Darcovský účet školy

IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751  (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaZápis do 1. ročníka ZŠ

 

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční

21. a 22. apríla 2020. Viac info o zápise TU.

Mimoriadne

Pozor: zmeny časov:

sv. omša TV LUX -  PO - PIAT už o 18:30 hod.

chvály -  nedeľa: už o 17:00 hod.

Spoločne 2% pre deti

Vaše 2% nám pomôžu lepšie a konkrétnejšie odpovedať na potreby detí našej školy.

Vytvoríme pre ne výchovné programy na mieru tak, aby rozvíjali ich potenciál a pripravili ich k plnohodnotnému životu.

Viac info TU

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Materská škola
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533

  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX

  Ochrana osobných údajov:
  Zodpovedná osoba:
  Konferencia biskupov Slovenska,
  Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
  IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
  gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
 • Sekretariát školy: 0910852152
  Spojovateľka: +421415006685
  MŠ: 0910 852 468, 0910 852 467
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E
Nedeľa 5. 4. 2020

Prihlasovanie na EduPage - rodičia

Stručná informácia pre rodičov o spôsobe prihlasovania na EduPage je tu

Mapa

Príhovor nášho kaplána Martina

Príhovor nášho kaplána Martina

Čas sŕdc...

Moji milí z Kapy! Srdečne vás opäť pozdravujem a uisťujem vás o svojej blízkosti. Vždy, keď slúžim svätú omšu, myslím na vás a hovorím o vás Pánovi, aby vás požehnal a ochránil od všetkého zla. Prvé týždne na púšti s Pánom máme za sebou.

Bol to čas, celý príhovor TU

 

Služba ucha

Milí žiaci a študenti, milí rodičia!

V týchto neľahkých dňoch dobre padne porozprávať sa. Ponúkame Vám „Službu ucha“:

Ak sa chcete poradiť, na niečo sa spýtať alebo len tak prehodiť pár slov a „vyliať si dušu“, neváhajte nás kontaktovať:

yes školská psychologička                         Mgr. Lucia Grižáková:             grizakova@sskp.sk

yes špeciálna pedagogička                        Mgr. Zuzana Hrtúsová:                             hrtusova@sskp.sk

 (po prvom e-mailovom kontakte je možné napísať aj tel. č. a dohodnúť si dátum a čas telefonického kontaktu)

yes vyučujúca KNB   Mgr. Adriána Hančinská:  ahancinska@gmail.com

yes ZRŠ Mgr. Mária Straňanková: stranankova@sskp.sk 0911 912 371

Tešíme sa na vzájomné obohatenie a zmysluplné využitie času. Sme Vám k dispozícii, spokojne sa ozvite. 

yes Ak by ste mali záujem vyriešiť svoje otázky anonymne, ponúkame Vám (po našej dohode s Internetovou poradňou pre mladých) ešte jeden kontakt:                                    http://www.ipcko.sk/chatovaporadna/.                                                   Chat-poradňa funguje denne v čase od 7:00 do polnoci. 

Pozastavenie platieb za ŠKD a MŠ

Milí rodičia

Vzhľadom k tomu, že je škola zatvorená a predpokladáme že to tak bude min. do 30. apríla, oznamujeme Vám, že si môžete pozastaviť platby za ŠKD a MŠ za mesiac apríl 2020.

Kto má nastavený trvalý príkaz, alebo kto už uhradil - bude mu platba účtovaná ako úhrada za nasledujúci mesiac.

Pozastavenie platieb bude platiť aj pre nasledujúce mesiace, pokiaľ bude škola naďalej zatvorená a pokiaľ to bude celý mesiac.

V prípade otázok kontaktujte ekonomické oddelenie: ekonom@sskp.sk, 0910 852 152

Prajeme všetko dobré v týchto náročných dňoch,

vedenie školy

24. 03. 2020 Opatrenia ministerstva školstva

mail  Školy ostanú zatvorené až do odvolania.                 Zdroj

mail „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

mail Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

mail „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

mail Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

mail Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

mail Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

mail Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

mail Bude sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
                                                                                                                                                                                                 

O ďalších krokoch našej školy Vás budeme priebežne informovať.

Vstup do budovy školy

Z preventívnych dôvodov je stále škola uzatvorená.
 
Tento týždeň vo vyhradených dňoch a časoch spred budovy školy bude možné telefonicky kontaktovať zamestnancov školy a požiadať ich aby Vám vydali predmety, ktoré potrebujete pre domáce štúdium.
 
v stredu, 25. 3. 2020 
medzi 8:00 a 10:00 hod.
kontakt: p. Alenka Hložná, tel.: 0940 856 350
 
vo švtrtok, 26. 3. 2020 
medzi 8:00 a 11:00 hod. 
kontakt: p. Darinka Cesneková, tel.:  0915 372 376,  
p. Anastázia Strečková, tel.: 0903 590 364
 
Dôrazne žiadame,
aby ste zachovali preventívne hygienické opatrenia, tj aby ste mali rúšku, rukavice a v prípade potreby vstupu do budovy aby ste zodpovednému zamestnancovi školy vyplnili formulár kde vyhlásite že nemáte zvýšenú teplotu (žiaľ zatiaľ sa nám pre školu nepodarilo zabezpečiť bezkontaktný teplomer).

Príhovor nášho kaplána Martina

Milá naša škola,

pred niekoľkými dňami sa v našich chrámoch prestalo spievať radostné Aleluja, pretože nastalo pôstne obdobie. Vtedy sme ešte netušili, že to nebude len symbolický úkon Cirkvi. Dnes sa naozaj celý svet ponoril do ticha – ticho vládne v kostoloch, v školách, na uliciach.

No toto ticho nemá byť skľučujúce a depresívne.

Prorok Ozeáš píše ... (celý príhovor TU)

Školský klub na RTVS

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti novú reláciu Školský klub - hodinka z triedy bez kriedy, ktorú  bude vysielať RTVS každý pracovný deň od 18. marca 2020 v čase 9:15 na Dvojke - vysielať sa bude minimálne do 27. marca 2020.

Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si RTVS vybrala neziskovú organizáciu Indícia. So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.

Povinná literatúra na RTVS 3

Milí gymnazisti!

Ak chcete vhodne využiť

čas aktuálnych dní,

pozývame Vás sledovať sfilmované diela slovenskej literatúry:

v pracovné dni

(pondelok - piatok) na RTVS 3 od 9:25 hod.  

Prerušené vyučovanie 16. - 27. 3. 2020

(12. 3. 2020, 17:30 hod.)

Oznamujeme žiakom našej školy a ich rodičom, že na základe usmernenia ministerky školstva, prerušujeme vyučovanie na všetkých školách Spojenej školy Kráľovnej pokoja a v jej školských zariadeniach:

od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

Bližie informácie podmienkach a možnostiach samoštúdia žiakov Vás budeme čoskoro informovať.

Informácie pre maturantov sa nachádzajú v časti Maturita 2020.

Zároveň dôrazne žiadame, aby sme zodpovedne pristupovali k riešeniu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Buďme ohľaduplní a obmedzme svoje kontakty na minimum. Všímajme si tých, ktorí v týchto dňoch potrebujú pomoc a hľadajme riešenia, ako túto pomoc zabezpečiť.

Hoci nie sme v škole, sme tu pre Vás. Vaše otázky na školu adresujte prostredníctvom e-mailu a telefónu, do 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

Poštové zásielky preberáme dvakrát do týždňa.

Kontakty:

Sekretariát školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk

Riaditeľka školy: 0903 590 364, riaditel@sskp.sk

tím KAPA

Riaditeľské voľno 12. - 13. 3. 2020

11. 3. 2020, 15:45 hod.

Oznamujeme Vám, že riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline na pokyn zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza udeľuje žiakom

Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

riaditeľské voľno v dňoch 12. a 13. marca 2020,

 

a žiakom Gymnázia Kráľovnej pokoja

riaditeľské voľno v dňoch 12. - 16. marca 2020 vrátane,

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Zároveň 12. a 13. marca 2020 bude prerušená prevázka Materskej školy Kráľovnej pokoja, Školský klub detí a Centrum voľného času

Rodičom túto správu oznamuje priebežne aj telefonicky a emailom. Obedy v školskej jedálni boli žiakom automaticky odhlásené.

vedenie školy

Koronavírus - prevencia

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti preventívne opatrenia Mesta Žilina z 9. 3. 2020.

Zároveň po konzultácii so zriaďovateľom našej školy, upozorňujeme všetkých rodičov detí našej školy, že

v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu,

môže v tomto týždni alebo neskôr

dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl,

teda ich úplnému zatvoreniu.

Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl. 

Poznámka: dnes 9. 3. 2020 vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV zverejnili tieto aktuálne info o víruse.

vedenie školy

Opäť úspešné recitátorky!

V okresnom kole 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín excelovali 

naše dve študentky gymnázia:

v kategórii poézia striebornú priečku získala Ema Slyšková zo IV. AG 

a v kategórii próza si vybojovala bronz Natália Klottonová z II. AG.

Srdečne blahoželáme!

Škôlkar v škole

Škôlkar v škole

Dňa 5.3. 2020 sme privítali v 1.A triede predškolákov z MŠ Predmestská a predškolákov našej škôlky Kráľovnej pokoja. Naši prváci si pripravili pre kamarátov krátky hudobno–tanečný program. Na oplátku nám predškoláci ukázali, ako sa učia v škôlke prvé písmenká. Spoločne  pracovali na tvorivom pracovnom liste a vyhotovili si aj pestrofarebného papagája. Ďakujeme za milú návštevu a tešíme sa, že sa s niektorými určite stretneme aj v novom školskom roku. Zodp. Turianová Mária

Usmernenie - hygienické opatrenia

Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v priloženom usmernení. 

Interaktívna mapa zoznamu krajín postihnutých vírusom.

MUDr. Krčméry zároveň žiada aby sme nešírili paniku.

Postup správneho umývania rúk. 

riaditeľstvo Spojenej školy

Karnevalový deň

Karnevalový deň

Dňa 21.2.2020 sa na našej škole pre deti z Materskej školy a z I. stupňa ZŠ konal karnevalový deň. Po druhej vyučovacej hodine sa triedy premenili na rozprávkové kráľovstvá. Učenie vystriedala hra,  zábava, súťaže a tanec. Počas náročných chvíľ sa mohli deti občerstviť s ovocím i sladkosťou. Zábava sa s vyučovaním neskončila, ale pokračovala v poobedňajších hodinách v ŠKD s p. vychovávateľkami a v telocvični s rodičmi a p. učiteľkami MŠ. Všetci prežili krásny deň a lepší odchod na prázdniny si deti nemohli ani predstaviť. Prajeme prázdniny plné oddychu a relaxu.

Lyžiarský a snowboardový výcvik

Lyžiarský a snowboardový výcvik

V januári sa 47 žiakov 8. a 9.ročníka presunulo na Donovaly, aby tam pod dohľadom inštruktorov lyžovania i snowboardu absolvovali 5-dňový výcvik. Bohatý program bol doplnený okrem výcviku o možnosť korčulovania, welnessu, turistiky, či iných aktivít. Tým,  ktorým bolo lyžovania počas dňa málo sme umožnili aj večerné lyžovanie. Veľmi sme boli spokojní so službami penzióna, v ktorom sme boli ubytovaní a do karát nám zahralo i krásne slnečné počasie počas celého týždňa. Nečudujem sa preto deťom, keď sa im ani nechcelo z Donovalov odísť a radi by si takýto kurz zopakovali znova.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V dňoch 10.2.2020 – 14.2.2020 tretiaci a štvrtáci absolvovali plavecký výcvik v KPŠ Nereus v Žiline. V nepriaznivom zimnom počasí mali deti objednaný autobus, ktorý ich vozil na výcvik, ale aj z výcviku, čo deti veľmi ocenili.

V úvode výcviku boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa výkonnosti. Každý z trénerov urobil maximum pre to, aby deti zvládli základný plavecký výcvik. Deti sa snažili,aby prekonali samých seba. Prežili krásny plavecký týždeň. Na konci všetci dostali diplom.

Učíme deti o hodnote peňazí

Učíme deti o hodnote peňazí

Finančná gramotnosť je dnes nevyhnutnou súčasťou výchovy rovnako ako slušné správanie či zdravý životný štýl. 

Vďaka Občianskemu združeniu Mladý podnikavec deti 3. a 4.ročníka ZŠ absolvovali zážitkové učenie, ktoré bolo zamerané na orientáciu sa vo svete financií. Učili sa riešiť rôzne situácie, uvedomili si, že bez práce nie sú koláče.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Filozofická olympiáda 2. kolo -  výsledky

Dňa 28.1.2020 sa z Gymnázia Kráľovnej pokoja žiaci Lukáš Gašpierik a Alžbeta Sušienková zúčastnili druhého kvalifikačného kola Filozofickej olympiády v Ružomberku. V tomto kole písalo esej v anglickom jazyku 19 súťažiacich a náš Lukáš sa umiestnil na výbornom 4. mieste.

Lukášovi Gašpierikovi srdečne blahoželáme a obom súťažiacim ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu našej školy.

GYMNAZIÁLNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY VYHRALI TRETIACI

GYMNAZIÁLNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY VYHRALI TRETIACI

V piatok, 7. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline.

Spomedzi 9 študentov zvíťazil tím zložený zo študentov 3. AG: Kristína Dávidiková, Annamária Masnicová, Lukáš Mazan.

Biblická olympiáda je tradičnou súťažou, ktorej cieľom je rast v poznaní biblického posolstva. Tohtoročná téma je Z tmy do svetla. Súťažiaci sa pripravovali a v priamom súboji porovnávali svoje poznania troch biblických kníh: Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Jánove evanjelium. Víťazný tím zodpovedal správne 19 z 21 otázok, čo je výborný výsledok a za čo im patrí naozaj uznanie. Na druhom mieste skončil tím z 1. AG v zložení: Zuzana Kasmanová, Monika Jančová, Andrej Leitner. Tretí tím v poradí, rovnako z 1. AG súťažil v zložení: Simona Kolenová, Timea Jandzíková, Matúš Poljak.

Grant z diecéznej projektovej súťaže pre KAPA

Grant z diecéznej projektovej súťaže pre KAPA

Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline získalo grant na realizáciu projektu Emauzskí gymnazisti. Projekt, ktorý sa bude realizovať v dvoch etapách (na jar a na jeseň) v roku 2020, zahŕňa zážitkové, existenciálne, kreatívne a intelektuálne prvky. Primárnym vyučovacím predmetom, ktorý inovuje je náboženstvo. Tím učiteľov z Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline pripravil pre svojich študentov novú aktivitu. Jej realizáciu a implementáciu podporí grant z diecéznej projektovej súťaže, ktorú vypísala Žilinská diecéza v októbri 2019. Projekt v občianskom hlasovaní podporilo 99 ľudí, čím dosiahol 48. miesto v celodiecéznom meradle, čo znamená podporu vo výške 500 €. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím hlasom pomohli nášmu gymnáziu. 

Úspech v recitačnej súťaži

Srdečne blahoželáme našej gymnazistke

Eme Slyškovej, žiačke IV. AG triedy,

k získaniu 3. miesta

v prednese poézie

na krajskom kole súťaže

A Slovo bolo u Boha.

Úspech našich gymnazistov v I. kole medzinárodnej filozofickej olympiády

Srdečne blahoželáme našim študentom: Alžbete Sušienkovej z II. AG a Lukášovi Gašpierikovi zo IV. AG triedy za úspešné umiestnenie sa medzi prvými dvadsiatimi finalistami prvého kola medzinárodnej filozofickej olympiády. 

Slovenské kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z tém:

Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom. (Seneca, Epistulae, 85, 30 z: Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.)

Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“(Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.)

Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu. (Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti).

Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike

Už v školskom roku 2018/19 sme zareagovali na požiadavku blížiacej sa technologickej revolúcie Industry 4.0tým, že sme do školského vzdelávacieho programu pre predmet matematika v 5. a 6. ročníku ZŠ, zapracovali metodiky využívajúce kritické myslenie a prvky Hejného metódy.

V školskom roku 2019/20 v tomto nastavení pokračujeme s rozšírením na 7. ročník ZŠ.

Vďaka projektu "Spoločne bez hranic", ktorý realizujeme spoločne s cirkevnou školou Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, môžeme zrealizovať dve interaktívne stretnutia, na ktoré Vás srdečne pozývame:

Rodičom našich žiakov je adresovaná informačno-interaktívna prednáška, ktorá bude v utorok, 10. 12. 2019 prihlasovanie do 5. 12. 2019 TU, viac INFO TU 

A učiteľom je určený základný kurz pre učiteľov (nielen) I.  stupňa ZŠ v ktorom bude obsiahnutý úvod do Hejného metódy. Termín piatok, 13. 12. 2019 - prihlasovanie do 4. 12. 2019 TUviac INFO TU

Náklady spojené s realizáciou oboch podujatí sú hradené z projektu, účastníci si hradia z vlastných zdrojov len cestovné náklady.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

tím KAPA

DOD Gymnázium 2020

Viac info k DOD 2019 TU

Záujmové krúžky - rozvrh a poplatky

Milí rodičia,

v prílohe ROZVRH KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI sa nachádza zoznam, čas a miesto konania krúžkov ktoré budú otvorené v šk. roku 2019/20

Krúžková činnosť začína v utorok 1. októbra 2019.
 
Poplatok za záujmový krúžok sa bude uhrádzať vedúcemu krúžku na prvom stretnutí.
 

Ročný poplatok:

20,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa po 15. 09. 2019,

70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlási sa po 15. 09. 2019.

 

+ ostatné príplatky:

Florbal krúžok – mesačný príplatok 10,00 €

Tvorivé dielne – mesačný príplatok 5,00 €

 

Zákonný zástupca maloletého žiaka, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 €/1 krúžok/školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

 

Ďakujeme

 

Mgr. Eva Kuriaková
vedúca školskej jedálne, vedúca CVČ
pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja 

Poplatky v školskej jedálni

Zostatok poplatkov za školskú jedáleň si môžete sledovať a aj dopĺňať kredit sami cez aplikáciu EduPage. 

Zároveň si však môžete nastaviť aj trvalý príkaz - zostatky sa Vám budú automaticky presúvať na nasledujúci mesiac. V tom prípade:

sa mesačný poplatok za stravu

uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci, a to nasledovne:

Základná škola

Prvý stupeň:                       10,00€

Druhý stupeň:                     12,00€

 

Gymnázium                        39,00€

Materská škola

Menšie deti ako predškoláci             45,00€

Predškoláci                                          20,00€

 

Pravidelný poplatok je potrebné uhrádzať na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0000 6093 2432

tím KAPA

Poplatky v školskom klube detí 2019/20

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode s Radou školy ako aj zriaďovateľom, budú poplatky v ŠKD v školskom roku 2019/20 vo výške: 

- 10 €, ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

- 15 €, ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

Viac info TU

Ďakujeme, vedenie školy

 

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.