• Príď 27.02.2024 o 13:00-14:30 vyriešiť úlohy, ktoré budú na prijímacích skúškach.

   • Milí rodičia, zápis do materskej školy na šk. rok 2024/25 bude prebiehať v dátumoch
    13.05 - 17.05.2024, v čase 10:00-11:00 a 15:45-16:30, v kancelárii zástupkyne riaditeľa pre MŠ.
   • Na Facebooku pod názvami: Materská škola Kráľovnej pokoja a Základná škola Kráľovnej pokoja, a na Instagrame- KAPA Gymnázium.
  • Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Bankový účet školy
    IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
    (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

    Bankový účet pre školskú jedáleň
    IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
   • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Moderné triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Aktuality

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Riaditeľské voľno pre 1.- 3. roč. GYM, 9. 12. 2022

    • 8. 12. 2022
    • Riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle vyhlášky 231/2009 §3, ods. 10 Z. z., oznamuje, že bude poskytnuté žiakom

     triedy I. AG, II. AG, II. BG a III. AG

     Gymnázia Kráľovnej pokoja

     dňa 9. 12. 2022

    • Riaditeľské voľno pre 1.- 3. roč. GYM, 9. 12. 2022: Čítať viac
    • Olympiáda z nemeckého jazyka

    • 1. 12. 2022
    • Dňa 15.11.2022 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Tento rok sme sa tešili z veľkého záujmu - prihlásilo sa 21 študentov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a veríme, že aj naďalej zostanú priaznivcami tohto germánskeho jazyka.

     Víťazom prvého miesta - Tobiáš Káčerík (II.AG), Matúš Hatala (III.BG) a Petra Kullová (IV.AG) - srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka: Čítať viac
    • United Planet (USA), zapojenie gymnazistov v projekte

    • 1. 12. 2022
    • Po minuloročnej skúsenosti sa aj tento rok zapojila skupina študentov nášho gymnázia do medzinárodného projektu United Planet.

     Projekt spája študentov našej školy a študentov John Adams College and Career Academy v meste Cleveland v americkom štáte Ohio. Študenti pod vedením svojich učiteľov absolvujú kurz s názvom World Peace. Predmetom je čítanie a diskusia knihy The Things They Carried, ktorú napísal veterán vietnamskej vojny a svetoznámy spisovateľ Tim O’Brien.

    • United Planet (USA), zapojenie gymnazistov v projekte: Čítať viac
    • Štvrtáci zo ZŠ a DOD na gymnáziu

    • 29. 11. 2022

    • Dňa 24.11.2022 sa na Gymnáziu KAPA uskutočnil DOD. V rámci medzi predmetových vzťahov PDA i SJL a spolupráce žiakov ZŠ a GYM využili túto akciu štvrtáci ako príležitosť na sledovanie prezentácie zaujímavých chemických pokusov žiakmi gymnázia v spolupráci s p. učiteľkou Bibiánou Holíkovou, nakoľko materiály a pomôcky sú finančne náročné. S nadšením sledovali pokusy a prejavili i odvahu, keď sa bez strachu prihlásili na vyskúšanie si niektorých, čím ukázali aj cestu nesmelým deviatakom. Žiaci boli takí nadšení, že chceli by mať čo najskôr predmet chémia. A to bolo aj cieľom akcie: vyvolať u žiakov záujem o učenie sa. Ďakujeme.

    • Štvrtáci zo ZŠ a DOD na gymnáziu: Čítať viac
    • Dopravné ihrisko

    • 25. 11. 2022
    • ​​

     24. októbra si žiaci 2. ročníka splnili ďalšiu naplánovanú akciu. Pekné počasie v mesiaci október sme využili na návštevu dopravného ihriska na Vlčincoch, kde si žiaci vyskúšali pravidlá cestnej premávky nielen teoreticky ale aj prakticky. Svoje zručnosti preukázali v jazde na kolobežke ako aj v jazde na bicykli. Naspäť sme sa vrátili po Hlbokej ceste, kde sme mali možnosť prakticky vyskúšať dopravné značenie na ceste a to chodník pre cyklistov a chodník pre chodcov.

    • Dopravné ihrisko : Čítať viac
    • Výsledky informatickej súťaže iBobor

    • 22. 11. 2022
    • Žiaci ZŠ a GYM sa v týždni 7.11 až 11.11.2022 zúčastnili celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci od 2. ročníka až po žiakov maturitného ročníka.

    • Výsledky informatickej súťaže iBobor: Čítať viac
    • VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

    • 22. 11. 2022
    • 1. Sarah Amina Chovanová 3.AG 30b/35b
     2. Tobiáš Káčerik 2.AG 28b/35b
     3. Vanessa Fašánková 4.AG 27b/35b

     Školského kola olympiády sa zúčastnilo 8 žiakov.

     Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili ďakujem, víťazke srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v krajskom kole.

     Mgr. Gabriela Králiková

    • VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí na GYM

    • 21. 11. 2022
    • Milí deviataci a rodičia deviatakov!

     Srdečne Vás pozývame do našej školy na Deň otvorených dverí vo štvrtok 24. novembra 2022 so vstupom o 10:00 hod.

     Prihláste sa cez prihlasovací formulár TU a vyberte si workshop, ktorý Vás zaujíma.

     Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pre záujemcov sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach.

    • Deň otvorených dverí na GYM: Čítať viac
    • Oznam o zasadnutí školského parlamentu

    • 15. 11. 2022
    • Oznamujem vám, že dňa 22.11.2022 sa uskutoční zasadnutie do Školského parlamentu Spojenej školy Kráľovnej pokoja.

     Zasadnutie sa uskutoční o 9:40 hod. ráno v školskej knižnici.

     Tešíme sa na vašu účasť.

     Kristína Pažická, predsedkyňa Školského parlamentu

    • Oznam o zasadnutí školského parlamentu : Čítať viac
    • Deň dobrosrdečnosti v 4.A

    • 14. 11. 2022
    • ,,Šťastie prichádza zvnútra, z toho, čo človek cíti sám v sebe.“ - Paolo Coelho

     V pondelok 14.11.2022 si štvrtáci pripomenuli medzinárodný Deň dobrosrdečnosti, ktorý bol v nedeľu 13.11. Po úvodnej diskusii o tomto dni pracovali na rôznych aktivitách samostatne, vo dvojiciach i v skupinách. Plnili rôzne matematické úlohy i úlohy zo SJL. Tiež si každý žiak si stanovil svoj cieľ, komu by mohol pomôcť a kto by to potreboval. Po príjemne strávenom vyučovaní si uvedomili dôležitosť láskavosti, ochoty, dobrosrdečnosti, všímavosti a mnoho iných vlastností.

    • Deň dobrosrdečnosti v 4.A: Čítať viac
    • MÚR MODLITBY

    • 10. 11. 2022
    • Pán Ježiš povedal: ,,Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať." (Mk 11,24) Modlitba je kľúčová a je to spôsob, akým sa spája nebo so zemou. Preto sme pre našich žiakov, študentov, rodičov, učiteľov, zamestnancov a priateľov školy vytvorili priestor, kde môžu napísať na vybraný papierik svoje úmysly, za ktoré sa budeme každý štvrtok ráno o 7:30 v kaplnke spoločne modliť. Nebojme sa prosiť, lebo príhovorná modlitba pred živým Kristom je naozaj vzácna pomoc v každej situácii. Tešíme sa na každého, kto sa k nám pridá.

    • MÚR MODLITBY: Čítať viac
    • Preventívny program „Ako sa chrániť“

    • 10. 11. 2022
    • Prevencia je jedna z najúčinnejších metód akým môžeme deti ochrániť alebo ich naučiť správne reagovať na ohrozujúcu situáciu. Preto sa aj naši piataci 7.11.2022 zapojili do preventívneho programu „AKO SA CHRÁNIŤ“, ktoré realizovali špecializovane vyškolené odborníčky z Poradenského centra Náruč v Žiline.

    • Preventívny program „Ako sa chrániť“: Čítať viac
    • Noc v škole ZŠ

    • 9. 11. 2022
    • Dňa 27.10. strávilo 19 žiakov 2.A noc v škole. Motiváciou nám bola téma ekológia a naším vzorom sv. František z Assisi patrón ekológov a ochrancov životného prostredia. Symbolicky sme na seba prehodili plachtu a opásali sme sa , čím sme chceli reprezentovať Františkovu skromnosť a chudobu.
     Deti sa aktívne, zábavnou formou dozvedali o zachovaní životného prostredia a o jeho ochrane. Po tme sme vonku sledovali život zvierat. Počas celého večera sa ozýval radostný smiech a dobrá nálada. Vydarený večer sme zakončili pizzou a diskotékou. Po hygiene a modlitbe sa deti uložili do postieľok a prekvapili nás svojou pripravenosťou a odhodlanosťou prespať celú noc.
     Na záver sa chcem poďakovať p. školníkovi Jankovi, že nám pripravil triedu a všetkým rodičom, že deti zodpovedne pripravili. Dvom mamičkám, ktoré nám upiekli bábovku a jablkový koláčik patrí veľká vďaka.

    • Noc v škole ZŠ: Čítať viac
    • Svetový deň výživy

    • 7. 11. 2022
    • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. V jeseni sa často zamýšľame nad pohybom, zdravým stravovaním a nad významom vitamínov.

     V škole sme sa preto rozhodli urobiť deň zdravej výživy. Uskutočnil sa 14. 10. 2022 pre náš prvý stupeň základnej školy. Tento deň sme si pripravili my maturanti z biológie. Bola možnosť sa s nami porozprávať o význame ovocia a zeleniny, o mliečnych výrobkoch, čajoch a taktiež sme si aj zacvičili. Žiakov čakalo množstvo stánkov a aktivít. Deti sa priučili o zdravom životnom štýle zábavnou a hravou formou. Hrali bludisko, kde sa snažila mrkva utiecť od ovocia ku zelenine, ochutnávali rôzne zdravé nátierky, ako napríklad bryndzová a avokádová, koštovali jedlo so zaviazanými očami, hrali sa na záchranárov atď. V konečnom dôsledku, každý prišiel nato, že ovocie a zelenina ni

    • Svetový deň výživy: Čítať viac
    • Imatrikulácie/zoznamovák 2022

    • 4. 11. 2022
    • V stredu 21. 9. 2022 študenti z I. AG, I. BG a II. AG spolu s p. uč. J. Krenželákom, M. Hrmelovou, D. Sabovou a M. Heronekovou vycestovali do malebnej dedinky Belá-Dulice, kde trávili spoločný čas počas troch dní. Hneď, ako dorazili na miesto, si rozdelili izby a mali čas sa "zabývať“, dokým na nich nečakal teplý a chutný obed.

    • Imatrikulácie/zoznamovák 2022: Čítať viac
    • Tréneri v škole na 1. stupni ZŠ

    • 2. 11. 2022
    • V tomto školskom roku 2022/2023 na 1. stupni ZŠ prebieha program Tréneri v škole.

     Program je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Dôležitým princípom programu je, že sa dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, dieťa si má vybrať šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je cieľom programu rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladie sa i dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami, ktoré sú zapájané čo najviac do samotných hier, či cvičení. Program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi.

    • Tréneri v škole na 1. stupni ZŠ: Čítať viac
    • Noc v škole po dvojročnej pauze

    • 1. 11. 2022
    • Žiaci SŠKP Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline sa 14.10.2022 opäť po dvoch rokoch spoločne stretli na obľúbenej akcii s názvom Noc v škole. Celá akcia sa niesla v duchu témy citátu „Najviac sa Bohu podobáme vtedy, keď druhým prajeme dobro“ od Sv. Jána Zlatoústeho, kedy žiaci cez modlitbu príhovoru a cez prednášku sa mohli dobrovoľne rozhodnúť ponúknuť svoje sily blížnym, a to aj cez úplnú maličkosť. Duchovná aktivita bola umocnená ešte večernou sv. omšou, ktorú prišiel odslúžiť náš pán kaplán Mgr. Michal Tichý.

    • Noc v škole po dvojročnej pauze: Čítať viac
    • Slovenská filozofická olympiáda

    • 27. 10. 2022
    • Po dvoh rokoch opäť v Ružomberku, na Filozofickej fakulte KU sa uskutočnila dňa 25.10.2022 Filozofická olympiáda. A my sme boli tiež pri tom. Zúčastnilo sa jej osem žiakov gymnázia: L.Valúchová 2.AG, T.Boráková 3.AG, A.Bosini 3.BG, M.Hatala 3.BG, Š.Jaroš 3.BG, M.Minjarík 3.BG, A.Tomaščíková 3.BG a zo 4.AG A.Leitner.

    • Slovenská filozofická olympiáda: Čítať viac
    • Ako ďalej po strednej škole?

    • 27. 10. 2022
    • Dňa 5.10.2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia vybrali na Veľtrh vysokých škôl Gaudeamus do Bratislavy.

     Počas veľtrhu sa naši žiaci mohli oboznámiť s ponukou vystavovaných slovenských a zahraničných vysokých škôl, porozprávať sa o systéme učenie na jednotlivých školách, urobiť si testy profiorientácie, zastaviť sa aj pri stánkoch s ponukami zahraničných jazykových pobytov alebo vypočuť si prednášky zástupcov z jednotlivých škôl.

    • Ako ďalej po strednej škole? : Čítať viac
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie