• Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • KAPA v rádiu Lumen
    • 27. 7. 2021
    • Milí rodičia, žiaci, študenti a návštevníci stránky, už zajtra o 20:00 hod. si na rádiu Lumen môžete vypočuť reláciu, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku a tiež predstavuje, ako fungujú cirkevné školy v jednotlivých diecézach, zajtra sa môžete tešiť na informácie o KAPE.

    • KAPA v rádiu Lumen: Čítať viac
    • Zmena v dotácií stravovania v školskej jedálni.
    • 20. 7. 2021
    • Milí rodičia,

     od 1. septembra 2021 sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu (tzv. obedy zadarmo). To znamená, že žiaci nebudú mať úľavu na stravnom v školskej jedálni.

     Výnimku majú žiaci:

     a/ ktorí žijú v domácnosti, kde sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem v domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima. Je však potrebné zaslať naskenované potvrdenie o tejto skutočnosti do 23. 7. 2021 na e-mail: kuriakova@sskp.sk.

    • Zmena v dotácií stravovania v školskej jedálni.: Čítať viac
    • Vyhodnotenie aktivity na smartbooks.
    • 29. 6. 2021
    • Blahoželáme najvytrvalejším žiakom, ktorí získali najviac bodov pri riešení úloh na smartbooks:

     1. ročník - Nina Lakiová - 2985,5 bodov

     2. ročník - Tobias Nemček - 23768,9 bodov

     3. ročník - Karolína Chovancová - 4538,0 bodov

     4. ročník - Nathan Park - 10139,7 bodov

     5. ročník - Tomáš Vozárik - 1896,5 bodov

    • Vyhodnotenie aktivity na smartbooks. : Čítať viac
    • Organizácia záveru školského roka od 23. 6. do 30. 6. 2021
    • 24. 6. 2021
    • Od stredy 23. 6. 2021

     • žiaci 1. stupňa končia 4. hodinou a v priebehu 5. hodiny sa naobedujú so svojimi triednymi učiteľmi, ŠKD začína o 12, 15 do 16.45

     • ranná ŠKD od 6.30

     • žiaci 2. stupňa končia o 12, 15, nasleduje obed s triednymi učiteľmi a koniec vyučovania

     • knihy na budúci školský rok žiaci dostanú na začiatku školského roka v septembri

    • Organizácia záveru školského roka od 23. 6. do 30. 6. 2021: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Bankový účet školy
     IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

     Bankový účet pre školskú jedáleň
     IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
    • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Fínske triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
    • Kontakt

     • Spojená škola Kráľovnej pokoja
     • skola@sskp.sk
     • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
     • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
     • Na Závaží 2 010 01 Žilina
     • IČO: 37909533
     • DIČ: 2021879838
     • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
     • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
    • Prihlásenie