• Učitelia

   • Mgr. Róbert Andrejko
    Mgr. Róbert AndrejkoUčiteľAnglický jazyk, Konverzácie v ANJ (GYM)
    andrejko@sskp.sk
   • Mgr. Lenka Brodňanová
    Mgr. Lenka BrodňanováAsistentkaasistent pedagóga
    brodnanova@sskp.sk
   • Mgr. Jarmila Fujaková
    Mgr. Jarmila FujakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    učiteľka I. stupňa ZŠ, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova (ZŠ)
    fujakova@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Galčeková
    Mgr. Gabriela GalčekováUčiteľka
   • Mgr. Mária Heroneková
    Mgr. Mária HeronekováUčiteľkaDejepis, Slovenský jazyk a literatúra, Technika (ZŠ/GYM)
    heronekova@sskp.sk
   • Bc. Mária Hodásová
    Bc. Mária HodásováAsistentka
   • Mgr. Martina Holešťáková
    Mgr. Martina HolešťákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    učiteľka I. stupňa ZŠ, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova (ZŠ)
    holestakova@sskp.sk
   • RNDr. Bibiána Holíková
    RNDr. Bibiána HolíkováUčiteľkaFyzika, Chémia, Seminár z chémie (GYM)
    holikova@sskp.sk
   • Mgr. Dominik Hriník
    Mgr. Dominik HriníkUčiteľTelesná a športová výchova, Dejepis (ZŠ/GYM)
    hrinik@sskp.sk
   • Mgr. Ján Hrkút, PhD.
    Mgr. Ján Hrkút, PhD.UčiteľKatolícke náboženstvo (GYM)
    hrkut@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Hrkútová
    Mgr. Lucia HrkútováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.AG
    Anglický jazyk (GYM)
    hrkutova@sskp.sk
   • Mgr. Martina Hrmelová
    Mgr. Martina HrmelováUčiteľka
   • Mgr. Alena Hujíková
    Mgr. Alena HujíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX. A
    Anglický jazyk (ZŠ)
    hujikova@sskp.sk
   • Mgr. Mária Jakubcová
    Mgr. Mária JakubcováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII. A
    Biológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Technika (ZŠ)
    jakubcova@sskp.sk
   • Mgr. Július Janek
    Mgr. Július JanekZástupca pre základnú školu
    Triedny učiteľ: III. AG
    Matematika, Telesná a športová výchova (ZŠ/GYM)
    janek@sskp.sk
   • Mgr. Miroslava Klučiariková
    Mgr. Miroslava KlučiarikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.BG
    Slovenský jazyk a literatúra, Biológia, Seminár z biológie (GYM)
    kluciarikova@sskp.sk
   • Mgr. Ingrid Kováčová
    Mgr. Ingrid KováčováUčiteľkaRímskokatolícke náboženstvo I. stupeň ZŠ
    i.kovacova@sskp.sk
   • Mgr. Gabriela Králiková
    Mgr. Gabriela KrálikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. AG
    Geografia, Občianska náuka, Umenie a kultúra, Seminár z geografie a z občianskej náuky (ZŠ/GYM)
    kralikova@sskp.sk
   • Mgr. Jakub Krenželák
    Mgr. Jakub KrenželákUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.AG
    Nemecký jazyk, Dejepis (ZŠ/GYM)
    krenzelak@sskp.sk
   • Mgr. Michaela Kubalová
    Mgr. Michaela KubalováUčiteľka
   • Mgr. Gabriela Kučerová
    Mgr. Gabriela KučerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    učiteľka I. stupňa ZŠ
    kucerova@sskp.sk
   • Ing. Daniel Kuriak
    Ing. Daniel KuriakUčiteľInformatika (ZŠ/GYM)
    kuriak@sskp.sk
   • Mgr. Eva Kuriaková
    Mgr. Eva KuriakováAsistentkaasistent pedagóga
    kuriakova@sskp.sk
   • Mgr. Marta Lakatošová
    Mgr. Marta LakatošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V. A
    Anglický jazyk, Výtvarná výchova (ZŠ)
    lakatosova@sskp.sk
   • Mgr. Katarína Lorencová
    Mgr. Katarína LorencováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: ŠKD3
    vychovávateľka v ŠKD
    lorencova@sskp.sk
   • Martina Magočová
    Martina MagočováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Lienky
    materská škola
    magocova@sskp.sk
   • Mgr. Marta Majdišová
    Mgr. Marta MajdišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sovičky
    materská škola
    ekonom@sskp.sk
   • Mgr. Zuzana Michaľaková
    Mgr. Zuzana MichaľakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI. A
    Matematika, Rímskokatolícke náboženstvo, Technika, Výtvarná výchova (ZŠ/GYM)
    michalakova@sskp.sk
   • Mgr. Oľga Palková
    Mgr. Oľga PalkováUčiteľkaSlovenský jazyk a literatúra, Hudobná výchova (ZŠ)
    palkova@sskp.sk
   • Mgr. Dominika Papučíková
    Mgr. Dominika PapučíkováUčiteľka
   • Mgr. Katarína Podoláková
    Mgr. Katarína PodolákováUčiteľkaMatematika, Rímskokatolícke náboženstvo (ZŠ)
    podolakova@sskp.sk
   • Mgr. Lucia Pudišová
    Mgr. Lucia PudišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII. A, 7.špec
    Dejepis, Seminár z dejepisu, Slovenský jazyk a literatúra (ZŠ/GYM)
    pudisova@sskp.sk
   • p. Silvia Remeková
    p. Silvia RemekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Motýliky
    materská škola
    remekova@sskp.sk
   • Mgr. Alena Rybárová
    Mgr. Alena RybárováUčiteľkaAnglický jazyk, Nemecký jazyk (ZŠ/GYM)
    rybarova@sskp.sk
   • Mgr. Dáša Sabová
    Mgr. Dáša SabováUčiteľka
   • Mgr. Mária Straňanková
    Mgr. Mária StraňankováZástupkyňa pre gymnáziumNemecký jazyk, Seminár zo slovenského jazyka (GYM)
    stranankova@sskp.sk
   • Ing. Anastázia Strečková
    Ing. Anastázia StrečkováRiaditeľkaHudobná výchova (ZŠ)
    riaditel@sskp.sk
   • PaedDr. Petra Šadláková
    PaedDr. Petra ŠadlákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. A
    učiteľka I. stupňa ZŠ, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova (ZŠ)
    sadlakova@sskp.sk
   • Mgr. Pavla Takáčová
    Mgr. Pavla TakáčováUčiteľka
   • Bc. Jana Takáčová
    Bc. Jana TakáčováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: ŠKD2
    vychovávateľka v ŠKD
    takacova@sskp.sk
   • Mgr. Michal Tichý
    Mgr. Michal TichýŠkolský kaplán
   • Timea Guláková
    Timea GulákováUčiteľka
   • Mgr. Monika Holešťáková
    Mgr. Monika HolešťákováVychovávateľka
    Triedna učiteľka: ŠKD1
   • Mgr. Marcela Jančová
    Mgr. Marcela JančováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
   • Lucia Korbelová
    Lucia KorbelováUčiteľka
   • Mgr. Eva Kováčová
    Mgr. Eva KováčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Mravčekovia
   • Mgr. Michal Bittšanský, PhD.
    Mgr. Michal Bittšanský, PhD.Učiteľ
   • Mgr. Zuzana Lovíšková
    Mgr. Zuzana LovíškováSociálny pedagóg
   • Mgr. Sarah Štefanková
    Mgr. Sarah ŠtefankováPsychologička
    • Kontakt

     • Spojená škola Kráľovnej pokoja
     • skola@sskp.sk
     • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
     • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
     • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
     • IČO: 37909533
     • DIČ: 2021879838
     • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
     • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
    • Prihlásenie