Prihláška na štúdium na našej škole

 

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť vyplniť prihlášku - pri prestupe Vášho dieťaťa na Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline pre školský rok 2018/2019. Vaše údaje  budú uložené v administratívnom systéme školy. Pri Vašej osobnej návšteve školy prihlášku vytlačíme, skontrolujete správnosť údajov a podpíšete. Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné na zápis priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa, prípadne súdne rozhodnutie ktorým ste ustanovený ako zákonný zástupca dieťaťa. Všetky údaje budú elektronicky prenesené do školského administratívneho systému.

Láskavo žiadame aj o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: