• Spoločne 2%

     • pre deti

     • Vaše 2% nám umožnia robiť veci na 100 %

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2% z dane sa poukazujú na špeciálnych tlačivách, v závislosti od toho, kto poukazuje:

      1) zamestnanec

      odovzdáva na daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane (vydá mu ho zamestnávateľ) a  vyhlásenie komu poukazuje svoje 2%.

       

      2) fyzická osoba

      odovzdá na daňový úrad daňové priznanie typu A, alebo typu B, v ktorom na strane 5 uvedie údaje o prijímateľovi 2%, naše údaje sú tieto:

       

      Názov: Spoločne pre deti

      IČO: 37 976 052

      Právna forma: Občianske združenie

       

      Sídlo

      Ulica: Na Závaží 2

      Obec: Žilina

      PSČ:  010 01

       

      3) právnická osoba

      prostredníctvom daňového priznania právnických osôb, v ktorom uvedie údaje o prijímateľovi 2% (viď bod 2 vyššie)

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: frisova@sskp.sk, alebo telefonicky ekonómka školy na +421 909 250 813.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie