• Partnerstvo a spolupráca

     • s rodičmi a priateľmi školy

     •  

      Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

      Pozývame Vás na neformálne stretnutie vždy jeden deň v mesiaci o 16:15 do 17:00, najbližšie to bude v pondelok 11. marca 2019 v priestoroch našej školy (trieda I. AG, druhé poschodie, nad hlavným vchodom). 

      Máme záujem osobne sa s Vami stretávať aby sme Vám mohli formulovať aj naše vízie, plány, našu realitu a z toho vyplývajúce potreby.

      Sponzorský účet školy: IBAN: SK3809000000000076517284 

      (SWIFT /BIC: GIBASKBX)

       

      Cieľom stretnutí je:

      • spoločne uvažovať nad potrebami Vašich detí 

      • predstaviť vám naše plány, realitu a potreby

      • spoznať Vaše konkrétne možnosti spolupráce so školou

      • nájsť spoločný model/formu, ako pozvať do spolupráce viacerých rodičov 


      Uvítame ak potvrdíte Vašu účasť - kontakty na kanceláriu školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk,  riaditel@sskp.sk  


      Tešíme sa na stretnutie,

      s úctou za zamestnancov a žiakov školy, Ing. Anastázia Strečková

       


      PS1: plánujeme Vám v budúcnosti poskytnúť ďalšie možnosti k podobnému stretnutiu - ak nemôžete prísť, ale ste otvorení iným možnostiam a termínom, sami navrhnite kedy Vám to vyhovuje

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie