Darcovský účet školy

IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Systém duálneho vzdelávania


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaSpojená škola na Street View

Spojená škola na Street View
Streda 22. 5. 2019

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533
  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX
 • +421910852152 kancelária školy
  +421415006685 spojovateľka
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E

Mapa

Výsledky PS na Gymnázium Kráľovnej pokoja pre šk. rok 2019/20

Výsledky prijímacích skúšok, ktoré sa konali 13. a 16. mája 2019 sú k nahliadnutiu tu:

Prijatí - na základe kritérií

Neprijatí - pre nedostatok miesta

Neprijatí - nedostavili sa na prijímacie skúšky, resp. neprevzali rozhodnutie o prijatí bez PS 

Zápis prijatých uchádzačov sa koná v kancelárii školy 17. 5. 2019 až 21. 5. 2019 od 8:00 do 17:00 hod. 

Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka so zápisným lístkom zo ZŠ a občianskym preukazom zákonného zástupcu. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na našej škole zo strany uchádzača a v zmysle § 68 ods. 3 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní sa rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, stane neplatným.

Na uvoľnené miesto bude prijatý ďalší uchádzač ktorý prevzal rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a ktorý prostredníctvom riaditeľstva školy požiada zriaďovateľa školy o preskúmanie tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o neprijatí si zákonný zástupca žiaka môže prevziať v kancelárii školy od 17. mája 2019 v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod.

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme a neprijatým prajeme dostatok nádeje a dôvery v naplnenie predstáv o ich živote!

Tím KAPA

Pripravujeme otvorenie Materskej školy

Riaditeľstvo Spojenej školy Kráľovnej pokoja oznamuje rodičom, že na základe rokovaní s Ministerstvom školstva predpokladáme otvorenie materskej školy pri našej škole od 1. septembra 2019 pre 49 detí.

Zápis detí do materskej školy na školský rok  2019/2020 sa uskutoční od 14. 5. 2019  do 31. 5. 2019.

Viac info TU

Brigáda rodičov s deťmi a zamestnancov školy

V sobotu 4. mája 2019 bolo v našej škole živo, vyše 60 pracovitých ľudí prišlo na brigádu. Pán školník vytiahol zo skladu všetky metly, hrable, fúriky a rodičia si priniesli aj svoje náradie, aby im mohla ísť práca lepšie od ruky. 

Bol to nádherný spoločný deň - na jeseň sa stretneme opäť.

Všetkým zúčastneným ďakujeme. Náš dvor, pieskovisko, preliezky, doskočisko, pivnica, chodníky okolo plota a dokonca aj zelený "novinový" stánok ... opäť dýchajú čistotou.

Viac o akcii rozprávajú fotky

Superaktívni študenti a doskočisko

Naši deviataci aj ôsmaci preukázali pracovitosť, tímovosť aj disciplínu. 

Pustili sa do obnovy starého doskočiska po ktorom kedysi behali ešte ich rodičia.

Sme na ich prácu právom hrdí!

                                                    tím zamestnancov školy

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Letné tábory 2019

Pripravili sme pre Vás tri turnusy letných táborov:

Pobytový tábor v Kunerade, od 14. 7. do 19. 7. 2019, viac info na plagáte

Denný jazykový tábor v CVČ pri škole, od 29. 7.  do 2. 8. 2019 a od 5. 8.  do 9. 8. 2019, viac info na plagáte

Prihlasovanie on-line alebo na prihláške

 

Poďakovanie

Veľká vďaka patrí nášmu rodičovi Jaroslavovi Dvorskému a pracovníkom jeho firmy, ktorí počas jarných prázdnin kompletne zrekonštruovali triedu 8. A. Počas celého týždňa najprv zoškrabali omietku zo stien, opravili starú elektroinštaláciu, steny nanovo  omietli, osadili nové umývadlo  a krásne triedu vymaľovali. Pomocníkmi im boli aj naši chlapci ôsmaci, ktorí už od soboty pomáhali a spolu s pánom školníkom Majdišom boli majstrom celý týždeň  poruke. V piatok zas dievčatá prišli triedu vyčistiť a pomôcť pani upratovačkám. Výsledok je úžasný – krásna, čistá, priestranná, svetlá trieda, kde sa bude určite dobre pracovať i oddychovať.  Keďže chlapci i dievčatá pri rekonštrukcii pomáhali, určite si budú vedieť  viac vážiť to,  čo aj svojím pričinením vytvorili. Dúfame, že nám pekná  a nová trieda bude dlho slúžiť.

Úspech v súťaži A Slovo bolo u Boha...

Na tretej priečke sa v krajskom kole súťaže A Slovo bolo u Boha (Ružomberok, 06. 02. 2019) umiestnila naša študentka Ema Slyšková z III. AG. Predstavila sa s prozaickou ukážkou Anjel s jedným krídlom od Daniela Heviera.

Srdečne blahoželáme! 

Vianočný vinš

Prajeme vám pokojné Vanočné sviatky v kruhu najbližsích ... nech s príchodom Božieho syna vstupuje do vašich životov Jeho pokoj a požehnanie!

tím Spojenej školy Kráľovnej pokoja

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Požehnanie adventných vencov

Požehnanie adventných vencov

V príprave na adventné obdobie sa naša kaplnka naplnila farbami a vôňou adventných vencov. Prajeme všetkým študentom, rodičom, učiteľom i priateľom školy radostný čas očakávania Pána!

ZUŠka na našej škole od 1. 2. 2019

Vážení rodičia,

SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina ponúka pre Vaše deti štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore. Štúdium bude prebiehať v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy od 1. 2. 2019.

Výška školného na jeden polrok:  

 • Hudobný odbor 40 €
 • Výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor  25 €

V prípade záujmu o štúdium môžete kontaktovať pracovníkov SZUŠ osobne dňa 27.11.2018 v priestoroch školy v čase 15:00 – 17:00 hod., prípadne prostredníctvom emailovej adresy: szus.budatin@gmail.com

V nasledujúcom školskom roku 2019/2020 bude v ponuke oveľa viac umeleckých odborov.

Využite možnosť na získanie umeleckého vzdelania, rozvoja talentu Vašich detí pod vedením skúsených, kvalifikovaných pedagógov SZUŠ.

vedenie školy

Súťaž v riešení SUDOKU - výsledky

5. ročník súťaže v riešení SUDOKU sa uskutočnil 11. 12. 2018. Výsledky nájdete tu.

Úspech našej školy

Náš žiak JAKUB VALEK z I. AG obsadil v súťaži Beh 17. novembra vo svojej kategórii krásne 2. miesto.

Výhercovi srdečne BLAHOŽELÁME!

Milí priatelia našich detí a našich zamestnancov!

Oslovili nás viacerí dobrodincovia, ktorí by radi ADRESNE podporili našu školu.

Postupne formulujeme naše konkrétne požiadavky na nástenke v elektronickom systéme školy edu-page. Často by nám pomohli aj zánovné, už použité veci - od spoločenských hier, detského nábytku, kobercov... až po CD prehrávače a notebooky.

Bližšie info v záložke KOMUNIKÁCIA / NÁSTENKA

Finančne podporiť nás môžete prostredníctvom darcovského účtu školy: IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX) a darcovskú zmluvu si vyžiadate na adrese skola@sskp.sk 

Ďakujeme

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.