• Partnerstvo a spolupráca

     • s rodičmi a priateľmi školy

     •  

      Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

      Pozývame Vás na neformálne stretnutie vždy jeden deň v mesiaci o 16:15 do 17:00, najbližšie to bude v pondelok 11. marca 2019 v priestoroch našej školy (trieda I. AG, druhé poschodie, nad hlavným vchodom). 

      Máme záujem osobne sa s Vami stretávať aby sme Vám mohli formulovať aj naše vízie, plány, našu realitu a z toho vyplývajúce potreby.

      Sponzorský účet školy: IBAN: SK3809000000000076517284 

      (SWIFT /BIC: GIBASKBX)

       

      Cieľom stretnutí je:

      • spoločne uvažovať nad potrebami Vašich detí 

      • predstaviť vám naše plány, realitu a potreby

      • spoznať Vaše konkrétne možnosti spolupráce so školou

      • nájsť spoločný model/formu, ako pozvať do spolupráce viacerých rodičov 


      Uvítame ak potvrdíte Vašu účasť - kontakty na kanceláriu školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk,  riaditel@sskp.sk  


      Tešíme sa na stretnutie,

      s úctou za zamestnancov a žiakov školy, Ing. Anastázia Strečková

       


      PS1: plánujeme Vám v budúcnosti poskytnúť ďalšie možnosti k podobnému stretnutiu - ak nemôžete prísť, ale ste otvorení iným možnostiam a termínom, sami navrhnite kedy Vám to vyhovuje

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie