Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prihláška na štúdium na našej škole

 

Vážení rodičia,

máte záujem umiestniť svoje dieťa v našej škole? Ponúkame Vám možnosť vyplniť prihlášku - pri prestupe Vášho dieťaťa na Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline pre školský rok 2019/2020.

Momentálne je nastavená prihláška pre Základnú školu, resp. Gymnázium. Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do Materskej školy, kontaktujte nás (0910 852 152), a sprístupníme Vám prihlášku do MŠ.

Vaše údaje  budú uložené v administratívnom systéme školy. Pri Vašej osobnej návšteve školy prihlášku vytlačíme, skontrolujete správnosť údajov a podpíšete. Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné na zápis priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa, prípadne súdne rozhodnutie ktorým ste ustanovený ako zákonný zástupca dieťaťa. Všetky údaje budú elektronicky prenesené do školského administratívneho systému.

Láskavo žiadame aj o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: