Prihláška na štúdium na našej škole

 

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť vyplníť prihlášku - zápisný lístok žiaka do 1. ročníka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline pre školský rok 2018/2019. Zápisný lístok bude uložený v administratívnom systéme školy. Pred zápisom Vášho dieťaťa (na zápis 10. apríla 2018 je potrebné prísť) prihlášku vytlačíme, skontrolujeme správnosť údajov a podpíšete. Prihlášku si môžete vytlačiť aj vy, podpísať a priniesť na zápis. Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné na zápis priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.  Všetky údaje budú elektronicky na začiatku školského roka prenesené do školského administratívneho systému.

Základná škola sv. Cyrila a Metoda vzdeláva podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu“.

Prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: