• Aktuality

     • Einstein Teen 
      • Einstein Teen 

       31. 3. 2021

       Niektorí žiaci našej školy, ktorí vedia o svete viac ako len základy zo školských učebníc, sa v marci zúčastnili ďalšieho kola anglickej vedomostnej súťaže Einstein Teen. Napriek zložitým dištančným online podmienkam dokázali naši odvážlivci spolupracovať a komunikovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich a zmerať si tak sily so žiakmi z iných škôl. Rozhodovali vedomosti, logické uvažovanie, ale aj rýchlosť či šťastie. Po prebojovaní sa pomedzi otázky z desiatich rozličných okruhov sa nakoniec umiestnili aj na stupienku víťazov.

       V kategórii 4. - 6. ročník nás úspešne reprezentovali Oliver Kozinka (4. A), Erik Valla (5. A) a Yasmina Stráňavová (6. A). Získali krásne 3. miesto!

       V kategórii 7. - 9. ročník zabojovali Filip Závadský (7. A), Michal Mišút (8. A) a Alex Tvarožek (9. A). Obsadili tiež pekné 3. miesto!

       Súťažiacim zo srdca gratulujeme a veríme, že sa budú aj naďalej rozvíjať v anglickom jazyku.

       Mgr. Alena Hujíková

     • Knižná pátračka - vyhodnotenie
      • Knižná pátračka - vyhodnotenie

       29. 3. 2021

       Milí pátrači,

       naša knižná pátračka sa včera poslednou ilustráciou skončila a dnes príde posledná správa – vyhodnotenie súťaže. Počas posledných dvoch týždňov sa do súťaže zapojilo takmer 50 pátračov zo všetkých 200 žiakov ZŠ, pre ktorých bola súťaž určená. Spomedzi nich len 4 žiaci správne uhádli a napísali nám názvy všetkých 14 kníh, po ktorých sme pátrali. V podstránke čitateľskej súťaže sa dozviete ich mená z videa, v ktorom je ukázané, ako sme žrebovali jednotlivé ceny. Ostatní pátrači a boli medzi nimi i takí, ktorí poslali len jednu správnu odpoveď, sa dostali na druhé kolo šťastia (opäť vo videu). Spomedzi nich sme vyžrebovali 10, ktorých tiež odmeníme milými cenami. No čosi malé sa nájde nakoniec pre všetkých, ktorí sa pátračky zúčastnili.

       Chceme sa ešte poďakovať všetkým, ktorí sa na realizácii podieľali. Veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi Kuriakovi, ktorý každý deň otvoril nové okienko i zverejňoval správne odpovede na stránke školy. Vyrábal nové formuláre na správne odpovede a celú súťaž technicky zabezpečoval. Poďakovanie posielame aj Vaneske Mosziovej z 5.A, ktorá vybrala všetky tie pekné ilustrácie do súťaže a knihožrútkam, ktoré navrhli knihy, po ktorých budeme pátrať. A aj pani učiteľkám Rybárovej a Pudišovej za to, že súťaž vymysleli a premysleli. No a samozrejme všetkým knihodetektívom, že tejto aktivity zúčastnili. Už teraz rozmýšľame nad tým, akú súťaž vymyslíme na budúci rok. No nebojte sa, ešte o nás v tomto školskom roku budete počuť.

       Všetky ceny odovzdáme výhercom, keď budeme v škole. Dúfame, že už čoskoro.

       Knihožrúti

     • Veľkonočný príhovor
      • Veľkonočný príhovor

       29. 3. 2021

       Milí Kapáci,

       vstupujeme do Veľkého týždňa, kedy si nielen pripomíname, ale nanovo prežívame udalosti umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vždy, keď uvažujem o tejto veľkej udalosti, prenesiem sa v myšlienkach k zážitku, ktorý som prežil počas mojich štúdií v Taliansku. Chcem sa s Vami o ňom v krátkosti podeliť. Priznám sa, že nepatrím k veľkým fanúšikom futbalu, ale mnohí mi hovorili, že keď už teda budem Ríme, nesmiem si nechať ujsť pravý, taliansky futbalový zápas na olympijskom štadióne a zažiť tú nefalšovanú emóciu. Keď som videl sumu, ktorú si pýtali za lístok, na chvíľu som zaváhal. Povedal som si však, že patrí ku skúsenosti Talianska vidieť aj futbalový zápas a šiel som. Všetkým by som doprial stáť v tom futbalovom kotle. Taliani neostali nič dlžní svojej povesti emotívneho národa. Celé rodiny aj s malými deťmi kričali, skandovali, dvíhali ruky a nahlas povzbudzovali svoj tím. A to ste mali vidieť, keď padol gól. Malá lopta našla svoje miesto v sieti a ľudia skákali, výskali, objímali sa a niekoľko minút nebolo počuť vlastného slova... Cestou domov som si hovoril, že je naozaj zážitok vidieť južanskú povahu v plnej sile.

       Možno sa pýtate, prečo tu kaplán píše o futbale, keď slávime Veľkú noc. V tom istom Taliansku som počas Veľkej noci slúžil ako spovedník v jednom pútnickom mieste Cascia, kde žila sv. Rita. Bola Biela sobota večer a všetci sme sa chystali na večernú vigíliu vzkriesenia. Bazilika bola plná do posledného miesta. Sv. omša začala v tme a bazilikou sa niesla horiaca svieca. Postupne sa zapaľovali sviece veriacich a čítali sa čítania zo Starého zákona. V jednej chvíli predsedajúci kňaz zaspieval: ,,Aleluja, Pán Ježiš vstal zmŕtvych!“ Pozrel som sa po ľuďoch a nič. Žiadna emócia, žiadna radosť v tvári, žiaden potlesk, žiadne skákanie... Vtedy som sa sám seba pýtal: ,„Čím to je, že keď malá neživá lopta prejde bránou, ide spadnúť štadión a tu sa ohlási ,najväčší gólʽ v dejinách ľudstva a nič, žiadna emócia, žiadna radosť...“

       Niekde nastala chyba a preto pozývam nás všetkých, aby sme sa spoločne počas tohtoročnej Veľkej noci vybrali hľadať radosť, ktorú nám všetkým Ježiš svojím zmŕtvychvstaním daroval:

       - radosť z toho, že nám každý deň hovorí, že sme preňho dôležití,

       - radosť z toho, že nám odpúšťa naše chyby a hriechy,

       - radosť z toho, že nám nič nechce vyčítať, ale volá nás začať nanovo,

       - radosť z toho, že počuje každú našu modlitbu,

       - radosť z toho, že sa ho nemusíme báť,

       - radosť z toho, že ho môžeme volať priateľom,

       - radosť z nového života spolu s ním,

       - radosť z toho, že po smrti ide všetko ďalej,

       - radosť, z toho, že ho poznáme,

       - radosť z toho, že je jednoducho skvelý a úžasný...

       O tom je Veľká noc, že Ježiš nám chce nanovo povedať a zopakovať, že nás má rád a že sa na tom nikdy nič nezmení. On to dokázal nielen slovom, ale aj svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním. Na Veľkú noc nás volá k novému životu, k životu vo svetle a jeho pokoji.

       Chcem Vám vyprosovať k Veľkej noci jeho blízkosť a keď budete pozerať na kríž, spomeňte si na futbalovú loptu... Už nikto nedá v dejinách väčší gól ako On. Ja mu k tomu zatlieskam a aj si poskáčem od radosti :) a vôbec sa za to nehanbím. Kto sa pridá? :)

        

       S požehnaním kaplán Martin

     • Veľkonočné prázdniny
      • Veľkonočné prázdniny

       24. 3. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       v súlade s organizáciou školského roka oznamujeme, že posledný deň prevádzky MŠ, ZŠ a GYM bude streda 31. 3. 2021. Od 1. apríla do 6. apríla 2021 prebiehajú veľkonočné prázdniny.

       Prevádzka MŠ, ZŠ a GYM bude pokračovať od stredy, 7. apríla 2021 nasledovne:

       - prezenčne MŠ a I. stupeň ZŠ len pre kritickú infraštruktúru, ak by sa situácia zmenila, budeme Vás informovať,

       - dištančne I. a II. stupeň ZŠ, ako aj Gymnázium všetky ročníky.

        

       Prajeme plnosť Božieho požehnania do Vašich dní,

       s úctou za tím KAPA

       Anastázia Strečková

     • Maturanti prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania
      • Maturanti prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania

       23. 3. 2021

       Vzhľadom k zlej epidemiologickej situácii v okrese Žilina a jej okolí, v súlade s odporúčaním Krízového štábu Mesta Žilina, odporúčaním riaditeľa RÚVZ v Žiline a v súlade s usmernením Zriaďovateľa, prechádza maturitný ročník Gymnázia od stredy 24. 3. 2021 do piatku 9. 4. 2021 na dištančnú formu vzdelávania podľa "dištančného" rozvrhu.

       V pondelok 12. 4. 2021 sa vrátime k prezenčnej forme vzdelávania, ak by sa situácia zmenila, budeme informovať. Z obedov boli žiaci od zajtra automaticky odhlásení. 

       Anastázia Strečková

     • Naďalej aj od 22. 3. 2021, MŠ a I. ZŠ len pre kritickú infraštruktúru
      • Naďalej aj od 22. 3. 2021, MŠ a I. ZŠ len pre kritickú infraštruktúru

       17. 3. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       v súlade s tým, že okres Žilina je od 22. 3. 2021 zaradený medzi "čierne" okresy, ako aj s odporúčaním riaditeľa RÚVZ a krízového štábu v Žiline, a v súlade s usmernením Zriaďovateľa,

       riaditeľka školy oznamuje, že od 22. 3. 2021 bude

       prevádzka MŠ a prevádzka ŠKD len pre deti rodičov kritickej infraštuktúry,

       na I. stupni ZŠ bude prebiehať dištančné vyučovanie,

       žiaci maturitného ročníka Gymnázia naďalej pokračujú v prezenčnom vyučovaní v škole. 

        

       Rodičia pracujúci v kritickej infraštruktúre (zdravotnícki pracovníci, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami), oznámia škole prostrednítvom tr. učiteľov, či ich deti nastúpia do školy. 

       V škole bude prebiehať ŠKD. Žiakov budeme pripájať na online hodiny v triedach. 

        

       Ďakujeme, že sme zodpovední.

       S úctou, 

       Anastázia Strečková

     • Od 15. 3. 2021, MŠ a I. ZŠ len pre kritickú infraštruktúru
      • Od 15. 3. 2021, MŠ a I. ZŠ len pre kritickú infraštruktúru

       11. 3. 2021

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

       riaditeľ RÚVZ v Žiline informoval, že situácia v Žilinskom kraji sa zhoršila vo všetkých okresoch okrem Bytče a 7-dňové incidencie stúpajú. Stúpa aj počet hospitalizovaných v nemocniciach, do čiernej farby sa od 15. 3. 2021 dostalo päť okolitých okresov zo siedmich.

       Preto v súlade s odporúčaním Krízového štábu OÚ v Žiline zo dňa 10. 3. 2021 a v súlade s usmernením Zriaďovateľa,

        

       riaditeľka školy oznamuje,

       že bude prerušená prevádzka MŠ a prezenčné vyučovanie na I. stupni ZŠ,

       od 15. 3. 2021.

        

       V prezenčnom vyučovaní bude pokračovať maturitná trieda na Gymnáziu.

       Výnimku budú mať iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotnícki pracovníci, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami) a žiaci základných škôl, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Ostatní žiaci I. stupňa ZŠ budú pokračovať vo vzdelávaní v domácom prostredí dištančnou formou. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

       Všetci žiaci okrem maturantov, ako aj všetci zamestnanci, budú automaticky odhlásení zo stravy od 15. 3. 2021.

       Rodičia, ktorých deti nastúpia 15. 3. 2021 do školy + zamestnanci školy, nahlásia stravu v školskej jedálni cez Edupage alebo u vedúcej jedálne do piatku 12. 3. 2021 do 14.00 hod.

       Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje a musí sa znížiť mobilita obyvateľov, učitelia budú taktiež vyučovať dištančne z domu. V škole bude prebiehať ŠKD. Žiakov budeme pripájať na online hodiny v triedach.  Rodičia, ktorí nemajú možnosť ostať doma s deťmi a musia pracovať, môžu čerpať pandemickú OČR od 15. 3. 2021 pri tom, ako Vaše deti budú doma na dištančnom vzdelávaní.

       Všetky ostatné informácie vám budú poskytnuté cez Edupage alebo prostredníctvom triednych učiteliek.

        

       Ďakujeme, že sme zodpovední, spoločne to dokážeme.

       S úctou, 

       Anastázia Strečková

     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

       9. 3. 2021

       Milí žiaci a študenti, ste pozvaní do riešenia úloh v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan. Prihlásiť sa môžete všetci, od prvákov základnej školy až po maturantov.

       Viac info nájdete vy a vaši rodičia tu: https://matematickyklokan.sk/

       Prihlasovať sa bude každý individuálne, rovnako aj rodičia budú platiť za súťaž 4 eurá priamo im na účet (info príde na zadaný mail priamo rodičom).

       Prihlášku nájdete tu: https://matematickyklokan.sk/forms/prihlaska-pre-ziakov.php

       Uzávierka prihlášok a platby za súťaž: 14.3.2021. Súťaž bude prebiehať: 19. - 23. 4.2021.

       Už teraz vás podporujeme, aby ste sa súťaže zúčastnili :)

       Akékoľvek otázky ohľadom súťaže môžete adresovať p. učiteľke Zuzane Michaľakovej.

     • Nástup do školy od 8. 3. 2021
      • Nástup do školy od 8. 3. 2021

       4. 3. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       v súvislosti s prevádzkou školy od pondelka 8. marca 2021 vám oznamujeme:

       1. V prevádzke bude naďalej MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD, a maturitný ročník Gymnázia. 

       2. Zákonný zástupca dieťa / žiaka naďalej bude predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti + fotokópiu negatívneho covid testu, od 8. 3. 2021 platí toto tlačivo, v ktorom pribudol text:

       Zároveň prehlasujem, že ja (samoživiteľ alebo osamelý rodič - zákonný zástupca) resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa/žiaka žijúci v spoločnej domácnosti nemám/nemáme možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

       3. Preto už nie je potrebné, aby  zákonní zástupcovia predkladali potvrdenia od zamestnávateľa, že im nie je umožnené pracovať z domu.  

       4) ako škola budeme rešpektovať tieto čestné prehlásenia zákonných zástupcov a to v oboch prípadoch

       - či sa vyjadria že možnosť pracovať z domu majú alebo sa vyjadria že túto možnosť nemajú,

       - podľa rozhodnutia ministra, ako škola máme uprednostniť deti, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu.

        

       V prípade že v budúcnosti budeme mať ťažkosti (nedostatok personálu a podobne) zabezpečiť prevádzku školy pre všetky deti / žiakov, vtedy zákonných zástupcov, ktorí pracujú z domu, požiadame aby ich deti do školy nechodili.

       Zatiaľ sme však otvorení tomu, aby do školy chodili deti všetkých rodičov, ktorí zachovávajú protiepidemiologické opatrenia (7 dňová platnosť ng. testu a odovzdané čestné prehlásenie).

       Ďakujeme že sme spoločne zodpovední,

       s úctou

                                                           Anastázia Strečková

      • Do 5. 3. 2021 pre deti všetkých rodičov

       2. 3. 2021

       Milí rodičia a žiaci,

       dnes popoludní minister školstva vydal rozhodnutie, podľa ktorého platí:

       • že do piatku 5. 3. 2021 chodia do MŠ a I. stupňa ZŠ všetci žiaci, ktorí nastúpili v pondelok 1. 3. 2021 a splnili podmienky (čestné prehlásenie a negatívny výsledok testu),
       • od pondelka 8. 3. 2021 bude školské vyučovanie v MŠ a v základných školách na I. stupni poskytované prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

       Znamená to, že tento týždeň naďalej deti môžu chodiť do školy.

       Aby bolo možné zabezpečiť organizáciu školy od pondelka, prosíme aby ste najneskôr do štvrtka 4. 3. 2021 informovali školu prostredníctvom triednych učiteľov o tom, že vaše deti nastúpia do školy od pondelka 8. 3. 2021 a aby ste k tomu predložili požadované potvrdenie od zamestnávateľa.

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

       S úctou

       Anastázia Strečková

      • Škola je naďalej v prevádzke

       1. 3. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       v prevádzke je naďalej MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD a posledný ročník GYM. Pre ostatných žiakov ZŠ a GYM prebieha dištančné vzdelávanie. K zmenám od 3. 3. 2021 povedal dnes bližšie info minister školstva v krátkej tlačovej správe

       Podľa pokynov pána ministra a podľa uznesenia vlády č. 123/2021 ktoré bolo dnes zverejnené a je platné od 3. 3. 2021, budeme žiadať oboch zákonných zástupcov žiakov ktorí prichádzajú na prezenčné vyučovanie potvrdenie od zamestnávateľa, že nemôžete svoju prácu vykonávať z domu, platí od 3. 3. 2021.

       Zároveň vopred upozorňujeme, že od 15. 3. 2021 bude povinnosť nosiť respirátor FFP2 vo všetkých interiéroch, vrátane priestorov školy. Žiadame Vás, aby ste tieto respirátory pre svoje deti zabezpečili, nakoľko bez nich sa od 15. 3. 2021 nebudú môcť zúčastňovať vyučovania v škole. 

       Čestné prehlásenia a kópie negatívnych testov ktoré ste odovzdali dnes ráno pri príchode do školy platia po celý týždeň, t. j. najbližšie sa budete preukazovať novým čestným prehlásením a kópiou platného neg. testu v pondelok 8. 3. 2021.

       Bližšie info k aktuálnym nariadeniam nájdete na našom webe tu: COVID 19 - OPATRENIA

        

       Ďakujeme že sme spoločne zodpovední.

       Anastázia Strečková

      • Naživo vysielané webináre

       25. 2. 2021

       Milí rodičia, žiaci,

       ďakujeme za Vašu podporu a účasť na živých webinároch ktoré sme vysielali tento týždeň.

       Včera náš naživo vysielaný webinár z Gymnázia dopadol tiež na jednotku! Reportáž si dokonca budete môcť pozrieť vo večerných správach TV NOVINY televízie JOJ v piatok večer alebo cez víkend!

       Fotky z natáčania nájdte na našom FB KAPA.

       S úctou,

       za realizačný tím KAPA

       Anastázia Strečková

      • Kreatívna dielnička - EKO TAŠKA

       20. 2. 2021

       KAPA pozýva všetkých kreatívnych ľudí na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme ako si vlastnoručne ušiť kvalitnú  EKO TAŠKU! 

       Stačí sa pripojiť cez GOOGLE MEET,

       v UTOROK 23. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

       Každý účastník získa prístup k  videu z našej produkcie!

       Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov.

       Svoj výrobok môžete prihlásiť do súťaže ktorá prebehne počas druhého stretnutia a získať praktické ceny. 


       1. stretnutie – naučíme sa ako ušiť tašku a odpovieme na vaše otázky, utorok, 23. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       fotky svojich výrobkov, tj prihlasovanie do súťaže

       zasielajte emailom na: takacova@sskp.sk do 1. 3. 2021 do 18:00 hod. 


       2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov:) a odpovieme na vaše otázky, utorok, 2. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.

       link na obe stretnutia:https://meet.google.com/ztn-tqxt-ehc?authuser=0

       Tešíme sa na Vás!

       Za projektový a realizačný tím školy, 

       Anastázia Strečková, riaditeľka 


       Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

      • Technická dielnička

       20. 2. 2021

       KAPA pozýva všetkých kreatívnych majstrov na ONLINE WEBINÁR, kde záujemcov naučíme ako si vlastnoručne zhotoviť pomocou bežných nástrojov rôzne drevené výrobky (stojan na mobil, vtáčia búdka, vešiak na kľúče).

       Stačí sa pripojiť cez GOOGLE MEET,

       v PONDELOK 22. februára 2021 o 16:00 - 17:00 tu: https://meet.google.com/uby-mgwh-ngh?authuser=0


       Každý účastník získa prístup k videu z našej produkcie!

       Webinár je vhodný aj pre rodičov a mladších žiakov od 6 rokov.

       Veríme že spoločne rozšírime rady kutilov, ktorí získavajú pracovné návyky a zručnosť pri práci s bežným domácim náradím. 


       1. stretnutie – ukážeme si postupy výroby a odpovieme na vaše otázky

       pondelok, 22. 2. 2021, 16:00 – 17:00 hod.


       2. stretnutie – pochválime výrobky a ich autorov :) a odpovieme na vaše otázky

       pondelok, 1. 3. 2021, 16:00 – 17:00 hod.


       Tešíme sa na Vás!

       Za projektový a realizačný tím školy, 

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy


       Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie