• Prenájom priestorov

     • celoročne

     •  

      Ponúkame celoročne do prenájmu kancelárske priestory, jedáleň, telocvičňu, posilňovňu, špeciálne učebne IT a klasické učebne.

      Výhodná lokalita v centre mesta a neďaleko železničnej stanice. Možnosť parkovania zdarma vo dvore (cca 20 parkovacích miest).

       

      Priestory pre spoločenské akcie

      - kapacita sály max 100 miest, cateringová služba zabezpečená,

      - vhodné na rodinné oslavy, školské slávnosti, stužkové, svadby (s možnosťou cirkevného sobáša v školskej kaplnke) a podobne,

      - overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152.

       

      Špeciálne učebne IT

      - k dispozícii 2 miestnosť, v každej 15 počítačov, dataprojektor, s pripojením na internet,

      - okrem toho poskytujeme do prenájmu viacero učební s interaktívnymi tabuľami,

      - overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152.

       

      Telocvičňa

      - v školskom roku 2019/20 možnosť prenájmu podľa harmonogramu - aj počas víkendov a školských prázdnin,

      - overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152.

       

      Aktuálna obsadenosť k 4. 3. 2020: 

       

      Posilňovňa

      - k dispozícii v popoludňajších hodinách,

      - overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152.

       

      Kancelárske priestory

      - k dispozícii 2 miestnosti, s internetovým pripojením, rozloha každej miestnosti 25 m2, 

      - overovanie a objednávka voľných termínov na tel. 0910 852 152.

       

      Okrem toho počas pracovného týždňa v šk. roku možnosť stravovania v školskej jedálni, cena obedového menu 2,96 €.

      Objednávky a prihlasovanie na tel. 0910 852 152

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie