Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Spoločne 2%

pre deti

Vaše 2% nám pomôžu lepšie a konkrétnejšie odpovedať na potreby detí našej školy.

Pripravíme a zrealizujeme pre ne výchovné programy na mieru tak,

aby rozvíjali ich potenciál a pripravili ich k plnohodnotnému životu.

 

Potvrdenie - zamestnanec                   Vyhlásenie - zamestnanec                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie zamestnanec - editovateľné PDF

2020-SSKP-Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2020.pdf

 

Vyhlásenie zamestnanec - editovateľné PDF

2020-SSKP-Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

 

2% z dane sa poukazujú na špeciálnych tlačivách, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1) zamestnanec
odovzdáva na daňový úrad potvrdenie o príjme (vydá mu ho zamestnávateľ) a vyhlásenie, komu poukazuje svoje 2%
 
2) fyzická osoba
odovzdá na daňový úrad daňové priznanie typu A, alebo typu B, v ktorom na strane 5 uvedie údaje o prijímateľovi 2%, naše údaje sú tieto:
 
Názov: Spoločne pre deti
IČO: 37 976 052
Právna forma: Občianske združenie
 
Sídlo
Ulica: Na Závaží 2
Obec: Žilina
PSČ:  010 01
 

3) právnická osoba

prostredníctvom daňového priznania právnických osôb, v ktorom uvedie údaje o prijímateľovi 2% (viď bod 2 vyššie)

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: skola@sskp.sk, +421 910 852 152