Darcovský účet školy

IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Systém duálneho vzdelávania


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaSpoločne 2% pre deti

Vaše 2% nám pomôžu lepšie a konkrétnejšie odpovedať na potreby detí našej školy.

Vytvoríme pre ne výchovné programy na mieru tak, aby rozvíjali ich potenciál a pripravili ich k plnohodnotnému životu.

Viac info TU

Spojená škola na Street View

Spojená škola na Street View
Štvrtok 21. 3. 2019

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533
  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX
 • +421910852152 kancelária školy
  +421415006685 spojovateľka
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E

Mapa

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Stretnutie rodičov 3. a 5. ročníka

Trieda 3. A trieda bude mať rodičovské stretnutie 26. 3. 2019 o 16. 00 hodine.

V utorok  26. 3. 2019 o 16. 00 bude stretnutie rodičov žiakov  5. ročníka kvôli vyučovaniu matematiky Hejného metódou. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Letné tábory 2019

Pripravili sme pre Vás tri turnusy letných táborov:

Pobytový tábor v Kunerade, od 14. 7. do 19. 7. 2019, viac info na plagáte

Denný jazykový tábor v CVČ pri škole, od 29. 7.  do 2. 8. 2019 a od 5. 8.  do 9. 8. 2019, viac info na plagáte

Prihlasovanie on-line alebo na prihláške

 

Škôlkár v škole

Naši prváčikovia predstavovali škôlkárom svet školy...

viac info TU.

Poďakovanie

Veľká vďaka patrí nášmu rodičovi Jaroslavovi Dvorskému a pracovníkom jeho firmy, ktorí počas jarných prázdnin kompletne zrekonštruovali triedu 8. A. Počas celého týždňa najprv zoškrabali omietku zo stien, opravili starú elektroinštaláciu, steny nanovo  omietli, osadili nové umývadlo  a krásne triedu vymaľovali. Pomocníkmi im boli aj naši chlapci ôsmaci, ktorí už od soboty pomáhali a spolu s pánom školníkom Majdišom boli majstrom celý týždeň  poruke. V piatok zas dievčatá prišli triedu vyčistiť a pomôcť pani upratovačkám. Výsledok je úžasný – krásna, čistá, priestranná, svetlá trieda, kde sa bude určite dobre pracovať i oddychovať.  Keďže chlapci i dievčatá pri rekonštrukcii pomáhali, určite si budú vedieť  viac vážiť to,  čo aj svojím pričinením vytvorili. Dúfame, že nám pekná  a nová trieda bude dlho slúžiť.

Deň otvorených dverí ZŠ

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí ZŠ, ktorý bude v utorok 26. marca 2019

 

 

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

1. miesto v lyžiarskych pretekoch

Žiačka našej základnej školy - Zuzka Belinská z 5. A triedy získala 1. miesto v lyžiarskych pretekoch O pohár primátora mesta Žilina. Gratulujeme! Umiestnenie ostatných našich žiakov nájdete tu

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 bude 9. a 10. apríla 2019. Deň otvorených dverí bude v utorok 26. marca 2019

Viac informácii nájdete tu.

 

Úspech v súťaži A Slovo bolo u Boha...

Na tretej priečke sa v krajskom kole súťaže A Slovo bolo u Boha (Ružomberok, 06. 02. 2019) umiestnila naša študentka Ema Slyšková z III. AG. Predstavila sa s prozaickou ukážkou Anjel s jedným krídlom od Daniela Heviera.

Srdečne blahoželáme! 

Testovanie T-5 2018 - výsledky

Testovanie sa uskutočnilo 21. novembra 2018. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov z 5. A triedy. Predmetom testovania boli vedomosti žiakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

V matematike naši žiaci mali úspešnosť 62,9 %. Celoslovenský priemer je 59,3 %. Celkovo tak naši žiaci dosiahli o 3,6 % lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.

V slovenskom jazyku a literatúre naši žiaci mali úspešnosť 60,3 %. Celoslovenský priemer je 58,4 %. Celkovo tak naši žiaci dosiahli o 1,9 % lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.Testovanie sa uskutočnilo 21. novembra 2018.

Záujem o MŠ

Milí rodičia, kolegovia

pripravujeme zriadenie materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým, so zameraním na rozvoj a podporu technického myslenia, so sídlom pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina, od 1. 9. 2019, prípadne od 1. 9. 2020 (podľa záujmu).

Plánujeme otvoriť dve triedy, jednu pre deti predškolského veku a druhú pre mladšie deti.

Pre potreby zriadenia MŠ zisťujeme predbežný záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa.

Láskavo Vás žiadame, ak máte záujem o našu službu pre Vašu rodinu alebo poznáte iných, ktorí ju hľadajú, o vyplnenie dotazníka.

(Ak žiadate o umiestnenie viacerých detí, vyplňte dotazník za každé dieťa zvlášť.)

Údaje z dotazníka zbierame len do 31. 1. 2019 a potom ich vyhodnotíme.

Ďakujeme!

vedenie školy

Novoročný vinš

Prajeme každému z Vás krásny Nový rok, plný jednoduchosti, tvorivosti a osobného prístupu, plný príležitostí k dobru, k odpusteniu a k novým možnostiam ako byť blízko Bohu aj človeku ...

Team Spojenej školy Kráľovnej pokoja

Platby za obedy v školskej jedálni

Vážení rodičia, budúci týždeň, tj 17. 12. - 21. 12. 2018 v školskej jedálni varíme. 

Ak plánujete svoje deti v niektorý deň bud. týždňa odhlásiť z obeda, urobte tak do 17. 12. 2018 do 15.00 z dôvodu zúčtovania platieb za obedy k 31.12.2018.

Následne my dňa 18.12. 2018 zúčtujeme všetkých stravníkov, a vystavíme správnu výšku sumy na úhradu na január 2019, ktorú si môžete vyzdvihnúť v jedálni do 19.12. 2018 a následne priniesť doklad o úhrade do 21. 12. 2018, aby ste si prevzali lístky na obed za 01/2019.

Stravníci ktorí platia trvalým príkazom, to nahlásia v jedálni pri preberaní lístkov za 01/2019.

INFO o výške Vašej platby za obedy sa budú od januára 2019 oznamovať písomne, formou tlačiva pre prevodný príkaz, kde bude uvedené číslo účtu a výška platby. Kto platí poukážkou, príde si ju vyzdvihnúť.

Ďakujeme za spoluprácu.

Centíky pre Afriku - BURZA

Zakúp si knihy, hry, bižutériu a iné praktické veci. 

Výťažok pôjde na štúdium našich adoptovaných detí v Keni a Južnom Sudáne. 

TERMÍN: 11. - 13. 12. 2018 v čase 12:30 - 14:00 hod.

MIESTO: trieda na prízemí pri jedálni 

 

Vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie... 

Vianočný vinš

Prajeme vám pokojné Vanočné sviatky v kruhu najbližsích ... nech s príchodom Božieho syna vstupuje do vašich životov Jeho pokoj a požehnanie!

tím Spojenej školy Kráľovnej pokoja

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Požehnanie adventných vencov

Požehnanie adventných vencov

V príprave na adventné obdobie sa naša kaplnka naplnila farbami a vôňou adventných vencov. Prajeme všetkým študentom, rodičom, učiteľom i priateľom školy radostný čas očakávania Pána!

ZUŠka na našej škole od 1. 2. 2019

Vážení rodičia,

SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina ponúka pre Vaše deti štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore. Štúdium bude prebiehať v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy od 1. 2. 2019.

Výška školného na jeden polrok:  

 • Hudobný odbor 40 €
 • Výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor  25 €

V prípade záujmu o štúdium môžete kontaktovať pracovníkov SZUŠ osobne dňa 27.11.2018 v priestoroch školy v čase 15:00 – 17:00 hod., prípadne prostredníctvom emailovej adresy: szus.budatin@gmail.com

V nasledujúcom školskom roku 2019/2020 bude v ponuke oveľa viac umeleckých odborov.

Využite možnosť na získanie umeleckého vzdelania, rozvoja talentu Vašich detí pod vedením skúsených, kvalifikovaných pedagógov SZUŠ.

vedenie školy

Súťaž v riešení SUDOKU - výsledky

5. ročník súťaže v riešení SUDOKU sa uskutočnil 11. 12. 2018. Výsledky nájdete tu.

Úspech našej školy

Náš žiak JAKUB VALEK z I. AG obsadil v súťaži Beh 17. novembra vo svojej kategórii krásne 2. miesto.

Výhercovi srdečne BLAHOŽELÁME!

Milí priatelia našich detí a našich zamestnancov!

Oslovili nás viacerí dobrodincovia, ktorí by radi ADRESNE podporili našu školu.

Postupne formulujeme naše konkrétne požiadavky na nástenke v elektronickom systéme školy edu-page. Často by nám pomohli aj zánovné, už použité veci - od spoločenských hier, detského nábytku, kobercov... až po CD prehrávače a notebooky.

Bližšie info v záložke KOMUNIKÁCIA / NÁSTENKA

Finančne podporiť nás môžete prostredníctvom darcovského účtu školy: IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX) a darcovskú zmluvu si vyžiadate na adrese skola@sskp.sk 

Ďakujeme

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.