• Materská škola

     • Tím materskej školy
     • Tím materskej školy tvorí osem pani učiteliek. Pod každú triedu spadajú dve pani učiteľky. Jedna z nich je triedna pani učiteľka.
     • Prioritnou a najlepšou komunikáciu je pre nás i pre Vás aplikácia Edupage.
     • Po kliknutí na nadpis (alebo načítaní QR kódu) sa dostanete na našu FB stránku, kde zverejňujeme fotky z aktivít našej materskej školy.
    • Na koho sa obrátiť?

      • Simona Martášková
      • Simona MartáškováZástupkyňa pre MŠmartaskova@sskp.sk 0907 242 309
      • Mgr. Eva Kováčová
      • Mgr. Eva KováčováVedúca MZe.kovacova@sskp.sk
    • Pani učiteľky

      • Lucia Korbelová
      • Lucia KorbelováTriedna pani učiteľka Krtkovkorbelova@sskp.sk
      • Simona Martášková
      • Simona MartáškováPani učiteľka Krtkovmartaskova@sskp.sk
      • Martina Magočová
      • Martina MagočováTriedna pani učiteľka Šmolkovmagocova@sskp.sk
      • Bc. Silvia Remeková
      • Bc. Silvia RemekováPani učiteľka Šmolkovremekova@sskp.sk
      • Mgr. Pavla Takáčová
      • Mgr. Pavla TakáčováTriedna pani učiteľka Gumkáčovp.takacova@sskp.sk
      • Mgr. Eva Kováčová
      • Mgr. Eva KováčováPani učiteľka Gumkáčove.kovacova@sskp.sk
      • Mgr. Marta Majdišová
      • Mgr. Marta MajdišováTriedna pani učiteľka Trpaslíkovmajdisova@sskp.sk
      • Mgr. Eva Kuriaková
      • Mgr. Eva KuriakováPani učiteľka Trpaslíkovkuriakova@sskp.sk
    • Pedagogický asistent a nepedagogickí zamestnanci

      • Bc. Katarína Hochelová
      • Bc. Katarína HochelováPedagogický asistenthochelova@sskp.sk
      • Štefan Maťko
      • Štefan MaťkoPán školník
      • Katarína Bačinská
      • Katarína BačinskáPani upratovačka
      • Darina Peknušová
      • Darina PeknušováPani kuchárka
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie