• El. prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

   

  Vážení rodičia,

  máte záujem umiestniť svoje dieťa v našej škole?

   

  Nižšie nájdete aktívne tlačítko pre tri druhy prihlášok pre školský rok 2023/24:

  1. do ZŠ, zápis prebieha do 30. 4. 2023 (ak ste neboli prijatí do 1. ročníka inej ZŠ pre nedostatok miesta), viac info TU

  2. do MŠ,  bližšie informácie o Materskej škole nájdete TU

  3. do Gymnázia,

  - žiaci 9. ročníka ZŠ sa prihlasujú prostredníctvom školského informačného systému svojej ZŠ max. do 20. 03. 2023, viac info TU,

  v prípade záujmu o prestup, viac info o našom Gymnáziu TU, prihlášku vyplniť elektronicky nižšie - prihláška na SŠ

   

  Vaše údaje  budú uložené v administratívnom systéme školy. Pri Vašej osobnej návšteve školy prihlášku vytlačíme, skontrolujete správnosť údajov a podpíšete. 

  Láskavo žiadame aj o vyplnenie krátkeho dotazníka.

   

  Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na osobné stretnutie s Vami, 

  s úctou, Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

   

  PROSÍME VÁS, ABY STE VYBRALI SPRÁVNY TYP PRIHLÁŠKY, ČÍM UMOŽNÍTE SPRÁVNE SYSTÉMOVÉ ZARADENIE VÁŠHO DIEŤAŤA K PRÍSLUŠNÉMU TYPU ŠKOLY.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie