• Príď 27.02.2024 o 13:00-14:30 vyriešiť úlohy, ktoré budú na prijímacích skúškach.

   • Milí rodičia, zápis do materskej školy na šk. rok 2024/25 bude prebiehať v dátumoch
    13.05 - 17.05.2024, v čase 10:00-11:00 a 15:45-16:30, v kancelárii zástupkyne riaditeľa pre MŠ.
   • Na Facebooku pod názvami: Materská škola Kráľovnej pokoja a Základná škola Kráľovnej pokoja, a na Instagrame- KAPA Gymnázium.
  • Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Bankový účet školy
    IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
    (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

    Bankový účet pre školskú jedáleň
    IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
   • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Moderné triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Aktuality

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • EKOOLYMPIÁDA – celoslovenský environmentálny projekt

    • 3. 4. 2023
    • V dňoch 21. a 23. marca 2023 prebiehali na základnej škole a gymnáziu celoslovenské online súťažné kolá Ekoolympiády, vedomostnej hry, ktorá digitálnou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny. Tento rok sa okruh tém rozšíril na: VODA, OCEÁN, PÔDA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA.

    • EKOOLYMPIÁDA – celoslovenský environmentálny projekt: Čítať viac
    • Biologická olympiáda ZŠ kategória D – výsledky školského kola

    • 3. 4. 2023
    • Dňa 24. marca 2023 bolo online školské kolo biologickej olympiády ZŠ .

     Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20. apríla 2023, postúpili z kategórie D za našu školu dve žiačky: Timea Kučaková ( 7. A ) a Ema Krupíková ( 7. A ).

     Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť a postupujúcim blahoželám .

    • Biologická olympiáda ZŠ kategória D – výsledky školského kola: Čítať viac
    • Interview v 4.A

    • 31. 3. 2023
    • V piatok 17.3.2023 privítali štvrtáci na hodine slohu osobnosť, na ktorej si vyskúšali interview, o ktorom sa učili. Najprv si precvičili svoju pohotovosť a nápaditosť vo vzájomných rozhovoroch. Potom bola súťaž o najlepšieho a najpohotovejšieho redaktora, ktorý uskutoční rozhovor s vybraným hosťom. Súťaž vyhrala Suah Jeong a ako osobnosť bol pozvaný pán riaditeľ J. Janek, ktorý ochotne prijal pozvanie. Rozhovor prebehol v príjemnom prostredí a aj odpovede boli pre žiakov zaujímavé a povzbudivé. Deti zistili, že práca redaktora nie je jednoduchá. Momentky vo forme fotografií si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

    • Interview v 4.A: Čítať viac
    • Biblická olympiáda (dekanátne kolo) na KAPA

    • 30. 3. 2023
    • V utorok 28.3 a v stredu 29.3. sa na KAPA uskutočnili dekanátne kolá biblickej olympiády (BO) v I. kategórii (ZŠ) a II. kategórii (SŠ). Pod organizačnou taktovkou školského dekana Michala Tichého naša škola organizačne pripravila dve úspešné podujatia spolu so 17 súťažnými tímami. Víťazi a postupujúci do diecézneho kola BO sú tímy zo: Základnej školy Dobrého pastiera na Solinkách v Žiline (I. kategória – dekanát Žilina), Bilingválneho gymnázia M. Hodžu zo Sučian (II. kategória – dekanát Martin) a Gymnázia sv. Františka z Assisi zo Žiliny (II. kategória – dekanát Žilina).

    • Biblická olympiáda (dekanátne kolo) na KAPA: Čítať viac
    • Žiadosť o dotáciu na stravu

    • 29. 3. 2023
    • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

     o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

     S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
     ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

    • Žiadosť o dotáciu na stravu: Čítať viac
    • Svetový deň vody

    • 23. 3. 2023
    • 22. marca oslavujeme Svetový deň vody. Viete si predstaviť život bez vody? Je nevyhnutná pre všetky formy života na tejto planéte, závisí od nej celý kolobeh. Žiaci i učitelia našej školy tentokrát vytvárali kvapku.

     Mgr. Miroslava Klučiariková

     Foto: Mgr. Andrejko, Matúš Hatala (III. BG)

    • Svetový deň vody: Čítať viac
    • Medzinárodný deň lesov

    • 22. 3. 2023
    • 21. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov. Les je živý organizmus, posilňuje naše duševné i fyzické zdravie, plní množstvo funkcií, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability a trvalo udržateľného rozvoja nenahraditeľné. Naši žiaci i učitelia si dnešný významný deň pripomenuli zeleným oblečením a vytvorením živého listu na školskom ihrisku.

    • Medzinárodný deň lesov: Čítať viac
    • Aj my už vieme podať prvú pomoc!!!

    • 21. 3. 2023
    • V piatok 17.03.2023 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili školenia prostredníctvom zážitkovej prvej pomoci v SimEdu – Simulačno Edukačnom Centre Slovenského Červeného kríža v Žiline.

     Vďaka kvalitnému a odborne zdatnému lektorovi sa naši žiaci naučili podať prvú pomoc v rôznych modelových situáciách. Naučili sa v akých situáciách je už potrebné privolať pomoc záchranárov, v akých situáciách je lepšie privolať 112 a v akých 155. Každý žiak si vyskúšal KPR a správne uložil svojho spolužiaka do stabilizovanej polohy. Žiaci odchádzali nadšení. Aj takto sa dá stráviť hodina biológie.

    • Aj my už vieme podať prvú pomoc!!!: Čítať viac
    • Počítačové múzeum

    • 17. 3. 2023
    • Žiaci I.AG a I.BG sa 14. a 15. 3. 2023 zúčastnili exkurzie do múzea počítačov v Bratislave.

     Naša výprava začala skoro ráno na železničnej stanici v Žiline. Precestovali sme vlakom diaľku, aby sme sa do múzea dostali, ale stálo to za to. Na mieste sme sa zoznámili s prvým analógovým počítačom na Slovensku, prezreli si staršie aj novšie prístroje určené na výpočty a videli sme počítače rôznych generácií. V miestnosti s procesormi sme zistili, ako taký procesor vzniká a tiež sa zoznámili s rôznymi spôsobmi zápisu informácií.

    • Počítačové múzeum : Čítať viac
    • Knižná súťaž

    • 16. 3. 2023
    • Milí knihožrúti, žiaci 3.- 9. ročníka!

     Aj tento rok sme si pre vás pripravili počas mesiaca marec 16 súťažných otázok. Budeme ich odkrývať postupne.

     Je na tebe, na koľko z nich odpovieš, pri väčšom počte máš však väčšiu šancu vyhrať.

     Na stránke knižnice nájdeš jednotlivé otázky, nezabudni okrem odpovede napísať aj svoj email.

    • Knižná súťaž: Čítať viac
    • Zápis do materskej školy na šk.rok 2023/24

    • 13. 3. 2023
    • Milí rodičia, tešíme sa na nové detské tváričky, ktoré k nám zavítajú od nového školského roka 2023/24. Prihlášky môžete zasielať elektronicky prostredníctvom našej web stránky, v sekcii elektronické prihlášky do 31.05.2023.

    • Zápis do materskej školy na šk.rok 2023/24: Čítať viac
    • Duchovná obnova I.BG

    • 13. 3. 2023
    • V dňoch 7.3. a 8.3.2023 sme sa my, žiaci 1.BG, zúčastnili duchovnej obnovy. Ubytovaní sme boli v chate Makovica na Makove. S pánom kaplánom sme robili rôzne aktivity. Sledovali sme dokumentárny film o slepom Slovákovi, Jurajovi Págerovi, ktorý zdolal Mount Blanc. Pani učiteľky Sabová a Tomášová nám taktiež pripravili rôzne aktivity, vďaka ktorým sme mali možnosť viac sa spoznať. Boli to skvele strávené dva dni. Opäť máme ďalšie zážitky a nové poznatky, na ktoré budeme s radosťou spomínať.

    • Duchovná obnova I.BG: Čítať viac
    • Geografická olympiáda gymnázium

    • 10. 3. 2023
    • Dňa 17.2.2023 sa uskutočnilo Z kolo geografickej olympiády, na ktorej sa online formou zúčastnilo 15 žiakov gymnázia.

     Za Žilinský kraj do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24.3.2023, postúpili z našej školy 2 žiaci: T. Káčerík (2.AG), Š.Brezáni (3.BG).

     Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť a postupujúcim blahoželám.

    • Geografická olympiáda gymnázium: Čítať viac
    • Všetkovedko

    • 8. 3. 2023
    • Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sa naši žiaci zapojili do súťaže Všetkovedko.

     O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími bojovali naši druháci, tretiaci a aj štvrtáci, ktorí sa pridali k žiakom z celého Slovenska. Súťaž prebehla v novembri. Na našej škole to bolo 12 bojovníkov:

     4. trieda: Ondrejčík Jakub, Adamov Šimon, Káčerik Matej, Ondrišíková Barbora, Vrábelová Michaela, Nemček Tobias, Štrbák Adam,

    • Všetkovedko: Čítať viac
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    • 8. 3. 2023
    • Ešte v decembri sa uskutočnili školské kolá olympiády zo SJL v kategórii A (3., 4.r.) i kat. B (1., 2.r.). Zuzana Kasmanová (IV. AG) získala najviac bodov a postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo 10. 2. 2023. Riešila test, transformovala text, vytvorila diskusný príspevok, stala sa úspešnou riešiteľkou a obsadila 10. miesto. Gratulujeme.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: Čítať viac
    • Exkurzia medzipredmetových vzťahov ( NEJ, GEG, DEJ, BIO, TEV, HUV, SJL, NAB )

    • 7. 3. 2023
    • V piatok 24. 2. 2023 žiaci druhého stupňa ZŠ nastúpili do autobusu smer Žilina – Viedeň. Na tejto trase si ôsmaci precvičili poznatky z geografie, ktoré využijú pri tvorbe projektu Cesta krajmi Slovenska. Sprievodkyňa CK nám porozprávala dejiny Rakúska a s históriou sme sa bližšie zoznámili aj pri prechádzke historickým centrom Viedne. Deviataci po spracovaní projektu 10 top miest Viedne, ktoré navštevujú turisti, mali centrum už dobre zmapované.

    • Exkurzia medzipredmetových vzťahov ( NEJ, GEG, DEJ, BIO, TEV, HUV, SJL, NAB ): Čítať viac
    • Nábor futbalistov

    • 6. 3. 2023
    • MŠK Žilina pozýva našich najmenších na nábor, bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte.

    • Nábor futbalistov: Čítať viac
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie