekováUčiteľkamaterská škola
    remekova@sskp.sk
   • Mgr. Alena Rybárová
    Mgr. Alena RybárováUčiteľkaAnglický jazyk, Nemecký jazyk (ZŠ/GYM)
    rybarova@sskp.sk
   • Mgr. Dáša Sabová
    Mgr. Dáša SabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. BG
    Anglický jazyk, Hudobná výchova, OBN (ZŠ / GYM)
    sabova@sskp.sk
   • Mgr. Mária Straňanková
    Mgr. Mária StraňankováZástupkyňa pre gymnáziumNemecký jazyk, Slovenský jazyk a literatúra (GYM)
    stranankova@sskp.sk
   • Ing. Anastázia Strečková
    Ing. Anastázia StrečkováRiaditeľkariaditel@sskp.sk
   • Mgr. Pavla Takáčová
    Mgr. Pavla TakáčováUčiteľkamaterská škola
    p.takacova@sskp.sk
   • Bc. Jana Takáčová
    Bc. Jana TakáčováVychovávateľkavychovávateľka v ŠKD
    takacova@sskp.sk
   • Timea Guláková
    Timea GulákováUčiteľkamaterská škola
    gulakova@sskp.sk
   • Mgr. Monika Holešťáková
    Mgr. Monika HolešťákováVychovávateľkavychovávateľka v ŠKD
    m.holestakova@sskp.sk
   • Lucia Korbelová
    Lucia KorbelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Včielky
    materská škola
    korbelova@sskp.sk
   • Mgr. Eva Kováčová
    Mgr. Eva KováčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Mravčekovia
    materská škola
    e.kovacova@sskp.sk
   • Mgr. Michal Bittšanský, PhD.
    Mgr. Michal Bittšanský, PhD.UčiteľFyzika ZŠ / GYM
    bittsansky@sskp.sk
   • Mgr. Sarah Štefanková
    Mgr. Sarah ŠtefankováPsychologičkastefankova@sskp.sk
   • Mgr. Monika Babišová
    Mgr. Monika BabišováUčiteľkaInformatika, Biológia (ZŠ / GYM)
    babisova@sskp.sk
   • PaedDr. Eva Gottasová
    PaedDr. Eva GottasováZástupkyňa pre základnú školuAnglický jazyk, Technika
    gottasova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Hrabovská
    Mgr. Katarína HrabovskáAsistentkahrabovska@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Lovíšková
    Mgr. Zuzana LovíškováAsistentkaloviskova@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Tomašová
    Mgr. Zuzana TomašováUčiteľkaRímskokatolícke náboženstvo (ZŠ)
    tomasova@sskp.sk
   • PhDr. Zuzana Brňaková
    PhDr. Zuzana BrňakováSociálny pedagóg
   • Mgr. Vladimír Gjabel
    Mgr. Vladimír GjabelUčiteľ
   • Mgr. Miroslava Martinková
    Mgr. Miroslava MartinkováŠpeciálna pedagogička
    • Kontakt

     • Spojená škola Kráľovnej pokoja
     • skola@sskp.sk
     • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
     • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
     • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
     • IČO: 37909533
     • DIČ: 2021879838
     • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
     • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
    • Prihlásenie