Darcovský účet školy

IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaAktuality k ISIC karte

Voľné pracovné miesta

Hľadáme učiteľku do Materskej školy, nástup od pondelka 16. 9. 2019.

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Spojená škola na Street View

Spojená škola na Street View
Streda 18. 9. 2019

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533
  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX

  Ochrana osobných údajov:
  Zodpovedná osoba:
  Konferencia biskupov Slovenska,
  Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
  IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
  gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
 • +421910852152 kancelária školy
  +421415006685 spojovateľka
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E

Mapa

Záujmové krúžky - možnosť dohlásiť sa

Milí rodičia,

v prílohe KRUZKY sa nachádza zoznam krúžkov s počtom prihlásených detí. Od októbra 2019 sa  otvárajú  krúžky, ktoré majú počet členov 10 a viac. 

V prípade, že máte ešte záujem prihlásiť svoje dieťa na záujmový krúžok i s nižším počtom členov,  môžete tak urobiť do pondelka 16. septembra 2019 do 13.00 hod. prostredníctvom žiadosti do CVC 2019

V prípade, že sa krúžok naplní, otvoríme ho. Nech sa páči, hláste sa!

(Žiadosti na krúžky môžete odovzdať na sekretariát školy alebo Mgr. Márii Straňankovej.)

Stretnutie rodičov detí MŠ

Riaditeľstvo Spojenej školy Kráľovnej pokoja pozýva rodičov detí navštevujúcich Materskú školu, na stretnutie s učiteľkami a vedením školy, v utorok, 17. septembra 2019 o 16:00 hod. v jedálni školy.

Tešíme sa na Vás!

tím KAPA

Aktuálny program druhého týždňa

9. 9. 2019 pondelok

- podľa rozvhru

 

10. 9.  2019 utorok

- podľa rozvrhu

- trieda 7. A - teambulding

 

11. 9. 2019 streda

- podľa rozvrhu

- trieda 8. A - teambulding

 

12. 9. 2019 štvrtok

- podľa rozvrhu

 

13. 9. 2019 piatok

- podľa rozvrhu

Zoznam žiakov prvého ročníka ZŠ

Zoznam žiakov prvého ročníka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda:

1. A

1. B

Školské pomôcky 2019/20

Milí rodičia,

všetky informácie o potrebných pomôckach pre Vaše dieťa v školskom roku 2019/20 nájdete TU

tím KAPA

Poplatky v školskom klube detí 2019/20

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode s Radou školy ako aj zriaďovateľom, budú poplatky v ŠKD v školskom roku 2019/20 vo výške: 

- 10 €, ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

- 15 €, ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

Viac info TU

Ďakujeme, vedenie školy

 

Prihlasovanie stravníkov pre šk. rok 2019/20

Na stravovanie do školskej jedálne sa môžete prihlásiť najneskôr do 2. septembra 2019. Variť začíname v utorok, 3. 9. 2019.

 

Prihlásiť na stravovanie sa môžete:

 • - osobne v školskej jedálni
 • - elektronicky na mail:     kuriakova@sskp.sk

 

Viac info TU

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Milí priatelia našich detí a našich zamestnancov!

Oslovili nás viacerí dobrodincovia, ktorí by radi ADRESNE podporili našu školu.

Postupne formulujeme naše konkrétne požiadavky na nástenke v elektronickom systéme školy edu-page. Často by nám pomohli aj zánovné, už použité veci - od spoločenských hier, detského nábytku, kobercov... až po CD prehrávače a notebooky.

Bližšie info v záložke KOMUNIKÁCIA / NÁSTENKA

Finančne podporiť nás môžete prostredníctvom darcovského účtu školy: IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX) a darcovskú zmluvu si vyžiadate na adrese skola@sskp.sk 

Ďakujeme