Darcovský účet školy

IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaVoľné pracovné miesta

Hľadáme v spoločnom pracovnom úväzku:

 

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

 

 

 

Žiadosti posielajte elektronicky, kontaktovať budeme vybratých uchádzačov podľa požadovaných kritérií a dohodneme sa na osobnom pohovore.

Nástup na pracovnú pozíciu od 1. 1. 2020

Prihlasovanie na EduPage - rodičia

Stručná informácia pre rodičov o spôsobe prihlasovania na EduPage je tu

Aktuality k ISIC karte

VIANOČNÁ SÚŤAŽ ISIC: KLIKNI

Spojená škola na Street View

Spojená škola na Street View
Piatok 13. 12. 2019

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533
  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX

  Ochrana osobných údajov:
  Zodpovedná osoba:
  Konferencia biskupov Slovenska,
  Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
  IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
  gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
 • +421910852152 kancelária školy
  +421415006685 spojovateľka
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E

Mapa

Skrátené vyučovanie 17. 12. 2019

V utorok, 17. 12. 2019 bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie jednotlivých zložiek našej školy nasledovne:

- Materská škola do 15:00 hod.

ZŠ a Gymnázium do 13:20 hod.

- Školský klub detí do 15:00 hod.

- Centrum voľného času do 15:00 hod.

Utorková sv. omša

Utorková sv. omša

Ranná sv. omša o 7,15 h nebude

10. 12. ani 17. 12. 2019.

Najbližšia sv. omša bude

14. 01. 2020 o 7,15 h.

Po sv. omši p. kaplán požehná priestory školy.

Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike

Už v školskom roku 2018/19 sme zareagovali na požiadavku blížiacej sa technologickej revolúcie Industry 4.0tým, že sme do školského vzdelávacieho programu pre predmet matematika v 5. a 6. ročníku ZŠ, zapracovali metodiky využívajúce kritické myslenie a prvky Hejného metódy.

V školskom roku 2019/20 v tomto nastavení pokračujeme s rozšírením na 7. ročník ZŠ.

Vďaka projektu "Spoločne bez hranic", ktorý realizujeme spoločne s cirkevnou školou Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, môžeme zrealizovať dve interaktívne stretnutia, na ktoré Vás srdečne pozývame:

Rodičom našich žiakov je adresovaná informačno-interaktívna prednáška, ktorá bude v utorok, 10. 12. 2019 prihlasovanie do 5. 12. 2019 TU, viac INFO TU 

A učiteľom je určený základný kurz pre učiteľov (nielen) I.  stupňa ZŠ v ktorom bude obsiahnutý úvod do Hejného metódy. Termín piatok, 13. 12. 2019 - prihlasovanie do 4. 12. 2019 TUviac INFO TU

Náklady spojené s realizáciou oboch podujatí sú hradené z projektu, účastníci si hradia z vlastných zdrojov len cestovné náklady.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

tím KAPA

DOD Gymnázium 2019

Viac info k DOD 2019 TU

Záujmové krúžky - rozvrh a poplatky

Milí rodičia,

v prílohe ROZVRH KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI sa nachádza zoznam, čas a miesto konania krúžkov ktoré budú otvorené v šk. roku 2019/20

Krúžková činnosť začína v utorok 1. októbra 2019.
 
Poplatok za záujmový krúžok sa bude uhrádzať vedúcemu krúžku na prvom stretnutí.
 

Ročný poplatok:

20,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa po 15. 09. 2019,

70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlási sa po 15. 09. 2019.

 

+ ostatné príplatky:

Florbal krúžok – mesačný príplatok 10,00 €

Tvorivé dielne – mesačný príplatok 5,00 €

 

Zákonný zástupca maloletého žiaka, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 €/1 krúžok/školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

 

Ďakujeme

 

Mgr. Eva Kuriaková
vedúca školskej jedálne, vedúca CVČ
pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja 

Poplatky v školskej jedálni

Zostatok poplatkov za školskú jedáleň si môžete sledovať a aj dopĺňať kredit sami cez aplikáciu EduPage. 

Zároveň si však môžete nastaviť aj trvalý príkaz - zostatky sa Vám budú automaticky presúvať na nasledujúci mesiac. V tom prípade:

sa mesačný poplatok za stravu

uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci, a to nasledovne:

Základná škola

Prvý stupeň:                       10,00€

Druhý stupeň:                     12,00€

 

Gymnázium                        39,00€

Materská škola

Menšie deti ako predškoláci             45,00€

Predškoláci                                          20,00€

 

Pravidelný poplatok je potrebné uhrádzať na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0000 6093 2432

tím KAPA

Poplatky v školskom klube detí 2019/20

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode s Radou školy ako aj zriaďovateľom, budú poplatky v ŠKD v školskom roku 2019/20 vo výške: 

- 10 €, ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

- 15 €, ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

Viac info TU

Ďakujeme, vedenie školy

 

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.