• Jakub Krenželák: Web stránka

     • O mne, vzdelanie a pracovné skúsenosti

     • Vyštudoval som nemeckú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. V štúdiu som sa venoval najmä stredovekým cestopisom a stredovekej nemčine. Počas štúdia som absolvoval v roku 2016 študijný pobyt v Nemecku na Universität des Saarlandes v Saarbrückene. Pedagogické štúdium nemeckého jazyka som absolvoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

       

      PRACOVNÉ SKÚSENOSTI: 

      Pracovné a životné skúsenosti som naberal v Brazílii v meste Lavras, kde som pôsobil ako lektor nemeckého a slovenského jazyka v rokoch 2014-2015 v organizácii CEDET/ASPAT zameranej na podporu rozvoja talentu u detí a mládeže. Tu som taktiež pomáhal menším deťom učiť sa anglický jazyk hravou formou. Zapojil som sa do viacerých projektov v rámci programu Erasmus. V roku 2018 som absolvoval job shadowing v Hanoji vo Vietname v organizácii CSDS, kde som sa podieľal na príprave detských táborov a navštívil som aj detskú nemocnicu, kde som trávil čas ako dobrovoľník s deťmi, ktoré boli veľmi vážne choré. Zúčastnil som sa  aj výučby postihnutých detí a mal som možnosť vidieť, ako s nimi pracujú úžasní a hlavne trpezliví učitelia. Na Slovensku som viedol šesť rokov skupinku detí v rámci organizácie eRko-HKSD v Čadci a dlhoročne som bol spoluorganizátorom letných táborov pre deti rôznych vekových skupín. Takisto som dva roky pôsobil ako lektor nemeckého jazyka v Medzinárodnej jazykovej agentúre v Žiline

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie