• Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Aktuality

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Poplatky za krúžky CVČ
    • 28. 9. 2022
    • Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, resp. plnoletý žiak, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:

     Ročný poplatok:

     25 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09. 2022,

    • Poplatky za krúžky CVČ: Čítať viac
    • Anglické divadlo
    • 26. 9. 2022
    • Žiakom 3. - 9. ročníka našej školy sme po dlhšej pauze opäť veľmi radi sprostredkovali divadelné predstavenie v angličtine, ktoré bolo pre nich nielen umeleckým zážitkom, ale i vhodnou učebnou pomôckou.

     Mladší žiaci sa zúčastnili veselej anglicko-slovenskej rozprávky s názvom Lazy goat s pesničkami o namyslenej a drzej koze, ktorú zvieratká vyženú z dvora do lesa.

    • Anglické divadlo : Čítať viac
    • Vyhlásenie volieb do Rady školy za rodičov detí MŠ
    • 23. 9. 2022
    • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe ukončenia volebného obdobia člena rady školy za rodičov detí v Materskej škole pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy.

    • Vyhlásenie volieb do Rady školy za rodičov detí MŠ: Čítať viac
    • Pozvánka na stretnutie rodičov ZŠ a GYM
    • 20. 9. 2022
    • Vážení rodičia a zákonní zástupcova žiakov našej školy za ZŠ a GYM,

     srdečne Vás pozývame na Plenárne stretnutie rodičov dňa 27. 9. 2022 o 16:00 hod. v telocvični školy. Následne sa budú konať stretnutia s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach.

     V programe bude krátke zhodnotenie minulého šk. roka a predstavenie nastavenia aktuálneho školského roka.

    • Pozvánka na stretnutie rodičov ZŠ a GYM: Čítať viac
    • 2. kolo prihlasovania - krúžky CVČ - do nedele vrátane
    • 16. 9. 2022
    • Milí rodičia, milí študenti a žiaci,

     teší nás Váš záujem o ponúknuté záujmové krúžky. V školskom roku 2022/23 sa otvoria krúžky:

     MŠ Malý športovec, MŠ Logopédia hrou, ZŠ Florbal (2. stupeň), ZŠ Futbalový krúžok (1. - 5. ročník), ZŠ Informatický krúžok (3. - 5. roč.), ZŠ Malý športovec (1. stupeň), ZŠ Šikovné rúčky (1. stupeň), ZŠ + GYM Posilňovanie (od 7. roč. + GYM), ZŠ Tanečno-gymnastický krúžok (1. - 6. roč).

    • 2. kolo prihlasovania - krúžky CVČ - do nedele vrátane: Čítať viac
    • ZABOJUJÚ NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA
    • 14. 9. 2022
    • Koncom júna 2022 sa naše gymnazistky Sarah Amina Chovanová (III. AG), Terka Schrollová (IV. AG) a Natália Kušnieriková (III. BG) zúčastnili Majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe v chorvátskom Zadare, na ktoré postúpili vďaka úspechom z Majstrovstiev Slovenska. Tancujú za žilinské mažoretky Diana a na Majstrovstvách Slovenska dosiahli titul I. VICEMAJSTER v kategórii defilé baton senior a titul MAJSTER SLOVENSKA v kategórii pódio baton senior.

    • ZABOJUJÚ NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Bankový účet školy
     IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

     Bankový účet pre školskú jedáleň
     IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
    • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Fínske triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
   • Prihlásenie