• Materská škola

     • Kalendár akcií a fotogaléria

     •  

      4/2021

      Potulky vesmírom u Motýlikov

      Je to vesmír nekonečný,

      je to vesmír vzdialený,

      je to vesmír jedinečný 

      náš pán VESMÍR tajomný, 

      chceme sa na Teba dívať, 

      chceme Ťa spoznávať,

      chceme vedieť, kde sa končíš 

      a čo všetko ukrývaš ? 

      Krásny týždeň plný vesmírnych záhad je za nami. A my sme sa dozvedeli všeličo nové. Napríklad, že Mars je červený a že Saturn má nádherný prstenec. Nechýbalo ani maľovanie planét, stavanie rakety z kociek a hru na ozajstných kozmonautov! 

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 

         

       

      Poobedné aktivity u našich najmenších

       ​​

       

      3/2021

      Marec ako mesiac knihy

      Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského ako snahu o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

      Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“

      povedal Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity.

      Čitateľská gramotnosť u detí predškolského veku je veľmi dôležitá. Dieťa si osvojuje kľúčové kompetencie čitateľskej gramotnosti, ktoré rozvíja v neskoršom veku, oboznamuje sa s ilustrovanou knihou doplnenou o textovú časť. Učiteľka, rodič čítaním kníh rozvíjajú u dieťaťa fantáziu, predstavivosť, jazykové a komunikatívne kompetencie, čo výrazne pomáha pri rozvoji reči.

      Na rozvoj materinského jazyka nám najlepšie slúži čítanie kníh, maľované čítanie, z ktorých dokáže dieťa prerozprávať obsah, podľa ilustrácií v knihe, teda ide o rozvoj verbálnej reči. 

      Veľmi dôležité je neustále si pripomínať, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú speje k svojej elektronickej podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť aj jednotlivca.

      Celý fotoalbum si pozriete po kliknutí na fotku. 

       

       

      Blížia sa sviatky Veľkej noci, nasadili sme si žitko, vyklíči nám? 

       

       

      Kedy príde už tá jar? Čakáme ju ako dar.

      Keď zakvitnú lúky, polia, všetko tak prekrásne vonia.

      Včielky, vtáky lietajú, všetci usilovne pracujú.

      Čo to, čo to, čo sa to deje?

      Slniečko sa na nás smeje.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku.

       

       

      Srdiečka sme vyrábali pre maminky na MDŽ.

       

       

      2/2021

      Kresba je v živote dieťaťa niečo magické a dieťa v nej vyjadruje všetko, čo v živote prežíva, je obrazom jeho vnímania sveta, na ktorý sa pozerá svojimi detskými očami a je odrazom jeho skúseností.

      Dieťa, ktoré kreslí, je šťastné dieťa!  :-)

      Výtvarné diela v podaní našich malých umelcov z materskej školy, ktoré sú balzamom pre všetky duše.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku.

       

       

      Telesná výchova u Motýlikov - ani naši najmenší sa nezľakli prekážkovej dráhy a smelo a s rozvahou ju zvládli. Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na nasledujúcu fotku.

       

       

      Na známosť sa  všetkým  dáva, mimoriadna skvelá správa: tak, ako každý rok v tomto čase, karneval tu máme zase.

      V piatok, posledný deň pred jarnými prázdninami, konečne nastal  deň očakávaného karnevalu,  na ktorý sme sa  veľmi tešili. Naša  materská  škola sa zmenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli  rôzne rozprávkové bytosti - spanilé princezničky, pirát, zajačik, kráľ zvierat lev, hrôzostrašný drak, policajt aj kozmonaut, batman aj spiderman. Počas celého dňa sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Deti sa v maskách od rána hrali, tancovali a zabávali sa, v maskách dokonca aj odpočívali a nechýbala ani karnevalová hostina.

      Boli sme prekvapení tými všetkými krásnymi a nápaditými maskami, ktoré sa vo víre tanca vznášali medzi balónikmi, ozdobami, konfetami a bublinkami a predvádzali úžasné tanečné kreácie. Nechýbal ani náš obľúbený stoličkový tanec.

      Karnevalom sme žili celý týždeň. Deti spievali karnevalové pesničky, rozprávali karnevalové básničky, kreslili rozprávkové postavičky a zhotovovali rôzne škrabošky a pripravovali ozdoby.

      Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na obrázok.

       

      Výroba masiek a tešíme sa na karneval, fašiangy v MŠ.

          

       

      Deti sa u najmenších v MŠ dozvedajú zábavnou a zážitkovou formou o živej a neživej prírode. Skúmajú, triedia a vedia vymenovať základné zložky živej a neživej prírody. 

       

      Pozrite si celý fotoalbum.

       

      Deti v materskej škole tvorili k téme NAŠE ZDRAVIE.

       

      Pozrite si fotoalbum.

       

      1/2021

      Rozvíjame grafomotoriku - práce detí v materskej škole.

        

      Pozrite si fotoalbum.

       

      Radosť sovičiek nesmierna z nového telovýchovného náradia a náčinia.

      Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa.  

      V rámci pohybových a relaxačných cvičení si dieťa rozvíja najmä psychomotorické kompetencie, pričom dieťa na konci predškolského veku používa v činnostiach všetky zmysly, prejavuje grafomotorickú gramotnosť. Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, ovláda pohybový aparát a používa osvojené spôsoby pohybových činností v problémových situáciách. Ovláda základné lokomočné pohyby, využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných, prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. Pozrite si celý fotoalbum kliknutím na fotku. 

          

       

      Čo sa v záhrade urodilo, plody jesene.

      Práce detí MŠ - naše tekvičky :-)

        

      Celý fotoalbum.

       

      Exotické zvieratá v Afrike v podaní našich šikovných detí.

      Celý fotoalbum.

       

      12/2021

      Vianoce - najkrajší sviatok v roku sme mali a detičky si ho užívali.

          

       

      Čo sme si upiekli, to si aj ozdobíme... Obdobie adventu.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

      Montessori aktivity - pečenie medovníkov.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

      Na svätého Mikuláša.

        

       

      Zimné radovánky - škôlkari vystrájajú na ľade a snehu.

        

       

      10/2021

      Jesenné šantenie.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

       

      9/2021 

      Najskôr práca a potom zábava.

      Celý fotoalbum si pozriete kliknutím na fotku. 

       

       

      Angličtina hrou a malí kutilovia všetko opravia.

       

      21.2.2020

      Karneval v Materskej škôlke


      7. 10. 2019 

      Slávnostné otvorenie MŠ a požehnanie priestorov otcom biskupom Tomášom Galisom.

       

      2. 9. 2019 

      Otvárame školský rok sv. omšou o 8:30 hod., do priestorov môžete nahliadnuť v tento deň osobne, alebo prostredníctvom fotiek. Viac info a prihlasovanie TU.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Tešíme sa na Vás!

       

      Dňa 1. 6. 2019 sme začali zbúraním nefunkčnej trafostanice na školskom dvore... a potom nasledovali všetky ostatné práce... Čo-to môžete vidieť na fotkách tu:

      Škôlka - I. 

       

      Škôlka - II. 

       

      1. 6. 2019 

      Brigáda - demolácia starej trafostanice za jedálňou.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu!

       

      27. - 31. 5. 2019 

      Vyprázdnenie miestností a kabinetov z I. poschodia - kde sa budú renovovať priestory pre škôlku

       

      14. 5. 2019 

      Riaditeľstvo SSKP zverejňuje na svojom webe prvé INFO pre verejnosť o pripravovanej MŠ a pozýva rodičov aby podali žiadosti o prijatie dieťaťa do 31. 5. 2019

       

      7. 5. 2019 

      Ministerstvo školstva SR žiada zriaďovateľa o odstránenie nedostatkov podania z 26. 3. 2019 do 30 dní.  

       

      26. 3. 2019 

      Zriaďovateľ žiada Ministerstvo školstva SR o zaradenie materskej školy (pri SSKP) do siete škôl v mimoriadnom termíne (od 1. 9. 2019).

       

      22. 2. 2019

      Zriaďovateľ žiada Mesto Žilina o súhlas so zriadením MŠ.

       

      23. 1. 2019

      Riaditeľstvo SSKP rokuje s architektom a projektantom - požiadavka vytvorenia prvotného návrhu podľa požiadaviek školy a platnej legislatívy. 

       

      21. 1. 2019

      Riaditeľstvo SSKP

      - rokuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva o architektonickom návrhu pre MŠ,

      - žiada Mesto Žilina a MŠ pri ZŠ Dobrého pastiera o sprístupnenie informácie o počte neprijatých detí do materských škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za posledné dva roky,

      - zverejňuje dotazník - so zámerom získať informácie o predbežnom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ

       

      12. 12. 2018 

      Spojená škola Kráľovnej pokoja (SSKP) žiada zriaďovateľa o súhlas aby bola zriadená materská škola (MŠ) - ako ďalšia organizačná jednotka pri škole.


       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie