Darcovský účet školy

IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751  (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpolupráca... hybajme voliť!

Krátka zhudobnená satira nášho bývalého študenta Tadeáša, teraz študenta VŠMU, ako pozvánka k volebným urnám...

 

Spoločne 2% pre deti

Vaše 2% nám pomôžu lepšie a konkrétnejšie odpovedať na potreby detí našej školy.

Vytvoríme pre ne výchovné programy na mieru tak, aby rozvíjali ich potenciál a pripravili ich k plnohodnotnému životu.

Viac info TU

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533
  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX

  Ochrana osobných údajov:
  Zodpovedná osoba:
  Konferencia biskupov Slovenska,
  Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
  IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
  gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
 • Sekretariát školy: 0910852152
  Spojovateľka: +421415006685
  MŠ: 0910 852 468, 0910 852 467
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E

Spojená škola na Street View

Spojená škola na Street View

Aktuality k ISIC karte

Skipasová súťaž 2020

KLIKNI - ŠTUDENTI         

KLIKNI - UČITELIA

Sobota 22. 2. 2020

Prihlasovanie na EduPage - rodičia

Stručná informácia pre rodičov o spôsobe prihlasovania na EduPage je tu

Mapa

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny

V dňoch 22.02.2020 - 01.03.2020

prajeme všetkým príjemné jarné prázdniny!

 

V škole sa opäť stretneme v pondelok 02. 03. 2020.

Sviatok ZŠ sv. Cyrila a Metoda

V pondelok 17. 2. 2020 sa o 8:30 hod. uskutoční pri príležitosti oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda sv. omša v katedrále Najsvätejšej Trojice. Po jej skončení sa žiaci ZŠ zúčastnia filmového predstavenia so svojimi tr. učiteľmi. Po skončení sa spoločne vrátia do školy.

Ráno sa žiaci stretnú v škole so svojimi triednymi učiteľmi a budú spoločne o 8:00 odchádzať do Katedrály.

V utorok 18. 02. 2020 nebude z uvedeného dôvodu sv. omša o 7,15 h v kaplnke školy.

Lyžiarský a snowboardový výcvik

Lyžiarský a snowboardový výcvik

V januári sa 47 žiakov 8. a 9.ročníka presunulo na Donovaly, aby tam pod dohľadom inštruktorov lyžovania i snowboardu absolvovali 5-dňový výcvik. Bohatý program bol doplnený okrem výcviku o možnosť korčulovania, welnessu, turistiky, či iných aktivít. Tým,  ktorým bolo lyžovania počas dňa málo sme umožnili aj večerné lyžovanie. Veľmi sme boli spokojní so službami penzióna, v ktorom sme boli ubytovaní a do karát nám zahralo i krásne slnečné počasie počas celého týždňa. Nečudujem sa preto deťom, keď sa im ani nechcelo z Donovalov odísť a radi by si takýto kurz zopakovali znova.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V dňoch 10.2.2020 – 14.2.2020 tretiaci a štvrtáci absolvovali plavecký výcvik v KPŠ Nereus v Žiline. V nepriaznivom zimnom počasí mali deti objednaný autobus, ktorý ich vozil na výcvik, ale aj z výcviku, čo deti veľmi ocenili.

V úvode výcviku boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa výkonnosti. Každý z trénerov urobil maximum pre to, aby deti zvládli základný plavecký výcvik. Deti sa snažili,aby prekonali samých seba. Prežili krásny plavecký týždeň. Na konci všetci dostali diplom.

Učíme deti o hodnote peňazí

Učíme deti o hodnote peňazí

Finančná gramotnosť je dnes nevyhnutnou súčasťou výchovy rovnako ako slušné správanie či zdravý životný štýl. 

Vďaka Občianskemu združeniu Mladý podnikavec deti 3. a 4.ročníka ZŠ absolvovali zážitkové učenie, ktoré bolo zamerané na orientáciu sa vo svete financií. Učili sa riešiť rôzne situácie, uvedomili si, že bez práce nie sú koláče.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Filozofická olympiáda 2. kolo -  výsledky

Dňa 28.1.2020 sa z Gymnázia Kráľovnej pokoja žiaci Lukáš Gašpierik a Alžbeta Sušienková zúčastnili druhého kvalifikačného kola Filozofickej olympiády v Ružomberku. V tomto kole písalo esej v anglickom jazyku 19 súťažiacich a náš Lukáš sa umiestnil na výbornom 4. mieste.

Lukášovi Gašpierikovi srdečne blahoželáme a obom súťažiacim ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu našej školy.

GYMNAZIÁLNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY VYHRALI TRETIACI

GYMNAZIÁLNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY VYHRALI TRETIACI

V piatok, 7. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline.

Spomedzi 9 študentov zvíťazil tím zložený zo študentov 3. AG: Kristína Dávidiková, Annamária Masnicová, Lukáš Mazan.

Biblická olympiáda je tradičnou súťažou, ktorej cieľom je rast v poznaní biblického posolstva. Tohtoročná téma je Z tmy do svetla. Súťažiaci sa pripravovali a v priamom súboji porovnávali svoje poznania troch biblických kníh: Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Jánove evanjelium. Víťazný tím zodpovedal správne 19 z 21 otázok, čo je výborný výsledok a za čo im patrí naozaj uznanie. Na druhom mieste skončil tím z 1. AG v zložení: Zuzana Kasmanová, Monika Jančová, Andrej Leitner. Tretí tím v poradí, rovnako z 1. AG súťažil v zložení: Simona Kolenová, Timea Jandzíková, Matúš Poljak.

Grant z diecéznej projektovej súťaže pre KAPA

Grant z diecéznej projektovej súťaže pre KAPA

Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline získalo grant na realizáciu projektu Emauzskí gymnazisti. Projekt, ktorý sa bude realizovať v dvoch etapách (na jar a na jeseň) v roku 2020, zahŕňa zážitkové, existenciálne, kreatívne a intelektuálne prvky. Primárnym vyučovacím predmetom, ktorý inovuje je náboženstvo. Tím učiteľov z Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline pripravil pre svojich študentov novú aktivitu. Jej realizáciu a implementáciu podporí grant z diecéznej projektovej súťaže, ktorú vypísala Žilinská diecéza v októbri 2019. Projekt v občianskom hlasovaní podporilo 99 ľudí, čím dosiahol 48. miesto v celodiecéznom meradle, čo znamená podporu vo výške 500 €. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím hlasom pomohli nášmu gymnáziu. 

Úspech v recitačnej súťaži

Srdečne blahoželáme našej gymnazistke

Eme Slyškovej, žiačke IV. AG triedy,

k získaniu 3. miesta

v prednese poézie

na krajskom kole súťaže

A Slovo bolo u Boha.

Úspech našich gymnazistov v I. kole medzinárodnej filozofickej olympiády

Srdečne blahoželáme našim študentom: Alžbete Sušienkovej z II. AG a Lukášovi Gašpierikovi zo IV. AG triedy za úspešné umiestnenie sa medzi prvými dvadsiatimi finalistami prvého kola medzinárodnej filozofickej olympiády. 

Slovenské kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z tém:

Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom. (Seneca, Epistulae, 85, 30 z: Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.)

Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“(Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.)

Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu. (Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti).

Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike

Už v školskom roku 2018/19 sme zareagovali na požiadavku blížiacej sa technologickej revolúcie Industry 4.0tým, že sme do školského vzdelávacieho programu pre predmet matematika v 5. a 6. ročníku ZŠ, zapracovali metodiky využívajúce kritické myslenie a prvky Hejného metódy.

V školskom roku 2019/20 v tomto nastavení pokračujeme s rozšírením na 7. ročník ZŠ.

Vďaka projektu "Spoločne bez hranic", ktorý realizujeme spoločne s cirkevnou školou Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, môžeme zrealizovať dve interaktívne stretnutia, na ktoré Vás srdečne pozývame:

Rodičom našich žiakov je adresovaná informačno-interaktívna prednáška, ktorá bude v utorok, 10. 12. 2019 prihlasovanie do 5. 12. 2019 TU, viac INFO TU 

A učiteľom je určený základný kurz pre učiteľov (nielen) I.  stupňa ZŠ v ktorom bude obsiahnutý úvod do Hejného metódy. Termín piatok, 13. 12. 2019 - prihlasovanie do 4. 12. 2019 TUviac INFO TU

Náklady spojené s realizáciou oboch podujatí sú hradené z projektu, účastníci si hradia z vlastných zdrojov len cestovné náklady.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

tím KAPA

DOD Gymnázium 2020

Viac info k DOD 2019 TU

Záujmové krúžky - rozvrh a poplatky

Milí rodičia,

v prílohe ROZVRH KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI sa nachádza zoznam, čas a miesto konania krúžkov ktoré budú otvorené v šk. roku 2019/20

Krúžková činnosť začína v utorok 1. októbra 2019.
 
Poplatok za záujmový krúžok sa bude uhrádzať vedúcemu krúžku na prvom stretnutí.
 

Ročný poplatok:

20,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa po 15. 09. 2019,

70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlási sa po 15. 09. 2019.

 

+ ostatné príplatky:

Florbal krúžok – mesačný príplatok 10,00 €

Tvorivé dielne – mesačný príplatok 5,00 €

 

Zákonný zástupca maloletého žiaka, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 €/1 krúžok/školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

 

Ďakujeme

 

Mgr. Eva Kuriaková
vedúca školskej jedálne, vedúca CVČ
pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja 

Poplatky v školskej jedálni

Zostatok poplatkov za školskú jedáleň si môžete sledovať a aj dopĺňať kredit sami cez aplikáciu EduPage. 

Zároveň si však môžete nastaviť aj trvalý príkaz - zostatky sa Vám budú automaticky presúvať na nasledujúci mesiac. V tom prípade:

sa mesačný poplatok za stravu

uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci, a to nasledovne:

Základná škola

Prvý stupeň:                       10,00€

Druhý stupeň:                     12,00€

 

Gymnázium                        39,00€

Materská škola

Menšie deti ako predškoláci             45,00€

Predškoláci                                          20,00€

 

Pravidelný poplatok je potrebné uhrádzať na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0000 6093 2432

tím KAPA

Poplatky v školskom klube detí 2019/20

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode s Radou školy ako aj zriaďovateľom, budú poplatky v ŠKD v školskom roku 2019/20 vo výške: 

- 10 €, ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

- 15 €, ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

Viac info TU

Ďakujeme, vedenie školy

 

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.